Ikonk@-eduk@cja

współfinansowanie:Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - Departament Społeczeństwa Informacyjnego
termin realizacji:lata 2004 - 2005
współrealizatorzy:Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
65 bibliotek publicznych i filii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
opis programu:

Ikonk@-eduk@cja to pilotażowy projekt Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, realizowany w województwie warmińsko-mazurskim i koordynowany tu przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Projekt ma na celu przeszkolenie pracowników publicznych punktów dostępu do Internetu (szczególnie punktów powstałych w ramach programu "Ikonka") w zakresie użytkowania Internetu.

W województwie warmińsko-mazurskim zaplanowano przeprowadzenie kursu internetowego dla 290 bibliotekarzy. Szkolenie jest prowadzone na platformie e-learningowej na stronie internetowej www.bibweb.pl przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie.

Kurs bib-web został przygotowany z myślą o bibliotekarzach, jako o tej grupie zawodowej, której dostęp do Internetu (i co za tym idzie poziom internetowych kwalifikacji) powinien się w najbliższej przyszłości znacząco rozszerzać. W maju 2003 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie został zainaugurowany "bibweb - kurs internetowy dla bibliotekarzy" www.bibweb.pl w wersji polskiej. Kurs został opracowany dzięki współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Bertelsmanna. We wrześniu 2004 roku Ministerstwo Nauki i Informatyzacji zadecydowało o objęciu województwa warmińsko-mazurskiego projektem pilotażowym.

Moduł I porusza zagadnienia wstępne: obsługa najbardziej popularnych programów internetowych, zasady działania Internetu i usługi internetowe, podstawy wyszukiwania informacji, biblioteki w Internecie (w tym biblioteki cyfrowe oraz wirtualne, w jaki sposób wprowadzić bibliotekę do Internetu).

Moduł II porusza zagadnienia: struktura adresów URL, formalne i merytoryczne kryteria oceny stron internetowych, system przeszukiwania zasobów sieciowych, serwisy specjalistyczne, listy mailingowe i grupy dyskusyjne, bazy danych, kryteria oceny oferty (zawartość, kompetencje autorskie, aktualizacja, wygląd, dostępność, koszty, lista kontrolna).

Moduł III przeznaczony jest dla osób zaawansowanych. Porusza zagadnienia: tworzenie własnej oferty internetowej (zawartość, wygląd, struktura, treść), założenia i cele oferty internetowej, uwzględnienie określonych grup odbiorców, perspektywy witryny internetowej, wpisanie oferty internetowej w strukturę miasta, strategia marketingowa itp.