Ikonka

współfinansowanie:Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, samorządy gminne
termin realizacji:lata 2003 - 2004
współrealizatorzy:113 gmin (wszystkie z wyjątkiem 3 największych miast, które wyłączyło Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) województwa warmińsko-mazurskiego
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie wspomagała projekt informacyjnie i organizacyjnie
opis programu:

Program "Ikonka" polega na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych, gminnych ośrodkach kultury lub podobnych publicznie dostępnych placówkach wszystkich gmin województwa. Punkty te nazywane są "czytelniami internetowymi". Głównym celem "Ikonki" jest zapewnienie jak najszerszym rzeszom ludności Polski taniego, łatwego i powszechnego dostępu do Internetu.

Inauguracja programu odbyła się we wrześniu 2003 r. na Podlasiu. W marcu 2003 r. zakończyła się realizacja programu w 8 województwach - łącznie powstało 1251 punktów powszechnego dostępu do Internetu.

W województwie warmińsko-mazurskim wyposażono 139 punktów Ikonki. Do programu przystąpiły wszystkie zaproszone gminy województwa.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach programu zapewniło punktom "Ikonki":

  • sprzęt komputerowy (3 komputery PC wyposażone w system operacyjny, program antywirusowy i pakiet Office),
  • bezprzewodową sieć typu Wi-Fi umożliwiającą łączenie się z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki oraz router zarządzalny,
  • przeprowadzenie podstawowego szkolenia informatycznego wśród wskazanych przez gminę opiekunów punktów Ikonki.
Gminy zobowiązały się zapewnić:
  • odpowiedni lokal oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie punktu,
  • pokrycie kosztów podłączenia i korzystania z Internetu.
Szczegółowe zasady korzystania z czytelni internetowych są określane przez władze gmin lub bibliotek.

W naszym województwie wiele punktów Ikonki zostało umiejscowionych we wcześniej zorganizowanych bibliotecznych punktach dostępu do Internetu. Znacząco wzmocniło te placówki i umożliwiło pełniejsze wykorzystanie możliwości usługowych świadczonych tam dla czytelników. Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji sponsorowanej przez Ministerstwo zwiększało motywację władz gminnych do wspierania bibliotek publicznych w procesie przekształcania się ich w centra informacji i aktywizacji społeczności lokalnych.