„Na przerywistej linii egzystencji” – Herbertowska lekcja poezji

Współfinansowanie:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "HERBERT"
Termin realizacji:1 września – 31 grudnia 2008 r.
Organizatorzy:Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie;
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
Cel projektu:Popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta
 
Projekt jest skierowany do uczniów, bibliotekarzy i nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Olsztyna i całego powiatu olsztyńskiego ziemskiego. Poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach, takich jak – zwiedzanie ekspozycji ukazującej twórczość poety w kontekście tradycji kultury, sztuki i filozofii; zajęcia twórcze prowadzone z wykorzystaniem wystawy edukacyjnej oraz spektakl teatru młodzieżowego – młodzież poznawała Zbigniewa Herberta i jego twórczość z innej, niż szkolna, perspektywy. Zorganizowana w ramach projektu konferencja dla bibliotekarzy, nauczycieli i studentów polonistyki stała się inspiracją do twórczych rozmów o poezji Herberta podczas zajęć dydaktycznych z uczniami. Wiodąca myśl wydarzeń realizowanych w ramach projektu koncentruje się wokół wątku egzystencjalnego w twórczości tego poety. Zadanie zrealizowano w ramach programu „Herbert” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Harmonogram wydarzeń:
  1. Wystawa pt. „Na przerywistej linii egzystencji” – Herbertowska lekcja poezji. Miejsce ekspozycji – Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie. (1 października-31 grudnia 2008 r.)
  2. Zajęcia edukacyjne prowadzone w oparciu o w/w wystawę poświęcone poezji Zbigniewa Herberta dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Czas trwania zajęć 60 min. (1 października – 31 grudnia 2008 r.)
  3. Konferencja dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, bibliotekarzy Olsztyna i całego powiatu olsztyńskiego ziemskiego oraz studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie będzie poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie pracy z uczniem nad interpretacją tekstów Zbigniewa Herberta. (26 listopada 2008 r.)
  4. Spektakl oparty na twórczości Zbigniewa Herberta przygotowany przez teatr młodzieżowy działający przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. Premiera spektaklu odbędzie się podczas konferencji dla nauczycieli i studentów (zob. wyżej), następnie (w grudniu) zostanie on zaprezentowany młodzieży.
więcej informacji:http://www.wmbp.olsztyn.pl/_strony/_zherbert/01x.htm