Pilotaż gry Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce

termin realizacji:luty – maj 2014 r.
współrealizatorzy:Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
finansowanie:Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
opis projektu:

Projekt był realizowany w ramach konkursu „Strefa Eksperymentu”, który jest elementem programu LABIB organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (w ramach Programu Rozwoju Bibliotek finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności).

Eksperyment skierowany był do dwóch grup odbiorców:
A) pracowników bibliotek wprowadzających grę (WBP i MBP);
B) odbiorców tych obu bibliotek – osób, instytucji, organizacji i grup nieformalnych, które już korzystały z usług bibliotek oraz takich, które dopiero mogły to zrobić.

Sama gra była skierowana do grupy B (istniejących i potencjalnych odbiorców obu bibliotek). Ale eksperyment był w dużej mierze skierowany do grupy A (pracowników obu bibliotek), bowiem to od nich zależał efekt gry. To od ich zaangażowania, odnoszenia się do zgłaszających się uczestników gry (albo osób, które tylko pytały o informacje) zależały efekty gry – efekty eksperymentu.

Przygotowano i przetestowano prototyp gry w 2 rożnych bibliotekach: WBP i MBP. Zorganizowano także Lotną Grę w czasie zjazdu sieci LABIB w Warszawie. W tych trzech grach uczestniczyło łącznie 200 osób, które ratowały Planetę Zapomnianych Książek.

Ogólna koncepcja gry
· gra prowadzona osobno w WBP i MBP
· powstaje wspólny regulamin, z którego do realizacji WBP i MBP wybiorą to, co im odpowiada
Punkty za np.:
· korzystanie z usług biblioteki (wypożyczenia, spotkania...)
· proponowanie własnych aktywności w bibliotece / z biblioteką
· prowadzenie własnych aktywności uzgodnionych z biblioteką
Nagrody (osobno w WBP i MBP)
· dla każdego użytkownika
  - drobne (książki) za osiągnięcie danego poziomu gry
  - główna (tablet) i 6 wyróżnień (1 czytnik e-booków, 5 pendrivów)
· dla najaktywniejszej agendy biblioteki (czytnik e-booków)

Wiecej informacji: www.wbp.olsztyn.pl/programy/gra