Krótki film o Miłoszu

organizatorzy:Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenia „Areszt Sztuki”
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
partnerzy:Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
współfinansowanie:Samorząd Miasta Olsztyn
termin realizacji:maj – grudzień 2011 r.
opis projektu: Celem projektu jest popularyzacja życia i utworów Czesława Miłosza poprzez konkurs: „Krótki film o Miłoszu”. Konkurs jest skierowany do szerokiej publiczności. Główną grupą docelową są studenci wydziałów artystycznych i szkół filmowych. Regulamin umożliwia składanie prac również wszystkim innym zainteresowanym, którzy przygotują krótkie filmy związane z Czesławem Miłoszem i/lub z jego twórczością. Oceny prac dokona profesjonalne jury. Pokazy filmów odbędą się w Olsztynie, Gdańsku i Wrocławiu oraz w Internecie (w tym głosowanie internautów). Odbiorcy tych filmów będą mogli dostrzec Miłosza dzięki nowej formie przekazu, w jakiej będzie przedstawiony.
strona projektu:milosz.wbp.olsztyn.pl