Internetowy Festiwal Literacki „Euroczytanie 2007”

Internet Festival of Literature „Euroreading 2007”

 

współfinansowanie:projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa ‑ Polska ‑ Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC
termin realizacji:lata 2007-2008
współrealizatorzy:Biblioteka Publiczna w Taurogach (Litwa), Regionalna Uniwersalna Biblioteka Naukowa w Kaliningradzie (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej)
opis projektu:Cel ogólny
Wzmocnienie długofalowej współpracy pomiędzy Polską, Litwą i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych do rozwoju czytelnictwa głównie wśród młodzieży w wieku 16-25 lat.

Cel bezpośredni
Przeprowadzenie międzynarodowego internetowego festiwalu literackiego przy wykorzystaniu platformy sprzętowej i organizacyjnej przygotowanej w ramach projektu. Platforma ma stać się narzędziem kolejnych edycji festiwalu i podstawą dalszej współpracy sąsiedzkiej.

Najważniejsze działania projektu
  1. Przygotowanie platformy sprzętowej i oprogramowania dla projektu w celu zorganizowania festiwalu w Internecie jednocześnie w 3 krajach i 3 wersjach językowych oraz e celu zapoczątkowania wymiany doświadczeń w zakresie użytkowania Internetu dla rozwoju czytelnictwa pomiędzy partnerami.
  2. Promocja mająca na celu rozpowszechnienie idei festiwalu i projektu.
  3. Festiwal – konkurs literacki dla młodzieży przeprowadzony dzięki platformie sprzętowo-programowej.
  4. Spotkania z pisarzami – promocja literatury 3 krajów partnerskich.
  5. Przygotowanie i edycja wydawnictwa pofestiwalowego z pracami laureatów.
  6. Stały monitoring i 3 konferencje w 3 krajach podsumowujące realizację projektu.

Grupa docelowa
Mieszkańcy regionów nadgranicznych, w szczególności młodzież 16-25 lat; instytucje kultury (głównie biblioteki) i oświaty (głównie szkoły) oraz administracji w regionach.