Informacja dla obywateli – cybernawigatorzy w bibliotekach

finansowanie:Departament Stanu USA
partnerzy:Ambasada USA w Polsce, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
termin realizacji:listopad 2011 r. – maj 2012 r.
opis projektu:Projekt polega na realizacji w bibliotekach usługi edukacyjnej dla osób wykluczonych, zainspirowanej projektem „CyberNavigators” Biblioteki Publicznej w Chicago. Obejmuje kolejno: przygotowanie i udostępnienie na wolnych licencjach materiałów edukacyjnych, przeprowadzenie szkoleń bibliotekarzy, rekrutację i przeszkolenie „cybernawigatorów” oraz realizację usługi edukacyjnej (usługi „cybernawigatorów”) dla osób wykluczonych cyfrowo.
cel główny projektu:Wdrożenie systemu ustawicznej edukacji cyfrowej osób wykluczonych w postaci specjalnej usługi „cybernawigatorów”, realizowanej w bibliotekach.
cele szczegółowe:
  • wprowadzenie do bibliotek i rozszerzenie już prowadzonej edukacji cyfrowej i medialnej na rzecz osób wykluczonych,
  • przygotowanie kompetencyjne bibliotekarzy do organizacji i prowadzenia różnych form zajęć z osobami wykluczonymi cyfrowo (szkoleń, instruktażu, spotkań tematycznych, konsultacji, pomocy w rozwiązywaniu problemów) z zakresu posługiwania się sprzętem komputerowym i wyszukiwania informacji w Internecie,
  • rozpoznanie deficytów i potrzeb szkoleniowych użytkowników bibliotek w zakresie edukacji cyfrowej,
  • zaangażowanie do profesjonalnej działalności bibliotek wolontariuszy - na podstawie doświadczeń bibliotek amerykańskich;
  • zainicjowanie szerszej współpracy bibliotek z Ambasadą USA w Polsce i promowanie programów edukacyjnych i kulturalnych Ambasady;
  • wymiana doświadczeń zawodowych i zainicjowanie długofalowej współpracy bibliotekarzy „alumnów” - beneficjentów programu Departamentu Stanu USA „International Visitor Leadership Program”,
  • wymiana doświadczeń pomiędzy bibliotekami uczestniczącymi w projekcie,
  • promocja programów edukacji cyfrowej oraz angażowania wolontariatu w polskich bibliotekach, w oparciu o doświadczenia pozyskane przy realizacji projektu,
  • promocja wybranych dobrych praktyk stosowanych przez biblioteki w USA, dostosowanych do polskich realiów oraz przekazanie innym bibliotekarzom wiedzy i doświadczenia zdobytego przez „alumnów” w czasie wizyty studyjnej w USA w ramach programu „International Visitor Leadership Program”.
strona projektu:cybernawigatorzy
Więcej o projekcie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej