CEI - Computer, English, Internet

współfinansowanie:Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności za pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
termin realizacji:lata 2000 - 2001
współrealizatorzy:Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście.
opis programu: W ramach programu uzupełniono licencjonowane oprogramowanie w pracowni komputerowej WBP oraz MGBP w Dobrym Mieście, przeszkolono nauczycieli, bibliotekarzy i wolontariuszy w zakresie użytkowania programu EuroPlus + do nauki języka angielskiego, użytkownia internetu oraz zakupiono podręczniki i materiały pomocnicze w celu zorganizowania kursów językowych dla dzieci z Dobrego Miasta i Olsztyna, a także zajęć indywidualnych dla kursantów oraz innych chętnych.
W małych miejscowościach gminy Dobre Miasto przeprowadzono multimedialne pokazy możliwości nauki języka angielskiego z użyciem komputera (głównie program Lingua Land) i wykorzystania internetu do własnych celów. Dzieci z tego terenu wzięły nieodpłatnie udział w zajęciach Szkoły Letniej w Olsztynie (lekcje języka angielskiego w pracowni komputerowej WBP, zwiedzanie Olsztyna, wizyty w planetarium). Uczestnikom kursu i Szkoły Letniej zapewniono poczęstunki, transport i pomoce w nauce języka angielskiego.
Uczestnicy programu otrzymali nieodpłatnie konta poczty elektronicznej na serwerze WBP w Olsztynie.