BIL
Baza informacji Lokalnej

współfinansowanie:Open Society Institute Budapest
termin realizacji:pilotażowa część programu była realizowana w latach 2001 - 2002. W dalszym ciągu planowane jest tworzenie nowych serwisów w ramach programu, co rzeczywiście ma miejsce
współrealizatorzy:Urząd Miasta i Gminy w Węgorzewie,
Urząd Miasta i Gminy w Ełku,
Urząd Miasta w Giżycku,
Urząd Miasta w Nidzicy,
Urząd Gminy w Braniewie,
12 urzędów miejskich i gminnych powiatu ziemskiego olsztyńskiego (Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda i Świątki) wraz z bibliotekami na ich terenie oraz Starostwo Powiatowe w Olsztynie.
opis programu: Opisywany projekt był pilotażową częścią większej akcji, która nadal jest kontynuowana. Został zaplanowany w celu pobudzenia lokalnych środowisk województwa warmińsko - mazurskiego do wykorzystania internetu jako nośnika informacji kierowanej do społeczności lokalnych, jak i szerszej rzeszy publiczności internetowej; informacji o sprawach ważnych, ciekawych, aktualnych i atrakcyjnie zaprezentowanych.
W ramach akcji pilotażowej zbudowano oprogramowanie, dzięki któremu z zastosowaniem prostego w obsłudze systemu generowania z baz danych serwisów poszczególnych jednostek administracyjnych można bez konieczności angażowania w ich budowę specjalistów - infomatyków utrzymywać aktualne i atrakcyjne serwisy informacji lokalnej.
Zakupiono wydajny serwer do obsługi systemu; dodatkowo 17 bibliotek otrzymało sprzęt komputerowy.
Pracownicy WBP w Olsztynie przeszkolili 47 osób z całego województwa w zakresie obsługi stworzonego oprogramowania i 19 osób w zakresie obsługi komputera oraz użytkowania internetu. Oprócz wspomnianych powyżej uczestników (współrealizatorzy) pilotażowej części programu współfinansowanej przez OSI Budapeszt, powstały bazy informacji lokalnej innych jednostek administracyjnych naszego województwa.
Lista jednostek administracyjnych Bazy Informacji Lokalnej oraz osób przeszkolonych w zakresie tworzenia serwisów internetowych ciągle rośnie i nadal jest otwarta, bowiem program jest rozwijany a jego kontynuację przewiduje się na wiele kolejnych lat.