Biblioteka+

O Programie
Biblioteka+ to wieloletni program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego przygotowanie i wdrożenie powierzone zostało Instytutowi Książki, a koordynacja w poszczególnych regionach bibliotekom wojewódzkim. W województwie warmińsko-mazurskim opiekę nad programem sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny.

Program Biblioteka+ jest odpowiedzią MKiDN na potrzebę wsparcia bibliotek publicznych w procesie przekształcania ich w nowoczesne ośrodki wiedzy, kultury i życia społecznego. Wsparcie to potrzebne jest szczególnie w mniejszych miastach i na wsiach, gdzie środki samorządowe nie wystarczają na realizację tego celu. Dlatego Biblioteka+ skierowana jest do bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz gmin miejskich do 15 tysięcy mieszkańców.
Program ma charakter aplikacyjny, to znaczy, że udział w nim jest dobrowolny.

Obszary działania
W ramach programu zdefiniowane zostały cztery obszary działań:

  1. stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego MAK+ umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach pomiędzy samymi bibliotekami oraz zdalny dostęp poprzez Internet dla czytelników;
  2. internetyzacja bibliotek;
  3. szkolenia bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji – w 2012 roku zakończono cykl szkoleń;
  4. uruchomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek gminnych.

Biblioteka+ stworzyła także system certyfikujący dla bibliotek o nazwie „Certyfikat Biblioteki+”.

Opisy poszczególnych komponentów Programu oraz Certyfikatu Biblioteki+ znajdują się w zakładkach (patrz: obok).