„Ameryka w Twojej bibliotece”

partnerzy:Ambasada USA w Polsce, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
opis projektu:„Ameryka w Twojej bibliotece” jest programem realizowanym w partnerstwie między Ambasadą USA a wybranymi bibliotekami publicznymi w Polsce.
Program zapewnia bezpłatny dostęp do ponad 30 komercyjnych baz danych, umożliwia korzystanie z kolekcji anglojęzycznych książek, a także udział w organizowanych w ramach projektu warsztatach, spotkaniach, pokazach i innych wydarzeniach kulturalnych, poświęconych Stanom Zjednoczonym Ameryki.
cel główny projektu:Pogłębienie wiedzy wśród mieszkańców RP o społeczeństwie i wartościach Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz działanie na rzecz obopólnego zrozumienia pomiędzy Polakami a Amerykanami poprzez organizowanie programów edukacyjnych i kulturalnych oraz udostępnienie zbioru materiałów o tematyce dotyczącej Stanów Zjednoczonych Ameryki.