WAWRZYN - Literacka Nagroda Warmii i Mazur za rok 2004

Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953 od założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń wojennych

Andrzej Rzempołuch

Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953
od założenia miasta
po odbudowę ze zniszczeń wojennych

[zobacz opis bibliograficzny]

 

Zdjęcia z ceremonii wręczenia nominacji i nagród


O nominowanych

Szanowni Państwo!

Wielki poeta polski Adam Zagajewski w wierszu "W cudzym pięknie" napisał: "Tylko w cudzym pięknie jest pocieszenie, w cudzej muzyce i w obcych wierszach". Książki nominowane do nagrody Wawrzynu Literackiego to książki, w których znajdziemy pocieszenie. Przypomnę, że są to: "Ciałość" Kazimierza Brakonieckiego, "Mazurskie dole i niedole" ks. dr. Alfreda Jaguckiego, "Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego" Wojciecha Kassa, album "Hieronim Skurpski" Erwina Kruka oraz Andrzeja Rzempołucha "Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953. Od założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń wojennych".

"Ciałość" Kazimierza Brakonieckiego, wydana przez warszawskie Wydawnictwo Nowy Świat (podkreślam tę warszawskość wydawnictwa, bo świadczy ona o tym, że sięgnęliśmy również po książki drukowane poza naszym regionem), to tom przejmujących wierszy poświęconych żonie, Hannie. Poeta poruszył mnie utworem zakotwiczonym w tradycji polskiej poezji sarmackiej ("Ciałość", XII):

"Martwię się jedynie o ciebie
jeśli mnie przeżyjesz
nad martwym zmartwiejesz

Wiesz co, zamieńmy się śmierciami
może Boga oszukamy
i daruje nam życie"

Swoje wspomnienia "Mazurskie dole i niedole" (Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie) pastor Alfred Jagucki zaczął pisać już po osiemdziesiątce. Urodzony na Suwalszczyźnie, absolwent Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego jesienią 1945 roku był pierwszym luterańskim duchownym, który objął parafię na Mazurach.

Książeczka "Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego" Wojciecha Kassa (Agencja WIT, Witold Mierzejewski) jest zbiorem artykułów, ale zawiera również ważną rozmowę o Gałczyńskim z poetką Julią Hartwig. Jest tam także tekst "Wokół Poematu dla zdrajcy", czyli o utworze, w którym Gałczyński napiętnował ucieczkę Czesława Miłosza z PRL, a jednocześnie w którym są piękne "mazurskie" strofy poety Konstantego.

Album pod redakcją Erwina Kruka pod tytułem "Hieronim Skurpski" to jak dotąd najbardziej wyczerpujące wydawnictwo poświęcone twórczości nestora olsztyńskich plastyków. 90-letni artysta doczekał się wreszcie publikacji, która w sposób systematyczny przedstawia jego twórczość rysunkową, graficzną i malarską. Album wydało Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie.

Książka Andrzeja Rzempołucha "Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353 - 1953" po raz pierwszy tak obszernie ukazuje dzieje urbanistyki i architektury miasta. Pierwsze wydanie książki, niedostępne w sprzedaży, wyszło w roku 2004, wydanie drugie od niedawna jest w księgarniach. Wydawcą albumu jest Urząd Miasta w Olsztynie i Agencja Wydawnicza "Remix".


Proszę Państwa! Sięgajmy do tych książek i szukajmy w nich pocieszenia.

Marek Barański,
członkek kapituły nagrody Wawrzynu Literackiego Warmii i MazurWAWRZYN - Literacka Nagroda Warmii i Mazur za rok 2004
nagroda czytelników

Mazurskie dole i niedole

ksiądz Alfred Jagucki

Mazurskie dole i niedole

[zobacz opis bibliograficzny]

 WAWRZYN - Literacka Nagroda Warmii i Mazur za rok 2004
nominacje

Ciałość

Kazimierz Brakoniecki
Ciałość

[zobacz opis bibliograficzny]
Mazurskie dole i niedole

ksiądz Alfred Jagucki
Mazurskie dole i niedole

[zobacz opis bibliograficzny]
Pękniete struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Wojciech Kass
Pękniete struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

[zobacz opis bibliograficzny]
Skurpski

Erwin Kruk
Skurpski

[zobacz opis bibliograficzny]
Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953

Andrzej Rzempołuch
Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953

[zobacz opis bibliograficzny]