O ofercie

O ofercie
Wybierz grupę:

Skaner mobilny

Bezpłatne wypożyczenie skanera A3 do książek trudnorozwieralnych z laptopem oraz dyskiem twardym. Oferta kierowana do bibliotek publicznych z województwa warmińsko-mazurskiego. Zawiera dostarczenie oraz szkolenie z obsługi sprzętu.

Forma: Oferta mobilna wraz z instruktażem
Czas zajęć: 90 minut
Miejsce: Pracownia Regionalna i Informatorium, Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn
Kontakt: Krzysztof Romulewicz 89 527 28 74, region@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: szczegóły podczas kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub bezpośredniego
Grupa docelowa: bibliotekarze, pracownicy instytucji przystępujących do klastra


Dokumenty życia społecznego w zbiorach WBP w Olsztynie

Prezentacja i ciekawostki związane z najbardziej osobliwym zbiorem bibliotecznym w Olsztynie: jego niezwykłe formy (fotografie, plakaty, ulotki, albumy, rękopisy, pamiątki), znaczenie dla historii Warmii, Mazur i Powiśla oraz możliwości wykorzystania w zabawie i nauce. Możliwe przygotowanie zajęć na wybrany temat, np. tradycje Warmii i Mazur, przyroda regionu, teatr w Olsztynie, znane postacie. Dla każdej grupy wiekowej.

Forma: Warsztat biblioteczny
Czas zajęć: do ustalenia (minimum 20 minut)
Miejsce: Pracownia Regionalna i Informatorium, 1-go Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Anna Rau 89 524 90 48, region@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy maksymalnie 10 osobowe
Grupa docelowa: dzieci, uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy, bibliotekarze, pracownicy naukowi, pasjonaci


Academica

Cyfrowa baza pełnotekstowa i wypożyczalnia międzybiblioteczna najnowszych i trudnodostępnych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy (ok. 2 mln książek i czasopism naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej). Pomagamy w założeniu własnego konta, przeszukiwaniu bazy, rezerwowaniu i korzystaniu z publikacji.

Forma: Warsztat biblioteczny
Czas zajęć: maksymalnie do 30 minut
Miejsce: Pracownia Regionalna i Informatorium, Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn
Kontakt: Krzysztof Romulewicz 89 527 28 74, region@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy maksymalnie 10 osobowe, preferowane szkolenia indywidualne
Grupa docelowa: studenci, bibliotekarze, pracownicy naukowi, pasjonaci


Regionalne źródła informacji

Prezentacja regionalnych baz danych oraz stron internetowych oferujących informacje na każdy temat, w tym "Bibliografia Warmii i Mazur", najpełniejsze źródła informacji o Warmii i Mazurach.

Forma: Warsztat biblioteczny
Czas zajęć: minimum 30 minut
Miejsce: Pracownia Regionalna i Informatorium, ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn
Kontakt: Anna Wysocka 89 527 28 74, region@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy maksymalnie 10 osobowe
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, dorośli, bibliotekarze, pracownicy naukowi, pasjonaci, seniorzy


Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa

Prezentacja najciekawszych zasobów WMBC (oferta podstawowa). Pokaz powstawania biblioteki cyfrowej - wizyta w pracowni digitalizacji, proces i zasady cyfryzacji (oferta rozszerzona).

Forma: Warsztat biblioteczny
Czas zajęć: minimum 30 minut
Miejsce: Pracownia Regionalna i Informatorium,1-go Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Anita Romulewicz, Anna Rau 89 524 90 48, region@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy maksymalnie 10 osobowe
Grupa docelowa: dzieci, uczniowie, studenci, dorośli, bibliotekarze, pracownicy naukowi, pasjonaci, seniorzy


Digitalizacja - Klaster "Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa"

Warsztaty z prowadzenia biblioteki cyfrowej, zasady przystąpienia do klastra WMBC, ocena i selekcja zasobów do digitalizacji, obsługa programu dLibra, metadane, promocja zasobów cyfrowych.

Forma: Szkolenie
Czas zajęć: do ustalenia (minimum 5 spotkań).
Miejsce: Pracownia Regionalna i Informatorium, 1-go Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Anita Romulewicz, Anna Rau, Waldemar Tychek 89 524 90 48, region@wbp.olsztyn.pl
Grupa docelowa: bibliotekarze, pracownicy instytucji przystępujących do klastra


Punkt informacji prawnej

Konsultacje indywidualne bazujące na systemach informacji prawnej Lex Omega i Inforlex (udostępnianie tekstów źródłowych i pomoc w wyjaśnieniu podstawowych wątpliwości oraz okoliczności prawnych).

Forma: Konsultacje
Miejsce: Pracownia Regionalna i Informatorium, 1-go Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Waldemar Tychek 89 524 90 48, region@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: indywidualnie
Grupa docelowa: studenci, dorośli, seniorzy


Literackie teleportacje

Cykl prelekcji prezentujących ciekawostki biograficzne, niewyjaśnione zagadki związane z pisarzami regionu Warmii i Mazur, intrygujące historie towarzyszące powstawaniu regionalnych dzieł literackich. Także nt. miejsc w krajobrazie kulturowym, urbanistycznym, geograficznym i historycznym – związanych z konkretnymi dziełami bądź twórcami.

Forma: Prelekcja (niekiedy wsparta audio/video)
Czas zajęć: maksymalnie 1 godzina
Miejsce: Pracownia Regionalna i Informatorium, 1-go Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Waldemar Tychek 89 524 90 48, region@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy maksymalnie 20 osobowe
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy, pasjonaci


Dziedzictwo kulinarne na Warmii i Mazurach

Prezentacja multimedialna z wykładem na temat produktów i potraw regionalnych z Warmii i Mazur, zwyczajów kulinarnych oraz wpływów innych narodów na kuchnię regionu.

Forma: Wykład z prezentacją
Czas zajęć: minimum 1 godzina
Miejsce: Pracownia Regionalna i Informatorium, 1-go Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Anita Romulewicz 89 524 90 48, region@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy maksymalnie 20 osobowe
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy, bibliotekarze, pasjonaci


Granice Warmii i Mazur

Prezentacja multimedialna z wykładem na temat kształtowania się historycznych granic Warmii i Mazur oraz województwa warmińsko-mazurskiego, od epoki kamiennej, przez okres krzyżacki, Prus królewskich i zakonnych po Prusy Wschodnie i czasy współczesne.

Forma: Wykład z prezentacją
Czas zajęć: minimum 1 godzina
Miejsce: Pracownia Regionalna i Informatorium, 1-go Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Krzysztof Romulewicz 89 527 28 74, region@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy maksymalnie 20 osobowe
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy, bibliotekarze, pasjonaci


Skarby Warmii

Opowieści i zabawy nt. zwyczajów świątecznych, tradycji kulinarnych, rzemiosła, strojów, a także postaci baśniowych, charakterystycznych dla regionu Warmii. Działania z wykorzystaniem gwary warmińskiej. Możliwe przygotowanie zajęć tematycznych.

Forma: Pogadanka i zabawy
Czas zajęć: 30-45 minut
Miejsce: Pracownia Regionalna i Informatorium, 1-go Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Anita Romulewicz 89 524 90 48, region@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy maksymalnie 20 osobowe
Grupa docelowa: dzieci, uczniowie


Popołudnie w Piątce

Zajęcia literacko-edukacyjne, z elementami ruchowymi, podczas których uczestnicy odbędą podróż do świata literatury, odkryją nieznane krainy, poznają zwyczaje innych kultur, wysłuchają fantastycznych historii, dowiedzą się więcej o samych sobie.

Forma: Zajęcia dla dzieci
Czas zajęć: 45-60 minut
Miejsce: Piątka - Biblioteka Dzieci i Młodzieży, ul. 1-go Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Maria Jończyk-Zegler 89 524 90 50, piatka@wbp.olsztyn.pl
Grupa docelowa: dzieci


Zajęcia dla grup zorganizowanych

Zajęcia literacko-edukacyjne. Tematyka zajęć dopasowana jest do indywidualnego zapotrzebowania wychowawców grup.

Forma: Zajęcia dla dzieci i młodzieży
Czas zajęć: 45-120 minut
Miejsce: Piątka - Biblioteka Dzieci i Młodzieży, ul. 1-go Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Maria Jończyk-Zegler89 524 90 50, piatka@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: szczegóły podczas kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub bezpośredniego
Grupa docelowa: dzieci, uczniowie


Wakacyjna Kraina Fantazji oraz Ferie w Piątce

Zajęcia w okresie wolnym od nauki szkolnej.

Forma: Zajęcia dla dzieci i młodzieży
Czas zajęć: 60-120 minut
Miejsce: Piątka - Biblioteka Dzieci i Młodzieży, ul. 1-go Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Maria Jończyk-Zegler89 524 90 50, piatka@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: indywidualne zapisy
Grupa docelowa: dzieci, uczniowie


Od Wyspiańskiego do Smarzowskiego i Wrony. Młodopolski motyw wesela i jego filmowe interpretacje

Zajęcia literacko-kulturalne dla grup szkolnych. Uczniowie poznają tradycje weselne w kulturze polskiej na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem literatury młodopolskiej i malarstwa przełomu XIX i XX wieku. Spotkania wzbogacą współczesne materiały filmowe, które są inspirowane "Weselem" Wyspiańskiego.

Forma: Zajęcia dla młodzieży
Czas zajęć: 45-60 minut
Miejsce: Czytelnia, ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn
Kontakt: Izabela Frąckowiak 89 535 97 81, czytelnia@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy do 20 osób
Grupa docelowa: młodzież


Warsztaty fotograficzne

Nauka obsługi aplikacji Photoscape: segregowanie i obróbka zdjęć.

Forma: Zajęcia dla seniorów
Czas zajęć: 4 x 90 minut
Miejsce: Czytelnia, ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn
Kontakt: Izabela Frąckowiak 89 535 97 81, czytelnia@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy do 7 osób
Grupa docelowa: seniorzy


Włącz drugi obieg czyli historia "bibuły" w PRL

Prezentacja multimedialna na temat wydawnictw ukazujących się poza oficjalnym rynkiem wydawniczym w latach 1976-1990. Elementem zajęć będzie tematyczna ekspozycja zbiorów WBP (książki, czasopisma, druki ulotne).

Forma: Wykład z prezentacją
Czas zajęć: 90 minut
Miejsce: Czytelnia, ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn
Kontakt: Izabela Frąckowiak 89 535 97 81, czytelnia@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy do 30 osób
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy


Czasopisma elektroniczne w zbiorach WBP

Prezentacja jak korzystać z płatnych czasopism elektronicznych oraz z domeny publicznej dostępnych poprzez internetowy wykaz czasopism WBP.

Forma: Warsztat biblioteczny
Czas zajęć: 60 minut
Miejsce: Czytelnia, ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn
Kontakt: Izabela Frąckowiak 89 535 97 81, czytelnia@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy do 5 osób
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy


Zajęcia literacko-plastyczne

Zajęcia połączone z prezentacją multimedialną i wystawą zbiorów WBP. Tematy do wyboru z listy: "Motyw anioła w literaturze", "Pisanka okraszona poezją", "Czerwone korale", "Tajemniczy świat ziół", "Wielkanocne inspiracje", "Boże Narodzenie-tradycje różnych krajów", "Moja cudowna książka", "Poduszka do książki".

Forma: Warsztat z prezentacją
Czas zajęć: 90 minut
Miejsce: Czytelnia, ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn
Kontakt: Izabela Frąckowiak 89 535 97 81, czytelnia@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy do 10 osób
Grupa docelowa: uczniowie, dorośli, seniorzy


Na tropie tajemnicy dzieła Kopernika

Zabawa „ucieczka z pokoju”, której celem jest odnalezienie dzieła Kopernika "O obrotach sfer niebieskich" i zapoznanie się z nim. Zanim do tego dojdzie czeka na was szereg zagadek do rozwiązania.

Forma: Zabawa edukacyjna
Czas zajęć: 30 min
Miejsce: Czytelnia, ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn
Kontakt: Izabela Frąckowiak 89 535 97 81, czytelnia@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy do 5 osób
Grupa docelowa: uczniowie, dorośli, seniorzy


OTO PHOTON!

Zajęcia edukacyjno-komputerowe dla uczniów szkół podstawowych i liceów. Uczestnicy poznają podstawy programowania z wykorzystaniem robota Photon i gry Scottie Go!

Forma: Warsztaty komputerowe
Czas zajęć: 90 min
Miejsce: Wypożyczalnia Główna i Międzybiblioteczna, ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn
Kontakt: Emilia Woronowicz, 89 527 57 97
Liczba uczestników: grupy do 8 osób
Grupa docelowa: uczniowie


Mobilna Biblioteka

Warsztaty popularyzujące nowe metody kontaktu z literaturą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: zapoznanie się z ofertą zbiorów nieksiążkowych WBP – ebooki, audiobooki; wyszukiwanie w katalogu online; edukacja informacyjna w zakresie e-czytania: jak korzystać z platformy IBUK Libra – nowoczesnej czytelni polskojęzycznych książek elektronicznych; przedstawienie zbiorów nieksiążkowych jako wsparcie edukacji - materiały edukacyjne na nośnikach elektronicznych, m.in. przygotowujące do matury, materiały do nauki języków obcych, audiobooki obcojęzyczne, materiały dostępne w ramach projektu „Ameryka w twojej bibliotece", „Biblioteka Niemiecka/Medioteka Języka Niemieckiego”.

Forma: Warsztat z prezentacją
Czas zajęć: 60 minut
Miejsce: Wypożyczalnia Główna i Międzybiblioteczna, ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn
Kontakt: 89 527 57 97, wypozyczalnia@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy do 15 osób
Grupa docelowa: uczniowie, seniorzy


Zajęcia języka niemieckiego

Zajęcia języka niemieckiego dla początkujących

Forma: Zajęcia dla uczniów, dorosłych, seniorów
Czas zajęć: 60 minut
Miejsce: Wypożyczalnia Główna i Międzybiblioteczna, ul. Stare Miasto 33, Olsztyn
Kontakt: Anna Derda, 89 527 57 97, wypozyczalnia@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupa do 10 osób
Grupa docelowa: uczniowie, dorośli, seniorzy


Muzyczne (ko)repetycje

Cykl wykładów z prezentacją multimedialną na temat wybranych zagadnień muzycznych oraz kompozytorów i wykonawców na tle epoki i tendencji w kulturze. Prowadzenie - dr hab. Krzysztof D. Szatrawski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Forma: Otwarty wykład z prezentacją multimedialną połączony z wystawą zbiorów
Czas zajęć: 90 minut
Miejsce: Muzoteka, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Magdalena Strzyż, 89 524 90 34, muzoteka@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupa do 15 osób
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy, pasjonaci


Między dźwiękami

Spotkania dające możliwość wymiany wiedzy i myśli oraz podjęcia dyskusji na tematy oscylujące wokół kultury, literatury, filmu, teatru, muzyki aktywizujące uczestników do refleksji oraz ukazujące skalę wyzwań i możliwości, przed jakimi staje senior.

Forma: Otwarte spotkania dla seniorów
Czas zajęć: 60 minut
Miejsce: Muzoteka ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Anna Romanowska, 89 524 90 34, muzoteka@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupa do 15 osób
Grupa docelowa: seniorzy


Muzoteka Malucha

Zajęcia edukacyjno-muzyczne wprowadzające w krainę muzyki, prezentujące różne jej rodzaje, instrumenty i kompozytorów, kształcące rozwój wyobraźni muzyczno-ruchowej, poczucie szybkiej reakcji na muzykę i wyrabianie umiejętności pracy w grupie. Dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Forma: Zajęcia dla dzieci
Czas zajęć: 40-60 minut
Miejsce: Muzoteka ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Justyna Ziółkowska, 89 524 90 34, muzoteka@wbp.olsztyn.pl
Grupa docelowa: dzieci, uczniowie


EBRU

Ebru jest techniką otrzymywania rysunku na wodzie i przenoszenia go na papier lub inne materiały. Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zasady tej metody malarskiej. Każdy będzie mógł ozdobić własnoręcznie papier.

Forma: Warsztaty
Czas zajęć: 40-60 minut
Miejsce: Pracownia Konserwacji Zbiorów ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Katarzyna Kresymon 89 524 90 45, pkzz@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: szczegóły podczas kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub bezpośredniego
Grupa docelowa: dzieci, uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy


Jak kiedyś powstawał plakat?

Warsztaty edukacyjne podczas których uczestnicy własnoręcznie wykonają plakat przez złożenie i odbicie czcionek. Poznają historię starych technik drukarskich oraz dowiedzą się na czym polegał zawód zecera i drukarza.

Forma: Warsztaty edukacyjne
Czas zajęć: 90 minut
Miejsce: Pracownia Starych Technik Drukarskich ul. 1 Maja, 10-117 Olsztyn
Kontakt: Iwona Bolińska-Walendzik Dział Promocji 89 524 90 46 promocja@wbp.olsztyn.pl
Liczba uczestników: grupy do 6 osób
Grupa docelowa: dzieci, uczniowie, dorośli


Wygenerowano: 10-01-2020