Studenckie pogotowie książkowe

Trwa ładowanie zawartości...

Studenckie pogotowie książkowe

„Studenckie pogotowie książkowe” powstało w celu prezentowania i szybkiego dostępu do nowych podręczników akademickich i innych wydawnictw przydatnych w nauce. Książki zostały podzielone na dziedziny nauki. Dostępne są dla użytkowników w Czytelni Książek (I piętro) bez konieczności wcześniejszego zamawiania i oczekiwania na książki. Raz na kwartał zbiór jest aktualizowany - wydawnictwa starsze przenoszone są do magazynu, a w ich miejsce dostawiane nowości.

Administracja publiczna i samorząd terytorialny

Anatomia i fizjologia

Architektura i urbanistyka

Aromaterapia, apiterapia i ziołolecznictwo

Bankowość i finanse

Biologia

Chemia

Covid-19

Dietetyka

Dziennikarstwo i mass media

Edukacja zdrowotna

Ekologia

Ekonomia

Etyka

Farmacja i farmakologia

Fizjoterapia

Gerontologia

Gospodarka

Kosmetologia i fryzjerstwo

Kryminalistyka i kryminologia

Kultura - socjologia

Marketing i zarządzanie

Medycyna

Medycyna Lekarski Egzamin Końcowy

Niepełnosprawność

Patologie społeczne i uzależnienia

Pedagogika

Pielęgniarstwo

Płeć

Polityka i stosunki międzynarodowe

Polityka społeczna

Praca i bezrobocie

Prawo

Psychologia i psychoterapia

Resocjalizacja

Rodzina

Socjologia

Subkultury

Technika

Turystyka i hotelarstwo

Wielokulturowość