Krzyżówka plebiscytowa

Sposób wypełniania krzyżówki

Sposób wypełniania krzyżówki:
 • kliknięcie opisu hasła powoduje przejście do pierwszej litery
 • naciśnięcie klawisza strzałeki w prawo lub w dół umożliwia przejście do kolejnych liter
 • rozwiązanie jest wypełniane automatycznie


Kliknij aby zamknąć to okienko

9

7

3

1

4

5

2

1

3

2

4

10

5

6

8

6

7

8

9

10


Poziomo:

 1. jej zerwanie doprowadziło do konfliktu w 1920 roku i odwołania prezydenta Olsztyna
 2. szerzenie jakichś poglądów, haseł politycznych itp. mające na celu pozyskanie zwolenników
 3. powiat, gdzie oddano najmniej głosów za Polską
 4. (…) Ludowy, instytucja wspierająca polskich rolników i przedsiębiorców w czasie plebiscytów
 5. inaczej nieobiektywny, kierujący się osobistymi sympatiami lub uprzedzeniami
 6. (…) Polski, olsztyńska siedziba polskich działaczy plebiscytowych
 7. wyznaczona wzdłuż Wisły po plebiscytach
 8. (…) wersalski, dokument oficjalnie kończący I wojnę światową
 9. konsul, oficjalny przedstawiciel państwa za granicą
 10. wzór na tkaninach albo nazwa mazurskiej wsi przyłączonej do Polski po plebiscytach

Pionowo:

 1. rezultat działania mający wielką wartość dla innych
 2. dzieło muzyczne, np. hymn Feliksa Nowowiejskiego
 3. wynik plebiscytu 1920 roku dla Polski
 4. niemiecki napis na jednej z kart do głosowania w czasie plebiscytów
 5. członek grupy sojuszniczej, sprzymierzeniec
 6. jeden z regionów gdzie 11 lipca 1920 roku odbył się plebiscyt
 7. Bogumił (…) – Mazur i działacz plebiscytowy, zamordowany w 1920 roku
 8. 11 lipca 1920 roku
 9. inaczej kasza jaglana
 10. Mazurski lub Warmiński Plebiscytowy

Hasło: