O PROJEKCIE

NA TROPIE EUROBOHATERA to interdyscyplinarny projekt edukacyjny. Jego założeniem jest wzrost znajomości baśni i bajek krajów Unii Europejskiej, ich wpływu na wspólne dziedzictwo kulturowe i tożsamość Europy oraz pobudzenie odbiorców do świadomego i twórczego ich odbioru. Podczas zajęć dla dzieci, spotkań młodzieżowych dyskusyjnych klubów książki i warsztatów dla młodzieży i dorosłych będziemy poszukiwać wspólnych motywów w baśniach krajów europejskich, a także zastanawiać się nad tym, w jaki sposób obecne są one we współczesnej kulturze, również popularnej.

Uzupełnieniem i wsparciem dla osób pracujących z baśnią, a także rodziców i opiekunów będzie adnotowana bibliografia polecanych książek i multimediów. Uczestnicy projektu swoją wiedzę będą mogli sprawdzić, rozwiązując quizy i zagadki na naszej stronie.


Organizatorzy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza


OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH:


Z BAJKĄ PO MAPIE – KREATYWNE EUROPEJSKIE PRZEDSZKOLAKI – spotkania literacko-artystyczne dla dzieci, podczas których uczestnicy odbędą wirtualną podróż po Europie w towarzystwie bohaterów baśni i bajek i poznają wybrane elementy kultury europejskiej (taniec, kulinaria, obyczaje itd.).
Partnerzy: Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie, Agar Children’s Centre w Londynie
Kontakt: Piątka – Biblioteka Dzieci i Młodzieży, 89 512 06 52, piatka@wbp.olsztyn.pl

(KO)MIKS BAJEK – warsztaty komiksu dla młodzieży – tworzenie elementów komiksu w oparciu o motywy znane z baśni i bajek europejskich, wystawa komiksów i publikacji poradnikowych ze zbiorów WBP. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z techniką rysowania komiksu oraz elementami baśni europejskich. Warsztat poprzedzać będzie wystawa komiksu (adaptacji baśni, opartych na motywach baśni) oraz publikacji o charakterze poradnikowym ze zbiorów WBP.
Prowadzenie: Adam Cieślak
Kontakt: Wypożyczalnia Główna i Mędzybiblioteczna, 89 527 57 97, wypożyczenia@wbp.olsztyn.pl

BAŚNIOWE TROPY EUROPY – wystawa prezentująca motywy, archetypy, tropy i toposy z baśni europejskich, ich wpływ na naszą wspólną, europejską tożsamość oraz na współczesną kulturę w ujęciu globalnym. Wystawa jest dostępna do wypożyczenia dla instytucji kultury i edukacyjnych.
Kontakt: Dział Analiz i Współpracy z Regionem, 89 524 90 38, 89 524 90 41, wspolpraca@wbp.olsztyn.pl

EUROPA NA JĘZYKACH – animacje językowe (niemiecki, włoski, hiszpański, łacina) tematyzujące obecność tradycji baśni europejskiej w języku codziennym (powiedzenia, idiomy, przysłowia, porównania itd.)
Kontakt: Dział Promocji, 89 524 90 46, promocja@wbp.olsztyn.pl

DYSKUSYJNE KLUBY EUROPEJSKIEJ BAŚNI – dyskusje na temat literatury i kultury Europy dla dzieci i młodzieży zorganizowane w bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkania dzieci i młodzieży w Dyskusyjnych Klubach Książki będą miały charakter dyskusji na temat baśni, bajek i legend europejskich.
Kontakt: Dział Analiz i Współpracy z Regionem, 89 524 90 37, wspolpraca@wbp.olsztyn.pl

EUROPEJSKA BAŚNIOGRAFIA – bibliografia zalecająca dla wszystkich zainteresowanych tematem baśni europejskich, wykorzystaniem baśni w terapii i pedagogice oraz badaniami kulturoznawczymi i socjologicznymi w tym zakresie. Zawiera polecane zbiory WBP w wygodnym układzie według grup odbiorców: studentów, nauczycieli, dzieci, rodziców, badaczy, pedagogów i terapeutów. Przygotowanie: Pracownia Regionalna i Informatorium WBP.
Wersja elektroniczna do pobrania


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie WMIRol     EUROPE DIRECT