Wojewódzki Zlot Moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki
3-4 września 2009 r.

W dniach 3-4 września b.r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbył się I Wojewódzki Zlot Moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki na Warmii i Mazurach. W spotkaniu wzięło udział 26 moderatorek związanych z DKK z całego regionu.

Przedsięwzięcie zainspirowane zostało ubiegłorocznym Zlotem Ludzi Książki, zorganizowanym w Warszawie przez Instytut Książki. Podobnie jak warszawski, olsztyński zlot pomyślany został jako wyraz wdzięczności dla koordynatorów i moderatorów DKK za prowadzenie klubów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorzy zadbali o to, aby program imprezy wypełnić atrakcyjną ofertą. Nie zabrakło w nim więc konfrontacji z interesującymi gośćmi, inspirujących pomysłów na nietuzinkowe spotkania regionalnych klubów, atrakcji kulturalnych, upominków, a także… wykwintnej kuchni z posmakiem egzotyki.

Mimo, iż sam zlot miał miejsce w wymienionym wcześniej wrześniowym terminie, już w sierpniu nastąpiły pierwsze związane z nim działania. Regionalne koordynatorki DKK na Warmii i Mazurach zorganizowały przekazanie książek ze zbiorów tutejszego DKK na potrzeby bibliotek z województwa, przy których działają kluby – było to łącznie 266 woluminów. W dniu rozpoczęcia zlotu jego uczestniczki otrzymały także prezent bardziej osobisty – czerwony, gustowny terminarz na rok 2010 z logo DKK Warmii i Mazur, w rozmiarze idealnie pasującym do damskiej torebki.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00. Uczestniczki powitali dyrektor WBP Andrzej Marcinkiewicz oraz Renata Pietrulewicz, koordynator projektu.

Po krótkim wstępie, w którym gospodarze dziękowali przybyłym paniom za ich zaangażowanie w działalność DKK i współtworzenie sukcesu projektu, zaanonsowany został pierwszy gość: Irena Telesz, aktorka olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza. Została ona poproszona o przejęcie roli „moderatorki moderatorek”, czyli prowadzenie spotkania dyskusyjnego, na którego temat wybrano książkę „Dom nad rozlewiskiem” Małgorzaty Kalicińskiej.

W nawiązaniu do tematyki omawianej książki, organizatorzy zadbali o stosowne do klimatu i scenerii książki i dekoracje. Były zatem ludowe kilimy, skopki, łyżki i inne drewniane naczynia, snopy zboża itp. Atrakcją przejętą z powieści był też duży stół ze swojskim poczęstunkiem, którego clou stanowiła jajecznica ze strusich jaj przygotowywana na bieżąco w trakcie spotkania przez mistrza kuchni Romana Rogalę.

Wybór Ireny Telesz na moderatorkę spotkania okazał się doskonałym pomysłem, przede wszystkim z powodu żywiołowości i charyzmy aktorki. Irena Telesz jest ikoną olsztyńskiego świata artystycznego – zarówno ze względu na działalność teatralną, jak również charytatywną i pedagogiczną. Drugim powodem był fakt, iż w ostatnim czasie aktorka wciela się także w rolę Karoliny, matki proboszcza, na planie serialu „Dom nad rozlewiskiem”, kręconego na podstawie bestsellera M. Kalicińskiej (w filmie Karolina nosi imię Róża). Stąd dyskusję z bibliotekarkami urozmaiciły bezpośrednie nawiązania i porównania książki z mającą się ku końcowi produkcją. Aktorka zaprezentowała także pokaz zdjęć z planu, komentując je zabawnymi anegdotkami.
Było jednak i poważnie. Panie analizowały nie tylko samą treść książki, ale i motywy, jakimi mogła kierować się autorka, nadając swemu dziełu taką czy inną tematykę i szerzej: o samym procesie tworzenia literatury. Jako punkt wyjścia do tej dyskusji Irena Telesz obrała dwa cytaty ze sztuki Pera Olova Enquista pt. „Twórcy obrazów”:

„Jak powstaje dzieło sztuki? To jest ból. Wiesz, co to jest perła? Najpierw maleńkie ziarnko piasku, które sprawia potworny ból. A potem macica perłowa jako osłona. Bez punktu, który boli nie ma perły, a bez tworzenia jest tylko piasek.”

oraz:

„Pisze się nie o tym, jak jest, ale o tym, jak by się chciało, żeby było”.

Po spotkaniu z olsztyńską aktorką nastąpiła chwila na retrospekcje z działalności DKK w województwie. Panie moderatorki miały tu okazję swobodnie opowiedzieć o życiu swoich klubów, szczególnie zaś o najciekawszych spotkaniach, jakie miały okazję moderować. Następnie udały się na obiad.

W popołudniowej części zlotu na uczestniczki czekało spotkanie z kolejnym znanym gościem – tym razem była to Kazimiera Szczuka. Trudno o bardziej kompetentnego rozmówcę dla środowiska bibliotekarskiego, jak wiadomo, mocno sfeminizowanego. Kazimiera Szczuka została zaproszona na zlot, by odpowiedzieć uczestniczkom na pytanie „Jak umiejętnie poprowadzić spotkanie autorskie i jak zadawać pytania?”. Temat ten okazał się sporym wyzwaniem, ponieważ powodzenie spotkania autorskiego jest tajemnicą, na którą nie ma jasnych i jednoznacznych recept. Podczas półtoragodzinnej rozmowy z bibliotekarkami, wspierając się doświadczeniem z własnych konfrontacji z twórcami, Szczuka nakreśliła potencjalne zagrożenia, jakie mogą sprowadzić spotkanie autorskie na mielizny, oraz czynniki mogące dopomóc, by było ono udane. Podkreślała jednakże, że w tej materii nie istnieje prosty i uniwersalny przepis na sukces, bo nawet mimo dobrego przygotowania i dogłębnej znajomości książek zaproszonego autora, spotkanie może polec z powodu chociażby małomówności gościa. Atmosfera spotkania z Kazimierą Szczuką rozluźniła się dość szybko, uczestniczki weszły z nią w swobodną interakcję dyskutując o nowej literaturze polskiej i przybliżając jej specyfikę działania DKK. Spotkanie zakończyło się wzajemnym rekomendowaniem sobie interesujących książek przez uczestniczki i prowadzącą. Ta ostatnia zadeklarowała, ku radości pań moderatorek, chęć przyjazdu na w zorganizowane przez nie spotkania autorskie.

Spotkanie z Kazimierą Szczuką zakończyło sesję w siedzibie WBP, po której nastąpiła godzinna przerwa. Uczestniczki zlotu mogły w tym czasie zakwaterować się w hotelu oraz przygotować na wieczorną, rozrywkową część programu. W tej została dla nich najpierw przygotowana kolacja w restauracji włoskiej, gdzie panie mogły delektować się specjalnie dla nich przygotowanymi przysmakami kuchni śródziemnomorskiej. Po niej nastąpiła chwila na odpoczynek w kawiarni Centrum Kultury Filmowej „Awangarda”, a następnie seans filmowy – uczestniczki obejrzały najnowszy film Woody’ego Allena „Vicky Cristina Barcelona”. Mimo, iż aura zafundowała wszystkim na zakończenie wieczora niespodziankę w postaci padającego w strugach deszczu, nie zmieniło to wiele z ogólnego wydźwięku dnia – moderatorki w świetnych humorach udały się na spoczynek do hotelu.

Po intensywnym, wypełnionym po brzegi czwartku piątek był dniem odprężenia. Program zlotu zakończyło wspólne śniadanie i pożegnanie uczestniczek. Już wtedy organizatorów dobiegły ich pierwsze entuzjastyczne opinie o imprezie. Także po powrocie do domów gros pań dała mejlowo wyraz swojemu zadowoleniu, zarówno z organizacji jak i merytorycznych treści spotkania. Pracownicy WBP jako bezpośredni organizatorzy imprezy mają z tego ogromną satysfakcję, trzeba w tym miejscu jednak zaznaczyć, że podziękowania pań należą się również Instytutowi Książki za umożliwienie organizacji zlotu i merytoryczne wsparcie w przygotowaniach. Za sukcesem olsztyńskiego zlotu stoi pani Elżbieta Kalinowska z IK, której bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. Jednocześnie pozwalamy sobie mieć nadzieję, że Zlot Moderatorów DKK na Warmii i Mazurach stanie się cyklicznym wydarzeniem w DKK-owskim terminarzu, wydarzeniem będącym źródłem inspiracji i motywującym moderatorki do dalszej zaangażowanej działalności.

Joanna Demko
Dział Instrukcyjno-Metodyczny
WBP w Olsztynie

▲do góry    ◄cofnij