Wheeler Tony „Przeklęta ziemia”

Zbiór reportaży z podróży po krajach : Europy, Afryki i Azji.

Zdumiewająco wspaniałe krajobrazy tych krajów, które zdaniem autora książki, poszły w niewłaściwym kierunku. Ludzie, a nie natura, postępowali niewłaściwie. Aby zrozumieć postępowanie tych ludzi należy pokazać historię (i zagłębić się w nią), w politykę tych krajów.

Autor dokonuje oceny subiektywnej na podstawie „wskaźnika zła”, kryteria brane pod uwagę: terroryzm i stosunek danego kraju do tego problemu, otwarcie agresywna postawa wobec innego państwa, kult jednostki. Każdy kraj opisany w tej książce, ma swoją specyfikę kulturową, historyczną, niektóre z nich – Afganistan, to mozaika grup etnicznych.

Cechą charakterystyczną Albanii – to „kolekcja” bunkrów. Kraj europejski, a jednak najbardziej odizolowany i najrzadziej odwiedzany przez turystów.

Kraje ortodoksyjnie religijnie – Arabia Saudyjska, Irak, Libia – niewątpliwie potentaci w produkcji ropy naftowej. W krajach tych nie istnieje prawo demokratyczne i wolność religijna. Myanmar, dawniej Birma, była od 1964 r. największym eksportem ryżu, systematycznie się stara, by stać się gospodarczą pustynią Azji. Kraj całkowicie zrujnowany ekonomicznie.

W końcowej części książki autor przedstawia, mówi o roli Ameryki Północnej i jej wpływie bezpośrednim i pośrednim, na niektóre państwa.

Elżbieta Koudah, DKK Morąg

▲do góry    ◄cofnij