Kapuściński Ryszard „Podróże z Herodotem”

Książka „Podróże z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego podobała mi się, mimo że była trudna w odbiorze. Jest to książka, po którą warto sięgnąć kilkakrotnie, bo za każdym razem można w niej odkryć coś nowego. Jest to książka napisana prostym, gawędziarskim językiem, ale jednocześnie bogata w treści i wnioski. Kapuściński odbywa w niej podróż w czasie i przestrzeni oraz w przestrzeni i czasie. Uważam, iż słusznie ktoś stwierdził, że Kapuścińskiego i Herodota pomimo upływu 2,5 tysiąca lat łączą te same pasje: pragnienie podróżowania, poznawania i relacjonowania.

DKK Ryn

◄cofnij