O projekcie

W województwie warmińsko-mazurskim obecnie funkcjonuje 120 klubów przy bibliotekach publicznych, a koordynatorem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Koordynatorki DKK w województwie warmińsko-mazurskim
Joanna Cieślińska, Elżbieta Maruszczak
kontakt (89) 524 90 38, (89) 524 90 41
wspolpraca@wbp.olsztyn.pl

Lista klubów w województwie warmińsko-mazurskim

Lista klubów w Polsce

ROK 2020

Na koniec roku działało 120 klubów. W spotkaniach i inicjatywach klubów uczestniczyło 46924 osób. Zorganizowano 25 spotkań autorskich. Zakupiono i rozdystrybuowano 1170 książek (118 tytułów).

Zorganizowano XIII Wojewódzki Zlot Moderatorów DKK, w którym wzięło udział 38 uczestników.

Zorganizowano konferencję merytoryczną „Kalejdoskop literacki” dla moderatorów DKK oraz pracowników bibliotek publicznych z woj. warmińsko-mazurskiego poświęconą literaturze współczesnej. Bibliotekarze wysłuchali wykładów: „Boom na gatunek, czyli zalety i wady popularności” dr hab. Bernadetty Darskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, „Proza poetów, proza poetek – na wybranych przykładach z literatury współczesnej” dr Anny Marchewki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Nowości Wydawnictwa Literatura” Wiesławy Jędrzejczyk, Redaktor Naczelnej Wydawnictwa Literatura, „Historie prosto z serca Warmii” Łukasza Staniszewskiego, pisarza, dramaturga i twórcy scenariuszy słuchowisk radiowych, „Odrodzenie krótkiej formy w polskiej prozie” Marcina Kube, dziennikarza, krytyka literackiego, „Komiks jako medium transkulturowe” Natalii Nowińskiej-Antoniewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Sztuczna inteligencja w służbie bibliotek – science już nie fiction” Urszuli Witkowskiej z Firmy Literacka Sp. Uczestniczyło w niej 38 osób.

Zrealizowano 14 webinariów dla moderatorów DKK, a także bibliotekarzy bibliotek publicznych, w których placówkach nie działają jeszcze Dyskusyjne Kluby Książek: „DKK 2020” (3 spotkania), „Tysiąc książek w Internecie - jak twórczo pracować z literaturą dostępną online z czytelnikami w różnym wieku” (2 szkolenia), „Biblioteczny warsztat pracy z pokoleniem „Z” - jak uatrakcyjnić zajęcia dla wymagających” (2 szkolenia), „Kreatywne formy pracy z książką”, „Szkolenie nt. promocji Dyskusyjnych Klubów Książki i bibliotek w mediach społecznościowych”, „Projekty w bibliotekach” (2 spotkania), „Literatura jako przestrzeń w dialogu. Ekologia słowa w komunikacji”, „Komiks w bibliotece”, „Warsztat produkcji wideo dla bibliotekarzy”.

Kontynuowano grywalizację aktywności klubów. Nagrodzonych można znaleźć w zakładce Aktualności.

ROK 2019

Na koniec roku działało 127 klubów. W spotkaniach i inicjatywach klubów uczestniczyło 7629 osób.

Zorganizowano 43 spotkania autorskie. Zakupiono i rozdystrybuowano 1048 książek (106 tytułów).

Zorganizowano XI Wojewódzki Zlot Moderatorów DKK, w którym wzięło udział 55 uczestników.

Zorganizowano konferencję merytoryczną ?Kalejdoskop literacki? dla moderatorów DKK oraz pracowników bibliotek publicznych z woj. warmińsko-mazurskiego poświęconą współczesnej literaturze polskiej (wykładowcy: dr Michał Zając, Marcin Kube, Waldemar Mierzwa, dr Sylwia Chutnik). Uczestniczyły w niej 44 osoby.

Zorganizowano ?Wojewódzką Literacką Debatę Dyskusyjnych Klubów Książki z województwa warmińsko-mazurskiego?. Debata miała na celu promocję czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie literatury związanej z regionem. Debata przeprowadzona została 16.05.2019 r.

Zrealizowano 6 szkoleń dla moderatorów DKK, a także bibliotekarzy bibliotek publicznych, w których placówkach nie działają jeszcze Dyskusyjne Kluby Książek: O reportażu i nie-reportażu w pracy DKK; ?Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu; Działalność promocyjna DKK w świetle RODO, Grafika dla nie-grafika. Bezpłatne narzędzia online do tworzenia materiałów graficznych; Kreatywność w pracy bibliotekarzy i moderatorów DKK; Jak mówić o książkach, aby młodzi nas słuchali? Warsztaty: wprowadzenie do booktalkingu.

Po raz pierwszy prowadzono grywalizację aktywności klubów. Nagrodzonych można znaleźć w zakładce Aktualności.

ROK 2018

Na koniec roku działało 100 klubów. W spotkaniach i inicjatywach klubów uczestniczyło 4436 osób.

Odbyło się 1045 spotkań DKK.

Zorganizowano 36 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 1571 osób. Zakupiono i rozdystrybuowano 1062 książki (106 tytułów).

Zorganizowano X Wojewódzki Zlot Moderatorów DKK, w którym wzięło udział 50 uczestników.

Zorganizowano konferencję merytoryczną „Kalejdoskop literacki” dla moderatorów DKK oraz pracowników bibliotek publicznych z woj. warmińsko-mazurskiego poświęconą współczesnej literaturze dla dzieci (wykładowcy: prof. Grzegorz Leszczyński, dr Weronika Kostecka, dr Michał Zając, Anita Romulewicz). Uczestniczyło w niej 51 osób.

Zorganizowano „Wojewódzką Literacką Debatę Dyskusyjnych Klubów Książki woj. warmińsko-mazurskiego”. Debata miała na celu promocję czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie literatury związanej z regionem. Debata przeprowadzona została 10.05.2018 r.

Zrealizowano 5 warsztatów dla moderatorów DKK, a także bibliotekarzy bibliotek publicznych, w których placówkach nie działają jeszcze Dyskusyjne Kluby Książek: „Biblioterapia i  bajkoterapia w procesie wspierania rozwoju młodego czytelnika”; „Nie musimy się nudzić – projektowanie sytuacji twórczych w trakcie spotkań dziecięcych i  młodzieżowych Dyskusyjnych Klubów Książki”; „Metody pracy z czytelnikiem dojrzałym”; „Wirtualna rzeczywistość w bibliotece jako jeden ze sposobów na promocję czytelnictwa”; „Działalność promocyjna DKK w świetle RODO”.

ROK 2017

Na koniec roku działało 75 klubów: w Bartoszycach (2), Braniewie (4), Dąbrównie, Dobrym Mieście (2), Działdowie (4), Elblągu (4), Ełku, Giżycku (2), Godkowie, Gołdapi, Górowie Iławeckim, Iławie, Jamielniku, Kandytach, Kętrzynie, Kiwitach, Korszach (2), Kurzętniku, Lidzbarku Welskim (2), Lidzbarku Warmińskim (2), Lipowcu (2), Lipowcu Kamionku, Lipowcu Olszynach (3), Lipowcu Szymanach (2), Lubawie (2), Łukcie, Mikołajkach (2), Mikołajkach Baranowie, Mikołajkach Woźnicach, Morągu, Mrągowie (2), Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim (2), Olecku, Olsztynie (2), Olsztynku (2), Ostródzie (2), Pieniężnie, Piszu, Reszlu (3), Rybnie, Rynie (2), Rynie Sterławkach Wielkich, Sępopolu, Szczytnie, Węgorzewie.

Odbyło się 36 spotkań autorskich z: Pawłem Beręsewiczem (2), Barbarą Ciwoniuk (2), Hanną Cygler (6), Jakubem Ćwiekiem, Krzysztofem Daukszewiczem (4), Anną Dziewit-Meller, Katarzyną Enerlich, Joanną Jax (3), Grażyną Jeromin-Gałuszką, Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, Barbarą Kosmowską (2), Włodzimierzem Kowalewskim, Agnieszką Lingas-Łoniewską (5), Stanisławem Łubieńskim, Andrzejem Mellerem, Arkadiuszem Niemirskim, Olgą Rudnicką (2), Edytą Świętek, Jakubem Żulczykiem.

Zorganizowano IX Wojewódzki Zlot Moderatorów DKK, w ramach którego w dniu 8.06.2017 odbyło się spotkanie autorskie z Anną Dziewit-Meller poświęcone promocji literatury oraz warsztaty „Nowoczesny moderator DKK – kreatywnie i proaktywnie w dyskusji klubowej” prowadzone przez Małgorzatę Iwanowicz, podczas których bibliotekarze poznali sposoby m.in.: kreowania przyjaznej przestrzeni komunikacyjnej w bibliotece oraz efektywnego komunikowania się w grupie (60 uczestników).

Zorganizowano konferencję merytoryczną „Kalejdoskop literacki – różne oblicza współczesnej literatury” dla moderatorów DKK oraz pracowników bibliotek publicznych z woj. warmińsko-mazurskiego poświęconą współczesnej literaturze polskiej i światowej. Program konferencji obejmował wystąpienia: Michała Sowińskiego „Wszystko, co należy wiedzieć o debiutach literackich”; Marcina Kube „Przegląd najważniejszych pozycji z literatury światowej wydanych w Polsce na przełomie 2016/2017 r.”; Bernadetty Darskiej „Wyzwania i uwikłania kultury popularnej. Przypadek literatury kobiecej” oraz Anity Romulewicz „Przegląd nowości regionalnych” (13.09, 57 uczestników).

Zrealizowano 5 warsztatów (w tym jeden warsztat dwudniowy) dla moderatorów DKK, a także bibliotekarzy z bibliotek publicznych, w których nie działają jeszcze Dyskusyjne Kluby Książek: „Jak ciekawie dyskutować o książkach – metody i techniki w pracy z czytelnikami”, prowadząca: Anna Sabiłło; „Warsztaty pisania recenzji”, prowadząca: dr Anna Marchewka; „Wstańmy z krzeseł – projektowanie sytuacji twórczych w trakcie spotkań dziecięcych Dyskusyjnych Klubów Książki”, prowadząca: Aleksandra Kolan ; „Wstęp do wykorzystania otwartych zasobów oraz infografiki w promocji bibliotek”, prowadzący: Maciej Rynarzewski; „Kreatywność w pracy bibliotekarzy i moderatorów DKK”, prowadzący: Wojciech Szorc .

W warsztatach wzięło udział 76 uczestników w tym 30 bibliotekarzy nie związanych z programem Dyskusyjne Kluby Książki.

Ogółem odbyły się 782 spotkania DKK, w których uczestniczyło 2887 osób. Zakupiono 958 książek (96 tytułów).

ROK 2016

Na koniec roku działało 75 klubów: w Bartoszycach (2), Braniewie (4), Dąbrównie, Dobrym Mieście (2), Działdowie (4), Elblągu (4), Ełku, Giżycku (2), Godkowie, Gołdapi, Górowie Iławeckim, Iławie, Jamielniku, Kandytach, Kętrzynie, Kiwitach, Korszach (2), Kurzętniku, Lidzbarku Welskim (2), Lidzbarku Warmińskim (2), Lipowcu (2), Lipowcu Kamionku, Lipowcu Olszynach (3), Lipowcu Szymanach (2), Lubawie (2), Łukcie, Mikołajkach (2), Mikołajkach Baranowie, Mikołajkach Woźnicach, Morągu, Mrągowie (2), Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim (2), Olecku, Olsztynie (2), Olsztynku (2), Ostródzie (2), Pieniężnie, Piszu, Reszlu (3), Rybnie, Rynie (2), Rynie Sterławkach Wielkich, Sępopolu, Szczytnie, Węgorzewie.

Odbyły się 42 spotkania autorskie z: Pawłem Beręsewiczem (4), Jerzym Bralczykiem, Katarzyną Enerlich (3), Martą Fox (4), Agnieszką Frączek (2), Ałbeną Grabowską (4), Gają Kołodziej, Barbarą Kosmowską (2), Hanną Kowalewską (5), Markiem Krajewskim, Marcinem Kydryńskim, Agnieszką Łoniewską, Andrzejem Mellerem (2), Jerzym Niemczukiem (5), Arkadiuszem Niemirskim, Izą Niewiadomską-Labiak (2), Ewą Nowak, Wacławem Radziwionowiczem, Jakubem Żulczykiem.

Zorganizowano VIII Wojewódzki Zlot Moderatorów DKK, w ramach którego w dniu 3.06.2016 odbyły się warsztaty „Jak prowadzić spotkania DKK, by ujawnić potencjał grupy, angażować osoby uczestniczące w dyskusji i czuć z tego powodu radość oraz satysfakcję” (Monika Hausman-Pniewska), a także spotkanie autorskie z prof. Jerzym Bralczykiem i Michałem Ogórkiem.

Zorganizowano wyjazd moderatorów i klubowiczów DKK z woj. warmińsko-mazurskiego na Literacki Woodstock Ogólnopolski Zlot Dyskusyjnych Klubów Książki 2016 (54 uczestników z 14 miejscowości – Godkowo, Korsze, Olsztyn, Olsztynek, Ostróda, Pasłęk Pieniężno, Reszel, Ryn, Szwarcenowo, Jamielnik, Dobre Miasto, Tolkmicko).

Zrealizowano warsztaty dla moderatorów DKK prowadzących kluby dla dzieci, młodzieży i dorosłych: „Krok po kroku: spotkanie autorskie – od pracy z tekstem do moderacji spotkania” (Urszula Witkowska); „Problemy okresu dorastania” (Dariusz Wasiński); „Jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy” (Justyna Dąbrowska). Warsztaty dla moderatorów prowadzących kluby dla dzieci i młodzieży dotyczyły m.in. sposobów budowania dobrych relacji w grupie, włączania nowych członków do klubu oraz moderowania dyskusji dotyczącej  trudnych aspektów życia poruszanych często w literaturze takich jak śmierć, samotność czy odmienność. Natomiast warsztaty dla moderatorów opiekujących się klubami dla dorosłych związane były z przygotowaniem się do prowadzenia spotkania autorskiego, gdyż coraz częściej moderatorzy podejmują się tego zadania i potrzebują wsparcia merytorycznego w tym zakresie.

Ogółem odbyło się 789 spotkań DKK, w których uczestniczyły 6719 osób. Zakupiono 1060 książek (106 tytułów).

ROK 2015
Na koniec roku działało 75 klubów: w Bartoszycach (2), Braniewie (4), Dobrym Mieście (2), Działdowie (4), Elblągu (4), Ełku, Giżycku (2), Godkowie (2), Gołdapi, Górowie Iławeckim, Iławie, Jamielniku, Kandytach, Kętrzynie, Kiwitach, Korszach (2), Kurzętniku, Lidzbarku Welskim (2), Lidzbarku Warmińskim (2), Lipowcu (2), Lipowcu Kamionku, Lipowcu Olszynach (3), Lipowcu Szymanach (2), Lubawie (2), Łukcie, Mikołajkach (2), Mikołajkach Baranowie, Mikołajkach Woźnicach, Morągu, Mrągowie (2), Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim (2), Olecku (1), Olsztynie (3), Olsztynku (2), Ostródzie (2), Pieniężnie, Reszlu (3), Rynie (2), Rynie Sterławkach Wielkich, Sępopolu, Szczytnie, Tolkmicku, Węgorzewie.
Odbyły się 43 spotkania autorskie z: Hanną Cygler (4), Anną Czerwińską-Rydel (2), Sławomirem Koprem (4), Romualdem Koperskim (1), Krzysztofem Koziołkiem (1), Jerzym Niemczukiem (3), Ewą Nowak (5), Markiem Orzechowskim (1), Marcinem Pałaszem (2), Agatą Passent (1), Renatą Piątkowską (3), Joanną Szczepkowską (13), Marią Ulatowską (2), Katarzyną Zając (1).
W dniach 9-10 września 2015 zorganizowano VII Wojewódzki Zlot Moderatorów DKK. Pierwszego dnia zlotu odbyła się konferencja literacka „Kalejdoskop literacki - kilka słów o literaturze”, której program stanowiły wykłady: „Literatura 2014-2015” (Marta Konarzewska), „Reportaż polski” (Rafał Grzenia), „Współczesne trendy w literaturze dla dzieci” (Agnieszka Karp-Szymańska), a także warsztaty tematyczne dla moderatorów DKK poświęcone sposobom uatrakcyjniania dyskusji na temat reportażu, literatury współczesnej i dziecięcej. Drugi dzień zlotu obejmował spotkanie z Agatą Passent „Bo słowa są najważniejsze. Agata Passent o promocji czytelnictwa w mediach” oraz wymianę doświadczeń pomiędzy moderatorami z zakresu spotkań dla klubowiczów, rozmów o książkach i promocji czytelnictwa.
Ogółem odbyło się 917 spotkań DKK, w których uczestniczyły 8204 osoby.
Zakupiono 1090 książek (111 tytułów).

ROK 2014
Na koniec roku działało 65 klubów: w Bartoszycach (2), Braniewie (2), Dobrym Mieście (2), Dobrym Mieście – Orzechowo, Działdowie (4), Elblągu (4), Ełku, Galinach - Rodnowie, Giżycku (2), Godkowie (2), Gołdapi, Górowie Iławeckim, Iławie, Jamielniku, Kandytach, Kętrzynie, Kiwitach, Korszach, Kurzętniku, Lidzbarku Welskim, Lidzbarku Warmińskim (2), Lipowcu, Lipowcu – Kamionku, Lipowcu – Olszynach, Lipowcu-Szymanach, Łukcie, Mikołajkach (2), Mikołajkach – Baranowie, Mikołajkach – Woźnicach, Morągu, Mrągowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim (2), Olecku (1), Olsztynie (3), Olsztynku (2), Ostródzie (2), Pieniężnie (2), Reszlu, Rynie (2), Rynie – Sterławkach Wielkich, Sępopolu, Szczytnie, Tolkmicku i Węgorzewie.
Odbyło się 40 spotkań autorskich z: Edwardem Cyfusem, Hanną Cygler (7), Joanna Fabicką, Małgorzata Kalicińską (9), Grzegorzem Kasdepke (2), Sławomirem Koprem (3), Jerzym Niemczukiem, Joanną Nojszewską, Marcinem Pałaszem (2), Renatą Piątkowską (3), Leszkiem Szczasnym (2), Mariuszem Szczygłem, Marią Ulatowską (4), Magdaleną Witkiewicz (3).
W dniach 11-12 czerwca 2014 zorganizowano Wojewódzki Zlot Moderatorów DKK. Program zlotu obejmował m.in. wystąpienie Elżbiety Kalinowskiej, Zastępcy Dyrektora Instytutu Książki „Dyskusyjne Kluby Książki w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”, warsztaty pn. „Współczesna literatura czeska i słowacka w Polsce” Marcina Skrabki z Czeskich Klimatów, spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem, wymianę doświadczeń pomiędzy moderatorami z zakresu organizacji spotkań dla klubowiczów, rozmów o książkach i promocji czytelnictwa.
Ogółem odbyło się 779 spotkań DKK, w których uczestniczyło 7257 osób
Zakupiono 1000 książek ( 100 tytułów).

ROK 2013
Na koniec roku działały 62 kluby: w Bartoszycach (2), Braniewie (3), Dobrym Mieście (2), Dobrym Mieście – Orzechowo, Działdowie (3), Elblągu (3), Ełku, Galinach - Rodnowie, Giżycku, Godkowie (2), Gołdapi, Górowie Iławeckim, Iławie, Jamielniku, Kandytach, Kętrzynie, Kiwitach, Korszach, Kurzętniku, Lidzbarku Welskim, Lidzbarku Warmińskim (2), Lipowcu, Lipowcu – Kamionku, Lipowcu – Olszynach, Lipowcu-Szymanach, Mikołajkach (2), Mikołajkach – Baranowie, Mikołajkach – Woźnicach, Morągu, Mrągowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim (2), Olsztynie (3), Olsztynku (2), Ostródzie (2), Pieniężnie (2), Reszlu, Rynie (2), Rynie – Sterławkach Wielkich, Sępopolu, Szczytnie, Świętajnie oleckim, Tolkmicku i Węgorzewie.
Odbyło się 44 spotkania autorskie z: Stefanem Chwinem (4), Stefanem Czernieckim, Wiesławem Drabikiem (2), Katarzyną Enerlich (5), Martą Fox (6), Dorotą Koman, Barbarą Kosmowską, Krzysztofem Koziołkiem (2), Krzysztofem Kozłowskim (2), Beatą Ostrowicką, Marcinem Pałaszem (2), Andrzejem Poniedzielskim, Dariuszem Rekoszem (3), Mariuszem Sieniewiczem, Waldemarem Smaszczem, Leszkiem Szczasnym (3), Małgorzatą Strękowską-Zarembą (2), Marią Ulatowską (6), Zbigniewem Waszkielewiczem oraz spotkanie z 4 pisarzami: Włodzimierzem Kowalewskim, Kazimierzem Orłosiem, Zbigniewem Waszkielewiczem, Mariuszem Sieniewiczem.
W dniach 22-23 maja 2013 r. zorganizowano V Wojewódzki Zlot Moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, w ramach którego moderatorzy uczestniczyli w uroczystości wręczenia najważniejszej, regionalnej nagrody literackiej, Wawrzyn – Literacka Nagroda Warmii i Mazur za 2012 r., spotkaniu autorskim ze wszystkimi nominowanymi do nagrody: Włodzimierzem Kowalewskim, Kazimierzem Orłosiem, Mariuszem Sieniewiczem i Zbigniewem Waszkielewiczem (prowadzenie: Joanna Wilengowska, dziennikarka TVP Olsztyn) i warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez Krzysztofa Koziołka.
Ogółem odbyły się 704 spotkania DKK, w których uczestniczyło 6322 osoby.
Zakupiono 632 książki (72 tytuły).

ROK 2012
Na koniec roku działało 58 klubów: w Bartoszycach (2), Braniewie (3), Dobrym Mieście (2), Dobrym Mieście – Orzechowo, Działdowie (3), Elblągu (3), Ełku, Galinach - Rodnowie, Giżycku, Godkowie (2), Gołdapi, Górowie Iławeckim, Iławie, Jamielniku, Kandytach, Kętrzynie, Kiwitach, Korszach, Kruklankach, Lidzbarku Welskim, Lidzbarku Warmińskim (2), Lipowcu, Lipowcu – Kamionku, Lipowcu – Olszynach, Mikołajkach (2), Mikołajkach – Baranowie, Mikołajkach – Woźnicach, Morągu, Mrągowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim (2), Olsztynie, Olsztynku (2), Ostródzie (2), Pieniężnie (2), Rynie (2), Rynie – Sterławkach Wielkich, Sępopolu, Szczytnie, Świętajnie oleckim, Tolkmicku i Węgorzewie.
Odbyło się 30 spotkań autorskich z: Barbara Kosmowska (2), Pawłem Beręsewiczem (2), Jackiem Pałkiewiczem (3), Mirosławem Basiewiczem, Beatą Ostrowicką (3), Małgorzatą Gutowską-Adamczyk (6), Katarzyną Enerlich, ks. Adamem Bonieckim, Stefanem Czarnieckim, Anną Onichimowską, Marią Czubaszek, Juzasem Siksnelisem, Markiem Harnym, Manuelą Gretkowską, Edytą Zarębską, Rafałem Grzelą.
W dniu 16 listopada 2012 r. zorganizowano IV Wojewódzki Zlot Moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki. Program Zlotu obejmował m.in. wykład dr Doroty Bożeny Kozickiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Literaturka czyli o tym, jak nie czytać najnowszej literatury…” oraz spotkanie autorskie z Manuelą Gretkowską.
Ogółem odbyło się 459 spotkań DKK, w których uczestniczyły 4612 osób.
Zakupiono 739 książek (84 tytuły).

ROK 2011
Na koniec roku działało 50 klubów: w Bartoszycach (2), Braniewie (3), Dobrym Mieście, Działdowie (3), Elblągu (2), Ełku, Galinach - Rodnowie, Giżycku, Godkowie (2), Gołdapi, Górowie Iławeckim, Iławie, Kandytach, Kętrzynie, Kiwitach (2), Korszach, Lidzbarku Welskim, Lidzbarku Warmińskim (2), Lipowcu, Lipowcu – Kamionku, Lipowcu – Olszynach, Mikołajkach (2), Mikołajkach – Baranowie, Mikołajkach – Woźnicach, Morągu, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim (2), Olsztynie, Olsztynku, Ostródzie (2), Pieniężnie (2), Rynie (2), Rynie – Sterławkach Wielkich, Sępopolu, Szczytnie i Tolkmicku.
Odbyło się 31 spotkań autorskich z: Katarzyną Enerlich (9), Januszem Majewskim (2), Roksaną Jędrzejewską-Wróbel (4), Barbarą Ciwoniuk (3), Marcinem Pałaszem (2), Małgorzatą Piekarską (2), Krzysztofem Beśką, Pawłem Beręsewiczem, Dariuszem Rekoszem, Stanisławem Srokowskim (2), Ewą Białołęcką, Ewą Ostrowską, Mariuszem Sieniewiczem, Wiolettą Piasecką.
W dniu 15 września 2011 r. zorganizowano III Wojewódzki Zlot Moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki. Program Zlotu obejmował m.in. spotkanie z Wojciechem Jagielskim oraz warsztaty „Jak zachęcać” przeprowadzone przez Wojciecha Szalkiewicza.
Ogółem odbyło się 388 spotkań DKK, w których uczestniczyły 3702 osoby.
Zakupiono 944 książki, a 51 tytułów w 472 egzemplarzach przekazano w darze bibliotekom, przy których działały kluby DKK.

ROK 2010
Na koniec roku działało 36 klubów: w Bartoszycach (2), Braniewie (2), Dobrym Mieście, Działdowie (2), Elblągu (2), Galinach - Rodnowie, Giżycku, Godkowie, Gołdapi (2), Iławie, Kętrzynie, Kiwitach, Lidzbarku Warmińskim (2), Mikołajkach (2), Mikołajkach – Baranowie, Mikołajkach – Woźnicach, Morągu, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim (2), Olsztynie, Olsztynku, Ostródzie (2), Pieniężnie, Rynie, Sępopolu, Szczytnie i Tolkmicku.
Odbyło się 29 spotkań autorskich z: Jacekiem Dehnelem (3), Joanną Fabicką (2), Izabelą Klebańską (4), Anną Onichimowską, Kazimierzem Orłosiem (7), Krzysztofem Beśką (3), Kazimierzem Szymeczką (4), Antoniną Kozłowską (3), Kariną Obarą, Pawłem Jaszczykiem.
W dniu 26 października 2010 r. zorganizowano II Wojewódzki Zlot Moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki. Program Zlotu obejmował m.in. wykład Katarzyny Montgomery „Jak rozmawiać o książkach” oraz warsztaty „Jak przygotować spotkanie autorskie” (opracowane na podstawie warsztatów zorganizowanych przez Instytut Książki).
Ogółem odbyło się 298 spotkań DKK, w których uczestniczyło 2682 osób.
Zakupiono 1393 książek, a 17 tytułów w 169 egzemplarzach przekazano w darze bibliotekom, przy których działały kluby DKK.

ROK 2009
W tym roku działało już 29 klubów: w Bartoszycach, Braniewie (2), Dobrym Mieście, Działdowie, Elblągu (2), Galinach - Rodnowie, Godkowie, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, Kiwitach, Lidzbarku Warmińskim (2), Mikołajkach, Mikołajkach – Baranowie, Mikołajkach – Woźnicach, Morągu, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim, Olsztynie, Ostródzie (2), Pieniężnie, Rynie, Sępopolu, Szczytnie i Tolkmicku.
Odbyło się 28 spotkań autorskich z: Hubertem Klimko-Dobrzanieckim, Izabelą Sową (8), Wojciechem Kuczokiem (2), Małgorzatą Kalicińską, Barbarą Ciwoniuk, Ewą Nowak (5), Anną Onichimowską (3), Włodzimierzem Kowalewskim, Wojciechem Widłakiem, Mariuszem Czubajem (2), Izabelą Klebańską, ks. Adamem Bonieckim (2).
Zorganizowano szkolenie dla moderatorów DKK, podczas którego Bożena Jaskowska wygłosiła wykład pt. „Jak łapać użytkownika w sieci? Elementy marketingu 2.0 w bibliotekach”.
W dniach 3-4 września 2009 r. zorganizowano Wojewódzki Zlot Moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.
Ogółem odbyło się 268 spotkań DKK, w których uczestniczyło 2442 osób.
Zakupiono 1319 książek, a 27 tytułów w 266 egzemplarzach przekazano w darze bibliotekom, przy których działały kluby DKK.

ROK 2008
W województwie warmińsko-mazurskim działało 19 Dyskusyjnych Klubów Książki – w Bartoszycach, Braniewie, Dobrym Mieście, Działdowie, Elblągu, Gołdapi, Iławie, Kiwitach, Lidzbarku Warmińskim, Milejewie, Morągu, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim, Olsztynie, Ostródzie, Pieniężnie, Rynie, Szczytnie i Tolkmicku.
Odbyło się 17 spotkań autorskich z: Mariuszem Sieniewiczem (1), Martą Fox (2), Włodzimierzem Kowalewskim (1), Edwardem Cyfusem (2), Wojciechem Tochmanem (3), Barbarą Kosmowską (3), Michałem Jagiełło (2), Kazimierzem Szymeczko (3).
Przeprowadzono 3 spotkania dla moderatorów z Jakubem Frołowem, Anną Rywczyńską oraz Waldemarem Mierzwą.
Ogółem odbyło się 149 spotkań DKK, w których uczestniczyło 569 osób.
Zakupiono 1340 książek.

ROK 2007
W 12 miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego powstały Dyskusyjne Kluby Książki – w Bartoszycach, Braniewie, Dobrym Mieście, Działdowie, Elblągu, Ełku, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Olsztynie, Piszu, Rynie i Tolkmicku.
W ramach działalności klubów odbyło się 87 spotkań, łącznie w spotkaniach uczestniczyło 670 osób, przeczytano 82 tytuły książek.
Przeprowadzono 16 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 615 osób. Autorzy, którzy gościli w naszym województwie w ramach DKK, to Wojciech Kuczok (3), Agnieszka Tyszka (3), Jacek Dehnel (3), Antoni Libera (3), Mariusz Sieniewicz (4).
Zakupiono 713 woluminów książek.