Renata Pietrulewicz

"Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, czyli „pamięć ocalona w bibliotekach"

Spośród bogatej oferty programowej Kongresu wybrałam blok „Pasje w bibliotece” warsztat „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” przeprowadzony przez Alicję Wancerz-Gluzę, członka zarządu Fundacji Ośrodka KARTA.

Ze spotkań koordynatorów w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (PRB) wiedziałam, że  Ośrodek KARTA zajmuje się „ratowaniem pamięci”, dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej oraz utrwalaniem tego wszystkiego, co otacza współczesnego człowieka.

Na mój wybór wpływ miała też chęć pogłębienia mojego stanu wiedzy na temat działalności Ośrodka KARTA oraz potrzeba zdobycia rzetelnej wiedzy  empirycznej na temat budowania warsztatu tożsamości lokalnej, chociażby w kontekście wywiązania się WBP w Olsztynie wobec powiatu olsztyńskiego z zapisów umowy „Opracowanie i wdrożenie koncepcji digitalizacji zbiorów dokumentujących historię i tradycję  środowiska lokalnego”.

Celem warsztatu było pokazanie uczestnikom jak tworzyć społeczne archiwa historyczne tzw. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL), które mogą stać się centrami aktywizującymi miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej.

W tematykę warsztatu wprowadził nas film o spontanicznym ratowaniu przez członków KARTY  niszczejących, zawilgoconych dokumentów archiwalnych wyrzuconych na czas remontu do sadu. Natychmiastowa akcja wolontariuszy KARTY pozwoliła na profesjonalne zabezpieczenie i zarchiwizowanie, pozornie nieistotnej, a w rzeczywistości niesamowicie cennej dokumentacji. Tym samym zostało uratowane i ocalone od zapomnienia cenne źródło wiedzy. 

Film znakomicie wprowadził uczestników warsztatu w misję przyświecającą KARCIE. Uświadomił, jak wiele można zrobić dobrego wykazując dozę wrażliwości i dużą świadomość tego, co każdy z nas może zrobić dla ocalenia tego, co się wokół nas dzieje. 

Ciekawie rozpoczęty warsztat dopełniony energicznym wystąpieniem Alicji Wancerz-Gluza, sprawił, że zebrani na sali bibliotekarze nie mieli wątpliwości, co do wagi misji KARTY i prowadzonych przez nią działań. Niektórzy z uczestników wskazywali, iż brak im wiedzy na temat: jak rozpocząć dokumentowanie pozyskanych unikatowych fotografii, dokumentów, relacji, jak przenosić te treści na nowoczesne  formy zapisu oraz upublicznienia zdigitalizowanych materiałów w przestrzeni globalnej z perspektywy małego środowiska. Bibliotekarze zainteresowani byli, czy w tym zakresie KARTA może im służyć pomocą. 

W odpowiedzi Alicja Wancerz-Gluza wyjaśniła, że są już zaangażowani we współpracę z bibliotekami  realizującymi założenia PRB proponując im grant w ramach programu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Zaprosiła ponadto pozostałe biblioteki do współpracy, zwracając uwagę, że w 2011 r. będzie jeszcze druga tura PRB, więc nadal jest szansa na przystąpienie do programu. 

Część obecnych na sali bibliotekarzy sygnalizowała, że w bibliotekach gromadzi się wiele cennych eksponatów i dokumentów, które są udostępniane wyłącznie na miejscu. Dlatego też chcą nauczyć się czynności umożliwiających digitalizację, opracowanie i przechowywanie cyfrowych wersji materiałów historycznych.  Mimo żarliwej dyskusji, część uczestników warsztatów wychodziła zawiedziona uznając, że choć warsztat rozpalił ich ciekawość, to jednak nie nabyli w trakcie jego trwania konkretnych umiejętności. Skorzystam z bogatego doświadczenia KARTY i,  nie wyważając już otwartych drzwi, ucząc się od najlepszych, wykorzystam sugestie zapaleńców z Fundacji

Powrót