Sylwia Białecka

KRĄG BORUSSIAŃSKI
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Niniejsze zestawienie poświęcone Krzysztofowi Czacharowskiemu jest siódmą częścią cyklu bibliografii przedmiotowo-podmiotowych, którego tematem jest literacki „krąg borussiański”. Poniższa bibliografia obejmuje dokumenty opublikowane w Polsce, wydane do końca 2010 r.

Cz. VII. Krzysztof Czacharowski

Krzysztof Czacharowski Czacharowski – (ur. 2 lipca 1957 r. w Lubawie), poeta i pedagog.
Mieszka i pracuje w Olsztynie.
Debiutował w 1979 r. w miesięczniku „Poezja”. Pierwszy tomik wydał w 1993 r. Jego wiersze publikowane są w antologiach literackich oraz w czasopismach, m.in. w „Borussi”, „Frondzie”, „Arcanach” i „Debacie”.
Laureat Konkursu Poetyckiego im. X. Józefa Baki.

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte

Papierówka : [wiersze]. – (Biblioteka Frondy). – Warszawa : Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, 2002. – 46 s. ; 17 cm. – ISBN 83-88747-60-6

Rec.: Maciej Urbanowski // Arcana. – 2003, nr 6, s. 184-188.

Wiersze. – Olsztyn : „Decora”, 1993. – 45 s. ; 23 cm.

Rec.: Bernadetta Świetlik // Nowe Książki. – 1994, nr 4, s. 46.

Recenzje

„Bo jeśli cokolwiek pobudza ziemię do życia to właśnie ból”. – Il. // Debata. – 2010, nr 9, s. 36.

Rec. książki: Podziemne motyle : [wiersze] / Wojciech Wencel. – Warszawa, 2010.

Nad „Polakiem, Niemcem i Panem Bogiem” Kazimierza Brakonieckiego // Debata. – 2009, nr 12, s. 17.

Rec. książki: Polak, Niemiec i Pan Bóg : olsztyńskie szkice osobiste / Kazimierz Brakoniecki. – Olsztyn, 2009.

Wiersze w czasopismach i wydawnictwach zwartych

Babcia Waleria // Arcana. – 2007, nr 4, s. 130.

Bez tytułu // Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1996, nr 5, s. 21.

Canto // Poezja Dzisiaj. – Nr 54/55 (2006/2007), s. 108.

Choroba : [wiersz]. – Il. // Debata. – 2009, nr 10, s. 34.

Co by nie mówić.... // Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1996, nr 5, s. 22.

Cortona // Debata. – 2009, nr 7, s. 13.

Czyste serce. – Il. // Debata. – 2010, nr 3, s. 36.

Domysły na temat Hieronima Skurpskiego // Debata. – 2008, nr 10, s. 11.

Elegia na odejście kota // Fronda. – Nr 17/18, (1999), s. 226.

Toż: Gazeta Olsztyńska. – 1999, nr 59, s. 7.

Gdy płynie klasyczna muzyka // Przegląd Artystyczno-Literacki. -1996, nr 5, s. 22.

Herbert : z audycji radiowej // Debata. – 2008, nr 7, s. 18.

Kolejka // Borussia. – 1994, nr 9, s. 190-191.

Kraina miasta // Arcana. – 2002, nr 3, s. 34.

Kremówki // Fronda. – Nr 17/18, (1999), s. 229.

Lody // Borussia. – 1994, nr 9, s. 191-192.

Toż W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. – S. 72-73.

Lubawa // Fronda. – Nr 23/24, (2001), s. 189.

Malarstwo // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 246, s. 11.

Miasto : fragment // Debata. – 2009, nr 12, s. 13.

Myśli o obłokach nad Olsztynem // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. – S. 113.

Na marginesie procesu wg Herberta // Gazeta Olsztyńska. – 1999, nr 59, s. 7.

Na odejście mistrza // Debata. – 2010, nr 12, s. 17.

Na Południe // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 232-233.

Na wiosnę kiebitz // Debata. – 2009, nr 5, s. 12.

Na zabójstwo szejka Jassina // Arcana. – 2004, nr 4/5, s. 282.

Niania // Fronda. – Nr 23/24, (2001), s. 188.

Toż: Poezja Dzisiaj. – Nr 54/55 (2006/2007), s. 107 ; W: Paciorki : antologia maryjna z Warmii / oprac. i posłowie Zbigniew Chojnowski ; grafiki Aleksander Wołos. – Olsztyn : Warmińska Inicjatywa Kulturalna, 2007. – S. 174 ; W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 227.

Ochota na wędrówki // Arcana. – 2002, nr 3, s. 33-34.

Ostatnia odbitka z Paryża... // Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1996, nr 5, s. 21.

Ostróda // Borussia. – Nr 11 (1995), s. 103.

Toż: Debata. – 2008, nr 12, s. 4.

Owocowa // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 228.

Panie // Fronda. – Nr 17/18, (1999), s. 227.

Papierówka // Fronda. – Nr 23/24, (2001), s. 187.

Piekarnia // Arcana. – 2004, nr 4/5, s. 281-282.

Po tym // Arcana. – 2005, nr 3, s. 6.

Polis // Arcana. – 2007, nr 4, s. 130.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 229.

Powiastka depresyjna na okoliczność rozkwitającej zimy // Debata. – 2010, nr 1, s. 16.

Powrót // Fronda. – Nr 23/24, (2001), s. 191.

Toż: Debata. – 2010, nr 7, s. 23 ; W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 234.

Prośba o Irak // Arcana. – 2003, nr 2, s. 36.

Rimbaud raz jeszcze // Debata. – 2009, nr 4, s. 19.

Toż: Arcana. – 2010, nr 6, s. 114.

Sadowne w dzień kanonizacji s. Faustyny // Fronda. – Nr 23/24, (2001), s. 190.

Sagrada Familia // Arcana. – 2002, nr 3, s. 35.

Statek // Debata. – 2009, nr 6, s. 34.

Toż: Arcana. – 2010, nr 6, s. 114-115.

Szósta // Gazeta Olsztyńska. – 1999, nr 59, s. 7.

Św. Andrzej Bobola // Arcana. – 2002, nr 3, s. 32-33.

Święty pielgrzym // Poezja Dzisiaj. – Nr 54/55 (2006/2007), s. 107.

UPA : z fotografii // Arcana. – 2004, nr 4/5, s. 281.

Vincet van Gogh : autoportret z obandażowanym // Arcana. – 2002, nr 3, s. 32.

W Mieście. – Il. // Debata. – 2010, nr 9, s. 37.

Wersal Luwr – szkoda słów... // Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1996, nr 5, s. 22.

[Wiersze] // Biuletyn Informacyjny KKMP / red. Władysław Katarzyński. – Olsztyn : [b.w.], 1979.

Wieś // Fronda. – Nr 17/18, (1999), s. 228.

Toż: Gazeta Olsztyńska. – 1999, nr 59, s. 7 ; W: Paciorki : antologia maryjna z Warmii / oprac. i posłowie Zbigniew Chojnowski ; grafiki Aleksander Wołos. – Olsztyn : Warmińska Inicjatywa Kulturalna, 2007. – S. 165.

Wróble a żona // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 236-237.

Wyznanie // Arcana. – 2007, nr 4, s. 131.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 235.

Z Hrabala // Arcana. – 2004, nr 4/5, s. 282.

Z mitologii prowincjonalnej // Borussia. – Nr 11 (1995), s. 102.

„Z punktu widzenia konia pociągowego” // Poezja Dzisiaj. – Nr 54/55 (2006/2007), s. 109.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 231.

Zawsze chłopiec // Debata. – 2008, nr 12, s. 4.

Toż: Arcana. – 2010, nr 6, s. 115.

Zdjęcie śledcze por. Zygmunta Dula (W.U.B.P. Bydgoszcz) : próba opisu // Debata. – 2008, nr 6, s. 17.

Zmierzch // Debata. – 2010, nr 10, s. 27.

Zwiastun // Debata. – 2010, nr 5, s. 35.

[Żeby nie w polskim] // Borussia. – Nr 11 (1995), s. 101.

Żołnierz // Arcana. – 2007, nr 4, s. 131.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – S. 230.

Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zwartych Anna Walentynowicz // Debata. – 2010, nr 4, s. 6.

Bądź prawdziwy – w poszukiwaniu sensu życia // Kajet. – 1999, nr 1, s. 28.

Statek nihilizmu // Debata. – 2010, nr 5, s. 32.

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Twórczość i sylwetka poety

Chojnowski, Zbigniew: Zmartwychwstały kraj mowy / Zbigniew Chojnowski. – Olsztyn : Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. – S. 141-142 : [K. Czacharowski, passim].

Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur : przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie, 2008. – S. 200-201 : Krzysztof Czacharowski.

Wencel, Wojciech: Powrót do domu / Wojciech Wencel. – Il. // Fronda. – Nr 23/24 (2010), s. 180-183.

Złakowski, Zenon: Poezja w klubie „Belfer” / Zenon Złakowski // Gazeta Warmińska. – 1994, nr 1, s. VI.

Wieczór autorski K. Czacharowskiego w Klubie „Belfer” w Olsztynie.

Nagrody i wyróżnienia

Komunikat Jury III edycji Konkursu Poetyckiego im. X. Józefa Baki // Fronda. – Nr 23/24 (2001), s. 177.

Główna nagroda K. Czacharowski.

[Konkurs na najlepsze prace magisterskie o tematyce związanej z przeszłością Warmii i Mazur] // Warmia i Mazur. – 1988, nr 11, s. 10.

Rozmowy, wywiady z autorem

Nie ma poetów zawodowych / rozm. przepr. Ewa Bartnikowska // Gazeta Olsztyńska. – 1993, nr 238, s. 7.

Powrót