Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
Nr 3/4 2010
Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Sylwia Białecka
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Joanna Burska
Renata Pietrulewicz
Danuta Pol-Czajkowska
Anita Romulewicz
Beata Rudzka-Florczuk
Waldemar Tychek
Anna Wysocka
ISSN 1640 - 2200
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny
10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (89) 524 90 32
bwm@wbp.olsztyn.pl

Od redaktora – Wiesława Borkowska-Nichthauser

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Informacja na temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Biblioteka otwarta na zmiany”, Olsztyn 20-22 września 2010 r. – dr Danuta Konieczna

V Forum Młodych Bibliotekarzy. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie; 8-10 września 2010 – Natalia Czerniewicz, Katarzyna Kresymon

Kongres „Biblioteka: lubię to!”:

"Być jak generał Patton, czyli rzecz o planowaniu działań public relations" – Joanna Demko

"Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, czyli „pamięć ocalona w bibliotekach" – Renata Pietrulewicz

Otwarcie wystawy „Afganistan. Pragnienie życia” – Thomas Zia, konsul ambasady amerykańskiej

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Aby Emilia Sukertowa-Biedrawina ”jaśniała blaskiem” – dr Jan Chłosta

WARTO WIEDZIEĆ

Bibliofil z definicji – Katarzyna Czapska

POMOCE METODYCZNE

Recenzja książki Wiesława Babika pt. „Słowa kluczowe” (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagillońskiego, 2010;S.241) – dr Marzena Świgoń

Z regału bibliotekarza – Waldemar Tychek

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w II półroczu 2010 r. – Anna Wysocka

Krąg Borussiański. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. VII. Krzysztof Czacharowski – Sylwia Białecka

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach – Anita Romulewicz

Bibliografia polecanych nabytków WBP (lipiec-grudzień 2010) – Anna Rau

KALENDARIUM ROCZNIC

(lipiec - grudzień 2011) – Beata Rudzka‑Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

(lipiec - grudzień 2010) – Joanna Burska, Krystyna Hałun

Strona główna BWM