Anna Rau

Bibliografia polecanych nabytków WBP w Olsztynie
(styczeń-czerwiec 2011)

Rachunkowość finansowa od podstaw1. Aleszczyk, Józef: Rachunkowość finansowa od podstaw / Józef Aleszczyk. – Poznań : Zysk i S-ka, 2011. – 428 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr., akty prawne. – ISBN 978-83-7506-647-0

Polecana publikacja przedstawia w bardzo przystępny sposób jedną z najstarszych stosowanych dyscyplin ekonomicznych. Dostarcza ona kompletnych i udokumentowanych informacji na temat przebiegu wszelkich zjawisk gospodarczych oraz decyzji w ramach zarządzania podmiotami, o ile rachmistrz posiada odpowiednią wiedzę. Książka Aleszczyka to całościowy i zwarty zbiór metod i reguł stosowanych w rachunkowości oraz rachunkowości finansowej. Wyjaśnia m.in.: podstawowe zagadnienia związane z podmiotami gospodarującymi (zwłaszcza spółkami prawa handlowego), genezę i prawne regulacje rachunkowości, różnorakie operacje gospodarcze oraz ich dokumentację, urządzanie ewidencji księgowej operacji, jak również sprawozdawczość finansową. Publikacja adresowana do studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków.

 

Integracja afrykańska2. Czernichowski, Konrad: Integracja afrykańska : uwarunkowania, formy współpracy, instytucje / Konrad Czernichowski. – Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2010. – 253 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 223-236. Indeks. – Streszcz. ang. – ISBN 978-83-7556-353-5

Praca Czernichowskiego stanowi zbiór analiz na temat warunków politycznych, społecznych i ekonomicznych sprzyjających integracji gospodarczej – lub ją utrudniających. Autor omówił przyczyny zacofania krajów afrykańskich, bariery we współpracy między państwami oraz ogólne trudności o charakterze społeczno-politycznym. Jednocześnie publikacja charakteryzuje Organizację Jedności Afrykańskiej, Unię Afrykańską oraz jedenaście ugrupowań regionalnych. Całość wieńczy próba prognoz związanych z procesami regionalizacyjnymi w Afryce. Treść wzbogacono wartościową bibliografią. Książka bardzo ważna dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii, ekonomii i afrykanistyki.

 

Historia antropologii3. Deliège, Robert: Historia antropologii : szkoły, autorzy, teorie / Robert Deliège ; przeł. Katarzyna Marczewska. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2011. – 351, [1] s. ; 23 cm. – Bibliogr. s. 314-335. – Indeksy. – ISBN 978-83-7459-124-9

Polecana książka stanowi zwarte i kompetentne wprowadzenie do tytułowej wiedzy, gdyż przedstawia podstawowe teorie, które zmieniły historię antropologii – zwłaszcza przez pryzmat ich twórców. Deliège opisuje więc ewolucjonizm (m.in. Darwin, Frazer, Tylor), francuską szkołę antropologii (Durkheim, Mauss), kulturalizm amerykański (Mead, Whorf), funkcjonalizm brytyjski (Malinowski, Goody), strukturalizm Lévi-Straussa, antropologię marksistowską (Godelier, Harris) oraz dynamiczną (Turner, Balandier). Ostatni z rozdziałów przedstawia nowe perspektywy antropologii XXI wieku. Podręcznik zalecany studentom i wykładowcom antropologii oraz dziedzin z nią związanych.

 

Dziecko I4. Dziecko I / pod red. Ewy Lewik-Tsirigotis, Grażyny Pietruszewskiej-Kobieli, Zdzisława Włodarczyka. – Wieluń : Kolegium Nauczycielskie, 2010. – 607 s. ; 24 cm. – ISBN 978-83-930468-0-5

Monografia stanowi plon I Seminarium Naukowego pt. „Dziecko w systemach pedagogicznych i tekstach kultury – od antyku do nowoczesności”. To zbiór niezwykle interesujący szkiców związanych z tematem dziecka i dzieciństwa w odniesieniu do różnych dziedzin kultury i nauki. Specjaliści przedstawiają w ten sposób m.in. filozoficzne i literackie „ścieżki dzieciństwa” (np. motywy dziecięce w twórczości Haupta, Ferenca, czy Huellego), dojrzewanie, kwestie wychowania w ujęciu socjologicznym, preferowane wartości rodziców i dzieci XXI wieku, wizerunek płci we współczesnej prasie, makrospołeczne uwarunkowania przemian funkcjonowania polskiej rodziny – i miejsce w niej dziecka. Bardzo obszerna oraz interesująca publikacja dla ludzi związanych z nauką oraz zainteresowanych historią kultury.

 

Ekonomia kultury5. Ekonomia kultury : przewodnik Krytyki Politycznej. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, cop. 2010. – 351, [1] s. ; 17 cm. – (Przewodniki Krytyki Politycznej ; t. 22). – ISBN 978-83-61006-05-3

Polecany przewodnik stanowi wybór tekstów, definicji i pojęć oraz omówienia teorii klasyków tej dziedziny wiedzy, np. Richarda Floridy czy Chrisa Andersona. Interesującym jest fakt, iż książka uwzględnia jednocześnie analizy polskich realiów, jak też podaje projekty pożądanych zmian. W gronie autorów publikacji są znawcy tematu – naukowcy, dziennikarze, teoretycy, twórcy (m.in. Edwin Bendyk, Maciej Gdula, Maciej Nowak, Beata Stasińska, Jacek Żakowski). Książka operuje przykładami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, rozwija również tak interesujące ludzi kultury kwestie, jak: przyszłość „tradycyjnej” (papierowej) książki, kreatywność kulturalna, inwestycje, globalizacja, monopol, sondaże a sukces, media publiczne, internet jako „ucieczka od wolności”, czy asymetrie w sferze kultury. Książka interesująca i mobilizująca.

 

Encyklopedia śląskiej porcelany6. Gatys, Irena: Encyklopedia śląskiej porcelany / Irena Gatys, Roman Gatys. T. 1. – Stróża : Wydawnictwo Antyczek & autorzy Irena i Roman Gatys, 2010. – 320 s. : il. ; 23 cm. – Bibliogr. s. 317-320. – Indeksy. – ISBN 978-83-929405-0-0

Pierwsza w Polsce – jak twierdzą autorzy publikacji – encyklopedia poświęcona wytwarzanej na Śląsku porcelanie. Książka – o niezwykle starannie przygotowanej szacie graficznej – podaje m.in. dane bardzo pomocne w identyfikacji wyrobów: wszystkie znane znaki słowne i figuralne, sygnatury, numery, znaki wyciskane oraz inne (rządowe, wojskowe, związkowe, domów towarowych, eksportowe – również przedwojenne). Książka zawiera także spis śląskich wytwórni porcelany – manufaktur i fabryk (m.in. Gozdnica, Kowary, Pieńsk, Zabrze-Rokitnica), jak też malarzy tych dzieł. Zainteresowani tematem poznają dzięki publikacji zagadnienia dotyczące historii i technologii produkcji porcelany, a także ciekawostki – czyli np. dawne reklamy wyrobów. Książka adresowana dla kolekcjonerów, antykwariuszy, pasjonatów sztuki oraz po prostu miłośników pięknych przedmiotów.

 

Dzieje ludzkiego gospodarowania7. Jastrząb, Mariusz: Dzieje ludzkiego gospodarowania / Mariusz Jastrząb. – Warszawa : „Difin”, 2010. – 195 s. ; 23 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7641-359-4

Opisywana publikacja przedstawia związki ekonomii z innymi sferami życia i odwrotnie – na tle długofalowych tendencji oraz szerszej problematyki, czyli całokształtu historii gospodarczej. Kolejne rozdziały rzeczowo opisują ten aspekt rozwoju ludzkiej cywilizacji od pierwszych społeczności ludzkich, przez starożytne cywilizacje, kolejne imperia, nowoczesną gospodarkę niewolniczą wraz z jej następstwami, zmiany osadnicze, rewolucje przemysłową i obecną – technologiczną, wpływ obu wojen i kolejnych kryzysów, i wreszcie – gospodarki państw totalitarnych. Całość wieńczy osobny rozdział przedstawiający Polskę i Związek Radziecki. Publikacja interesująca nie tylko dla studentów ale, i miłośników historii oraz antropologów-pasjonatów.

 

Społeczna historia Europy8. Kaelble, Hartmut: Społeczna historia Europy : od 1945 do współczesności / Hartmut Kaelble ; tł. [z niem.] Jacek Antkowiak ; wstępem do wyd. pol. opatrzył Wojciech Józef Burszta. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 324, [1] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor) ; 25 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – Indeksy. – ISBN 978-83-01-16503-1

Polecana publikacja to imponująca jakością opracowania panorama życia społecznego ostatnich kilkudziesięciu lat XX-XXI w. Autor zanalizował znaną czytelnikowi nowoczesność w różnych aspektach: od charakterystyki podstawowego układu społecznego (rodzina i jej przemiany), przez specyfikę współczesnej pracy, kwestię roli kobiet, zmiany we współczesnej religijności, konsumpcję, kulturę masową, środowiska społeczne, kategorię awansu społecznego, po przemiany wydatków i jakość obecnej opieki zdrowotnej. Wszystkie te problemy opisano uwzględniając rozbieżności i zbieżności w poszczególnych krajach. Książka szczególnie przydatna studentom historii, europeistyki, kulturoznawstwa i antropologii oraz wszystkim, którzy interesują się diagnozą współczesnego społeczeństwa Europy. Dzięki lekturze można wysnuć wiele interesujących wniosków, dotyczących przemian społecznych, jak również opracować własne prognozy przyszłych tendencji rozwoju.

 

Kalejdoskop genderowy9. Kalejdoskop genderowy : w drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce / pod red. Krystyny Slany, Beaty Kowalskiej, Magdaleny Ślusarczyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. – 522 s. ; 24 cm. – Bibliogr. przy poszcz. pracach. – ISBN 978-83-233-2972-5

„Kalejdoskop...” ukazuje kwestię płci jako zjawiska wielowymiarowego – biologicznego, psychologicznego, socjologicznego, kulturowego i historycznego. Lektura takie opracowania pozwala na lepsze zrozumienie uwarunkowań kształtujących postrzeganie ról społecznych kobiety i mężczyzny w szerszym kontekście ogólnych procesów rozwojowych. Poszczególne rozdziały przybliżają m.in. takie zagadnienia, jak: znaczenie kobiety w historii Polski, płeć kulturowa w polskich wyobrażeniach, ujęcie zagadnienia płci i rozmnażania po okresie polskich przemian, czy wzory kobiecości w nauczaniu Kościoła w Polsce. Publikacja przedstawia ponadto kilka bardzo interesujących i nowatorskich tematów, m.in. zagadnienie kobiety w nowej roli – jako sportsmenki wyczynowej, gender w kulturze hip-hopu oraz feminizacja cyberprzestrzeni. Tematyka niezwykle interesująca, gdyż w Polsce ciągle jeszcze nieodkryta.

 

Historia cywilizacji amerykańskiej10. Lewicki, Zbigniew: Historia cywilizacji amerykańskiej : era sprzeczności 1787-1865 / Zbigniew Lewicki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. – XI, [1], 782 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 739-763. Indeks. – ISBN 978-83-7383-448-4

Książka Lewickiego przedstawia w sposób zwarty i dość szczegółowy niezwykle obszerny zakres materiału naukowego – okres od powstania Stanów Zjednoczonych do Wojny Secesyjnej. Autor przybliża w ten sposób najistotniejsze kwestie dotyczące zarania USA, m.in: budowanie państwowości, głębokie wewnętrzne spory, problemy z integralnością państwa oraz tendencje separatystyczne poszczególnych stanów. Zwłaszcza interesujące jest nakreślenie kontrastu płynącego z kwestii niewolnictwa – moralne odrzucenie przy jednoczesnym podkreśleniu jego fundamentalnego znaczenia dla gospodarki państwa. Polecana książka nie tylko ukazuje wydarzenia historyczne, gospodarcze i kulturalne, ale fascynujący obraz życia codziennego społeczeństwa amerykańskiego. Tom ilustrują ilustracje, ryciny oraz mapy.

 

Belgia11. Łaptos, Józef: Belgia / Józef Łaptos. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2010. – 429, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Historia Państw Świata w XX i XXI Wieku, 1734-7939). – Wskazówki bibliogr. s. 403-404. – Indeks. – ISBN 978-83-7436-261-0

Kolejna publikacja z serii popularnonaukowej, prezentującej dzieje najnowsze poszczególnych krajów świata (m.in. Afganistan, Estonia, Japonia, Kambodża, Malezja, RPA, Węgry). W gronie autorów znajduje się wielu wybitnych historyków polskich oraz badaczy z zagranicy. Poszczególne rozdziały kreślą obraz Belgii od czasów pojawienia się na mapie Europy, przez poszczególne epoki, omawiając ponadto kwestię flamandzką, belgijską diasporę w czasach wojny, kryzys gospodarczy, sytuację w koloniach belgijskich, jak również... współczesne skandale. Niezwykle ciekawym rozdziałem książki jest „Wpływ sporów językowych na kształt kultury belgijskiej”. Całość wieńczy – jak we wszystkich tomach całej serii – kalendarium, słownik współczesnych partii politycznych oraz wykaz osób sprawujących najwyższe urzędy w państwie. Największym plusem publikacji jest fakt, iż stanowi ona kompendium wiedzy o zjawiskach, procesach, wydarzeniach geopolitycznych, gospodarczych i kulturalnych, odgrywających rolę w dziejach nie tylko samej Belgii, ale i kształtujących całokształt współczesnego świata.

 

W ziemiańskim dworze12. Łozińska, Maja: W ziemiańskim dworze : codzienność, obyczaje, święta, zabawy / Maja Łozińska ; wstęp i wybór zdjęć Jan Łoziński ; projekt graficzny Zbigniew Karaszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 359 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-01-16403-4

Publikacja nie tylko kształcąca, ale przede wszystkim bardzo staranna pod względem edytorskim – i trochę nostalgiczna. Treści książki podzielono na cztery części – odpowiednio do czterech pór roku – i w ten sposób ukazano życie codzienne polskiego ziemiaństwa – tak w XIX w. jak i w ostatnich latach Drugiej Rzeczypospolitej. Zaakcentowano tym samym związek życia człowieka z przyrodą i cyklem zmieniających się pór roku, skupienie mieszkańców dworów na pracach rolniczych oraz kolejnych świętach. Książkę ilustrują archiwalne zdjęcia oraz malarstwo z epoki.

 

Jak korzystać z internetu pisząc pracę dyplomową13. Pawlik, Kazimierz: Jak korzystać z internetu pisząc pracę dyplomową : Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski. – Warszawa : „CeDeWu”", 2010-2011. – 180 s. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7556-352-8

Podręcznik adresowany do wszystkich piszących prace zaliczeniowe, a korzystających z zasobów źródłowych internetu bądź e-opracowań. Autorzy prezentują nowe podejście do źródeł informacji naukowej, ucząc jednocześnie jak ergonomicznie korzystać z internetu, na które wartościowe strony www zaglądać (akty, orzeczenia, rezolucje, dokumenty osobiste, blogi, czasopisma on-line, encyklopedie wirtualne, strony www instytucji naukowych) i w jaki sposób cytować tak pozyskany materiał. Czytelnik nauczy się ponadto selekcji i porządkowania e-informacji oraz ich wartościowania. Bardzo cenną częścią książki są rozdziały na temat aspektów prawnych korzystania z zasobów elektronicznych (czym jest plagiat, jakie są jego konsekwencje, jak prawo chroni materiały własne w internecie). Całość podsumowuje obszerna bibliografia oraz akty prawne. Publikacja niezbędna w XXI w.

 

Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich14. Potrykus-Woźniak, Paulina: Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich / Paulina Potrykus-Woźniak. – Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN : ParkEdukacja, 2010. – 256 s. : il. kolor. ; 21 cm. – Indeks. – ISBN 978-83-262-0173-8

Książka niezwykła, nowatorska, a prócz tego – bardzo interesująca. Opisuje gatunki literackie, których zbiór dzięki przemianom naszej rzeczywistości stale – na naszych oczach – się powiększa. Gatunki literackie są tworem żywym – podlegają zmianom, znikają, przybierają odmienną postać, tworzą pochodne. Polecana publikacja omawia więc te niedawno powstałe, częstokroć usytuowane na pograniczu literatury, mediów i sztuk plastycznych, np.: blog, czasopismo sieciowe, fanfiction, legendę miejską, liberaturę, liternet, multiwiersz, net art, slam poetry, poezję smsową. Całość ilustrują artziny, zdjęcia z filmów oraz z inernetu. Przy każdym z haseł zamieszczono bibliografię.

 

Przedsiębiorczość w turystyce15. Przedsiębiorczość w turystyce : zasady i praktyka / pod red. naukową Małgorzaty Bednarczyk. – Warszawa : CeDeWu, 2010. – 280 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-7556-222-4

Polecany podręcznik umożliwia kwestię bardzo dziś istotną – zrozumienie znaczenia przedsiębiorczości w zarządzaniu, co prowadzi do obniżenia ryzyka planowania przedsięwzięć. Jednocześnie książka może być pomocna w sformułowaniu i wdrożeniu przedsięwzięć przedsiębiorczych oraz w zapoznaniu się z przedsiębiorczością zagraniczną (na przykładzie rynków Ukrainy, i Federacji Rosyjskiej). Całość ilustrują odpowiednie studia przypadków. Podręcznik adresowany do studentów, aktualnych i potencjalnych przedsiębiorców oraz pracowników instytucji publicznych, jak również społecznych.

 

Przewodnik po metafizyce16. Przewodnik po metafizyce / red. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. – 635 s. ; 23 cm. – (Przewodniki po Filozofii). – Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.

ISBN 978-83-7505-748-5

Ambicją autorów serii „Przewodniki po Filozofii” – a do niej polecana publikacja należy – jest dokładne zobrazowanie aktualnego stanu badań naukowych w zakresie wszystkich dyscyplin filozoficznych. Przewodnik po metafizyce to zbiór esejów autorstwa polskich znawców tego przedmiotu – aczkolwiek zaliczanych do młodszego pokolenia – i oni to gwarantują dbałość o merytoryczną jakość tekstów, ich jasność i przystępność. W opisywanym „Przewodniku...” poszczególne rozdziały wyjaśniają m.in. istotę metafizyki, koncepcje bytu, identyczności, przyczynowości, światów możliwych, jak również metafizykę umysłu, wolności i odpowiedzialności. Adresatami książki mogą być przede wszystkim wykładowcy i studenci filozofii.

 

Historia społeczna Europy XIX i XX wieku17. Skrzypek, Andrzej: Historia społeczna Europy XIX i XX wieku / Andrzej Skrzypek. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009. – 262 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s.257. – Indeks. – ISBN 978-83-7177-609-0

Polecana publikacja przedstawia czynniki rozwoju społeczno-politycznego Europy XIX-XX w., m.in. rewolucję przemysłową końca XIX w., późniejszą naukowo-techniczną, dwie wojny światowe, totalitaryzmy, rozpad imperiów kolonialnych oraz zasadnicze przemiany wewnętrzne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. W ten sposób ostatnie rozdziały dotykają również zjawisk globalizacji oraz integracji europejskiej. Publikacja stanowi więc barwny i wielostronny obraz rozwoju społeczeństwa europejskiego, ukazujący nieustanną przemianę rzeczywistości cywilizacyjno-kulturowej. Opisywana synteza najnowszej historii społeczeństwa europejskiego polecana szczególnie studentom.

 

Historia antysemityzmu18. Zolli, Eugenio: Historia antysemityzmu / Eugenio Zolli ; pod red. Alberto Latorre ; tł. z wł. Barbara Bochenek. – Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, cop. 2010. – 365 s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-7485-145-9

Pierwsze wydanie polecanej książki ukazało się tuż po drugiej wojnie światowej – i już wtedy określono ją jako nowatorską i odważną. Opracowanie Zolla nie przeżyło się – to wyjątkowe spojrzenie na wydarzenia z bardzo dalekiej przeszłości. Autor sięga bowiem aż do korzeni ludu izraelskiego, a kończy, opisując współczesne sobie wydarzenia. Ta pełna pasji szczegółowa analiza, odsłaniająca korzenie nienawiści do Żydów, przedstawia więc nawet najdawniejsze przyczyny prześladowań. Dla znawców tematu to może być największym atutem publikacji – że nie dotyczy – jak większość z tego zakresu – jedynie zjawiska nazizmu, ale uwzględnia niezwykle szeroki kontekst tematu na przestrzeni wielu wieków.

 

Powrót