Wiesława Borkowska-Nichthauser

OD REDAKTORA

W wakacyjnym najnowszym numerze BWM prezentujemy informacje o sześćdziesięcioletniej działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Biblioteki Uniwersyteckiej. Dr Danuta Konieczna w artykule pt. Bibliotekarze jako twórcy Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie przypomina o wydarzeniach i osobach, które przyczyniły się do powstania największej naukowej placówki w naszym regionie, dyrektor Andrzej Marcinkiewicz mówi o znaczeniu kultury, w tym bibliotek oraz nieuniknionych przeobrażeniach wielu instytucji realizujących swoje zadania w aktualnej rzeczywistości.

W ocenie działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2010, jak każdego roku, znajdziecie Państwo wyniki pracy wszystkich placówek bibliotecznych w naszym regionie. Zachęcam do analizy danych, szczególnie tych bibliotek, które odnotowały wzrost wskaźników czytelniczych. Gratuluję!

Publikujemy ciekawe wypowiedzi dyrektorów nagrodzonych instytucji wyróżnieniem Biblitheca Bona 2010 z Iławy, Węgorzowa i Lipowca.

Dr Bernadetta Darska zachęca Państwa do przeczytania książki Mariusza Sienkiewicza ”Miasto szklanych słoni” nagrodzonej Nagrodą Literacką Warmii i Mazur 2010.

W Kalendarium rocznic prezentujemy obszerny materiał różnorodnej oferty bibliotek skierowanej do swoich społeczności. Jest to swoistego rodzaju ”dokument”, pomysłowości i aktywności bibliotekarzy.

Powrót