Sylwia Białecka

KRĄG BORUSSIAŃSKI
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Niniejsze zestawienie poświęcone Krzysztofowi Dariuszowi Szatrawskiemu jest ósmą częścią cyklu bibliografii przedmiotowo-podmiotowych, którego tematem jest literacki „krąg borussiański”. Poniższa bibliografia obejmuje dokumenty opublikowane w Polsce, wydane do końca 2010 r.

Cz. VIII. Krzysztof Dariusz Szatrawski

Krzysztof Dariusz Szatrawski – (ur. 1 września 1961 r. w Kętrzynie), poeta, pisarz, tłumacz, krytyk muzyczny. Pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Debiutował na łamach „Warmii i Mazur” w 1980 r. Pierwszy arkusz poetycki Posłanie ostatniego z epigonów opublikował w 1981 r. w serii „Premiery literackie” wydawanej przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. Wydał sześć tomików poetyckich, jedną powieść (Requiem dla bohatera) oraz zbiór opowiadań (cykl Odjazd z lat 1984-1987 wydany w 2006 r.). Publikował w „Warmii i Mazurach”, „Borussii”, „Portrecie”, „Twórczości”, „Akcencie”, „Toposie”, „Fa-Arcie” i innych czasopismach. Autor przekładów poezji angielskiej, niemieckiej, hebrajskiej i rosyjskiej. W latach dziewięćdziesiątych redagował rubrykę „Dziennik Literacki” na łamach „Dziennika Pojezierza”. Trzykrotny laureat Konkursu o Laur „Liścia Akantu” (w 1982, 1985 i 1995 r.). W 1997 r. otrzymał odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Krzysztof Dariusz Szatrawski jest również autorem monografii, szkiców i artykułów poświęconych życiu muzycznemu Warmii i Mazur i edukacji muzycznej, licznych recenzji muzycznych oraz prac z zakresu historii i teorii literatury oraz kulturoznawstwa. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku ukazywał się „Kolekcjoner Płyt” – cykl recenzji muzycznych Szatrawskiego publikowany na łamach „Gazety Olsztyńskiej”. Obecnie autor prowadzi blog poświęcony muzyce „Music is the best” (http://www.szatrawski.blogspot.com).

Poza twórczością literacką i pracą naukową angażuje się w rozwój kultury muzycznej Warmii i Mazur jako członek Rady Artystyczno-Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie oraz organizator sesji naukowej odbywającej się podczas tego festiwalu.

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte

[Dwadzieścia cztery] 24 godziny śmierci :[poezje]. – Warszawa : Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, 1988. – XX s.

Wkładka do: Okolice – 1988, nr 11.

Jan Lubomirski : szkic biograficzny. – Olsztyn : OBN : WBP, 1991. – 112, [4] s. : portr. ; 22 cm. – (Biblioteka Olsztyńska ; nr 17). – Bibliogr. – Indeks

Rec.: Książka o Janie Lubomirskim / Jan Chłosta // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 187, s. 3.

Odjazd : [proza]. – Olsztyn : Edytor Wers, 2006. – 157, [1] s. ; 20 cm. – ISBN 83-60488-04-5

„Odkrywałem ślad po śladzie utracony…” : ideowe uwarunkowania twórczości Juliana Stryjkowskiego – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – 334, [1] s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 313-325. Indeks. – ISBN 978-83-7299-670-1

Pieśni miłości i rozstania : [poezje]. – Olsztyn : Wydawnictwo „Lelum polelum”, 1999. – 61 s. – ISBN 83-912400-0-2

Rec.: Gra wyobraźni : co się czyta? / mzg // Gazeta Olsztyńska. – 2000, nr 134, dod. Magazyn, s. 17 ; Pieśń radości i zwątpienia / Sławomir Sobieraj // Borussia. – Nr 20/21 (2000), s. 285-286.

Poniżej snu : [poezje]. – Olsztyn : „Pojezierze”, 1989. – 81, [3] s. ; 17 cm

Rec.: Słowa niewyszukanych poetów / Janusz Segiet // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 157, s. 5 ; Krzyk mandragory / Andrzej Staniszewski // Nowe Książki. – 1990, nr 6, s. 28 ; Tomik „Poniżej snu” Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 151, s. 6.

Posłanie ostatniego z epigonów : [poezje]. – Olsztyn : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. – [16] s. : il., 15 cm

Rec.: Młodzi piszą / Kalina Maria Kukawska // Warmia i Mazury. – 1982, nr 4, s. 30-31.

Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim. – Olsztyn : Wydaw. WSP, 1996. – 143, [1] s. ; 24 cm. – (Studia i Materiały WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie ; nr 104). – Bibliogr. – Summ., Zsfassung.

Rec.: Irena Bukowska-Floreńska // Etnografia Polska. – 1997 z. 1/2, s. 280-281 ; Irena Bukowska-Floreńska // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1997, nr 4, s. 618-620 ; Człowiek wobec sacrum / Jan Chłosta // Borussia. – Nr 14 (1997), s. 347-348 ; Święte pieśni Mazur / Marek Sokołowski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. – 1997, nr 37, s. 5 ; Marek Sokołowski // Przegląd Humanistyczny. – 2000, nr 5, s. 146-149.

Requiem dla Bohatera : [powieść]. – Warszawa : „Iskry”, 1989 – 194, [2] s. : 1 rys. ; 17 cm. – ISBN 83-207-1191-6

Rec.: Rozbudowa dziennej nadświadomości / Leszek Bugajski // Twórczość. – 1990, nr 4, s. 105-106 ; Strach we śnie : z pogranicza / Leszek Bugajski // Fantastyka. – 1990, nr 6, s. 56 ; Bolesny przywilej / Magdalena Lengren // Nowe Książki. – 1990, nr 11, s. 48 ; W poszukiwaniu bohatera / Jan Rosłan // Olsztyński Kurier Obywatelski. – 1990, nr 34, s. 5.

Wiersze graficzne. – Olsztyn : Wydawnictwo „Lelum polelum”, 1990. – 20 s.

Rec.: Grafika i wiersze / Zbigniew Chojnowski // Dziennik Pojezierza. – 1991, nr 9, s. 5 ; [Polem.:] Prawo do krytyki / Krzysztof Dariusz Szatrawski // Dziennik Pojezierza. – 1991, nr 12, s. 6 ; [Odp.:] Prawo do zniesławienia? / Zbigniew Chojnowski // Dziennik Pojezierza. – 1991, nr 13, s. 6.

Tak cicho śpiewa północ : [poezje] / il. Iwona Bolińska-Walendzik . – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 1997. – 64 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-902976-6-3

Rec.: Szukanie sensu / Emil Biela // Topos. – 1998, nr 1/2, s. 110-111 ; Imię pamięci / Janusz Drzewucki // Twórczość. – 1998, nr 3, s. 109-110 ; Klucze pamięci / Stefan Połom // Gazeta Olsztyńska. – 1997, nr 231, s. 7 ; Pieśni północne : moje lektury / Janusz Ryszkowski // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 225, s. 15 ; Tożsamościowej paruzji nie będzie / Mariusz Sieniewicz // Portret. – Nr 6 (1998), s. 84-88 ; Klucze do czasu – przemijanie i tylko podróż / Sławomir Sobieraj // Borussia. – Nr 16 (1998), s. 338-340.

Z miłości do muzyki / Krzysztof Dariusz Szatrawski. – Olsztyn : „ElSet”, 2006. – 254, [2] s. : il. (w tym kolor), faks., fat., portr., rys. ; 25 cm. – Indeks. – Streszcz. ang. – ISBN ISBN 83-89151-27-8

Prace redakcyjne, opracowania, przedmowy

Biografia i historia : studia i szkice o związkach literatury z przeszłością / [współred. z Andrzejem Staniszewskim]. – Olsztyn : Wydawnictwo WSP, 1997. – 255 s. ; 24 cm. – (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 129). – Bibliogr. s. 96-97. – ISBN 83-87315-21-4

[Drugi] II Festiwal Chórów Kameralnych im. Feliksa Nowowiejskiego : Olsztyn ’90 / [współred. z Kazimierzem Arciszewskim]. – [Olsztyn] : [w.n.], [1990]. – 20 s. ; 20 cm

Kompozytorzy w kulturze XX-wiecznej Warmii. – Barczewo : Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, 2009. – 94 s. : il., faks., fot., nuty, portr., tab., wykr. ; 24 cm. – ISBN 978-83-926917-1-6

Patriotyczne i religijne źródła twórczości Feliksa Nowowiejskiego. – Barczewo : Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, 2008. – 108 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-926917-0-9

[Pięćdziesiąt] 50 lat Orkiestry Symfonicznej Państwowej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – Olsztyn : Państwowa Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego, 1996. – 83, [2] s. : faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 30 cm. – ISBN 83-86926-01-5

Poematy symfoniczne Feliksa Nowowiejskiego : rekonstrukcja i reinterpretacja spuścizny rękopiśmiennej kompozytora. – Barczewo : Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, 2007. – 80 s. : il. ; 21 cm

Spacerem po Kętrzynie : wiersze laureatów i uczestników konkursu poetyckiego 2004-2007. – Kętrzyn : Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Ketrzyńskiego, 2007. – 67 s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-9195586-1-2

W kręgu kultury romantycznej : w 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina i w 100-lecie powstania „Roty” Feliksa Nowowiejskiego. – Barczewo : Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, 2010. – 123 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-926917-4-7

Przekłady literackie

Amichaj, Jehuda: Boże pełen miłosierdzia // VariArt. – 2010, nr 4, s. 8.

Amichaj, Jehuda: Jerozolima // VariArt. – 2010, nr 4, s. 9.

Amichaj, Jehuda: Na Ulicy Rabbiego Kooka // VariArt. – 2010, nr 4, s. 9.

Amichaj, Jehuda: Pierwszy deszcz // VariArt. – 2010, nr 4, s. 8.

Bukowski, Charles: Czytelnik // VariArt. – 2010, nr 3, s. 15.

Bukowski, Charles: Lubiłem go // Kulturka. – Nr 57 (2010), s. [9].

Bukowski, Charles: Przemiana // VariArt. – 2010, nr 3, s. 15.

Ginsberg, Allen: Transkrypcja muzyki organowej // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 84, s. 15.

Holz, Arno: [Jestem najbogatszym człowiekiem świata...] // VariArt. – 2010, nr 2, s. 23.

Holz, Arno: [Leżę jeszcze w łóżku...] // VariArt. – 2010, nr 2, s. 23.

Holz, Arno: [Na środku placu...] // VariArt. – 2010, nr 2, s. 23.

Holz, Arno: [Noc...] // VariArt. – 2010, nr 2, s. 21.

Holz, Arno: [Pomiędzy rowy i szary żywopłot...] // VariArt. – 2010, nr 2, s. 23.

Holz, Arno: [Przed moim oknem...] // VariArt. – 2009, nr 3, s. 29.

Holz, Arno: [Przez Friedrichstrasse...] // VariArt. – 2009, nr 3, s. 29.

Holz, Arno: [W ogrodzie...] // VariArt. – 2009, nr 3, s. 29.

Holz, Arno: [Z białych obłoków...] // VariArt. – 2009, nr 3, s. 29.

Holz, Arno: Daleko jest Kraj! // VariArt. – 2009, nr 3, s. 29.

Waits, Tom: Emotional weather report // Krzywe Koło Literatury. – 1991, nr 8/9, s. 2.

Waits, Tom: Nighthawk postcards // Krzywe Koło Literatury. – 1991, nr 8/9, s. 2.

Waits, Tom: On a foggy night // Krzywe Koło Literatury. – 1991, nr 8/9, s. 2.

Whitman, Walt: Śpiący // Borussia. – Nr 10 (1995), s. 5-12.

Recenzje

[Andrzej Staniszewski: Ziemia serdecznie znajoma] // Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Filologiczne. – Z. 1 (1995), s. 363-364.

Rec. książki: Ziemia serdecznie znajoma : szkice o poezji Aleksandra Rymkiewicza / Andrzej Staniszewski. – Olsztyn, 1994.

[Czesław Miłosz: Mowa wiązana] // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 202, s. 6.

Rec. książki: Mowa wiązana / Czesław Miłosz. – Olsztyn, 1989.

Człowiek dla drugiego człowieka // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 193, s. 15.

Rec. ksiązki: Człowiek dla drugiego człowieka : tryptyk pedagogiczny / Stanisław Kawula. – Olsztyn, 1998.

„Dom Radziwiłłów” // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 217, s. 3.

Rec. książki: Dom Radziwiłłów / Stanisław Mackiewicz. – Warszawa, 1990.

Dziennik Babla // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 223, s. 5.

Rec. książki: Dziennik 1920 / Izaak Babel ; przeł. [z ros.] i wstępem opatrzył Jerzy Pomianowski. – Warszawa, 1990.

Feliks Nowowiejski – artysta i wychowawca // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 291, s. 6.

Rec. książki: Feliks Nowowiejski : artysta i wychowawca / Jan Boehm. – Olsztyn, 1985.

Filozoficzne opus magnum profesora Ostasza // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 229, s. 7.

Rec. książki: Potencjalność – byt – chaos – nicość / Lech Ostasz. – Kraków, 1998.

[Jan Boehm: Feliks Nowowiejski, artysta i wychowawca] // Rocznik Olsztyński. – T. 16 (1989), s. 421-423.

Rec. książki: Feliks Nowowiejski : artysta i wychowawca / Jan Boehm. – Olsztyn, 1985.

[Jerzy Kosiński: Malowany ptak] // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 196, s. 6.

Rec. książki: Malowany ptak / Jerzy Kosiński ; przeł. Tomasz Mirkowicz. – Warszawa, 1989.

Kameralne wiersze Manfreda dojrzałego mężczyzny // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 197, s. 15.

Rec. książki: Drzewo podróżujących / Manfred Osten. – Olsztyn, 1997.

Książka aktualna // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 91, s. 7.

Rec. książki: Bezpieczeństwo rodziny w okresie transformacji ustrojowej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych : Olsztyn 11-12 maja 1998 roku / pod red. Haliny Góreckiej. – Olsztyn, 1998.

Książka potrzebna : o wsparciu społecznym w pedagogice // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 18, s. 7.

Rec. książki: Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kantowicz. – Olsztyn, 1997.

[Maria Jolanta Żmichorowska: Hanna Pohoska 1895-1953] // Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Pedagogiczne. – Z. 1 (1996), s. 156-158.

Rec. książki: Hanna Pohoska 1895-1953 / Maria Jolanta Żmichorowska. – Olsztyn, 1995.

Miastu, światu i sobie // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 86, s. 7.

Rec. książki: Urbi et Orbi / Krzysztof Beśka. – Olsztyn, 1998.

[Muzyka na Warmii i Mazurach] // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1987, nr 2, s. 367-371.

Rec. książki: Muzyka na Warmii i Mazurach : materiały z sesji naukowych 1983-1985. – Olsztyn, 1986.

Największe kłamstwo XX wieku // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 2, s. 3.

Rec. książki: Gagarin = kosmiczne kłamstwo? / István Nemere ; przekł. [z węg.] Camilla Mondral. – Bielsko-Biała, 1990.

[Nasz kochany Jan Kochanowski] // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1991, nr 3, s. 194-195.

Rec. książki: „Nasz kochany Jan Kochanowski” : tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795-1939 / Andrzej Staniszewski. – Warszawa, 1988.

[Nie rzucim ziemi] // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 279, s. 6.

Rec. książki: Nie rzucim ziemi... : pieśni do słów „Roty” Marii Konopnickiej : na chór a cappella / oprac. Feliks Nowowiejski i Stanisław Prószyński ; zebrał i do druku przygotował Jan Boehm. – Bydgoszcz, 1985.

Obecność // Borussia. – Nr 8 (1994), s. 262-263.

Rec. książki: Mazurska obecność Erwina Kruka / Elżbieta Konończuk. – Białystok, 1993.

Od filmu popularnonaukowego do rzeczywistości wirtualnej // Film Naukowy. – 1997, nr 2, s. 52-53.

Rec. książki: Wokół zagadnień audiowizji / Marek Sokołowski. – Olsztyn, 1996.

[Olsztyńskie biografie literackie] // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1994, nr 1, s. 94-95.

Rec. książki: Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 / pod red. Jana Chłosty. – Olsztyn, 1991.

„Pamiętnik” Pawła Jasienicy // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 213, s. 5.

Rec. książki: Pamiętnik / Paweł Jasienica. – Kraków, 1989.

Portret // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 104, s. 17.

Rec. pisma „Portret”.

Przestrzenie Miłosza // Borussia. – Nr 16 (1998), s. 329-330.

Rec. książki: Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza / Beata Tarnowska. – Olsztyn, 1996.

Rosja ostatnich dwustu lat // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 123, s. 15.

Rec. książki: Rosja XIX i XX wieku : studia i szkice / pod red. Jana Sobczaka. – Olsztyn, 1998.

[Rok pruski] // Literatura Ludowa. – 1996, nr 2, s. 64-66.

Rec. książki: Rok pruski : życie codzienne we wsi polskiej na przełomie XIX i XX w. w świetle korespondencji prasowych / [wstęp, wybór, oprac.] Andrzej Staniszewski. – Olsztyn, 1995.

Systemowy obraz świata : monadologia wobec nauki współczesnej // Humanistyka i Przyrodoznawstwo. – Nr13 (2007), s. 343-347.

Rec. książki: Nowa formuła monadologii / Krzysztof Kościuszko. – Olsztyn, 2007.

Wielkie egzorcyzmy Marka Ławrynowicza // Borussia. – Nr 14 (1997), s. 329-330.

Rec. książki: Diabeł na dzwonnicy / Marek Ławrynowicz. – Warszawa, 1996.

Wladimir Bukowski // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 193, s. 3.

Rec. książki: I powraca wiatr... / Wladimir Bukowski ; [z ros. przeł. Andrzej Mietkowski]. – Warszawa, 1990.

Wszystko o skrzypcach // Nowe Książki. – 1989, nr 10, s. 15.-16.

Rec. książki: Skrzypce od A do Z / Jerzy Kusiak. – Kraków, 1988.

Utwory literackie w czasopismach i wydawnictwach zwartych

[a...] : [wiersz] // Poezja. – 1987, nr 9, s. 108.

bang bang bang : [wiersz] // Poezja. – 1987, nr 9, s. 108.

Bezsenność : [opowiadanie] // Twórczość. – 1997, nr 11, s. 10-11.

Bóg rozmawia z poetą : [wiersz] // Akcent. – 1999, nr 1, s. 39-40.

Chusteczka : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. – 1982, nr 26, s. 6.

Ciche słowa : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 193, s. 16.

Cmentarz w Czerniowcach : [wiersz] // Więź. – 1999, nr 1, s. 55.

Czasami bóg rozważa naturę przemijania : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie. Seria 3 ; t. 4). – S. 317-318.

Czekanie : [proza] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie. Seria 3 ; t. 4). – S. 288-297.

Dodawanie : [opowiadanie] // Twórczość. – 1997, nr 11, s. 11-12.

Dorosłość : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 167, s. 12.

Doświadczenia metafizyczne : [wiersz] // Krzywe Koło Literatury. – 1990, nr 6/7, s. 5.

Toż: Fa-Art. – 1995, nr 3, s. 4.

Drzewo wiadomości : [proza] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. – (Biblioteka Olsztyńskiego Oddziału SPP ; t. 1). – S. 131-140.

Dwa sonety : [wiersz] // Okolice. – 1987, nr 9, s. 40.

Toż: Śląsk. – 2002, nr 8, s. 40.

Erazm odjeżdża : [proza] // Twórczość. – 1989, nr 9, s. 54-56.

Europa : [wiersz] // Borussia. – Nr 9 (1994), s. 293.

Fragment poematu : [wiersz] // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk twórczych : 1983. – Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego ; Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1983. – S. 111-112.

Głupcy i ich cesarstwo : [wiersz] // Portret. – 1997, nr 4, s. 10-11.

Gry z rodziną w tle : [proza] // Twórczość. – 1989, nr 9, s. 37-48.

Historia : [wiersz] // Borussia. – Nr 1 (1991), s. 28.

Toż: Borussia. – Nr 11 (1995), s. 120-121 ; Kwadrans Akademicki. – 1997, nr 5, s. 10 ; Magazyn Literacki. – 1997, nr 3/4, s. 79.

Toż W: Borussia – ziemia i ludzie : antologia literacka / oprac. Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher. – Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. – S. 448-449.

[I jeśli to wszystko chciałbyś nazwać...] : [wiersz] // VariArt. – 2010, nr 3, s. 24.

Idę, stoję, idę : [wiersz] // Portret. – 1997, nr 4, s. 10-11.

Jak stworzyć świat w siedem dni : [wiersz] // Fa-Art. – 1996, nr 4, s. 18.

Jaskółki : [wiersz] // Warmia i Mazury. – 1981, nr 2, dod., s. [16].

Jaśnie pani ptak : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. – 1982, nr 26, s. 6.

Jedno życie, dwa życia : [wiersz] // Warmia i Mazury. – 1980, nr 4, s. 20.

Jesień : [wiersz] // Magazyn Literacki. – 1997, nr 3/4, s. 81.

Toż: Kwadrans Akademicki. – 1997, nr 5, s. 10.

[Jest południe listopadowe słońce] : [wiersz] // Twórczość. – 1998, nr 2, s. 70.

Jeżeli jesteś Sokratesem : [wiersz] // Twórczość. – 2002, nr 5/6, s. 63.

Kadysz : [wiersz] // Topos. – 1997, nr 5/6, s. 43.

Kapliczki przydrożne : [wiersz] // W: Debiuty poetyckie 1981 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983. – S. 54.

Kiedy czas się kończy : [wiersz] // W: Tutaj się ze sobą mijamy : almanach poezji mrągowskiej / wybór, układ i wstęp Zbigniew Chojnowski. – Mrągowo : Biblioteka Miejska im. Wacława Gołowicza, 2008. – S. 65.

Kiedy przychodzisz : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 193, s. 16.

Toż: Kwadrans Akademicki. – 1998, nr 7/8, s. 23.

Kiedy zamknę oczy : [proza] // Opcje. – 1997, nr 2, s. 12-14.

Kierowaliśmy się ku brzegom : [wiersz] // Śląsk. – 2002, nr 8, s. 40.

Kim jest Erazm : [proza] // Twórczość. – 1989, nr 9, s. 52-53.

Kirkut w Krynicy : [wiersz] // Twórczość. – 1998, nr 2, s. 71.

Klucze : [wiersz] // Krzywe Koło Literatury. – 1990, nr 4/5, s. 12.

Kobieta o sześciu palcach : [proza] // Portret. – 1999, nr 8/9, s. 38-39.

Księga przepowiedni : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 167, s. 12.

Lekki sen letni przy bezchmurnej pełni : [wiersz] // Twórczość. – 2002, nr 5/6, s. 62-63.

Locus solus : [wiersz] // Śląsk. – 2002, nr 8, s. 40.

Mewa : [wiersz] // Magazyn Literacki. – 1997, nr 3/4, s. 78.

Mężczyzna pilnujący godziny : [wiersz] // Borussia. – Nr 9 (1994), s. 292.

Toż: Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1996, nr 12, s. 14.

Miasto i jego imię :[wiersz] // Borussia. – Nr 11 (1995), s. 123-124.

Miejsce :[wiersz] // Borussia. – Nr 11 (1995), s. 122-123.

Nadzieja : [wiersz] // Więź. – 1999, nr 1, s. 53-54.

Nagle skończył się dzień : [wiersz] // Kwadrans Akademicki. – 1997, nr 5, s. 10.

Nasze spotkania jak bitwa pod Grunwaldem powtarzają się z dziwną regularnością : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. – 2006, nr 54-55, s. 123-124.

Nie rozjaśniać : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. – 1982, nr 134, s. 6.

Nie udzielona odpowiedź na ankietę nieanonimową : [wiersz] // Magazyn Literacki. – 2000, nr 2, s. 53.

Niewidomy dróżnik rozpoznaje dłoń mistrza : [wiersz] // Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1996, nr 12, s. 14.

Nigdy nie jest zbyt późno : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 167, s. 12.

Nowy rok w Nowym Jorku : [wiersz] // Magazyn Literacki. – 1997, nr 3/4, s. 80-81.

O godzinie piątej : [wiersz] // Twórczość. – 1998, nr 2, s. 71-72.

Oczywiście, nie od razu mogłem to dostrzec : [wiersz] // Krzywe Koło Literatury. – 1990, nr 6/7, s. 5.

Oda do szalonego roweru : [opowiadanie] // Kulturka. – Nr 12 (2006), s. 16-17.

Odejmowanie : [opowiadanie] // Twórczość. – 1997, nr 11, s. 12-13.

Odjazd z pierwszego peronu : [proza] // Twórczość. – 1989, nr 9, s. 31-37.

Ojcowie : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. – 1989, nr 131, s. 4.

Oto : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. – 1982, nr 26, s. 6.

Pamięć : [wiersz] // Borussia. – Nr 11 (1995), s. 124.

Pamięć : [wiersz] // Topos. – 1997, nr 5/6, s. 42.

Pamięć : [wiersz] // Więź. – 1999, nr 1, s. 55-56.

Pewnego roku : [wiersz] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. – (Biblioteka Olsztyńskiego Oddziału SPP ; t. 1). – S. 38.

Pieśni miłości i rozstania : [wiersz] // Kwadrans Akademicki. – 1998, nr 7/8, s. 23.

Początek : [proza] // Borussia. – Nr 13 (1996), s. 103-113.

Pogrzeb w dobrym mieście : [wiersz] // Więź. – 1999, nr 1, s. 56.

Ponowne zdobycie Troi : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. – 2006, nr 54-55, s. 122-123.

Porządek wieczności : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie. Seria 3 ; t. 4). – S. 316.

Posłanie ostatniego z epigonów : [wiersz] // W: Debiuty poetyckie 1981 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983. – S. 54.

Postmoderniści : [wiersz] // Akcent. – 1999, nr 1, s. 40-41.

Powrót : [proza] // Twórczość. –1989, nr 9, s. 55-56.

Powtórzenie ognia : [wiersz] // Krzywe Koło Literatury. – 1990, nr 6/7, s. 4.

Pożegnanie : [wiersz] // Krzywe Koło Literatury. – 1990, nr 6/7, s. 5.

Prognoza pogody : [wiersz] // W: Tutaj się ze sobą mijamy : almanach poezji mrągowskiej / wybór, układ i wstęp Zbigniew Chojnowski. – Mrągowo : Biblioteka Miejska im. Wacława Gołowicza, 2008. – S. 63.

Przebudzenie : [wiersz] // Fraza. – 2000, nr 1/2, s. 194.

Przepis na Karola : [opowiadanie] // Twórczość. – 1997, nr 11, s. 4-7.

Rekonstrukcja : [wiersz] // Fa-Art. – 1995, nr 3, s. 5.

Replika wszelkich zdarzeń : [proza] // Twórczość. – 1989, nr 9, s. 56-66.

Reszta obok zatrzaśniętych drzwi : [wiersz] // Warmia i Mazury. – 1981, nr 2, dod., s. [16].

Rycerze : [wiersz] // Warmia i Mazury. – 1981, nr 2, dod., s. [16].

Rzeczy pozostają obok : [wiersz] // Borussia. – Nr 9 (1994), s. 291-292.

Scena sądu : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. – Nr 54/55 (2006), s. 121-122.

Schody do piekła : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie. Seria 3 ; t. 4). – S. 319-320.

Schody do piekła : [wiersz] // Akcent. – 1999, nr 1, s. 41-42.

Toż: VariArt. – 2009, nr 1, s. 22.

Sen o przebudzeniu : [wiersz] // Krzywe Koło Literatury. – 1990, nr 6/7, s. 5.

Toż: Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1996, nr 12, s. 14.

Siedem pieczęci : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 167, s. 12.

Toż: Akcent. – 1999, nr 1, s. 38-39.

Siedzący w korku w Pompejach w upale : [wiersz] // Twórczość. – 2002, nr 5/6, s. 64.

Skąd biorą się wątpliwości Erazma : [proza] // Twórczość. – 1989, nr 9, s. 50-51.

Smutna piosenka boga : [wiersz] // Fa-Art. – 1996, nr 4, s. 19.

Sonet : [wiersz] // Słowo Powszechne. – 1989, nr 74, s. 6.

Sonet niewidomego dróżnika : [wiersz] // Fraza. – 1997, nr 4, s. 133.

Spotkanie : [wiersz] // Krzywe Koło Literatury. – 1990, nr 6/7, s. 4.

Sprzedawca imion : [wiersz] // Fraza. – 2000, nr 1/2, s. 196.

Stara droga do rodzinnego miasta : [wiersz] // Borussia. – Nr 11 (1995), s. 122.

Toż: Magazyn Literacki. – 1997, nr 3/4, s. 82.

[Szatan jako subtelny intelektualista] : [wiersz] // Akcent. – 1999, nr 1, s. 40.

Szatan przegląda się w lustrze : [wiersz] // Fraza. – 2000, nr 1/2, s. 195.

Szatan przemawia przed obliczem boga : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. – (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie. Seria 3 ; t. 4). – S. 321.

Szatan przemawia przed obliczem boga : [wiersz] // Akcent. – 1999, nr 1, s. 38.

Tak cicho śpiewa północ : [wiersz] // Kwadrans Akademicki. – 1997, nr 5, s. 10.

Tak lekko i cicho : [wiersz] // Krzywe Koło Literatury. – 1990, nr 6/7, s. 4.

Toż: Topos. – 1997, nr 5/6, s. 42-43.

Tak może się to zaczynać : [wiersz] // Borussia. – Nr 11 (1995), s. 121.

Toż: Gazeta Olsztyńska. – 1995, nr 247, s. 5.

Tak nagle skończył się wrzesień : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 167, s. 12.

Tani hotel : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. – 1982, nr 26, s. 6.

Telefon : [wiersz] // Magazyn Literacki. – 1997, nr 3/4, s. 82.

Uskrzydlona Maryla : [opowiadanie] // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 215, s. 7.

Uwaga! To nie jest opowiadanie, to jest BRONCO : [opowiadanie] // Twórczość. – 1997, nr 11, s. 13-15.

W gorączce byliśmy razem z Erazmem : [proza] // Twórczość. – 1989, nr 9, s. 48-50.

Toż fragm.: Portret. – 1996, nr 2, s. 25-27.

W imieniu swego pokolenia : [wiersz] // Borussia. – 1991, nr 1, s. 29-30.

W pustym pokoju pełnym ludzi : [proza] // Okolice. – 1987, nr 9, s. 41.

W rodzinnym domu mego ojca : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 167, s. 12.

W środku miasta : [wiersz] // Borussia. – 1991, nr 1, s. 30-31.

Walka byków : [opowiadanie] // Twórczość. – 1997, nr 11, s. 7-10.

Wybrzeża mórz południowych : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. – Nr 54/55 (2006), s. 125-126.

Z głębokości wołanie : [wiersz] // Magazyn Literacki. – 2000, nr 2, s. 55.

Z wizytą u państwa Ić : [opowiadanie] // Undergrunt. – Nr 7 (2002), s. 13-18. Toż fragm.: Gazeta Olsztyńska. – 1996, nr 82, s. 14.

Z wysokiego brzegu : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 193, s. 16.

Zakończenie polowania : [wiersz] // Kulturka. – Nr 7 (2006), s. 15.

Zamykam oczy i zadaję to pytanie : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 167, s. 12.

Ze snów umierającego lasu :[proza] // Borussia. – Nr 30 (2003), s. 77-83.

Ze starych ksiąg : [wiersz] // Magazyn Literacki. – 2000, nr 2, s. 54-55.

Znajomi poeci : [wiersz] // Magazyn Literacki. – 2000, nr 2, s. 52.

Zrozumienie : [wiersz] // W: Tutaj się ze sobą mijamy : almanach poezji mrągowskiej / wybór, układ i wstęp Zbigniew Chojnowski. – Mrągowo : Biblioteka Miejska im. Wacława Gołowicza, 2008. – S. 64.

Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zwartych

„Collegium Musicum” na festiwalu Eurotreff // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 260, s. 6.

„DekomPresja” – Rozpętanie / fot. Jarek Poliwko // Kulturka. – [Nr 3] (2006), s. 20-21.

„Wilno – Olsztyn. Tradycje, kultura, obyczaje” : Olsztyn, 22 IX 1990 // Biuletyn Polonistyczny. – 1991, z. 3/4, s. 235-236.

[Czwarte] IV Dni Muzyki imienia Feliksa Nowowiejskiego // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 86, s. 1, 4.

[Piąte] V Dni Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego // Warmia i Mazury. – 1987, nr 7, s. 9.

Absolutny brak władzy // Kulturka. – Nr 44 (2009), s. [10-11].

Aktywność wyobraźni // Kulturka. – Nr 24 (2007), s. 6.

Antoni Szajek – muzyk i działacz ruchu polskiego na Warmii w latach 1920-1939 // W: Kultura muzyczna Warmii i Mazur : przeszłość i teraźniejszość : materiały z sesji naukowych 1986-1987 / red. nauk. Zenona Rondomańska. – Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1989. – (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; [nr] 9. Wychowanie Muzyczne). – S. 42-55.

Azyl muzyki // Kulturka. – [Nr 5] (2006), s. 8.

Bądź czujny! Wróg nie śpi! // Kulturka. – Nr 53 (2010), s. [12-13].

Ciało – spojrzenie II // Kulturka. – Nr 17 (2007), s. 16-17.

Czuwa duch Nowowiejskiego // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 80, s. 1, 5.

Ćwierćwiecze Muzeum Feliksa Nowowiejskiego // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 150, s. 6.

Dni Kultury Żydowskiej // Kulturka. – Nr 21 (2007), s. 8-9.

Do – Re – Mi ma się znakomicie. Nowe perspektywy stare kłopoty // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 208, s. 5.

Do Warny po nagrodę. 4500 kilometrów z „Collegium Musicum” // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 133, s. 1, 5.

Dokonania i potrzeby Ognisk Muzycznych // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 138, s. 6.

Dr Jan Boehm (1929-1986) : [nekrolog oraz] bibliografia publikacji naukowych.... // Rocznik Olsztyński. – T. 16 (1989), s. 497-500.

Dynamika kultury : od quasi-naturalnej indywidualności do cywilizacji mas // Humanistyka i Przyrodoznawstwo. – Nr 12 (2006), s. 175-184.

Dziesięć lat Nagrody imienia Biskupa Ignacego Krasickiego // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 133, s. 9.

Ekspresja i zniewolenie // Kulturka. – Nr 12 (2006), s. 8-9.

Ekstrawagancja // Kulturka. – Nr 10 (2006), s. 7.

Emancypacja informacyjna // Kulturka. – Nr 60 (2010), s. [8-9].

Etos menedżera a humanistyczny model kształcenia na kierunkach zarządzania i biznesu / Bronisław Bombała [współaut.] // Prakseologia. – 1996, nr 1-4, s. 211-219.

Feliks Nowowiejski polski kompozytor z Warmii // Borussia. – Nr 18/19 (1999), s. 396-406.

Fenomen muzyki klezmerskiej // Kulturka. – Nr 23 (2007), s. 16-17.

Filharmonia Olsztyńska // W: Kalendarz Olsztyna 2006 / pod. red. Tomasza Śrutkowskiego. – Olsztyn : Edytor Wers, 2005. – S. 212-223.

Frank Zappa // Kulturka. – Nr 14 (2007), s. 10-11.

Freak Out! // Kulturka. – Nr 14 (2007), s. 12.

Fundament ideowy i kształt artystyczny „Śpiewnika morskiego” Feliksa Nowowiejskiego // W: Patriotyczne i religijne źródła twórczości Feliksa Nowowiejskiego / pod red. Krzysztofa D. Szatrawskiego. – Barczewo : Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, 2008. – S. 45-60.

Gwiazdy i gadżety // Kulturka. – Nr 37 (2008), s. 14-15.

Homo statisticus // Kulturka. – Nr 41 (2009), s. [12-13].

Improwizacja i wolność // Kulturka. – Nr 11 (2006), s. 12-13.

Improwizacja to wolność // Kulturka. – Nr 24 (2007), s. 10-11.

Inercja władzy // Kulturka. – Nr 34 (2008), s. 14-15.

Informacja i równość // Kulturka. – Nr 24 (2007), s. 18-19.

Inspiracje twórcze // W: Aby pieśń zachowała się cało : wspomnienia o Janie Lubomirskim / wstęp i oprac. Jan Chłosta. – Olsztyn : Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Oddział Warmińsko-Mazurski, 2005. – S. 93-95.

Jan Boehm 1929-1986 : [nekrolog oraz] bibliografia publikacji naukowych Jana Boehma za lata 1960-1986 / Izabela Szatrawska [współaut.] // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1987, nr 2, s. 395-401.

Jan Lubomirski – muzyk, nauczyciel i działacz ruchu polskiego na Warmii // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1986, nr 3/4, s. 191-198.

Jeszcze pofrunie // Kulturka. – Nr 9 (2006), s. 12.

Kiosk literacki // Dziennik Pojezierza. – 1999, nr 5, s. 17.

Konferencja naukowa „Folklor i pogranicza” // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 5, s. 183 184.

Koniec czasu // Kulturka. – Nr 50 (2010), s. [12-13].

Koniec świata // Kulturka. – Nr 40 (2009), s. [10-11].

Kosmetyczne zmiany czy rewolucja : reforma oświaty // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 23, s. 7.

Kościół bez boga // Kulturka. – Nr 31 (2008), s. 16-17.

Kryzys pamięci // Kulturka. – Nr 39 (2009), s. [10-11].

Kto wygra turniej na olsztyńskim zamku? : przed konkursem poezji śpiewanej // Dziennik Pojezierza. – 1984, nr 147, s. 7.

Kulturowe konsekwencje rewolucji informatycznej – między indywidualną wolnością a społeczną kontrolą // Szkice Humanistyczne. – 2008, nr 1, s. 125-138.

Literackie i symboliczne inspiracje „Poematu symfonicznego »Śmierć Ellenai«” op.17, nr 3 Feliksa Nowowiejskiego // W: Poematy symfoniczne Feliksa Nowowiejskiego : rekonstrukcja i reinterpretacja spuścizny rękopiśmiennej kompozytora / pod red. Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego. – Barczewo : Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, 2007. – S. 23-34.

Literackie inspiracje twórczości Feliksa Nowowiejskiego : przyczynek do badań nad ideową biografią kompozytora // W: Grunwald – „Rota” – Nowowiejski : konferencja naukowa Olsztyn, 14 czerwca 2010 r. / red. Jan Chłosta, Janusz Jasiński, Zenona Rondomańska. – Olsztyn : Agencja WIT Witold Mierzejewski, 2010. – S. 179-188.

Magia teorii spiskowych // Kulturka. – Nr 28 (2008), s. 16-17.

Mechanizmy przemijania // Kulturka. – Nr 52 (2010), s. [14-15].

Młodzi muzycy // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 83, s. 3.

Moje trzy grosze : o poezji śpiewanej, granej i mruczanej raz jeszcze // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 133, s. 15.

Motyw podróży w prozie Juliana Stryjkowskiego // W: Podróżujący Polacy w XIX i XX wieku / pod red. Norberta Kasparka i Andrzeja Staniszewskiego. – Olsztyn : Wydawnictwo WSP, 1996. – (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 100). – S. 197-209.

Motywy autobiograficzne w prozie Juliana Stryjkowskiego // W: Biografia i historia : studia i szkice o związkach literatury z przeszłością / pod red. Andrzeja Staniszewskiego i Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego. – Olsztyn : Wydawnictwo WSP, 1997. – (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 129). – S. 49-56.

Muzycy wileńscy na Warmii i Mazurach po roku 1945 // W: Wilno – Olsztyn : kontynuacje tradycji kulturalnej / red. nauk. Andrzej Staniszewski. – Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1992. – (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 38. Filologia Polska). – S. 91-99.

Muzyczne spotkania z historią // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 249, s. 7.

Muzyka dla szkół i przedszkoli : w nowym sezonie // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 2, s. 5.

Nadzieja na przełamanie granic // Kulturka. – Nr 52 (2010), s. [12-13].

Nagrania płytowe Orkiestry Filharmonii Olsztyńskiej // W: 50 lat Orkiestry Symfonicznej Państwowej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie / [oprac. i red. Krzysztof Dariusz Szatrawski]. – Olsztyn : Państwowa Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, 1996. – S. 69-72.

Nie tylko terroryści // Kulturka. – [Nr 6] (2006), s. 18-19.

Nowe media – nowe przestrzenie : przemiany kulturowe a kategorie przestrzenne // W: Wyzwania pedagogiki medialnej : nowe perspektywy XXI wieku / pod red. Marka Sokołowskiego. – Olsztyn : „Kastalia”, 2001. – S. 109-122.

O wierszach Erwina Kruka // Borussia. – Nr 1 (1991), s. 64-69.

Obraz rodziny w polskich serialach telewizyjnych : propozycja ujęcia kulturologicznego // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010. – S. 134-142.

Odwrócenie sensu // Kulturka. – Nr 17 (2007), s. 12-13.

Okrutna baśń o władzy // Kulturka. – Nr 59, s. [11].

Ożywcza wartość // Kulturka. – Nr 10 (2006), s. 17.

Pamięć i myślenie : poszukiwanie tożsamości jako gest etyczny w twórczości poetyckiej Erwina Kruka // W: Studia i szkice o literaturze współczesnej / red. nauk. Andrzej Staniszewski. – Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1992. – (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 32. Filologia polska). – S. 81-98.

Paradygmat natury // Kulturka. – Nr 27 (2008), s. 16-17.

Podwójny świat Federmana // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 244, s. 6.

Postmodernizm, nihilizm i rebelia w obronie wartości // W: Oblicza nihilizmu / pod red. ks. Zdzisława Kunickiego. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. – S. 99-117.

Powrót płyty winylowej // Kulturka. – Nr 60 (2010), s. [14-15].

Praca twórców... anonimowych // Kulturka. – Nr 46 (2009), s. [18-19].

Prawa autorskie czy własność koncernów? // Kulturka. – Nr 47 (2009), s. [16-17].

Prawda na bilboardach // Kulturka. – Nr 8 (2006), s. 10-11.

Przed Dniami Kultury Żydowskiej // Kulturka. – Nr 33 (2008), s. 8-9.

Przemijanie // Kulturka. – Nr 51 (2010), s. [12-13].

Przestrzeń w dziele literackim : kategoria poznawcza i kod kulturowy // Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Filologiczne. – Z. 1 (1995), s. 349-360.

Przymus wolności // Kulturka. – Nr 30 (2008), s. 16-17.

Racja sztuki // Kulturka. – Nr 15 (2007), s. 12.

Regionalizacja nauczania muzyki w klasach I-III : rola tradycji lokalnych w wychowaniu muzycznym z uwzględnieniem specyfiki województwa olsztyńskiego // W: Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyfiki regionu / pod red. nauk. Lucjana Marzewskiego. – Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998. – (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 144). – S. 38-42.

Romantyzm i romantyczność Fryderyka Chopina i Feliksa Nowowiejskiego // W: W kręgu kultury romantycznej : w 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina i w 100-lecie powstania „Roty” Feliksa Nowowiejskiego / pod red. Krzysztofa D. Szatrawskiego. – Barczewo : Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, 2010. – S. 39-52.

Równowaga (świadomość mediów III) // Kulturka. – Nr 21 (2007), s. 14-15.

Rzeczywistość i oczywistość kultury // Borussia. – Nr 18/19 (1999), s. 175-178.

Sacrum w świadomości Mazurów – na podstawie pieśni kancjonałowych i poezji ludowej // W: Święte miejsca w literaturze / pod red. Zbigniewa Chojnowskiego, Anny Rzymskiej, Beaty Tarnowskiej. – Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2009. – S. 519-528.

Sesja „Wilno-Olsztyn. Tradycje, kultura, obyczaje” // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1991, nr 4, s. 295-296.

Sprawozdanie z sesji „Muzyka na Warmii i Mazurach” // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1989, nr 1/4, s. 167-169.

Strach i nienawiść // Kulturka. – Nr 49 (2009), s. [12-13].

Strażnicy nocy i dnia // Kulturka. – [Nr 4] (2006), s. 15.

Subkultura hakerska a terroryzm informatyczny : wolność i odpowiedzialność w sieci globalnej // W: Świat po 11 września 2001 roku / red. Krzysztof Gładkowski. – Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. – (Studia Politologiczne ; Vol. 1). – S. 277-291.

Superświadomość (świadomości mediów faza ostatnia) // Kulturka. – Nr 24 (2007), s. 14-15.

Szalom z Kazimierza // Kulturka. – Nr 20 (2007), s. 12-13.

Szkice liryczne : [o wierszach Danuty Kostewicz] // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 118, s. 15.

Szkoła imienia Tadeusza Bairda // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 273, s. 6.

Śmierć poety // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 148, s. 7.

Świadomość mediów // Kulturka. – Nr 19 (2007), s. 14-15.

Świadomość mediów IV – tryumf demokracji // Kulturka. – Nr 22 (2007), s. 18-19.

Święta księga Mazurów // Zabytki. – 2000, nr 2, s. 36-39.

Tradycyjne systemy wartości w przestrzeni technologicznej – konsekwencje edukacyjne // W: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym : X Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe / pod red. Janusza Morbitzera. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2001. – S. 192-199.

Trzecia faza demokracji (świadomość mediów V) // Kulturka. – Nr 23 (2007), s. 20-21.

Twórczość kompozytorska na Warmii i Mazurach po roku 1989 // W: Kompozytorzy w kulturze XX-wiecznej Warmii / pod red. Krzysztofa D. Szatrawskiego. – Barczewo : Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, 2009. – S. 11-26.

Twórczość kompozytorska w kulturze muzycznej Warmii w XX i na początku XXI stulecia // W: Dni Dziedzictwa Warmii VII – Muzyka na Warmii. – Lidzbark Warmiński, 2008. – S. 40-60.

Tyrania rzeczywistości // Kulturka. – Nr 29 (2008), s. 16-17.

Upadek imperium // Kulturka. – Nr 32 (2008), s. 16-17.

W Olsztynie i wokół Olsztyna // Kulturka. – Nr 54 (2010), s. [10-11].

Wewnętrzny konflikt // Kulturka. – Nr 38 (2009), s. [10-11] ; nr 39 (2009), s. [10-11].

Wigilia i kolędy w polskiej tradycji // Posłaniec Warmiński. – 1995, nr 26, s. 4.

Władza i manipulacja // Kulturka. – Nr 26 (2008), s. 12-13.

Władza sądzenia // Kulturka. – Nr 30 (2008), s. 10-11.

Wolność i media (świadomość mediów II) // Kulturka. – Nr 20 (2007), s. 18-19.

Wróg publiczny i osobisty // Kulturka. – Nr 54 (2010), s. [12-13].

Z fascynacji ruchem // Kulturka. – Nr 15 (2007), s. 8-9.

Zdzisława Łączkowskiego recepta na przetrwanie // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 96, s. 5.

Zmiana – bunt – trwanie // Kulturka. – Nr 57 (2010), s. [14-15].

Zmiana czas i kierunek // Kulturka. – Nr 59 (2010), s. [14-15].

Zmiana i przetrwanie // Kulturka. – Nr 58,9 [właśc. 58], s. [14-15].

Zmiany // Kulturka. – Nr 56 (2010), s. [14-15].

Życie i tradycja Żydów w powieściach galicyjskich Juliana Stryjkowskiego // W: Kresy i pogranicza : historia, kultura, obyczaje / red. nauk. Zbigniew Fras, Andrzej Staniszewski. – Olsztyn : Wydawnictwo WSP, 1995. – (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 63). – S. 207-226.

Recenzje muzyczne

Aleksander Mndojanc // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 50, s. 8.

Amerykanie na Warmii i Mazurach // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 100, s. 4.

Andriej Korsaków // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 260, s. 8.

Antologia Belcanto // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 298, s. 8.

Artystyczne preludium // Kulturka – Nr 34 (2008), s. 7.

Atrakcje symfoniczne // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 206, s. 3.

Atrakcyjny program // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 124, s. 5.

Bach w kryształach : już po sezonie // Dziennik Pojezierza. – 1991, nr 23, s. 5.

„Bal maskowy” // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 10, s. 6.

„Beatles symphony” kontra Jerzy Karwowski // Dziennik Pojezierza. – 1997nr 7, s. 15.

Beethoven, Poulenc i Kilar // Dziennik Pojezierza. – 1999, nr 8, s. 6.

Billy Costello w Olsztynie : koniec sezonu i inauguracja lata // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 120 s. 7.

Bohdan Jarmołowicz i The Beatles Symphony Orchestra // Dziennik Pojezierza. – 1996, nr 242, s. 15.

Bukiet dla pań i klawesyn // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 66, s. 4.

Cavatina na olsztyńskim zamku // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 34, s. 3.

Chóry Benedykta Błońskiego // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 85, s. 3.

„Collegium Canticum” i „Collegium Novum” // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 62, s. 6.

Czarująca Madame Butterfly : owacje w olsztyńskiej filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1996, nr 213, s. 4.

Czeska płyta Andrzeja Bukowskiego // Kulturka. – Nr 51 (2010), s. [14].

Cztery koncerty jubileuszowe filharmonii // Wiadomości Uniwersyteckie. – 2006, nr 4, s. 8.

Czytanie Mahlera // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 94, s. 4.

Dobry początek // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 83, s. 3.

Druga młodość dzieła // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 285, s. 6.

Druga odsłona Norbiego // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 208, s. 9.

Dwa chóry i wydarzenia : „Collegium Musicum” i „Poznańskie słowiki” // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 255, s. 1, 6.

Dwa prawykonania // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 96, s. 7.

[Dwanaście] 12 miesięcy, 12 wydarzeń // Dziennik Pojezierza. – 1999, nr 6, s. 11.

Dwie liturgie Feliksa Nowowiejskiego // Kulturka. – Nr 45 (2009), s. [10-11].

Dwie symfonie // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 30, s. 6.

Dwudziestolecie Collegium Musicum // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 235, s. 15.

Egzotyczne koncerty // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 48, s. 6.

Festiwal operowy w filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 101, s. 7.

Festiwal potrzebny miastu // Ruch Muzyczny. – 1986, nr 12, s. 7-8.

Festiwal potrzebny miastu : po IV Dniach Muzyki im. F Nowowiejskiego // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 103, s. 6.

Festiwal w wielkim stylu // Warmia i Mazury. – 1987, nr 10, s. 12.

Festiwalowe sensacje // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 247, s. 1, 3.

Filharmonia Mazurska poza sezonem // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 142, s. 3.

Finał na organach // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 88, s. 3.

Finezja i dyscyplina : kwartet Artura Miliana w klubie „Baccalarium” // Wiadomości Uniwersyteckie. – 2005, nr 3, s. 22.

Fletowe cymelia // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 15, s. 6.

Francuzi znad kanału La Manche : w Olsztyńskiej Filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 78, s. 7.

Glinka, Villa-Lobos i Musorgski // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 238, s. 6.

Godny dzieła początek : Festiwal Beethovenowski w Olsztyńskiej Filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 185, s. 7.

Goran Bregovic i jego muzyka : z mojej płytoteki // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 68, s. 7.

Grigorij Żyslin i zakończenie udanego sezonu // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 137, s. 6.

Grunwald, Chopin i Koncert Polski // VariArt. – 2010, nr 4, s. 28.

Gwiazdkowe koncerty // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 301, s. 6.

Halka na estradzie : świetny występ Chóru im. W. Wawrzyczka // Wiadomości Uniwersyteckie. – 2005, nr 12, s. 11.

Historyczne wykonanie „Carmina Burana” : olsztyńska prapremiera dzieła Carla Orffa // Wiadomości Uniwersyteckie. – 2006, nr 7/8, s. 4.

Iskrząca przestrzeń jazzu // Kulturka. – Nr 20 (2007), s. 8.

Jazz specjalnego przeznaczenia // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 213, s. 15.

Jehan Alain in memoriam // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 191, s. 3.

Jeszcze jedno wydarzenie sezonu // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 48, s. 5.

Józef Wojtkowiak Star : w Olsztyńskiej Filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 83, s. 7.

Jubileusz Janusza Wilińskiego // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 225, s. 7.

Jubileuszowa gala Wawrzyczków : 45-lecie studenckiego chóru // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 108, s. 15.

Jubileuszowe koncerty // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 69, s. 3.

Jubileuszowy koncert Collegium Musicum // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 297, s. 6.

Klauzula imprezy otwartej // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 86, s. 1, 5.

Kłopoty z fortepianem // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 279, s. 6.

Kolejny sukces olsztyńskich muzyków : Pro Musica w Kaliningradzie // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 263, s. 6.

Koncert beethovenowski // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 8, s. 7.

Koncert gwiazdkowy // Wiadomości Uniwersyteckie. – 2006, nr 1, s. 3.

Koncert nieuroczysty // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 220, s. 3.

Koncert pod księżycem : austriacki kwartet w rockowym repertuarze // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 84, s. 13.

Koncert pożegnalny // Dziennik Pojezierza. – 1991, nr 97, s. 7.

Koncert sezonu // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 24, s. 5.

Koncert Szymanowski i... Włochy // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 75, s. 3.

Koncert wspomnień // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 37, s. 3.

Koneksje Quentina Tarantino : moje płyty // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 52, s. 15.

Koreańczycy w Olsztynie // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 235, s. 15.

Kto puścił Bonga? : w Filharmonii zapachniało... // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 194, s. 7.

Kwintet Arona Bluma w Teatrze // Kulturka. – Nr 51 (2010), s. [9].

Lelum Polelum // Dziennik Pojezierza. – 1991, nr 8 s. 6.

Maestro Giora Feidman : z mojej płytoteki // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 212, s. 7.

Manewry operowe w filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 86, s. 7.

Marek Sewen i Capella Areis Varsoviensis // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 217, s. 6.

[Marta Andrzejczyk – Cicho] // Kulturka. - Nr 31 (2008), s. 12-13.

Młodzi artyści w dorosłym repertuarze : w olsztyńskiej filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1999, nr 13, s. 9.

Młodzi muzycy z Gdańska // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 65, s. 5.

Mozart pod batutą Maksymiuka // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 245, s. 5.

Muzyka bliska publiczności : olsztyńska orkiestra w poszukiwaniu sukcesu // Wiadomości Kulturalne. – 1996, nr 4, s. 17.

Muzyka jako wyznanie wiary // Wiadomości Uniwersyteckie. – 2002, nr 6, s. 21.

Muzyka naszych czasów // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 84, s. 3.

Muzyka polska na fali sukcesu : w Olsztyńskiej Filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 63, s. 7.

Muzyka polska zamiast akademii : Święto Niepodległości w Filharmonii Olsztyńskiej // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 222, s. 7.

Muzyka uduchowiona : w Filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 62, s. 15.

Muzyka XX wieku i Pawlina Dokowska // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 44, s. 6.

Muzyka żywa // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 239, s. 7.

Muzyka żywa : koncert na zamku // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 36, s. 15.

Na krawędzi : inauguracja sezonu // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 232, s. 6.

Na luzie i bez złudzeń // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 12, s. 6.

Na marginesie muzyki // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 68, s. 6.

Na miarę możliwości // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 267, s. 6.

Na pograniczu epok / rysunek i kaligrafia Zbigniew Urbalewicz // VariArt. – 2009, nr 2, s. 28.

Na poziomie profesjonalnym // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 60, s. 5.

Na rozdrożu // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 139, s. 4.

Na szerokie wody : pierwszy poważny koncert // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 110, s. 7.

Nie tylko płyta : kolekcjoner płyt // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 303, s. 8.

Niecodzienny recital // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 273, s. 6.

Niepowtarzalny koncert : Collegium Musicum w Katedrze // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 123, s. 9.

Nierówna inauguracja // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 186, s. 3.

Nierówny koncert // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 220, s. 7.

Niezwykły wieczór // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 176, s. 3.

O wypełnianiu straconego czasu // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 267, s. 6.

Obiecująca inauguracja sezonu : w filharmonii // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 227 [właśc. 226], s. 6.

Od Bacha do jazzu : koncert monograficzny profesora Lucjana Marzewskiego // Wiadomości Uniwersyteckie. – 2005, nr 4, s. 12.

Od Mahlera do Rachmaninowa : sezon orkiestry // Kulturka. – N 43 (2009), s. [10-11].

Odpowiedzialność // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 31, s. 15.

Odrodzenie bebopu : z mojej płytoteki // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 72, s. 7.

Olsztyńscy muzycy w Filharmonii Narodowej // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 65, s. 3.

Olsztyńscy soliści i kameraliści // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 42, s. 5.

Olsztyńska orkiestra w Kalinigradzie i Kłajpedzie // VariArt. – 2009, nr 1, s. 28.

Olsztyński festiwal jazzowy // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 32, s. 21.

Olsztyński Kwartet Smyczkowy // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 166, s. 6.

Olsztyńskie młodzieży muzykowanie // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 88, s. 5.

Olsztyńskie święto muzyki // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 96, s. 5.

Olsztyńskie święto pieśni // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 101, s. 5.

Orkiestra, dyrygent i publiczność, czyli zgoda wymuszona // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 30, s. 5.

Ostrożność // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 33 s. 7.

Paderewski jakiego nie było : Kodaly jaki być powinien // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 255, s. 6.

Paleta pełna barw // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 267, s. 6.

Paulos Raptis // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 106, s. 7.

Pearl Jam : z mojej płytoteki // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 77, s. 7.

Piąte Dni Muzyki im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie // Ruch Muzyczny. – 1987, nr 12, s. 11 12.

Pierwszy olsztyński CD : kolekcjoner płyt // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 65, s. 8.

[Pieśni morskie] // Nasz Olsztyniak. – Nr 501 (2008), s. 11.

Po III Dniach Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 103, s. 5.

Po koncercie mogę z dumą mówić o swym pochodzeniu : „Collegium Musicum” nad Hudsonem // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 250 s. 6.

Początek większej całości // Kulturka. – Nr 35 (2008), s. 12-13.

Pod batutą własnego szefa // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 71, s. 6.

Pod znakiem świetnych wykonań // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 253, s. 5.

Pomiędzy aspiracjami i rzeczywistością // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 231, s. 5.

Ponad granicami // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 53, s. 7.

Powrót Nowowiejskiego // Kulturka. – Nr 26 (2008), s. 16-17.

Pracowity sezon „Collegium Musicum” // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 99, s. 6.

Prapremiera koreańskiej symfonii psalmów : w olsztyńskiej filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 14, s. 7.

Pro Musica Antiqua // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 135, s. 7.

Próba sił // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 255, s. 6.

Przebojowy wieczór // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 201, s. 3.

Przed amerykańskim tournée // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 190, s. 6.

Przed wyjazdem // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 106, s. 6.

Przełomowy sezon Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej // VariArt. – 2010, nr 3, s. 31.

Recital organowy Andrzeja Gingo : w olsztyńskiej filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 71, s. 15.

Recital organowy w Barczewie // VariArt. – 2009, nr 3, s. 31.

Requiem Gabriela Fauré // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 81, s. 15.

Richard Nanes // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 40, s. 8.

Richard Nanes w Olsztynie // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 196, s. 3.

Rigoletto w wersji estradowej // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 244, s. 6.

Rodzinne kolędowanie olsztyńskich chórzystów // Dziennik Pojezierza. – 1996, nr 249, s. 4.

Romantycznie w olsztyńskiej filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 209, s. 7.

Romantyczny koncert Andrzeja Gingo // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 76, s. 15.

Równo i dokładnie : gościnne występy kubańskiego dyrygenta // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 255, s. 6.

Ryzyko i sukces : w Filharmonii // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 91, s. 7.

Słodycz ze szczyptą goryczy // Wiadomości Uniwersyteckie. – 2003, nr 7/8, s. 19.

Smetana i Dworak pod batutą Milosa Macheka // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 118, s. 6.

Stabat Mater i chór „Bel Canto” : z sali koncertowej // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 193, s. 15.

Sukces chóru Pro Forma // Wiadomości Uniwersyteckie. – 2001, nr 8, s. 10.

Sukces, który nie był sukcesem // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 38, s. 6.

Symfonia tybetańska : najnowsza płyta olsztyńskiej orkiestry // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 32, s. 15.

Symfonie organowe Nowowiejskiego na płytach MDG // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 244, s 7.

Szkolny koncert nadzwyczajny // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 293, s. 6.

Szostakowski i Czajkowski // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 267, s. 6.

Śpiewający klarnet Giory Feidmana // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 220, s. 15.

Śpiewanie Bacha // Kulturka. – Nr 21 (2007), s. 12.

Śpiewy końca wieku : z mojej półki // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 225, s. 15.

Taki sezon : Filharmonia Olsztyńska // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 128, s. 15.

Taki sobie koncert... i wydarzenie // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 243, s. 5.

Tehilim w Bohemie // VariArt. – 2008, nr 1, s. 28.

Traviata, Stabat Mater i koncert fortepianowy // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 82, s. 5.

[Trzecie] III Dni Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 86, s. 1, 6.

Trzy muzyczne światy // Kulturka. – Nr 21 (2007), s. 14-15.

Tylko jeden koncert // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 32, s. 6.

Tylko koncert // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 130, s. 7.

Uchwycić istotę Niemena // Kulturka. – Nr 25 (2007), s. 16-17.

Udana inauguracja sezonu artystycznego // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 187, s. 15.

Udane zakończenie sezonu // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 129, s. 6.

Uduchowiony spektakl Wawrzyczków : muzyka i poezja w gietrzwałdzkim sanktuarium // Wiadomości Uniwersyteckie. – 2005, nr 6, s. 17.

Uroczysta premiera // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 205, s. 7.

W filharmonii „Stworzenie świata” Haydna // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 291, s. 6.

W klasycznym porządku // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 235, s. 5.

W kręgu symfoniki romantycznej. Inauguracja sezonu artystycznego // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 229, s. 6.

W kręgu wielkiej symfonii // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 88, s. 4.

W poszukiwaniu muzycznego piękna // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 251, s. 6.

Warmiński urok // Kulturka. – Nr 28 (2008), s. 14-17.

Wawrzyczki i „Via crucis” Pawła Łukaszewskiego // Wiadomości Uniwersyteckie. – 2005, nr 4, s. 12.

„Wesele Figara” bez primadonny // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 110, s. 6.

Wieczór hiszpański // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 225, s. 3.

Wieczór muzyki czeskiej // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 60, s. 6.

Wieczór muzyki polskiej // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 269, s. 6.

Wieczór niespodzianek : skrzypek na prospekcie // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 226, s. 5.

Wiedeń contra Paryż // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 12, s. 5.

Więcej Mozarta // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 18, s. 6.

Więcej takich koncertów // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 266, s. 5.

Wiosenne koncerty Katedry Muzyki // Wiadomości Uniwersyteckie. – 2006, nr 5, s. 16.

Wiosenny koncert „Villanelli” // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 76, s. 6.

Wiosenny koncert PZChiO // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 145, s. 5.

Włoska płyta Artura Miliana // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 35, s. 8.

Włoska wizyta przed inauguracją // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 218, s. 5.

Wspólne śpiewanie : koncert jubileuszowy Collegium Musicum // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 240, s. 16.

Wszędzie dobrze, ale w domu... // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 109, s. 3.

Wszystko dobre, co się dobrze kończy // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 233, s. 5.

Wyjątkowy recital. Monica Catania na filharmonicznej estradzie // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 234, s. 7.

Z nadzieją w przyszłość // Warmia i Mazury. – 2001, nr 3, s. 35.

Z wdziękim i pasją // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 112, s. 6.

Zadziwieni światem // Kulturka. – 2006, marzec, s. 18-19.

Zakończenie sezonu // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 125, s. 7.

Zakończenie sezonu w filharmonii // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 138, s. 6.

Przeprowadzone rozmowy

Adamczyk, Sebastian: Recital Sebastiana Adamczyka // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 91, s. 2.

Bażanowska, Ewa: Miłość czyni nas ludźmi // Kulturka. – Nr 22 (2007), s. 14-15.

Brakoniecki, Kazimierz: Nie zmieniaj świata, zmieniaj siebie // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 22, s. 14.

Brzeski, Tadeusz Prawdzic: Po to się rodzimy, po to otwieramy oczy // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 148, s. 16.

Dziewięcki, Krzysztof: Dyrygenci z siedmiu krajów : przed inauguracją sezonu / Krzysztof Dziewięcki, Ryszard Poprawski // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 225, s. 5.

Dziewięcki, Krzysztof: Każdy sezon jest pracowity // Gazeta Olsztyńska. – 1988, nr 259, s. 3.

Dziewięcki, Krzysztof: O operze, metrach muzyki i powrotach do Olsztyna // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 94, s. 15.

Dziewięcki, Krzysztof: Pokora wobec wielkiej muzyki // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 267, s. 1, 5.

Fabisiak, Andrzej: [Śpiewajmy poezję] // Dziennik Pojezierza. – 1984, nr 140, s. 1, 7.

Jaszczuk, Paweł: Szybko i dużo // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 223 [właśc. 222], s. 16.

Kruk, Erwin: W poszukiwaniu jestem niepoprawny // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 21, s. 16.

Lewandowski, Janusz Bogdan: III Dni Muzyki im. F. Nowowiejskiego // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 87, s. 1, 2.

Lewandowski, Janusz Bogdan: Nie wszystko zostało powiedziane // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 195, s. 7.

Łazicka-Pawlak, Iwona: Domena ludzi wrażliwych // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 84, s. 14.

Łączkowski, Zdzisław T.: Literatura polska jest literaturą wybitną // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 128, s. 16.

Oniszczuk, Kazimierz: Spełnić oczekiwanie melomanów : przed sezonem 1989-1990 // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 220, s. 1.

Ostrowski, Zbigniew: Rozmowa z szefem organizacyjnym [IV Dni Muzyki Feliksa Nowowiejskiego] // Gazeta Olsztyńska. – 1986, nr 88, s. 4.

Połom, Stefan: Akademia ducha // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 80, s. 16.

Przybylski, Janusz: Olsztyn to miasto idealne // VariArt. – 2009, nr 2, s. 4-7.

Ragan, Lechosław: Collegium Novum // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 92, s. 6.

Raginiak, Stanisław: W trójkącie bermudzkim // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 143, s. 12.

Rojek, Józef Jacek: Potrzeba i obowiązek // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 42, s. 12.

Szarzyński, Leszek: Nie działamy w pustce // Gazeta Olsztyńska. – 1987, nr 74, s. 6.

Wiliński, Janusz: Srebrna Lutnia w Olsztynie // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 118, s. 9.

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Sylwetka i twórczość autora

Bereza, Henryk: Heroikomizm : czytane w maszynopisie // Twórczość. – 1989, nr 8, s. 139-140.

Bereza, Henryk: Heroikomizm // W: Obroty : szkice literackie. – Warszawa : Spółka Wydawniczo-Księgarska, 1996.

Bereza, Henryk: Równość : czytane w maszynopisie // Twórczość. – 1987, nr 10, s. 138-139.

Chojnowski, Zbigniew: Zmartwychwstały kraj mowy. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. – S. 144-145.

Korytko, Andrzej: Krzysztof Dariusz Szatrawski : w oparach poezji // Kwadrans Akademicki. – 1998, nr 7/8, s. 23.

Korytko, Andrzej: Twórca niezależny : dr Krzysztof Dariusz Szatrawski // Kwadrans Akademicki. – 1997, nr 5, s. 11.

Rojek, Józef Jacek: Krzysztof Dariusz Szatrawski // W: Literaci & literatura Warmii i Mazur : przewodnik eseistyczny. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie, 2008. – S. 172-175.

Sobieraj, Sławomir: Ciemne świecidło miłości // W: Mazurski splot : studia i szkice literackie. – Warszawa : Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, 2003 .– (Biblioteka „Ogrodu Ksiąg” ; t. 14). – S. 139-141.

Sobieraj, Sławomir: Podróż północna // W: Mazurski splot : studia i szkice literackie. – Warszawa : Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, 2003. – (Biblioteka „Ogrodu Ksiąg” ; t. 14). – S. 133-137.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

„Zasłużony dla Warmii i Mazur” (1997)

Chudy, Ryszard: 300 procent normy : wizyta ministra kultury / Ryszard Chudy. – Il. // Gazeta Warmii i Mazur. – 1997, nr 192, s. 1.

Konkurs Poetycki „O Laur Liścia Akantu” (III miejsce)

Z laurem liścia akantu // Gazeta Olsztyńska. – 1995, nr 245, s. 2.

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki Miast Federacji Kopernikowskiej o laur „Liścia Akantu” (wyróżnienie)

[Wyniki] // Gazeta Olsztyńska. – 1982, nr 110, s. 8.

Turniej Jednego Wiersza IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur „Liścia Akantu”

[Wyniki] // Gazeta Olsztyńska. – 1985, nr 209, s. 8.

[Wyniki] // Twórczość. – 1985, nr 20, s. 10.

Rozmowy, wywiady z autorem

Każdy może pisać, ale... : od „Przestrzeni sakralnej w kancjonale mazurskim” do piosenek Norbiego / rozm. Tadeusz Matulewicz // Tygodnik Warmiński. – 2002, nr 42, s. 20.

Romantyczny i wierny sobie / rozm. Sylwia Białecka // VariArt. – 2010, nr 2, s. 24-26.

Powrót