Natalia Czerniewicz, Krystyna Hałun

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
styczeń-czerwiec 2011

styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec

STYCZEŃ

24 stycznia – 4 luty

To czas ferii zimowych w naszym województwie. Jak co roku biblioteki publiczne Warmii i Mazur przygotowały ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Uczniowie mogli się uczyć, bawić i wykorzystać aktywnie wolny czas.

Szczególnie interesującą ofertę zaproponowały dzieciom:


MBP w Działdowie zorganizowała spotkanie z Marianem Ołdachowskim, autorem przewodnika „Spacer po Działdowie”. Dzieci biorące udział w spotkaniu zapoznały się z historią Ziemi Działdowskiej, herbem Działdowa, na zakończenie zaś zaproponowano im współpracę przy wyszukiwaniu interesujących artykułów w prasie lokalnej.


Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo zaproponowała małym użytkownikom spotkanie teatralne – sceniczną adoptację bajki „Wilk i zając” w wykonaniu aktorów z Teatru Art-Re. Spektakl obejrzało 48 dzieci.


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zaprosiła dzieci i młodzież na ferie zimowe pod hasłem „W bibliotece zawsze jest ciekawie i wesoło. Zaproponowano im m.in. proste doświadczenia chemiczne na zajęciach Być jak Maria Skłodowska-Curie oraz Rusz główką – zajęcia, których atrakcją stały się edukacyjne gry komputerowe.


MGBP w Nidzicy. Wręczono nagrody najlepszym czytelnikom 2010 roku. Podczas dnia organizowanego pod hasłem Nasze hobby i zainteresowania. Robisz coś interesującego – pokaż się! młodzi użytkownicy mieli możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań. Przeprowadzony został także konkurs karaoke połączony z promocją zbiorów muzycznych biblioteki oraz maraton filmowy.


Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie przygotowała zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych. Młodzi użytkownicy otrzymywali do domu zadania, które wymagały wyszukiwania informacji w słownikach lub w Internecie, a czasami konsultacji rodzinnych. Uzupełniającym elementem zajęć były prace plastyczne, podczas których dzieci nauczyły się nowych technik, takich jak orgiami czy kolaż.


Biblioteka Publiczna w Rynie zaproponowała swoim użytkownikom warsztaty ph. „Biblioteka kluczem do wiedzy i rozrywki". Każdy dzień zajęć był poświęcony innej tematyce, którą prezentowały różne osoby. Byli to fachowcy lub hobbyści z danej dziedziny, którzy zaproponowali uczestnikom tematy związane z książką, poezją, uzależnieniem od nałogów, orgiami, rodziną, zwierzętami domowymi. Nagrodą dla najbardziej aktywnych uczestników warsztatów była wizyta w kręgielni w Hotelu „Zamek Ryn”, a wszyscy mieli przyjemność obejrzeć spektakl teatralny „Calineczka”


W olsztyńskich bibliotekach rozpoczęły się zajęcia dla dzieci spędzających zimowe ferie w domu. Jak co roku, filie zaproponowały bogatą i różnorodną ofertę umożliwiającą atrakcyjne spędzenie czasu wolnego od nauki na grach, zabawach, zajęciach plastycznych, teatralnych, filmowych, muzycznych. Np. Multicentrum zorganizowało ferie z dinozaurami, filia 2 zaprosiła dzieci na podróże karnawałowe po świecie, filia 9 zorganizowała słodkie i smaczne ferie zakończone Balem Łasucha, a w Abecadle dzieci spędzały czas w towarzystwie detektywa Pozytywki.


1 stycznia

Rozpoczął działalność trzeci Dyskusyjny Klub Książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Klub powstał w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie.


13 stycznia

W Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odbyło się spotkanie „Afganistan. Pragnienie życia”. Na spotkanie przybył konsul ambasady amerykańskiej Thomas Zia oraz członek zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej i założyciel misji w Afganistanie Grzegorz Gruca. Wystawa została częściowo sfinansowana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. oraz ze środków grantowych pozyskanych z Departamentu Stanu USA.


W Multicentrum zakończył się trwający od połowy grudnia projekt „Bezpieczne surfowanie”, realizowany wspólnie z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień. W serii wykładów i warsztatów poświęconych zagrożeniom, na jakie może być narażone dziecko korzystające z Internetu oraz sposobom zapobiegania im, wzięli udział rodzice, opiekunowie i wychowawcy.


18 stycznia

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się „Koncert Noworoczny”, którego uczestnikami byli uczniowie ze Szkoły Muzycznej Yamaha. Młodzi wykonawcy zaprezentowali utwory z repertuaru znanych artystów.

Po koncercie odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród zwycięzcom „Literackiej krzyżówce świątecznej”. Współorganizator: Szkoła Muzyczna Yamaha Centrum Kultury Muzycznej Anna Dramowicz


18-20 stycznia

Planeta11 zaprosiła młodzież na warsztaty z akcji społecznych. Ten socjalny projekt miał uświadomić młodym ludziom możliwości wpływania na kształtowanie swojego otoczenia przez organizowanie akcji społecznych i uczestniczenie w nich.


25 stycznia

W MBP w Morągu miało miejsce wydarzenie „204 rocznica Bitwy Napoleońskiej” zorganizowane przez Morąskie Bractwo Historyczne Marin. Wykład okolicznościowy połączony został z prezentacją multimedialną i wystawą pamiątek z okresu napoleońskiego w wykonaniu Mariusza Grunwalda z uwzględnieniem wydarzeń historycznych na terenie Morąga i okolic.


27 stycznia

W Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie odbył się wernisaż wystawy malarstwa uczniów Józefa Miki „Ocalić od zapomnienia". Wystawa była podsumowaniem pleneru organizowanego przez Józefa Mikę – malarza, rzeźbiarza, animatora kultury regionu, który na co dzień zajmuje się edukacją plastyczną dzieci i młodzieży z Pilnika, Lidzbarka Warmińskiego oraz okolicznych miejscowości. Prezentowane w galerii prace miały „ocalić od zapomnienia” codzienny rytuał dawnej wsi warmińskiej.


Styczeń – czerwiec 2011

W Oddziale dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie przeprowadzono cykl lekcji „Z książką przez świat”. Podczas zajęć, korzystając z materiałów otrzymanych z ambasad, popularyzowano kulturę, literaturę, sztukę, historię krajów: Hiszpanii, Szwecji, Finlandii i Estonii.


Biblioteki publiczne gościły wystawy:

W każdy czwartek, przez cały rok w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie odbywają się spotkania dla najmłodszych czytelników, podczas których dzieci słuchają głośno czytanych opowiadań, a następnie uczestniczą w zajęciach plastycznych. W każdy piątek natomiast w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie odbywają się zajęcia twórcze w Klubie Zwariowanych Robótek, skierowane do dzieci w wieku 10 – 13 lat. Uczestnicy spotkań poznają różne techniki rękodzielnicze, literaturę dotyczącą robót ręcznych oraz strony internetowe poświęcone rękodziełu.

LUTY

W Galerii Stary Ratusz WBP 2 lutego odbyło się pierwsze z serii spotkań z cyklu „Wspólna przestrzeń - nasza wspólna sprawa" – „Program Estetyzacji Miasta" - czyli sposób na uporządkowanie przestrzeni publicznej w Olsztynie. Celem tego spotkania było zaprezentowanie olsztynianom Programu Estetyzacji Miasta, dzięki któremu stolica Warmii i Mazur, za pomocą harmonijnie współgrającej z otoczeniem tzw. małej architektury, ochrony zieleni miejskiej, spójnego systemu informowania, uregulowań prawa miejscowego dotyczącego rozmieszczania reklam oraz wypracowania jednolitego wizerunku Olsztyna jako marki, na przestrzeni nadchodzących kilku lat ma stać się pod względem wizerunkowym metropolią na miarę największych polskich miast. Kolejne spotkanie z cyklu miało miejsce 16 lutego i przebiegało pod hasłem ph.: „Stare Miasto - nasza wspólna przestrzeń, nasza wspólna sprawa". Poprowadziła je Marcelina Chodyniecka-Kuberska, asystent prezydenta miasta do spraw estetyzacji, odpowiedzialna za Program Estetyzacji Miasta. Celem spotkań jest wspólne wypracowanie, na podstawie propozycji i pomysłów zgłoszonych przez ich uczestników, rozwiązań dla tej części miasta. Organizator: Urząd Miasta Olsztyn.


7 lutego – 11 marca

W Multicentrum rozpoczął sie projekt „Serfuj z głową" przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (10-13 lat), ich rodziców i opiekunów. Jego celem było propagowanie bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych oraz przekazanie informacji o zagrożeniach wynikających z nieograniczonego i nieodpowiedniego dostępu dzieci do Internetu. Produktem finalnym projektu była stworzona przez uczestników edukacyjna gra komputerowa pt. „Klikam i wiem". Projekt uzyskał dotację z Fundacji Dzieci Niczyje i powstał w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.


11-23 lutego

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku przeprowadziła 11 lekcji zatytułowanych „Bezpieczny Internet” przygotowanych w oparciu o materiały edukacyjne Fundacji Orange i Fundacji Dzieci Niczyje. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych uczyli się bezpiecznego korzystania z Internetu.


Biblioteki publiczne wyszły do swoich czytelników z ofertą spotkań z pisarzami. Nidzicka biblioteka zorganizowała 14 lutego „Walentynkowe spotkanie autorskie” z Agnieszką Podolecką, która zaprezentowała swoją książkę „Żal Sahelu”. Kilka dni później natomiast, 17 lutego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem – poetą i eseistą, opiekunem Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu. Autor przedstawił czytelnikom utwory z najnowszego tomiku pod tytułem „41”.

W Galerii Stary Ratusz WBP 16 lutego odbyła się promocja książki Anny Sarnowskiej pt.; „Tańce warmińskie i mazurskie” dofinansowanej ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rozmowę z autorką podręcznika poprowadził Robert Lesiński. Wieczór rozpoczął występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jedwabno”. Podręcznik ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa Przyjaciół Jedwabna i działaniom Włodzimierza Budnego.


16 lutego

W tym dniu, dzięki wsparciu Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie, w ostródzkiej bibliotece miejskiej obchodzony był Światowy Dzień Kota. Podczas spotkania laureatom konkursu ogłoszonego 10 stycznia pt. „Pręgowane i łaciate” zostały wręczone nagrody. Odbyła się również licytacja prac wykonanych przez dzieci podczas Czwartkowych Spotkaniach z Książką i kalendarzy z autografami Państwa Damięckich oraz loteria fantowa, na którą fanty podarowali ostródzcy artyści, Warsztat Terapii Zajęciowej, a ciasta upiekły bibliotekarki z MBP. Dochód z licytacji i z loterii w całości został przeznaczony na pomoc bezdomnym zwierzętom. Uczestnicy spotkania mogli posłuchać wierszy o kotach w interpretacji Marii Krystyny Andrzejewskiej z Grupy Inicjatyw Kulturalnych „In-Q” oraz skorzystać z darmowej porady i wysłuchać prelekcji lekarza weterynarii Małgorzaty Chrobot. Patronat nad imprezą objęli aktorzy Matylda i Mateusz Damięccy.


18 lutego

W Bibliotece Publicznej w Rynie odbył się wieczór wspomnień, poświęcony Ernstowi Wiechertowi, pisarzowi niemieckiemu urodzonemu w leśniczówce Piersławek niedaleko Piecek. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta sekcja polska w Pieckach. O działalności tegoż stowarzyszenia opowiedział jego prezes, Czesław Ilwicki. Zaś Mirosław Banach przedstawił fakty z biografii pisarza i jego twórczości. Natomiast kolekcjoner numizmatów, Sławomir Stefaniak zaprezentował swoje zbiory dotyczące Wiecherta. Wieczór uświetniono czytaniem fragmentów dzieł autora, a także przygotowaną wystawą


21 lutego – 4 maja

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku zorganizowano warsztaty filmowe, które poprowadził Piotr Janiszewski, absolwent studium aktorskiego, student Gdyńskiej Szkoły Filmowej i autor filmów krótkometrażowych. Efektem warsztatów jest przygotowany przez młodzież reportaż ze spotkania autorskiego Wojciecha Kassa oraz film prezentujący działalność biblioteki.


23 lutego

W Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie zorganizowano forum na temat bibliotek północnych Włoch. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 nauczycieli bibliotekarzy z naszego województwa.


25 lutego

Odbyło się spotkanie bibliotekarzy powiatu działdowskiego dotyczące Ogólnopolskich Programów przeznaczonych dla bibliotekarzy: „Biblioteka+” i Programu Rozwoju Bibliotek, aby zachęcić bibliotekarzy do wzięcia udziału w II rundzie PRB. Udział wzięły 22 osoby. Spotkanie zorganizowała MBP w Działdowie wspólnie z WBP w Olsztynie w Starostwie Powiatowym w Działdowie.


26 lutego

Na zaproszenie Klubu Trzynastkowych Moli Książkowych w filii nr 13 MBP w Olsztynie, uczniowie z Koła Bibliotecznego w SP nr 33 wystąpili z przedstawieniem o (nie)bezpiecznym Internecie. Członkowie Klubu, czyli dzieci w wieku 3-6 lat, spotykają się w bibliotece co dwa tygodnie w sobotnie przedpołudnia.


26 lutego – 17 marca

W Wypożyczalni dla Dorosłych MBP w Morągu można było obejrzeć wystawę uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „W naszej pięknej biżuterii wszystkie barwy kokieterii”. Była to wystawa okolicznościowa dedykowana wszystkim kobieto ceniącym indywidualność. Wyroby wyróżniało ręczne wykonanie, oryginalność, estetyka i naturalność.


27 lutego – 28 lutego

Dwie osoby z WBP w Olsztynie uczestniczyły w zorganizowanym przez Instytut Książki szkoleniu dla moderatorów DKK w Warszawie.


Luty – maj

We współpracy z Przedszkolem Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” (grupa „Ekoludki”) w Oddziale dla Dzieci MBP w Morągu przeprowadzono projekt „Mali badacze w akcji”. Polegał on na nowatorskiej metodzie prowadzenia z najmłodszymi dziećmi działań badawczo – poszukiwawczych, rozwijając ich ciekawość, zainteresowanie, entuzjazm w dociekaniu niezgłębionych tajemnic otaczającego świata, wykorzystując kuferek Małego Badacza oraz zasoby biblioteki. Zajęcia odbywały się co dwa tygodnie. Miejscem, w którym odbywał się projekt badawczy, był park. Mali badacze mieli okazję stawiać hipotezy oraz sprawdzać ich prawdziwość, jak również doświadczać, eksperymentować, uczyć się, obserwować, dokumentować swoją pracę.


W lutym również zakończył się cykl szkoleń specjalistycznych, zorganizowanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przez Centra Aktywności Lokalnej w Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.


W tym miesiącu rozpoczął się pilotażowy kurs e-learningowy „Login: biblioteka”, w którym wzięło udział 12 bibliotekarzy z bibliotek w: Barczewie, Bartoszycach, Ełku, Iławie, Kętrzynie, Lelkowie, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Ostródzie, Olsztynku i Szczytnie.


Biblioteki gościły wystawy:

MARZEC

TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2011 (28 lutego-5 marca)


„Wirtualny koncert życzeń” dla seniorów, w ramach akcji społecznej „Pomyszkuj w bibliotece”, przygotowały miejskie biblioteki publiczne: w Szczytnie, w Morągu, w Olsztynie i w Rynie.

Seniorzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach. Dzięki pomocy wolontariuszy wyszukiwali swoje ulubione w serwisie YouTube piosenki i dzielili się wspomnieniami i anegdotami związanymi z wybranym utworem. Myszkowanie w Internecie bardzo się seniorom spodobało m.in. dlatego, że tematyka poszukiwań – piosenki z dawnych lat – pozwalała wrócić do czasów młodości.

Akcja miała na celu zaktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – takich, które nie potrafią korzystać z Internetu lub korzystają, ale słabo.

Cieszymy się, że biblioteki publiczne Warmii i Mazur włączyły się do akcji i mamy nadzieję, że ta takie działania wpiszą się na stałe w kalendarz działań bibliotek.


3 marca

W WBP w Olsztynie odbyła się konferencja dla kadry kierowniczej bibliotek publicznych z terenu województwa „Co za nami, co przed nami – podsumowanie działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2010 r. oraz wybrane planowane działania na rok 2011”. Podczas konferencji zaprezentowano wybrane tendencje w bibliotekach publicznych zdiagnozowane w oparciu o sprawozdania statystyczne za 2010 r., poinformowano o rekrutacji do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek oraz o konkursie na Bibliotekarza Roku; przybliżono tematykę rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zaprezentowane przez Piotra Kieżuna z Instytutu Książki) oraz przedstawiono relację z wizyty studyjnej w USA (Adrianna Walendziak z WBP w Olsztynie oraz Przemysław Czechowski z MBP w Moragu).

Tego dnia również w Galerii Stary Ratusz WBP odbyła się promocja książki Jerzego Szczudlika. „Cogito ergo...zoom". Podczas spotkania, które poprowadziła Elżbieta Lenkiewicz aktorzy teatru im. St. Jaracza - Wiesława Niemaszek-Szymańska i Marian Czarkowski zaprezentowali fragmenty książki oraz wykonali piosenki skomponowane przez Mariana Czarkowskiego do słów Jerzego Szczudlika. Całości dopełnił występ zespołu M5.


4 marca

Ojciec Ksawery Knotz, polski ksiądz katolicki, kapucyn, doktor teologii pastoralnej, duszpasterz małżeństw i rodzin spotkał się z czytelnikami w Planecie11. Spotkanie było poświęcone problemom współżycia seksualnego i promocji książki Seks jest boski.

5 marca

Młodzież powyżej 16 roku życia mogła wziąć udział w bezpłatnych warsztatach zorganizowanych w Planecie11 wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej „Młyn”, poświęconych rozwojowi umiejętności interpersonalnych.


8 marca

W Multicentrum odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu poświęconego Marii Skłodowskiej – Curie, zatytułowane Maria Skłodowska–Curie – kobieta i naukowiec. Na spotkanie złożyła się prelekcja o naszej wybitnej uczonej, warsztaty muzyczne Oda do Marii oraz warsztaty graficzne Maria dziś.


11 marca

Pod okiem prof. Jerzego Bralczyka, w Planecie11 zorganizowano kolejne dyktando, podczas którego uczestnicy mogli się wykazać znajomością polskiej ortografii, a potem wysłuchać uwag i porad profesora.


14 marca

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie odbył się wieczór muzyczno – literacki pod tytułem „Poezja na dwa głosy”. Publiczności zaprezentowali się dwaj artyści – Roman Maciejewski-Varga – szczycieński poeta, prozaik, autor tomiku „Song dla przyjaciół” oraz Antoni Muracki – warszawski muzyk i poeta.


14-25 marca

Biblioteka Publiczna w Rynie zorganizowała kurs komputerowy dla seniorów w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu. Trenerem kursu był mgr Zenon Prokopowicz, nauczyciel informatyki. W kursie wzięło udział 11 osób. Każdy z uczestników miał do swojej dyspozycji osobne stanowisko komputerowe, przy którym co drugi dzień w ciągu 2 godzin zdobywał umiejętności praktyczne w zakresie obsługi komputera i programów komputerowych oraz korzystania z Internetu. Certyfikaty ukończenia kursu w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu seniorom wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Józef Karpiński na Sesji Rady Miejskiej w Rynie.


16 marca

W Filii Nr 2 MBP w Szczytnie odbyło się spotkanie wieloletnich czytelników. Wzięło w nim udział 16 osób. Po wysłuchaniu części artystycznej przygotowanej przez uczniów kl. IV SP nr 6, goście wspominali różne wydarzenia związane z biblioteką.


16 marca

Cykl spotkań „Wspólna przestrzeń - nasza wspólna sprawa”: „Strategia Meblowania Miasta”.

Na kolejnych konsultacjach społecznych organizowanych przez Urząd Miasta w Olsztynie w Galerii Stary Ratusz WBP Marcelina Chodyniecka-Kuberska, odpowiedzialna za Program Estetyzacji Miasta, omówiła strategię meblowania, wspomagając się slajdami z propozycjami mebli miejskich dla czterech stref (Stare Miasto, Strefa Miejska Historyczna, Miejska Nowoczesna i przyrodniczo-rekreacyjna). Przedstawiła też przykłady zastosowania spójnego umeblowania w innych miastach Polski i Europy


17 marca

Spotkanie z Katarzyną Enerlich. W ramach DKK dla klubowiczów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie odbyło się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Działdowie.


18 marca

W Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie gościliśmy Dariusza Lisa, autora książki „No i mam za swoje”, tomików poetyckich „We wsi R”, „Obiema dłońmi niosę do ust”, „Przegląd rzeczy używanych” oraz książek dla dzieci: „Zwierzęta z domu pod kasztanowcem”, „Przyjaciele i wrogowie”.


21 marca

Abecadło, filia MBP w Olsztynie obchodziło swoje piąte urodziny, na które zaproszono czytelników i przyjaciół biblioteki. Z okazji urodzin odbył się też Bal Absolwentów Bajkowego Przedszkola, na którym bawiły się dzieci uczęszczające na zajęcia w latach 2006 – 2011.


21-23 marca

W Planecie11 odbyły się dni kultury żydowskiej poświęcone Erichowi Mendelsohnowi, urodzonemu w Olsztynie światowej sławy architektowi i kulturze żydowskiej. W programie m.in.: prelekcje, warsztaty kulinarne i plastyczne, pokazy filmowe i prezentacje muzyczne oraz konkursy.


24 marca

W Oddziale dla Dzieci MBP w Morągu, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, miało miejsce spotkanie autorskie z Januszem Majewskim – znanym pisarzem, scenarzystą i reżyserem. Autor zaprezentował zdjęcia z prywatnej kolekcji i przeprowadził promocję książki „Mała matura”.


W tym dniu w Galerii Stary Ratusz WBP odbyło się spotkanie z Miłoszem Walerzakiem, autorem książki „Gładysze, Kamieniec, Słobity, Sztynort. Ogrody barokowe przy rezydencjach dawnych Prus.”


25 marca

Spotkanie w Starym Ratuszu WBP tego dnia poświęcone było promocji książki „Mała matura” reżysera Janusza Majewskiego. Książka ta to powieść o losach Ludwika, od jego narodzin w przedwojennym Lwowie, po ukończenie gimnazjum w Krakowie w 1947 roku, zawierająca wiele wątków autobiograficznych. Na jej podstawie powstał film „Mała matura 1947” w reżyserii autora. Film miał swą premierę w lutym 2011 r.


26 marca

W Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej MBP w Szczytnie obchodzono Międzynarodowy Dzień Teatru oraz czytelnicze powitanie wiosny. Z tej okazji uczniowie kl. III-V SP nr 3 przedstawili minispektakl „A wiosna przyszła pieszo…”.


28 marca

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie rozpoczęła projekt LAB (Laboratorium Aktywnego Bibliotekarza), którego głównym celem jest promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci w wieku 0 – 3 lata oraz wypracowanie metod i narzędzi, które pomogą bibliotekarzom osiągnąć ten cel. Projekt, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będzie trwał do końca roku.


W filii nr 13 MBP w Olsztynie odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczestniczyło w nim 33 finalistów wyłonionych w szkolnych eliminacjach. Konkurs zorganizowano po raz siódmy, tym razem we współpracy z SP nr 33.

29 marca

W MBP w Morągu odbyło się spotkanie autorskie z Janem Dąbrowskim, redaktorem książki „2011 Rok wielkich rocznic”. Goście mieli możliwość zapoznania się z historią powiatu ostródzkiego. Zebrane osoby miały możliwość obejrzenia starych fotografii Morąga i jego mieszkańców.


Tego dnia również w Starym Ratuszu WBP w Olsztynie odbyło się spotkanie z cyklu „Salon Mendelsohna: Miejsca i ludzie” tym razem ph. „Śladami Ericha Mendelsohna i jego architektury”. Gościem spotkania była Alexis Petty, prawnuczka Ericha Mendelsohna, a poprowadził je Bernd Vogenback z Fundacji Borussia. Organizator: Wspólnota Kulturowa „Borussia”


Marzec

W GBP w Godkowie powołano Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży szkolnej. Klub liczy 9 uczestników i zrzesza młodzież należącą do kółka polonistycznego w szkole podstawowej.


Biblioteki gościły wystawy:

KWIECIEŃ

5 kwietnia

Planeta11 włączyła się do zorganizowanej przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie akcji Tsuru. Zadaniem uczestników akcji było wykonanie techniką origami żurawia, który w Japonii jest symbolem szczęścia i długowieczności. Akcja miała wesprzeć Japończyków w ich walce z tragicznymi skutkami trzęsienia ziemi. Wykonane przez olsztynian żurawie zostały wysłane do Krakowa, gdzie być może wezmą udział w wystawie i licytacji na rzecz ofiar tragedii.


6 kwietnia

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zorganizowała IV dyktando o tytuł „Małego Mistrza Ortografii Gminy Lidzbark 2011”. W konkursie ortograficznym wzięło udział 35 uczniów z klas IV-VI ze Szkół Podstawowych w Dłutowie, Lidzbarku, Słupie i Wąpiersku. Dwie prace zostały napisane bezbłędnie, o zwycięstwie zdecydowała dogrywka. Mistrzem Ortografii na rok 2011 został Mikołaj Mierzyński


Tego dnia, w Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie miała miejsce współorganizowana z Centrum Aktywności Lokalnej konferencja podsumowująca cykl wojewódzkich szkoleń z zakresu planowania rozwoju biblioteki oraz szkoleń specjalistycznych.


6 kwietnia – 8 czerwca

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Lidzbarku warsztaty teatralne prowadzone przez Tadeusza Sobczaka – aktora lalkarza, instruktora teatralnego i twórcę programów edukacyjnych. 23 uczestników warsztatów ćwiczyło emisję głosu, dykcję, interpretację wiersza oraz pracowało nad pokonaniem tremy. Najbardziej podobały się zajęcia z lalkami i maskami, poznawanie procesu tworzenia lalki i technik lalkowych, ćwiczenia lalkami i próba gry w maskach. W ciągu dwóch miesięcy uczestnicy warsztatów stworzyli lalkowy spektakl teatralny, przy pomocy wolontariuszy wykonali scenografię i lalki sceniczne.


7 kwietnia

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zaprosiła uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej (202 osoby) do sali widowiskowej MGOK na spektakl teatralny. Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzież MORALITET z Krakowa zaprezentował przedstawienie „Po drugiej stronie lustra”, ukierunkowane na przeciwdziałanie agresji i przemocy.


W Oddziale dla Dzieci MBP w Morągu odbyły się warsztaty plastyczno – literackie z ilustratorką i autorką książek dla dzieci Agatą Półtorak. Mali czytelnicy wykonywali wraz z autorką prace techniką collage’u.


W Bibliotece Publicznej w Rynie odbyło się XXIX spotkanie z cyklu Cała Polska Czyta Dzieciom. Honorowym gościem spotkania była Beata Petrusewicz, Polka urodzona i wychowana na Litwie, obecnie mieszkająca w Polsce (w gminie Ryn). Beata Petrusewicz opowiedziała dzieciom o Litwie oraz przeczytała baśń litewską „Sigute" Oskara Miłosza. Najmłodsi uczestnicy wzięli udział w konkursie plastycznym, który polegał na zaprojektowaniu okładki do baśni litewskiej i polskiej, dorośli zaś mogli wykazać się znajomością baśni i legend polskich.


7-8 kwietnia

„Jestem, obserwuję, komentuję” to temat warsztatów dla młodzieży zorganizowanych w Planecie11, a prowadzonych przez Agnieszkę Kołodyńską – aktorkę i reżyserkę. Warsztaty dofinansowane ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień zorganizowano w ramach projektu SOFFA.


11 kwietnia

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie odbyło się spotkanie promujące książkę Anny Sarnowskiej „Tańce warmińskie i mazurskie”. Podczas spotkania autorka opowiadała m.in. o swojej długoletniej pracy instruktora tańca ludowego.


W Abecadle odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Antologia Warmińska – kreacja i promocja nowej marki regionu”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania kulturą, tradycjami i historią Warmii. W wyniku realizacji projektu zostanie stworzony i wykreowany nowy produkt regionalny pod nazwą „Antologia Warmińska". Będzie to zbiór tekstów dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wydany w formie drukowanej i audio oraz spektakl teatralny wyprodukowany przez Teatr Lalek. Przedsięwzięciu będą towarzyszyły spotkania teatralne i zajęcia warsztatowe, a zakończy je konferencja podsumowująca działania projektu.


11-15 kwietnia

Planeta11 wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zaprosiła osoby powyżej 16 roku życia rozpoczynające przygodę z fotografią cyfrową i platformą Photoshop na warsztaty z grafiki komputerowej. Bezpłatne trzydziestogodzinne warsztaty zrealizowano w ramach projektu SOFFA.


11-21 kwietnia

W tych dniach w filiach MBP w Olsztynie odbywały się kolejne Dni Literatury Dziecięcej, w tym roku pod hasłem „Las obok nas”. Największą radość sprawiły dzieciom spotkania z leśnikami oraz pracownikami Muzeum Przyrody, wypełnione atrakcyjnie przekazanymi informacjami o tym jak żyje las, o jego mieszkańcach i o tym jakim zagrożeniem dla lasu może być człowiek.


12 kwietnia

„Przemilczane ludobójstwo na kresach” to temat spotkania z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, zorganizowanego przez MBP w Planecie11.


12 kwietnia – 10 maja

W Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej MBP w Szczytnie odbył się cykl prezentacji multimedialnych pt. „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia na Warmii i Mazurach”. W spotkaniach uczestniczyło 120 uczniów z kl. IV-VI miejscowych szkół podstawowych. Celem prezentacji było przybliżenie dzieciom dawnych zwyczajów, wierzeń i obrzędów związanych ze świętami, pracą i zabawą na Warmii i Mazurach.


15 kwietnia

W MBP w Działdowie odbyło się spotkanie z Edwardem Cyfusem. Było ono okazją do promocji trzeciej części sagi warmińskiej „...a życie toczy się dalej”.


W MBP w Olsztynie rozpoczął się projekt „PRAWIE wszystko o książce”, realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz MBP, a współfinansowany przez samorząd Olsztyna. Projekt zainicjowała Noc detektywów, w której uczestniczyło 50 dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Plonem nocnej zabawy w detektywów jest publikacja pod tym samym tytułem, zawierająca wrażenia uczestników imprezy. W czasie projektu zaplanowano także warsztaty poetyckie dla dzieci pt. „Wierszokleci czy poeci" oraz "Świat widziany oczami poety". Projekt zakończy się 3 czerwca.


W Galerii Stary Ratusz WBP miała miejsce akcja artystyczna Zbigniewa Urbalewicza ph.: NADZIEJA – kaligrafia japońska. Działanie artystyczne polegało na zapisywaniu przez artystę słowa „nadzieja” w pisowni japońskiej. Akcja trwała trzy godziny, w tym czasie artysta wypełnił 10-metrowy arkusz papieru. To nagromadzenie znaków i słów symbolizować miało afirmację „nadziei mimo wszystko” – szczególnie potrzebnej w czasie, kiedy Japonia podnosiła się z katastrofy wywołanej tsunami.


16 kwietnia

Planeta11 zaprosiła kobiety na warsztaty samoobrony z elementami Kung – Fu, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora samoobrony i sztuk walki.


18 kwietnia

Biblioteka w Godkowie zaproponowała mieszkańcom miejscowości konkurs „Tradycje Wielkanocne”, połączony z prezentacją multimedialną na temat tradycji wielkanocnych na Warmii i Mazurach. W imprezie udział wzięło łącznie 34 mieszkańców naszej gminy zarówno dzieci jak i dorosłych.


19 kwietnia – 19 maja

Oddział Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej MBP w Szczytnie odwiedziło 12 grup przedszkolnych. Spotkania odbywały się w ramach cyklu „Bajkowe spotkania grup przedszkolnych w bibliotece”. Dzieci zapoznały się z biblioteką, obejrzały prezentacje multimedialne o Franklinie, Martynce, Kubusiu Puchatku, wysłuchały głośno czytanych tekstów oraz wzięły udział w zajęciach plastycznych.


27-28 kwietnia

W Kraplewie k. Ostródy odbyło się zorganizowane przez WBP w Olsztynie szkolenie z zakresu umiejętności interpersonalnych w ramach „Szkoleń dla bibliotekarzy” Programu Instytutu Książki Biblioteka+. W szkoleniach bierze udział grupa 24 bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa.


28 kwietnia

Biblioteka Publiczna w Rynie, w ramach działań związanych z beatyfikacją polskiego papieża, zorganizowała Rodzinny Turniej Wiedzy o Papieżu Polaku, Janie Pawle II. Wzięły w nim udział trzy rodziny. Turniej polegał na wykazaniu się znajomością biografii papieża. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała, a także oceniała zespołowe zadania turniejowe trzyosobowa Komisja. Pierwsze miejsce zdobyła rodzina Büttner i otrzymała główną nagrodę, bilet wstęp do kręgielni w Hotelu „Zamek Ryn", którą zasponsorował Andrzej Dowgiałło, prezes Mazurskiego Centrum Kongresowo-Wypoczynkowego „Zamek Ryn". Poza tym wszystkie rodziny biorące udział w turnieju otrzymały kubek z wizerunkiem papieża i ekslibrisem biblioteki oraz książkę pt. „Cuda Jana Pawła II" Pawła Zuchniewicza.


28 kwietnia

W współpracy z Fundacją Vade-Mecum – Chodź ze mną im. Sandry Brędowskiej, w MBP w Morągu zorganizowała spotkanie z aktorem filmowym i teatralnym – Pawłem Kutnym „Bliżej teatru”. Artysta przedstawił tajniki pracy aktora.


Kwiecień

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjanych „Wielkanocna pisanka”. Wpłynęły 52 prace wykonane najróżniejszymi technikami, wyróżniono autorów dziesięciu pisanek. Prace zostały wyeksponowane w pomieszczeniach biblioteki.


Ogłoszono wyniki naboru do drugiej Rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Z naszego województwa zakwalifikowanych zostało 12 bibliotek. Zawiązały się następujące partnerstwa:

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich z bibliotekami partnerskimi:

Gminną Biblioteką Publiczną w Burkacie,

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Komorowie Żuławskim Biblioteka Publiczna,

Gminną Biblioteką Publiczną w Srokowie,

Biblioteka Publiczna w Bisztynku z bibliotekami partnerskimi:

Gminne Centrum Kultury.Gminna Biblioteka Publiczna w Lelkowie,

Gminną Biblioteką Publiczną w Gierzwałdzie,

Gminną Biblioteką Publiczną w Małdytach,

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach z bibliotekami partnerskimi:

Miejskim Ośrodkiem Kultury – Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej - Miejską Biblioteką Publiczną im. T. Ruczyńskiego,

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu,

Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach,


Biblioteki gościły wystawy:

MAJ

2 maja

W MBP w Olsztynie rozpoczął się projekt realizowany z okazji obchodów Roku Czesława Miłosza. Jego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, a instytucją współfinansującą Samorząd Miasta Olsztyn. Efektem projektu będzie recital Basi Raduszkiewicz zatytułowany Przypowieść o końcu świata, oparty na wybranych wierszach Czesława Miłosza.


4 maja

Multicentrum zainaugurowało cykl spotkań poświęconych Czesławowi Miłoszowi, przeznaczonych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W czasie warsztatowych zajęć uczestnicy poznają najważniejsze fakty z życia poety i biorą udział w zajęciach technicznych, graficznych oraz muzycznych inspirowanych wierszami Czesława Miłosza. Zajęcia zaplanowano na majowe i czerwcowe piątki.


5 maja

W MBP Działdowie zaprezentowano wystawę związaną z projektem edukacyjnym „Kamienie pamięci, znajdź bohatera Sierpnia”, przygotowaną przez uczniów z Gimnazjum nr 2 biorących udział w projekcie.


6 maja

MBP w Morągu zorganizowała warsztaty plastyczne „Sztuka Komiksu”. Zajęcia przygotowujące do realizacji wystawy „Komiks”, realizowanej w ramach projektu „Ale Sztuka!”. 25-osobowa grupa gimnazjalistów zapoznała się z tajnikami sztuki tworzenia komiksów i samodzielnie wykonała prace plastyczne. Warsztaty prowadził profesjonalny grafik – Michał Lasota.


Niecodzienną wystawę zaproponowała mieszkańcom Olsztyna Planeta11. Na kilku planszach, pod tytułem „Zagubione... i znalezione”, zaprezentowano wszystko to, co w olsztyńskich filiach odkryto w książkach zwracanych do biblioteki, a co prawdopodobnie pełniło rolę zakładek. Są tam więc m.in. banknoty, widokówki, zdjęcia, dokumenty, spinki do włosów, wyniki badań lekarskich, listy miłosne, test ciążowy i inne różności. Oczywiście osoby, które rozpoznają swoją własność mogą ją bez trudu odzyskać.


8 maja

W Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie rozpoczął się cykl spotkań z Książką Roku 2009 „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” Andrzeja Maleszki. We wspólnym czytaniu uczestniczyło ok. 300 dzieci ze szkół podstawowych Olsztyna.
31 maja zaś czytelnicy „Magicznego drzewa” spotkali się (dzięki połączeniu przez Skype) z autorem książki oraz reżyserem oglądanego na całym świecie cyklu filmowego pod tym samym tytułem, nagrodzonego m.in. Emmy Award. Podczas kiermaszu zorganizowanego przez olsztyńską kawiarnio-księgarnię Tajemnica Poliszynela uczestnicy wydarzenia mieli okazję kupić książki Andrzeja Maleszki oraz innych autorów wydane przez Znak.


9-17 maja TYDZIEŃ BIBLIOTEK


MBP w Działdowie zorganizowała spotkania z Roksaną Jędrzejewską – Wróbel, autorką ponad 20 książek dla dzieci. W ramach działań biblioteki powiatowej odbyło się wizyty w: Szkole Podstawowej w Klęczkowie, GBP w Płośnicy, M-GBP w Lidzbarku, GBP w Iłowie, GBP w Rybnie, Oddziale dla dzieci MBP w Działdowie.


W ramach cyklu Teatr przy stoliku spektakl „Słońce dla dwojga”. Wystąpili w nim aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Spektakl obejrzeli uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach wraz z opiekunami.


W Kowalach Oleckich bibliotekarze zorganizowali spotkania z uczniami Publicznego Gimnazjum, podczas których zaprezentowano nowości wydawnicze, panujące trendy w literaturze młodzieżowej oraz książki warte przeczytania ze względu na wartości, jakie propagują oraz problemy, jakie poruszają.

Odbył się również turniej klas IV Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich „Pinokio kontra Mowgli”. Zawodnicy mieli za zadanie rozwiązać quiz ze znajomości treści „Pinokia” i „Księgi dżungli”, następnie odegrać scenkę z wybranych fragmentów  książek oraz rozwiązać test ze znajomości postaci występujących w opowiadaniach. Uczniowie wykazali się dużą znajomością książek i dobrą współpracą w drużynach.

Przeprowadzone zostały zajęcia czytelniczo-edukacyjne dla przedszkolaków pt. „Po co bajce kolor”, na podstawie książki Marii Krűger „Apolejka i jej osiołek”.


Hasło tegorocznego VIII Tygodnia Bibliotek „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”, zachęcało do odwiedzania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku nie tylko w celu wypożyczenia książki. W ramach obchodów zorganizowano m.in.

W związku z obchodami 90. rocznicy urodzin poety K.K. Baczyńskiego w kwietniu pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy wraz z ks. Andrzejem Midurą z Parafii Miłosierdzia Bożego, ogłosili dwa konkursy: recytatorski oraz na wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W maju zorganizowane zostały dwa spotkania autorskie poświęcone K.K. Baczyńskiemu. Ich słuchaczami byli uczniowie trzech klas gimnazjalnych i dwóch klas szkół średnich. Profesor Waldemar Smaszcz - pisarz, poeta i krytyk literacki w piękny sposób opowiedział młodzieży o wiecznie żywej poezji tragicznie zmarłego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Spotkania były też okazją do zaprezentowania i promocji najnowszej książki profesora „Krzysztof i Barbara … podobni jak dwie krople łez”.

12.05.2011 r. w pomieszczeniach nidzickiego zamku przeprowadzony został powiatowy konkurs recytatorski pod hasłem „Bo kochać znaczy tworzyć…”, dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Wzięło w nim udział 22 uczniów. W konkursie na przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości Baczyńskiego, zgłoszono 14 prac. Również 12 maja w sali rycerskiej nidzickiego zamku dla wszystkich uczestników konkursów, opiekunów i zaproszonych gości zorganizowany został koncert, w czasie którego wystąpiła gdańska kapela bluesowo-jazzowa „The Moongang”. Koncertu wysłuchało ponad 200 osób.


Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie gościła aktorów Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie, którzy zaprezentowali sztukę pt. „Związek otwarty”, autorstwa Dario Fo i France Rame. Szczycieńska publiczność –zarówno starsi widzowie jak i młodzież – była zachwycona występem olsztyńskich artystów.


W Rynie 9 maja odbyła się konferencja bibliotekarzy bibliotek publicznych pod hasłem "Biblioteka – Miejsce Aktywne" w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. Organizatorami konferencji była Biblioteka Publiczna w Rynie i Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Giżycku. W konferencji wzięło udział 33 bibliotekarzy. Honorowym gośćmi spotkania byli przedstawiciele Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: Wiesława Borkowska-Nichthauser (przewodnicząca), Elżbieta Budnik (wiceprzewodnicząca), Hanna Okońska (członek) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Józef Karpiński. Gości powitała i oprowadziła po bibliotece Maria Tuczyńska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Rynie. Poza tym bibliotekarze obejrzeli prezentację nt.: Biblioteka Publiczna w Rynie – miejsce aktywne (przygotowała i przedstawiła Maria Tuczyńska). Bibliotekarze jubilaci z powiatu giżyckiego otrzymali listy gratulacyjne i róże  od przewodniczącej Koła SBP w Giżycku, Danuty Treszczyńskiej. W zawodzie bibliotekarza przepracowały: 35 lat Maria Archacka (kierownik GBP w Wilkasach), 30 lat Maria Tuczyńska (dyrektor BP w Rynie), 25 lat Teodozja Burzyńska (kierownik GBP w Kruklankach), 20 lat Anna Wasilczyk (kierownik GBP w Wydminach). Następnie bibliotekarze przy kawie i torcie dyskutowali na w/w temat. Poza tym uczestnicy konferencji zwiedzili z przewodnikiem pokrzyżacki zamek, w którym mieści się obecnie Hotel "Zamek Ryn" oraz Izbę Regionalną przy Ryńskim Centrum Kultury. Konferencja bibliotekarzy zakończyła się grillowaniem w Pensjonacie "Sarmacja" w Rybicalu. Konferencja miała na celu zaprezentowanie Biblioteki Publicznej w Rynie jako miejsca aktywnego w krzewieniu kultury czytelniczej, integrację środowiska bibliotekarskiego z powiatu giżyckiego, wymianę doświadczeń na polu przedsięwzięć bibliotecznych dotyczących rozwoju czytelnictwa, a z czasem wykorzystanie dobrych praktyk bibliotekarskich we własnym środowisku lokalnym.

Aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych w Krakowie odwiedzili 11 maja Bibliotekę Publiczną w Rynie. Zaprezentowali dzieciom spektakl teatralny pt.: „Kozucha kłamczucha" Janiny Porazińskiej.


Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki oraz zaproszeni przez Klub uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie spotkali się z autorką książek dla dzieci Roksaną Jędrzejewską-Wróbel. Pisarka opowiadała o swoich książkach, odpowiadała na pytania dzieci i wpisała wiele dedykacji do uczniowskich zeszytów. Na zakończenie spotkania dzieci poprosiły o wspólną fotografię.


12 maja

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie odbył się etap miejski cyklicznego konkursu czytelniczego „Szlakiem Drwęcy". Dwanaścioro uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszego miasta wykazało się znajomością historii i współczesności Ostródy oraz walorów przyrodniczych rzeki Drwęcy i jej dorzecza. Finały powiatowe konkursu miały miejsce 31 maja, a wzięło w nim udział trzynaścioro uczniów – siedmioro ze szkół podstawowych i sześcioro z gimnazjów z terenu miasta i gminy Ostróda.

13 maja

W MGBP w Kisielicach wystawiono przedstawienie na motywach utworu Janiny Porazińskiej „Kozucha Kłamczucha”. Wystąpili aktorzy ze Studia Teatralnego ART-RE w Krakowie. Spektakl obejrzały dzieci z przedszkola w Kisielicach i ze szkoły podstawowej w Goryniu.

13 maja

MGBP w Kisielicach zorganizowała koncert piosenek Czesława Niemena „Wspomnienie” w wykonaniu artystów z Agencji Artystycznej „MAT” w Olsztynie. Koncert, który odbył się w sali „Arkadia” dostarczył wiele wzruszeń, wspomnień, a recenzją niech będzie wpis do Kroniki Biblioteki „Niech żałują ci, co nie przyśli”. Piosenek takich jak: „Sen o Warszawie”, „Wspomnienie” czy „Dziwny jest ten świat” wysłuchało ponad 70 osób.


15 maja

Po raz trzeci odbył się w Olsztynie bieg Copernicus Run wymyślony przez Planetę11, obecnie włączony do miejskiego cyklu imprez „Olsztyn aktywnie” oraz ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. Jest to rodzinny bieg przebierańców, który w tym roku pobił rekord frekwencji. W biegu wzięło udział ponad 450 osób, z których najstarsza miała ponad 70 lat, najmłodsza – niecały rok. Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale, zostało też nagrodzone najlepsze przebranie. Do biegu zagrzewał uczestników sam Mikołaj Kopernik, w którego postać wcielił się Przemek z Planety11.


17 maja

Spotkanie w Gimnazjum nr 2 dla członków DKK w Działdowie z Małgorzatą Piekarską.


18 maja

W MBP w Szczytnie odbyło się spotkanie inaugurujące obchody XIII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina najważniejsza! Postaw na rodzinę”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele trzech pokoleń: dziadkowie, rodzice i dzieci. Dla licznie zgromadzonej publiczności uczniowie SP nr 3 oraz SP nr 6 - stali bywalcy miejskiej biblioteki oraz Filii Nr 2 - przedstawili montaż słowno-muzyczny, którego tematem przewodnim była rodzina. Miłą niespodzianką był występ 12-letniego Bartka, ucznia szkoły muzycznej, który zagrał kilka utworów na saksofonie. Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy (łącznie 60 osób) skosztowali przygotowanych słodkości.


19 maja

Marek Barański, redaktor i dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej”, autor kilku tomików poezji poprowadził warsztaty dziennikarskie i spotkał się z miłośnikami swojej poezji w MBP w Działdowie. W warsztatach wzięło udział 15 osób. Byli to uczniowie pierwszej klasy LO o profilu dziennikarsko-prawniczym i członkowie zespołu redakcyjnego „GimŻycia” gazetki, która ukazuje się w Gimnazjum nr 2.


W filii nr 2 MBP w Olsztynie w każde czwartkowe popołudnie pełni dyżur doświadczony pedagog, socjoterapeuta i terapeuta pedagogiczny. Z jego pomocy mogą korzystać rodzice poszukujący nowych rozwiązań w relacjach z dziećmi, pragnący rozwikłać problemy wychowacze lub poprawić wzajemne relacje w rodzinie.


19-20 maja

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek ryńscy bibliotekarze wzięli udział w cyklicznych szkoleniach pt. Planowanie pracy biblioteki oraz w szkoleniach komputerowych i specjalistycznych. W związku z tym w dniach 19 i 20 maja 2011 r. Biblioteka Publiczna w Rynie gościła bibliotekarzy z bibliotek partnerskich Byli to pracownicy: BP Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej (Filia w Stradunach i Filia w Woszczelach) oraz GBP w Kalinowie (Filia w Pisanicy), a także GBP w Wilkasach. Goście nie tylko zdobyli nowe wiadomości, ale też mieli okazję spotkać się z Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn, Józefem Karpińskim oraz z uczestniczkami szkolenia: Ewą Büttner, przedstawicielem władz samorządowych i Wandą Prokopowicz, przedstawicielem społeczności lokalnej. Zapoznali się też z działalnością ryńskiej biblioteki na podstawie obejrzanej prezentacji multimedialnej ph. Biblioteka Publiczna w Rynie – miejsce aktywne, a także kronik bibliotecznych. Zwiedzili z przewodnikiem pokrzyżacki zamek, w którym obecnie mieści się Hotel "Zamek Ryn" i Izbę Regionalną przy Ryńskim Centrum Kultury.

Działania szkoleniowe zostały wsparte minigrantem w wysokości 1000 złotych prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii.


W ramach projektu LAB MBP w Olsztynie zorganizowała ogólnopolską konferencję dla bibliotekarzy zainteresowanych promocją czytelnictwa wśród najmłodszych. Dziewięćdziesięciu uczestnikom konferencji zaproponowano atrakcyjne wykłady, prezentacje i warsztaty, które dostarczyły niezbędnych informacji m.in. o rozwoju czytelniczym dzieci i znaczeniu czytelnictwa dla ich późniejszych kompetencji intelektualnych. Pomogły też wypracować projekt modelowej biblioteki obsługującej niemowlęta, małe dzieci i ich rodziców oraz stworzyć własne strategie promocji czytelnictwa w tej grupie użytkowników.

20 maja

Multicentrum zaprosiło dzieci na Bajki filozoficzne, czyli warsztaty, które przeniosły uczestników do krainy bajek i przypowieści zaczerpniętych ze starożytnej kultury Wschodu i Zachodu, a przy okazji przybliżyły sylwetki greckich filozofów – Diogenesa i Sokratesa.


24 maja

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Multicentrum zaszczytny tytuł Miejsca Odkrywania Talentów w roku szkolnym 2010/2011. Jest to dowód uznania dla realizowanego przez tę filię programu edukacyjnego, dzięki któremu dzieci i młodzież mogą odkrywać i rozwijać zainteresowania, rozwijać talenty i osiągać sukcesy.


24 maja

W MBP w Morągu wystawiona została sztuka „Serce boksera”. Spektakl teatralny wystawiony w ramach Teatru przy stoliku, w którym udział wzięli: Władysław Jeżewski i Marcin Kiszluk z Teatru im St. Jaracza w Olsztynie


25 maja

W MBP w Ostródzie odbyła się promocja najnowszego numeru rocznika „Okolice Ostródy”. Gościem specjalnym spotkania był jeden z autorów – profesor Andrzej Sakson, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Trzeci numer rocznika ukazał się, podobnie jak poprzednie, dzięki współpracy Burmistrza Miasta Ostródy i Oficyny Wydawniczej „Retman” z Dąbrówna.


W Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie odbyło się Forum Nauczycieli Bibliotekarzy pt. „Nowe formy książki”. Na temat rozwoju i perspektyw e-książki dyskutowali: Mariusz Jarocki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Paweł Dobrzyński reprezentujący firmę Libranova oraz Elżbieta Mieczkowska, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.


Tego dnia, w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza, Biblioteka Publiczna w Rynie gościła Miłosza Kamila Manasterskiego, poetę, prozaika, redaktora naczelnego „Magazynu Internetowego Związku Literatów Polskich". Gość w formie prezentacji przedstawił uczestnikom spotkania twórczość Czesława Miłosza. Gimnazjaliści mieli też okazję wysłuchać niektóre wiersze laureata Nagrody Nobla oraz opowieści o znaczeniu poezji w różnych państwach świata - szczególnie w Chinach, Wietnamie, krajach arabskich i w Europie. Na zakończenie prelegent opowiedział o swojej podróży do Chin, która była inspiracją do wydania kolejnej książki poetyckiej pt. „Złote i czerwone".


Dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie był to ważny dzień. W Urzędzie Wojewódzkim trzy istotne wydarzenia. Pierwszym z nich było wręczenie Literackiej Nagrody Warmii i Mazur „Wawrzyn 2010”. Nominacje do tegorocznej nagrody otrzymały książki:

Nagrodę otrzymał Mariusz Sieniewicz za książkę „Miasto Szklanych Słoni”, czytelnicy zaś wybrali w drodze głosowania książkę Artura Nichthausera „Znalezione w biurku”. Wyróżnienie za szczególne walory edytorskie i poznawcze otrzymał: „Setnik bajek Ignacego Krasickiego. W świecie sentencji Księcia Biskupa Warmińskiego”, Pracowni Wydawniczej „ElSet”.

Tego dnia również po raz trzeci biblioteki z naszego województwa zostały uhonorowane tytułem „BIBLIOTHECA BONA”. Jest to tytuł przyznawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Wybór laureatów jest uzasadniony szczególnymi osiągnięciami instytucji, aktywnością oraz kryteriami statystycznymi.

Wyróżnienia za 2010 rok otrzymały następujące biblioteki:

Honorowy patronat nad wydarzeniami objął Marszałek Województwa Jacek Protas.

Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie odbyła się uroczysta gala w  Z tej okazji prezydent RP, Bronisław Komorowski odznaczył 20 pracowników biblioteki Medalami za Długoletnią Służbę. Pracownicy otrzymali je z rąk wicewojewody warmińsko-mazurskiego, Jana Maścianicy. Z kolei Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas przyznał 2 odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa" w dziedzinie kultury – Romanowi Ławrynowiczowi i obecnemu dyrektorowi WBP Andrzejowi Marcinkiewiczowi.

Wręczono pracownikom awanse i nagrody pieniężne. W grupie szczególnie wyróżnionych była Joanna Burska, która otrzymała tytuł Bibliotekarza Roku 2010 oraz honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Odznaką tą uhonorowana została również Wiesława Borkowska-Nichthauser, zastępca dyrektora WBP w Olsztynie.


26 maja

W Planecie11 po raz kolejny zaproponowano czytelnikom „Żywą bibliotekę”, w której „książkami” są ludzie, a czytanie polega na rozmowie z nimi. W tym roku w katalogu żywych książek znaleźli się: trzeźwiejący alkoholik, ateistka, lesbijka, weganka, feministka, Żyd, Niemka, Rosjanka, osoba jąkająca się i osoba biseksualna. Projekt dofinansowany ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień zrealizowano w ramach Dni Równości.


27 maja

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zorganizowała warsztaty plastyczne – dwa plenery poprowadzone przez znaną malarkę regionalną Elżbietę Murawską. Uczestniczyła w nich młodzież z Liceum Ogólnokształcącego oraz grupa plastyczna z Gimnazjum z opiekunką Justyną Michalską. Przed przystąpieniem do pracy młodzież wysłuchała cennych rad np. jak wybrać fragment krajobrazu, który ma być malowany, jakiego papieru używać do malowania, kredek czy farb. W trakcie warsztatów Elżbieta Morawska udzielała wskazówek indywidualnie. Z powstałych prac zorganizowana została wystawa.


27-28 maja

Planeta11 zaprosiła dorosłych na warsztaty poświęcone treningowi antydyskryminacyjnemu. Ich celem było uświadomienie uczestnikom wpływu stereotypów, uprzedzeń i etnocentryzmu na poznawanie rzeczywistości i kształtowanie stosunku do „innych”, uwrażliwienie na różnorodność społeczną i przeciwdziałanie i dyskryminacji.


Również w Planecie11 odbył się finał SOFF-y, czyli SuperOrbitalnego Festiwalu Filmów Amatorskich. W pierwszym dniu zaprezentowano najlepsze filmy z roku 2010, w drugim dniu odbyły się pokazy filmów nadesłanych z całej Polski na konkurs tegoroczny oraz gala wręczenia nagród. Do finałowych pokazów zakwalifikowano 7 filmów fabularnych, 6 dokumentalnych i 6 animowanych. Zwycięzcy otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe.


29 maja

Powiatowy Dzień Bibliotekarza zorganizowała MBP w Działdowie w Leśniczówce Pranie (udział wzięło 31 osób). Na zaproszenie Wojciecha Kassa, przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego, a szczególnie wicestarosty Witolda Ostrowskiego, we współpracy z kołem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, bibliotekarze powiatu działdowskiego, uczcili święto bibliotekarskie w Leśniczówce Pranie. W programie: zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum K. I. Gałczyńskiego, spotkanie przy ognisku z Wojciechem Kassem, spacery po lesie, pieczenie kiełbasek. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Mazurski Dom Pracy Twórczej Igora Newerlego w Zgonie.


31 maja – 5 czerwca

Miał miejsce X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W trzech spotkaniach zorganizowanych w Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej MBP w Szczytnie uczestniczyło 188 osób. Były to grupy przedszkolne z miejscowych przedszkoli oraz sześciolatki z Oddziałów Przedszkolnych SP nr 6 i SP nr 3. Dzieci wysłuchały bajek i wierszy w wykonaniu zaproszonych gości: leśnika, policjanta, pielęgniarki oraz studentki. Goście nie tylko czytali, ale opowiadali także swojej pracy i zainteresowaniach.


30 maja

MBP w Działdowie zaprezentowała wystawę plakatów Wiesława Wachowskiego, artysty plastyka z Olsztyna. Plakaty te zostały specjalnie przygotowane z okazji wystaw i spotkań autorskich organizowanych w Bibliotece. Informacje o wszystkich wydarzeniach na www.mbpdzialdowo.pl


30 maja – 3 czerwca

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku włączyła się w obchody X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Zorganizowano 6 spotkań głośnego czytania w Przedszkolu Miejskim i Bibliotece, dzieci oglądały film – spektakl muzyczny „Lucjan. Lew, jakiego nie było” na podstawie książki Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel oraz w ramach współpracy Biblioteki z MGOK i Szkołą Podstawową przeprowadzono w szkole 3 apele poświęcone akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. We wszystkich imprezach wzięło udział 710 osób


Biblioteki gościły wystawy:

CZERWIEC

V ŚWIATOWE DNI BAJKI (3-6 czerwca)


W Oddziałe dla Dzieci MBP w Morągu zorganizowano obchody V Światowych Dni Bajki pt. „Bajka z bliska i daleka”. Cykl zajęć dla dzieci w ramach obchodów V Światowych Dni Bajki, w ramach których odbył się konkurs plastyczny „Bajkowy bohater moim przyjacielem”, zaprezentowano wystawę prac dzieci, zorganizowano warsztaty dla dzieci „Latający kuferek”. Odbyły się także: bajkowa loteria, „Piknik z bajką”, pogadanka oraz prezentacja multimedialna o bohaterach bajek z różnych krajów Europy „Bajka z bliska i daleka”, „Wyprawa w krainę bajek i legend” – festiwal teatralny zespołów przedszkolnych.


Realizacja zadań zaplanowanych z okazji V Światowych Dni Bajki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie rozpoczęła się 2 czerwca spotkaniem z senatorem RP Panem Stanisławem Gorczycą, który podczas cotygodniowych „Czwartkowych spotkań z książką” przeczytał dwie bajki z wydanego przez siebie zbioru "Mongolskie bajki ludowe", a następnie opowiedział dzieciom o Mongolii.

3 czerwca odbyły się warsztaty dla bibliotekarzy z ostródzkich bibliotek: publicznej, pedagogicznej oraz szkół podstawowych p.t. „Mój kolorowy świat”, poświęcone metodom pracy i nowym materiałom, które można wykorzystać na zajęciach plastycznych z dziećmi.

4 czerwca na dziedzińcu ostródzkiego zamku zorganizowany został „Piknik z bajką”, który rozpoczął się przedstawieniem „W teatrze bajek” w wykonaniu grupy „Chochliki” ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostródzie. Następnie zaczęła się wspólna zabawa, podczas której zostały przeprowadzone konkursy, odbyła się parada postaci bajkowych oraz zostały wręczone nagrody laureatom konkursu literackiego.

Konkursy zorganizowane podczas imprezy cieszyły się ogromnym powodzeniem. Mogły wziąć w nich udział dzieci w różnym wieku oraz zespoły rodzinne.

Przez cały czas trwania imprezy dzieci mogły pomalować buzię, można też było zrobić sobie zdjęcie korzystając z makiety z postaciami pszczółki Mai, smerfa i z kwiatkiem. „Piknik z Bajką” zakończył się loterią fantową

Dziedziniec ostródzkiego zamku ponownie zapełnił się dziećmi 6 czerwca. Tego dnia odbyło się „Spotkanie z bajką” zorganizowane we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3. Na spotkaniu zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego „Mój ulubiony bajkowy bohater” oraz został zorganizowany konkurs wiedzy o bajkach, w którym wzięły udział drużyny ochotników reprezentujących szkoły biorące udział w imprezie. „Spotkanie z bajką” uświetniła grupa teatralna „Trójeczka” przedstawieniem „Tygrys Pietrek”.


1 czerwca

MBP w Olsztynie rozpoczęła akcję „Zapisz dziecko do biblioteki. Nigdy nie jest za wcześnie!”, która ma uświadomić rodzicom, jak ważną rolę w wychowaniu dziecka i stymulowaniu jego rozwoju może spełnić książka i wspólne czytanie. Wszystkie dzieci urodzone w latach 2008-2011 zapisywane do biblioteki w czasie trwania akcji otrzymają na dobry początek książeczkę Słodki wierszyk, napisaną przez Beatę Rybak, a rodzice – broszury informujące o tym, dlaczego należy czytać dzieciom od najmłodszych lat oraz pomoc bibliotekarzy w doborze odpowiedniej literatury. Ponadto w filiach MBP zaplanowano rozszerzenie oferty zajęć kulturalno – edukacyjnych dla najmłodszych i ich rodziców.


3 czerwca

W ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom GBP w Kowalach Oleckich zorganizowała dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich „Mini maraton z książką”. Co godzinę do biblioteki przychodzili uczniowie by wziąć udział w zajęciach propagujących książkę i czytanie. Rebusy, zagadki i zabawy przeplatane były fragmentami książek dla dzieci. W zajęciach brało udział około 100 dzieci. Kolejny, tym razem już bez mini „Maraton z książką” dla klas IV-VI odbędzie się 17 czerwca.


Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie obchodziła w tym dniu jubileusz 65-lecia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Miasta, olsztyńskich bibliotek i instytucji edukacyjnych oraz pracownicy MBP. W krótkich prezentacjach bibliotekarzy zostały przedstawione najnowsze osiągnięcia biblioteki, a nieco szerzej, przeobrażenia w olsztyńskich bibliotekach na tle kraju omówiła dr Danuta Konieczna. Miłym akcentem uroczystości było wyróżnienie bibliotekarzy, których praca ma największy wpływ na kształtowanie wizerunku biblioteki jako miejsca nowoczesnego, atrakcyjnego i przyjaznego, Medalami św. Jakuba i dyplomami przyznanymi przez Prezydenta Miasta oraz nagrodami pieniężnymi przyznanymi przez Dyrektora MBP. Gratulujemy!


7 czerwca

Salon Mendelsohna odbył się po raz kolejny w Starym Ratuszu WBP. Tym razem tematem debaty była pamięci i jej historyczno-ideologicznego znaczenia. Spotkanie prowadził historyk prof. dr hab. Robert Traba, który starał się w przystępny sposób odpowiedzieć na pytanie - Po co nam pamięć? Jaka jest pamięć ludzka na przestrzeni wieków? Jak zmieniały się jej formy i uwarunkowania. Dodatkowo przybliżano słuchaczom różne teorie na temat pamięci, lansowane prze wybitne autorytety. prof. dr hab. Robert Traba - Olsztynianin, Historyk, politolog, kulturoznawca; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; współzałożyciel olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa "Borussia" i Fundacji "Borussia", od 2006 r. dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Swoje badania koncentruje na dwóch obszarach tematycznych: przemianach kulturowych i pamięci zbiorowej. Geograficznie punktem odniesienia jest głównie historyczna przestrzeń pogranicza polsko-niemieckiego w XIX i XX wieku, Prusy Wschodnie oraz Europa Środkowo-Wschodnia.


W tym dniu również w czytelni Czasopism w Starym Ratuszu WBP odbyła się debata na temat twórczości Czesława Miłosza, którą poprowadził Włodzimierz Kowalewski - nauczyciel, prozaik oraz krytyk, laureat wielu nagród, w tym Literackiej Nagrody Warmii i Mazur Wawrzyn 2008. Podczas spotkania wiersze Czesława Miłosza czytali studenci Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka, działającego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. W debacie uczestniczyli olsztyńscy licealiści. Spotkanie z twórczością poety zorganizowane było w ramach projektu „Czesław Miłosz - nie ma Go już, ale ciągle jest Obecny”. Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Miasta Olsztyn.


9 czerwca

Podczas Czwartkowych Spotkaniach z Książką w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie dzieci wzięły udział w ogłoszonym przez Canal+ i TV MiniMini konkursie „Bolek i Lolek - bajka wszech czasów odkryta na nowo!..."


11 czerwca

W Czytelni Czasopism w Starym Ratuszu WBP odbyło się ostatnie spotkanie z projektowego cyklu „Czesław Miłosz - nie ma Go już, ale ciągle jest OBECNY". W trakcie spotkania zaproszeni goście dr Alina Kuzborska, prof. Mieczysław Jackiewicz, dr Gerardo Beltran czytali po litewsku, białorusku, rosyjsku oraz w jidisz utwory Miłosza, opowiadali o Wilnie Poety, rozmawiali o sztuce przekładu. Artysta Robert Listwan na żywo tworzył obraz inspirowany przebiegiem spotkania. Współorganizacja i prowadzenie: Ewa Zdrojkowska.


11 czerwca

Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki z Rynu i Sterławek Wielkich (Filia) złożyli wizytę Klubowiczom w Pieniężnie. W spotkaniu integracyjnym wzięło udział 35 osób. Klubowiczów powitał Burmistrz Miasta Pieniężno, Kazimierz Kiejdo. Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej (moderator Klubu), Lubomira Wacławska oprowadziła po bibliotece. Z przewodnikiem zwiedzano Muzeum Misyjno-Etnograficzne przy Seminarium Duchownym Księży Werbistów oraz Pieniężno. Pospacerowano po rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy”. Na zakończenie wspólnie grillowano i omawiano przeczytaną przez Klubowiczów DKK literaturę. Wymieniono doświadczenia z działalności Klubów.


10 czerwca

Filia nr 9 MBP w Olsztynie zorganizowała coroczną Bajkową Paradę, która zgromadziła niemal 300 przedszkolaków. Dzieci przebrane za bajkowe postacie przemaszerowały uliczkami osiedla Kormoran a potem kontynuowały zabawę w przybibliotecznym ogrodzie.


11 czerwca

W Czytelni Czasopism w Starym Ratuszu WBP odbyło się ostatnie spotkanie z projektowego cyklu „Czesław Miłosz - nie ma Go już, ale ciągle jest OBECNY". W trakcie spotkania zaproszeni goście dr Alina Kuzborska, prof. Mieczysław Jackiewicz, dr Gerardo Beltran czytali po litewsku, białorusku, rosyjsku oraz w jidisz utwory Miłosza, opowiadali o Wilnie Poety, rozmawiali o sztuce przekładu. Artysta Robert Listwan na żywo tworzył obraz inspirowany przebiegiem spotkania. Współorganizacja i prowadzenie: Ewa Zdrojkowska.

Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki z Rynu i Sterławek Wielkich (Filia) złożyli wizytę Klubowiczom w Pieniężnie. W spotkaniu integracyjnym wzięło udział 35 osób. Klubowiczów powitał Burmistrz Miasta Pieniężno, Kazimierz Kiejdo. Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej (moderator Klubu), Lubomira Wacławska oprowadziła po bibliotece. Z przewodnikiem zwiedzano Muzeum Misyjno-Etnograficzne przy Seminarium Duchownym Księży Werbistów oraz Pieniężno. Pospacerowano po rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy”. Na zakończenie wspólnie grillowano i omawiano przeczytaną przez Klubowiczów DKK literaturę. Wymieniono doświadczenia z działalności Klubów.


13-14 czerwca

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zaprosiła 6 grup przedszkolaków na spektakl lalkowy „Pinokio”, przygotowany i zaprezentowany przez uczestników warsztatów teatralnych.


14 czerwca

W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbyła się konferencja inaugurująca program Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski i Instytut Książki we współpracy z WBP w Olsztynie. Konferencja skierowana była do przedstawicieli władz lokalnych i dyrektorów bibliotek publicznych.


14-15 czerwca

W Kraplewie k. Ostródy odbyło się drugie szkolenie z cyklu „Szkoleń dla Bibliotekarzy” Programu Biblioteka+. Tym razem bibliotekarze uzupełniali swoją wiedzę w zakresie prawa bibliotecznego oraz zarządzania.


16 czerwca

W Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej MBP w Szczytnie odbył się spektakl pt. „Lato u Kubusia Puszatka” w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego ART – RE w Krakowie. Spektakl obejrzały zorganizowane grupy dzieci z Miejskich Przedszkoli oraz najmłodsi mieszkańcy miasta wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami.


17 czerwca

Pracownicy Abecadła i wolontariusze z Niemiec i Hiszpanii przygotowali dla swoich najmłodszych czytelników niespodziankę - przedstawienie pt "Bajka o zaginionych kolorach". Pierwszymi widzami były dzieci z przedszkola nr 10. Dzień później przedstawienie obejrzały dzieci uczestniczące w bibliotecznych zajęciach. Po zakończeniu spektaklu wszyscy kontynuowali zabawę, w którą włączyli się rodzice i bajkowe postacie.


19 czerwca

Biblioteka w Działdowie wzięła udział w festynie „Wstąp po zdrowie”. Na swoim stoisku, które cieszyło się sporą popularnością, Biblioteka zaprezentowała książki związane z promocją zdrowia.


20 czerwca

Na „Bajki robotów” zaprosiło dzieci Multicentrum. Uczestnicy, po wysłuchaniu opowieści Stanisława Lema „Trzej elektrycerze” wzięli udział w warsztatach graficznych, technicznych i muzycznych inspirowanych tym utworem.


Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie uczestniczy w projekcie „Rozegraj Unię – debaty o Prezydencji w bibliotekach publicznych". Pierwszy etap został przeprowadzony 25 maja w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie. Uczniowie rozwiązywali testy dotyczące Unii Europejskiej, za pomocą gry komputerowej zapoznającej z funkcjonowaniem Rady Unii Europejskiej oraz przybliżającej problemy, z jakimi może spotkać się Polska podczas swojej Prezydencji. Dziesięciu najlepszych uczestników wzięło udział w drugim etapie, który odbył się 7 czerwca w Czytelni MBP na ostródzkim zamku. Uczniowie podczas gry bibliotecznej obejmującej pięć rund, w których (reprezentując różne grupy państw) kolejno sprawowali urząd Prezydencji, odbyli debaty oparte na scenariuszu symulacyjnym, a dotyczące istotnych problemów Unii Europejskiej.


Biblioteki gościły wystawy:

W ramach różnych programów biblioteki przygotowywały cykle działań.


Ale Sztuka!

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu przygotowała projekt Ale Sztuka! Jego celem jest stworzenie form aktywnego kontaktu ze sztuką poprzez włączenie odbiorców w akt tworzenia dzieła artystycznego. Projekt realizowany przez MBP w Morągu dzięki grantowi otrzymanemu w ramach konkursu „Aktywna Biblioteka” z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

29 stycznia w Wypożyczalni dla Dorosłych MBP w Morągu odbył się wernisaż wystawy Iwony Bolińskiej-Walendzik „Batik”, podczas którego miał miejsce wykład i pokaz tworzenia obrazów metodą batiku.

Od lutego do maja Oddział dla Dzieci we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Morąskim Bractwem Historycznym Marin wcielił w życie projekt realizowany w ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”. „Niesamowite opowieści o Morągu”. Zorganizowano:

- cykl warsztatów z zakresu tworzenia komiksu i filmu animowanego,

- wycieczki do Zamku Krzyżackiego i Muzeum im. J.G. Herdera,

- cykl spotkań z przedstawicielami Morąskiego Bractwa Historycznego Mawrin i Uniwersytetu Trzeciego Wieku celem zdobycia wiedzy nt historii miasta. W efekcie powstał komiks pt. „Niesamowite opowieści o Morągu” i film animowany.

Od 29 kwietnia do 27 maja MBP w Morągu zaprezentowała wystawę „Komiks” autorstwa młodzieży z morąskich gimnazjów, która przedstawiła 17 niedokończonych historii. W trakcie wernisażu i podczas trwania wystawy publiczność miała możliwość wykazania się kreatywnością i wyobraźnią uzupełniając puste dymki w komiksach. Dzięki temu powstały niesamowite zakończenia.

W dniach 14-15 czerwca odbyła się The Fresh Culture 2011 – czwarta z cyklu imprez, które morąska biblioteka organizowała w ramach projektu „Ale Sztuka!”. Odbyły się: pokaz graffiti o wymiarach 2x14m, którego autorem był Maciej SCARA Gryko oraz pokazy break dance w wykonaniu ekip KNOCKOUT GANG oraz SYNCHRON BREAK CREW.


Kulturalne Inspiracje

Od lutego do czerwca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku prowadziła blog dokumentujący działania podejmowane w ramach projektu „Kulturalne inspiracje”. Projekt realizowany był w ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”:

22 i 29 marca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zaprosiła młodych miłośników poezji na warsztaty literackie. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pod kierunkiem poety Wojciecha Kassa, poznawała tajniki poezji, pracy twórczej oraz szlifowała swoje wiersze. Czym jest poezja, kim jest poeta, jak napisać doskonały wiersz, na co zwracać uwagę, a czego unikać podczas pisania – wielu cennych rad udzielał lidzbarskiej młodzieży Wojciech Kass. Podczas spotkania autorskiego zatytułowanego „Ocalić ciało pieśni” poeta prezentował wiersze z tomiku „41”. Młodzież uczestnicząca w warsztatach filmowych przy pomocy kamery dokumentowała przebieg spotkania, a po jego zakończeniu przeprowadziła wywiad z poetą. Młodzi filmowcy przygotowali również reportaż z tego spotkania.


Klub @ktywnego seniora

10 lutego Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zainaugurowała działalność Klubu @ktywnego seniora. Seniorom zaproponowano zajęcia edukacyjno-kulturalne m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy prezentujące twórczość rękodzielników, fotografów i innych twórców.

23 lutego odbyły się warsztaty Komputer dla młodych duchem. W kursie uczestniczyło 6 osób, które wcześniej nie miały styczności z komputerem. Uczestnicy uczyli się podstaw obsługi komputera oraz korzystania z opcji internetowych. Gratulujemy pomysłu i życzymy wytrwałości!

2 czerwca odbyło się spotkanie ze Stanisławem Stefanowiczem – prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Mazur” oraz prowadzącym stałą rubrykę w tygodniku „Kurek Mazurski” pt. „Działka bez tajemnic”. Pan Stefanowicz – jako doświadczony ogrodnik – opowiadał jak urządzić balkonowy ogród i jak dbać o niego w różnych porach roku.

Powrót