Bibliotheca Bona 2010

25 maja 2011 roku, podczas konferencji jubileuszowej 60-lacia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, wręczone zostały nagrody Bibliotheca Bona. Uhonorowano najlepsze biblioteki, które prowadziły wzorową działalność w 2010 roku.

Wyróżnione zostały następujące biblioteki:

Nasi laureaci przedstawiają fragment działalności Dobrych Bibliotek.

 

 

Pracownicy MBP w Iławie

Wszędzie bliżej. Iławska Biblioteka Cyfrowa

Aby zacząć robić coś nowego - najczęściej potrzeba tylko kilku rzeczy:

Wola

Podsumowanie roku kalendarzowego ściśle wiąże się ze statystyką, a ta w 2008 roku pokazała nieubłaganie, że zainteresowanie księgozbiorem podręcznym w czytelni słabnie. Trzeba było znaleźć „Coś”. To „Coś” musiało być potrzebne i atrakcyjne dla użytkowników biblioteki i jednocześnie rozwiązać problem odwiedzin prezencyjnych. Najłatwiej było z pytaniem o atrakcyjność – odpowiedź była prosta – komputer. Potrzeba przyszła do nas sama – czytelnicy mieli jasno sformułowane oczekiwania: konkretne informacje z dostawą do domu. Przyjazny bibliotekarzom Internet znalazł lekarstwo w postaci programu dLibra. A naszym największym problemem było pokonanie kompleksów. Oglądając bazę wdrożeń oprogramowania dLibry widzieliśmy wielkie miasta, ogromne biblioteki, sztab fachowców, deszcz pieniędzy i na szczęście dla nas - bazę danych biblioteki w Wejherowie. Po odwiedzeniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie wiedzieliśmy, że zbudowanie cyfrowej bazy danych w bibliotece iławskiej jest możliwe.

Inspiracja

W 2009 roku wzięliśmy udział projekcie „Z Danii do Polski” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Strona duńska przygotowała warsztaty z zakresu nowoczesnych usług bibliotecznych w tym kraju. Konfrontacja zachodniej rzeczywistości z możliwościami naszej biblioteki powinna pogłębić kompleksy. Stało się jednak inaczej, wizyta w małych bornholmskich miejscowościach potwierdziła, że obecnie miejsce, w którym jesteśmy tak naprawdę nie ma znaczenia, ważne jest tylko to, co chce się stworzyć. Projekt Iławskiej Biblioteki Cyfrowej nabrał realnych kształtów.

Pieniądze

Wdrożenie przedsięwzięcia wymagało zakupu komputera ze skanerem (wprowadzanie danych), serwera (udostępnianie w sieci) oraz oprogramowania dLibra oraz djvu. Kosztorys okazał się miłym zaskoczeniem, ponieważ w 2009 roku wyniósł on niecałe 12 tys. zł. Główny ciężar wydatków spadł na organizatora – Urząd Miasta, a ponieważ pełnimy zadania biblioteki powiatowej, część kosztów pokryła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Iławie. Daliśmy radę.

Ludzie

Podstawą sukcesu do osiągnięcia celu jest przekonanie innych o potrzebie zrobienia czegoś nowego. O pomyśle i związanej z tym dodatkowej pracy wszyscy wiedzieliśmy od początku. Zdawaliśmy sobie sprawę dlaczego i dla kogo należy to robić, pozostało więc poznanie narzędzi pracy. Z pozytywnym nastawieniem nauka a właściwie samokształcenie - przychodzi łatwiej. Największy ciężar odpowiedzialności spadł na informatyka, to on musiał uruchomić program oraz przygotować go do bezawaryjnego działania zarówno dla bibliotekarzy jak i użytkowników. Po rozmowach z wydawcami i podpisaniu umów licencyjnych niewyłącznych, rozpoczęła się i trwa nadal praca właściwa – wprowadzanie danych. Do chwili obecnej wprowadziliśmy około 1900 publikacji. Obawy, które niepokoiły nas na początku, przełamała liczba 134 989 odwiedzin strony Iławskiej Biblioteki Cyfrowej i cieszy nas, że to co robimy ma sens.

Iławska Biblioteka Cyfrowa

Ideą stworzenia lokalnej biblioteki cyfrowej w naszej placówce było i jest wspieranie edukacji, nauki, turystyki, potencjału intelektualnego oraz innowacyjnego społeczeństwa. Realizujemy ten zamiar przez umożliwienie wszystkim zainteresowanym dotarcia do lokalnych zasobów wiedzy oraz kultury. Poprzez przystąpienie do Federacji Bibliotek Cyfrowych, naszym czytelnikiem może zostać każdy, bez względu na miejsce a my jesteśmy w gronie najlepszych bibliotek. Zapraszamy na stronę: www.ibc.ilawa.pl

 

 

Irena Kaczyńska
Dyrektor MGBP w Węgorzewie

Działania na rzecz promocji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie

Jesteśmy w pełni świadomi, że w obecnym czasie nie wystarczy wypełnianie podstawowych, zawartych w ustawie o działalności kulturalnej zadań. Należy iść z postępem, odpowiadać na zapotrzebowanie czytelników, elastycznie na nie reagować, a także pobudzać potrzeby edukacyjne użytkowników.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie nieustannie stara się być placówką aktywną, otwartą na nowe usługi, pragnącą jak najlepiej zaspokoić potrzeby kulturalne i informacyjne mieszkańców, co roku realizuje nowe pomysły, czymś zaskakuje, rozszerza ofertę w celu pozyskania potencjalnych czytelników. Dąży do tego, by otworzyć swoją przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą i stać się ośrodkiem aktywności lokalnej, nie tylko wypożyczalnią książek.

To właśnie w Bibliotece węgorzewianie mogli najwcześniej korzystać z darmowego Internetu i pierwszego w województwie elektronicznego katalogu zbiorów bibliotecznych. W 2003 r. w M-GBP odbyła się ogólnopolska inauguracja Klubu BiblioNet.

W ostatnim okresie działania bibliotekarzy skupiły się na pozyskaniu czytelników w najmłodszej (2-5 lat) i najstarszej (50+) grupie wiekowej. Działania rozpoczęto od zapewnienia przychylności władz samorządowych, pozyskania lokalnych partnerów, dynamicznej reklamy i promocji.

Osobom, którym w szczególności należą się podziękowania za życzliwość, hojność i wielkie serce okazane węgorzewskiej bibliotece w 2008 roku przyznano honorowy tytuł Anioł Biblioteki. Tytuły te przyznawane będą przyjaciołom biblioteki przy okazji oficjalnych uroczystości w M-GBP.

Wprowadzenie każdej oferty wymaga tworzenia pozytywnego wizerunku biblioteki w społeczności lokalnej, reklamowania podejmowanych przedsięwzięć w lokalnych mediach, Internecie, poprzez plakaty, ulotki, wizytówki i marketing bezpośredni.

W celu permanentnego i solidnego informowania mieszkańców o swojej działalności wykonano nową stronę www.biblioteka.wegorzewo.pl Bibliotekarze sami umieszczają na niej aktualne informacje. Do badania relacji biblioteka – czytelnik umieszczono na niej zakładkę – „Pytania do M-GBP”.

Każdego roku od końca maja w ośrodkach wczasowych, bankach, portach, sklepach i zakładach gastronomicznych zostawiane są w formie wizytówek, plakatów i ulotek informacje dla turystów o ofercie biblioteki, o możliwości korzystania z darmowego dostępu do Internetu, o dostępie do niego przez wi-fi w M-GBP oraz jej filiach w Perłach, Radziejach i Węgielsztynie.

Od dwóch lat biblioteka postawiła na aktywną promocję instytucji poprzez udział w imprezach plenerowych:

Intensywność działań bibliotekarzy przełożyła się na większe uczestnictwo czytelników w organizowanych imprezach i ich aktywne włączenie się w życie biblioteki. To dzięki nim:

Podczas zajęć komputerowych seniorzy zakładają konto e-mail i uczą się obsługi poczty elektronicznej. Wszyscy kursanci udostępniają adres meilowy bibliotece i zgadzają się na przesyłanie informacji na ich pocztę. Tym sposobem promujemy działalność biblioteki wykorzystując marketing bezpośredni. Zaproszenia na spektakle Teatru przy stoliku, otwarcie wystaw w galerii czy prezentacje multimedialne przygotowane przez bibliotekarzy wysyłane są bezpośrednio na ich pocztę elektroniczną.

Obecnie realizujemy grant Aktywna Biblioteka pt. „Melpomena w węgorzewskiej bibliotece”, na który uzyskaliśmy dotację z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach PRB. Skierowany on jest do dzieci i dorosłych. Spektakle dla dzieci Teatru Art-Re z Krakowa oraz Teatru przy stoliku w wykonaniu aktorów Teatru S. Jaracza z Olsztyna już chyba na stałe zagoszczą w M-GBP i jej filiach. (Teatry dla dzieci działają dodatkowo w bibliotekach gminnych powiatu węgorzewskiego).

Przed każdą sztuką teatralną Teatru przy stoliku dla dorosłych zamiast biletów rozdawane są losy. Po spektaklu aktorzy losują trzy z nich. Wylosowane osoby otrzymują nagrody (książki lub filmy na DVD, wizytówki M-GBP oraz gadżety reklamowe z logo biblioteki).

Tradycyjne lekcje biblioteczne w Oddziale dla Dzieci przybrały nową, teatralną formę. Dbamy o pomysłowe stroje, oryginalną scenografię, zabawy. W rolę aktorów wcielają się bibliotekarki. W ostatnim czasie w ramach zajęć „Bajki uczą, bawią, wychowują…” bibliotekarki przebrane za Żwirka i Muchomorka przedstawiły scenkę zatytułowaną „Jak Żwirka rozbolał ząb”. Było dużo zabawy, rozwiązywano zagadki, quizy dotyczące higieny, dodatkowo ogłoszono konkurs na hasło promujące zdrowie. Na zakończenie spotkania dzieci zaproszono na degustację „witaminek”, czyli owoców i warzyw.

Inną formą zajęć było „Kocykowe Bajanie”, podczas którego dzieci uczestniczyły w nietypowym „pikniku na kocyku” w bibliotece. Podczas tych wizyt dzieciom czytano fragmenty opowiadań z kanonu literatury dziecięcej. Miały one okazję wziąć udział w opowieści ruchowej pt. „Spacer na łąkę”, odbywały się także liczne zabawy i występy karaoke. Pożegnanie z biblioteką osładzały rozdawane przez bibliotekarki kolorowe lizaki.

W Wypożyczalni dla dzieci wyodrębniono kącik dla malucha „Ważne sprawy małych ludzi”, w którym w 2010 roku bibliotekarze przeprowadzali indywidualne zajęcia czytelniczo – ruchowo – plastyczne dla maluchów i ich opiekunów. Obecnie każdy opiekun może przyjść do kącika ze swoim dzieckiem, skorzystać z przygotowanych scenariuszy, książeczek, rekwizytów, zabawek, a w razie potrzeby z pomocy bibliotekarza.

W ramach akcji „Biblioteka bliżej dziecka” zacieśniono współpracę z przedszkolami, tworząc w nich mini „punkty biblioteczne”. Dostarczono do każdej grupy przedszkolnej kolorowe pudła wypełnione książkami, oznaczone logo M-GBP. Regularnie, co miesiąc, wymieniana jest ich zawartość. Akcja cieszy się wielką popularnością.

W Dzień Dziecka od paru lat każde dziecko odwiedzające wypożyczalnię i czytelnię dla dzieci otrzymuje w prezencie, w zależności od możliwości biblioteki książkę, balonika lub lizaka.

W celu uatrakcyjnienia dzieciom wizyt w bibliotece, M-GBP pozyskała z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych fundusze, które przeznaczono na zakup 42-calowego telewizora oraz konsoli do gier Wii Nintendo Sports Pak.

Przedstawione przez nas przykłady, to tylko niektóre z działań podejmowanych, aby kreować pozytywny wizerunek biblioteki i budować jej prestiż w społeczeństwie lokalnym.

 

 

Ewa Zawrotna
Dyrektor GBP w Lipowcu

Lipowiec i filie

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu, 25.05.2011 r., podczas „Konferencji Jubileuszowej z okazji 60-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie” została wyróżniona tytułem Bibliotheca Bona za 2010 rok w kategorii bibliotek wiejskich.

Jednym z kryteriów podanych w uzasadnieniu wręczenia nagrody była szczególna dbałość o placówki i punkty filialne Biblioteki w Szymanach, Kamionku i Olszynach.

Struktura całej jednostki to Biblioteka główna w Lipowcu i trzy filie biblioteczne w wymienionych miejscowościach. Wszystkie biblioteki są w miejscowościach wiejskich o bardzo zbliżonej liczbie mieszkańców.

GBP w Lipowcu w roku 2009 przystąpiła do PRB, udział w Programie natomiast zainicjował dalsze działania dążące do polepszenia warunków pracy dla bibliotekarzy i dogodne miejsce dla odwiedzających bibliotekę czytelników i użytkowników.

Złożony został wniosek do MKiDN w ramach Programu Infrastruktura Bibliotek. W jego opisie zawarte były założenia dotyczące remontu biblioteki głównej i filii w Kamionku oraz zakup mebli i urządzenia do „kącika małego czytelnika” w filii w Szymanach. W filii bibliotecznej w Kamionku dokonano zmian w ustawieniu księgozbioru i sprzętu komputerowego uwzględniając działania, jakie są podejmowane przez bibliotekarza na rzecz lokalnej społeczności. W punktach filialnych w Olszynach i Szymanach lokal biblioteczny to jedno pomieszczenie, które zaaranżowane zostało w taki sposób, aby każdy użytkownik biblioteki czuł się swobodnie i komfortowo.

Zrealizowane prace remontowe i uzupełnienie wyposażenia umożliwiły wprowadzenie nowych form pracy i udział w wielu przedsięwzięciach inicjowanych przez instytucje i organizacje zewnętrzne, co z kolei otworzyło drogę do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności.

 

Powrót