Oprac. Joanna Burska

Jubileusz 60-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny to miejsce wyjątkowe na mapie instytucji kultury na Warmii i Mazurach, które nie tylko inspiruje, ale także pozwala spełniać dalekosiężne marzenia o własnym rozwoju.

Takimi słowami Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego określił WBP w Olsztynie w roku jej 60-lecia. Czy taki jest rzeczywisty obraz WBP w Olsztynie? Czy tak nas odbierają użytkownicy i przyjaciele? Cieszy nas uznanie organizatora. Staramy się swoją codzienną pracą do takiego wizerunku aspirować. To co najważniejsze staraliśmy się uchwycić w wydawnictwie z okazji 60-lecia instytucji, są tam nasze sukcesy i codzienne zmagania, są nasi pracownicy i przyjaciele, są inicjatywy i podsumowania. Chcemy się tym ze wszystkimi podzielić, zapraszamy więc do lektury: „60 stron Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie”. http://www.wbp.olsztyn.pl/publikacje/978-83-932540-0-2.pdf

Jubileusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oprócz wydawnictwa okolicznościowego otrzymało oprawę w postaci uroczystości zorganizowanej w sali Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25 maja 2011 r. Konferencja odbywająca się corocznie w maju z inicjatywy WBP w Olsztynie, poświęcona jest zazwyczaj dwóm ważnym wydarzeniom: wręczeniu „Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur” oraz tytułu „Bibliotheca Bona” (link do Galerii 2011) najlepszym bibliotekom publicznym Warmii i Mazur. W tym roku stała się też okazją do świętowania jubileuszu WBP w Olsztynie. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy z nami byli w tym wyjątkowym dniu: Wicewojewodzie Janowi Maścianicy, Członkowi Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Annie Wasilewskiej, Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Andrzejowi Ryńskiemu, Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Olsztyna Bogusławowi Żmijewskiemu, przedstawicielom kościołów, Dyrektorowi Biblioteki narodowej ds. ochrony i udostępniania zbiorów Ewie Potrzebnickiej, Prezesowi Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Jackowi Wojnarowskiemu, laureatom i nominowanym do „Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur”, przedstawicielom samorządów województwa warmińsko-mazurskiego, członkom Partnerstwa Regionalnego na Rzecz Rozwoju Bibliotek, przedstawicielom olsztyńskich uczelni wyższych, środowiska kulturalnego regionu, dyrektorom i zastępcom zaprzyjaźnionych bibliotek z Kłajpedy (Litwa) oraz bibliotek wojewódzkich z Białegostoku, Kielc, Opola, Torunia, Zielonej Góry.

Szczególne podziękowania składamy emerytowanym pracownikom WBP w Olsztynie w tym byłemu dyrektorowi Romanowi Ławrynowiczowi i emerytowanym zastępcom dyrektorów, bibliotekarzom bibliotek publicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i gościom z zaprzyjaźnionych bibliotek innych sieci.

Otrzymaliśmy wiele życzeń i gratulacji i jesteśmy za nie niezmiernie wdzięczni.
Dziękujemy naszym użytkownikom za wiele lat obecności, za twórczą aktywność i rozwój, do którego wnosimy wkład oraz po prostu za wierność książce, czytaniu i wiedzy.

Podczas uroczystości jubileuszowej nagrodzeni zostali szczególnie zasłużeni pracownicy WBP w Olsztynie.

Za wzorowe wieloletnie wypełnianie obowiązków służbowych i szczególne zasługi dla WBP w Olsztynie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił:

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę: Krystynę Burską, Danutę Kazaniecką, Annę Rau, Anitę Romulewicz.

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę: Barbarę Brzezińską, Krystynę Chabko, Tadeusza Czajkę, Izabelę Frąckowiak, Marię Jończyk-Zegler, Annę Michalkiewicz, Annę Romanowską, Annę Wysocką.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę: Andrzeja Marcinkiewicza, Renatę Pietrulewicz, Alinę Rolkę, Wiesławę Śliską, Celinę Sienkiewicz, Magdalenę Strzyż, Waldemara Tychka, Elżbietę Witkiewicz.

Za szczególne zasługi dla Kultury Polskiej i wzorowe wypełnianie obowiązków odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Wiesławie Borkowskiej-Nichthauser i Joannie Burskiej.

Za wybitne osiągnięcia dla regionu Warmii i Mazur oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Zarząd Województwa przyznał Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego Romanowi Ławrynowiczowi i Andrzejowi Marcinkiewiczowi.

Nagrody finansowe Dyrektora WBP w Olsztynie przyznano Sylwii Białeckiej, Grażynie Markowicz, Elżbiecie Maruszczak, Beacie Rudzkiej-Florczuk, Krzysztofowi Tkaczowi oraz Nagrodę Bibliotekarza Roku 2010 Joannie Burskiej. Awanse i podwyżki płac otrzymali Katarzyna Bielawska, Monika Dwórznik, Jolanta-Tanajewska-Równiak, Monika Wójcicka. Podwyżki płac: Andrzej Borawski, Magdalena Dżur, Elżbieta Góralska, Olga Lipnicka, Andrzej Mikucki, Katarzyna Napora, Adrianna Walendziak.

Uroczystość zakończył występ wokalny Katarzyny Sobczak.

Powrót