Andrzej Marcinkiewicz
dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Szanowni Państwo

Pełny rozwój osoby i społeczeństwa niemożliwy jest bez kultury, a ta nie może istnieć bez bibliotek. Ta prawda nabiera szczególnego znaczenia dziś, w XXI wieku.

Na skutek głębokich przemian technologicznych, społecznych i gospodarczych kultura staje się sferą o kluczowym znaczeniu, tworzy środowisko porozumiewania się, bez którego niemożliwe jest istnienie społecznej całości zdolnej do rozwoju i osiągania wspólnych celów.

Pełne uczestnictwo we współczesnym otwartym społeczeństwie informacyjnym i jego kulturze wymaga licznych, także nowych kompetencji, od umiejętności czytania i krytycznej lektury po zdolność do poruszania się po coraz bogatszej i złożonej przestrzeni informacji i mediów.

Wymaga nowoczesnej infrastruktury, na którą składają się zarówno biblioteki, jak i sieci teleinformatyczne. Wymaga zasobów, zarówno dobrze zachowanego dziedzictwa materialnego, jak i dóbr kultury dostępnych dla wszystkich w formie cyfrowej.

Jubileusz 60-lecia funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej jest dobrą okazją do dokonania podsumowań i refleksji.

Na obecny kształt biblioteki złożyła się praca wielu bibliotekarzy i pracowników, którzy w ciągu 60. lat wykazali się ogromnym zaangażowaniem w upowszechnianiu kultury, edukacji a szczególnie w propagowaniu czytelnictwa.

Przez te wszystkie lata służby społecznej Biblioteka zapisała się jako instytucja znana i ważna w środowisku, budząca uznanie wielu pokoleń entuzjastów książki. Promujemy książki jako źródło wiedzy, gdyż stanowią one ważny element dziedzictwa kulturowego, kształtują wrażliwość i pragnienie piękna, tworzą osobowość człowieka.

W tym uroczystym dniu chcę złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim, których praca przyczyniła się do rozwoju naszej Biblioteki. Dziękuję Wam za serca i umysły oddane pracy i tworzeniu w niej twórczej i koleżeńskiej atmosfery. Dziękuję za ciągłe doskonalenie swych umiejętności i kompetencji, za coraz lepszą współpracę z czytelnikami.

Jestem pewien, że w przyszłości z równym jak dotychczas zaangażowaniem będziemy kontynuować działania na rzecz rozwoju czytelnictwa, edukacji i kultury w województwie warmińsko-mazurskim.

Powrót