Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
Nr 1/2 2011
Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Sylwia Białecka
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Joanna Burska
Renata Pietrulewicz
Danuta Pol-Czajkowska
Anita Romulewicz
Beata Rudzka-Florczuk
Waldemar Tychek
Anna Wysocka
ISSN 1640 - 2200
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny
10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (89) 524 90 32
bwm@wbp.olsztyn.pl

Od redaktora – Wiesława Borkowska-Nichthauser

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

60 lecie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – Andrzej Marcinkiewicz

Jubileusz 60-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie – oprac. Joanna Burska

Bibliotekarze jako twórcy Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie – dr Danuta Konieczna

Rok Miłosza w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie – Danuta Kazaniecka, Izabela Frąckowiak, Anna Michalkiewicz

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2010 – Dział Instrukcyjno-Metodyczny

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Laudacja – Nagroda Literacka Warmii i Mazur Wawrzyn 2010 dla Mariusza Sieniewicza za powieść „Miasto szklanych słoni” – 25 maja 2011 – dr Bernadetta Darska

WARTO WIEDZIEĆ

Bibliotheca Bona 2010 – pracownicy MBP w Iławie, Irena Kaczyńska, Ewa Zawrotna

Wyniki ankiety dotyczącej satysfakcji użytkowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – Joanna Burska, Natalia Czerniewicz, Adrianna Walendziak

POMOCE METODYCZNE

Ogólniki dla przypomnienia, czyli kilka słów o bibliografii  – Jolanta Katarzyna Czapska

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w I półroczu 2011 r. – Anna Wysocka

Krąg Borussiański. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. VIII. Krzysztof Dariusz Szatrawski – Sylwia Białecka

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Bibliografia polecanych nabytków WBP w Olsztynie (styczeń-czerwiec 2011)  – Anna Rau

Książki regionalne (nowości z I połowy 2011 r.)  – Anita Romulewicz

KALENDARIUM ROCZNIC

(styczeń – czerwiec 2012) – Beata Rudzka‑Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

(styczeń – czerwiec 2011) – Natalia Czerniewicz, Krystyna Hałun

Strona główna BWM