Adrianna Walendziak

Szkolenia dla bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Biblioteka+

W dniach 8-9 czerwca 2010 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zorganizowała pierwsze szkolenia dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy” finansowanego ze środków Instytutu Książki. Program Biblioteka+, którego jednym z komponentów jest Program Dotacyjny „Szkolenia dla bibliotekarzy”, jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowanym i wdrażanym przez Instytut Książki. Jego głównymi beneficjentami są gminne biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców). Biblioteka+ jest programem prowadzonym przy współpracy wielu partnerów z całej Polski, w tym wojewódzkich bibliotek publicznych. W województwie warmińsko-mazurskim rolę doradczą i realizatora części szkoleniowej programu pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. WBP w Olsztynie z dniem 30 marca 2010 r. rozpoczęła przygotowania do organizacji nieodpłatnego cyklu szkoleń specjalistycznych dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego. Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród bibliotekarek i bibliotekarzy – beneficjentów programu – WBP w Olsztynie skonstruowała 10-dniową ofertę szkoleniową, zawierającą cztery bloki tematyczne:

Szkolenia zaplanowano w terminach od czerwca do listopada 2010 r., z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec-sierpień).

Na początku maja br. do bibliotek z terenu województwa, kwalifikujących się do udziału w Programie, został wysłany mail z informacją o naborze na szkolenia. Odzew był natychmiastowy. W zaledwie kilka dni została skompletowana lista 40 osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniach. Osoby te wezmą udział we wszystkich 4 blokach tematycznych, a jeden jest już nawet za nimi...

W dniach 8-9 czerwca br. odbyły się szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych. Szkolenia – w dwóch grupach 20-osobowych – przeprowadzili trenerzy z firmy ANS PR Consulting – Anna Niedziela-Strobel oraz Witold Strobel. Program szkoleń obejmował m.in. zagadnienia związane z tematyką komunikacji interpersonalnej w grupie i z czytelnikami, asertywności, kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów oraz z tematyką wystąpień publicznych. Uczestnicy szkoleń od początku bardzo angażowali się w proponowane przez trenerów ćwiczenia, chętnie dyskutowali i wymieniali doświadczenia. Cytując słowa trenerów: „praca zarówno podczas ćwiczeń indywidualnych, jak i grupowych, przebiegała w sposób wskazujący na wysoką motywację uczestników szkolenia”. Na podstawie opracowanych ankiet ewaluacyjnych możemy już dziś stwierdzić, iż szkolenia zostały przyjęte bardzo pozytywnie – zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Uczestnikom podobało się przygotowanie merytoryczne trenerów, zastosowane przez nich aktywne metody szkoleniowe, a także wyrozumiałość i życzliwe podejście do każdego uczestnika. Zarówno bibliotekarzom, jak i trenerom podobała się lokalizacja szkoleń – Omega Hotel w Olsztynie. Na pytania, dotyczące zadowolenia z miejsca szkolenia, wyżywienia, noclegów i możliwości integracyjnych, zdecydowana większość respondentów (ponad 95%) odpowiedziała twierdząco.

Licząc, iż kolejne bloki tematyczne spotkają się z równie pozytywnym przyjęciem, WBP w Olsztynie przygotowuje się już do kolejnego szkolenia. Na termin 7-8 września zaplanowano blok poświęcony zagadnieniom związanym z zarządzaniem biblioteką. Poprowadzą go dr Bożena Jaskowska (Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego) oraz dr Joanna Kamińska (Adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego).

Powrót