Anita Romulewicz

Nowe książki o Warmii Mazurach
(styczeń - czerwiec 2010 r.)

Ambasador EFS 2009 : w ramach dobrych praktyk P[rogramu] O[peracyjnego] K[apitał] L[udzki] w województwie warmińsko–mazurskim / zespół red. Arkadiusz Jachimowicz [et al.] ; autorzy Justyna Charkiewicz [et al.] ; zdj. Bartosz Rybaczewski, Kuba Qbi Strumiński. – Elbląg : Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, cop. 2009. – 76 s. : il. kolor. ; 21x21 cm. – ISBN 978-83-923941-6-7

Amber, Ludwika: Geografia pamięci i inne wiersze / Ludwika Amber. – Olsztyn : Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 2010. – 122, [3] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Autorów z Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Seria 3 ; t. 8). – ISBN 978-83-919014-6-5

Tom wierszy autorki mieszkającej w Olsztynie i w Sydney.

Audoin-Rouzeau, Stéphane: Wielkie bitwy / Stéphane Audoin-Rouzeau ; redakcja merytoryczna Mirosław Nagielski ; [red. Przemysław Skrzypczyk ; tł. Piotr Wrzosek]. – Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2008. – (Larousse). – ISBN 978-83-7575-540-4

Z treści: 1410 Grunwald, s. 76-77.

Bartoś, Magdalena: Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie = Johann Gottfried Herder Museum in Morąg, Branch of the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn / Magdalena Bartoś. – Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2009. – 28, [4] s. : il. ; 20x21 cm. – Tekst równol. pol., ang. – ISBN 978-83-60016-14-5

Bieszk, Janusz: Zamki państwa krzyżackiego w Polsce / Janusz Bieszk. – Warszawa : Bellona, cop. 2010. – 416 s., [48] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 383-392. – Indeks. – ISBN 978-83-11-11808-9

M.in. na Warmii i Mazurach.

Biskupiec i okolice / [zdjęcia Andrzej Stachurski ; tekst Bogumiła Bogucka]. – Olsztyn : Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury”, [2009]. – 64 s. : il. (gł. kolor.), mapka ; 15 cm. – (Miniprzewodnik). – ISBN 83-89523-22-1

Bitwa pod Grunwaldem : fragmenty „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza / wstęp Piotr Kitrasiewicz ; il. Barbara Lis-Romańczukowa. – Olsztyn : Książnica Polska, 2010. – 142, [2] s. : il. ; 11 cm. – ISBN 978-83-85702-36-8

Bitwa pod Grunwaldem : ikonografia i ideologia pomiędzy 500. i 600. rocznicą : przewodnik po wystawie / aut. scenariusza wystawy i tekstu przewodnika Małgorzata Gałęziowska ; oprac. graf. Tadeusz Burniewicz. – Ostróda : Muzeum w Ostródzie, 2010. – 23 s. : il. ; 21x20 cm. – Bibliogr. s. 23. – ISBN 978-83-916007-5-7

Wystawa ze zbiorów Muzeum w Ostródzie.

Bitwa pod Grunwaldem 1410 / tekst Witold Mikołajczak. – Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2010. – 64 s. : il. ; 31 cm. – ISBN 978-83-7674-041-6

Bitwy epoki średniowiecza 1000-1500 : od Hastings do Konstantynopola / Kelly DeVries [et. al. ; tł. Krzysztof Kurek]. – Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, 2008. – 224, s. : il. (kolor.) ; 30 cm. – ISBN 978-83-60192-64-1

Z treści: Grunwald 1410, s. 168-175.

Biuletyny Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego : grudzień 1954 – listopad 1956 / wstęp Mirosław Filipiak ; oprac. Wanda Chudzik, Mirosław Filipiak, Jakub Gołębiewski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. – 812, [4] s. ; 25 cm. – (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 36.) – Indeksy. – ISBN 978-83-7629-049-2

Dot. m.in. byłego województwa olsztyńskiego.

Bołdak-Janowska, Tamara: Rzeczy uprzyjemniające : utopia / Tamara Bołdak-Janowska. – Olsztyn : Borussia, 2009. – 219, [2] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Borussii ; 41). – ISBN 978-83-89233-59-2

Brakoniecki, Kazimierz: KaBra : myśli na wynos czyli Aforyzmy Kazimierza Brakonieckiego / Kazimierz Brakoniecki. HaBra : nie mam czym czyli Rysunki Hanny Brakonieckiej / Hanna Brakoniecka. – Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, cop. 2009. – 82, 82 s. : il. ; 16x16 cm. – Opraw. w kierunku przeciwstawnym. – ISBN 978-83-89233-61-5

Bratek, Teresa: Siedem bartoszyckich legend / Teresa Bratek ; [il. Krzysztof Bujnowski ; posł. Janina Kozłowska, Krzysztof Nałęcz]. – Suwałki : Wydawnictwo z Aniołem, 2009. – 95, [1] s. : il. (w tym kolor) ; 31 cm. – ISBN 978-83-928107-11

Brzozowski, Janusz: Na fundamencie męczenników : Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie 1948-2008 / Janusz Brzozowski. – Pieniężno : Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, 2010. – 134 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 117-133. – ISBN 978-83-928265-4-5

Bujak, Adam: Chwała Grunwaldu / fot. Adam Bujak ; tekst główny Krzysztof Ożóg; red., opisy, kompozycja Leszek Sosnowski. – Kraków : Biały Kruk, 2010. – 293, [3] s. : il. kolor. ; 33 cm. – Bibliogr. s. 296. – ISBN 978-83-7553-085-8

Treść: Ożóg Krzysztof: TRUDNE SĄSIEDZTWO. Zmagania Polski z Zakonem Krzyżackim: Narodziny zakonu krzyżackiego i jego władztwa w Prusach, s. 8-9 ; Polityka zakonu krzyżackiego wobec Polski oraz Litwy po zawarciu unii i wybuch wojny, s. 10-11 ; Przygotowania dyplomatyczne i militarne do kampanii wojennej roku 1410, s. 11-13 ; Kampania wojenna roku 1410 i bitwa pod Grunwaldem, s. 13-16 ; Po „wielkim pobiciu” armii krzyżackiej, s. 16-18 ; Narodziny tradycji grunwaldzkiej, s. 8-19. – OJCZYZNA, s. 20-63. – NIEPRZYJACIEL, s. 64-103. – DROGA, s. 104-119. – REGUŁA RYCERSKA, s. 120-128. – INSCENIZACJA, s. 129-135. – BRACTWA RYCERSKIE, s. 136-137. – PRZED BITWĄ, s. 138-161. – BITWA, s. 162-173. – BOGURODZICA, s. 174-267. – ZWYCIĘSTWO, s. 268-296. – BIBLIOGRAFIA, s. 296.

Bzura, Waldemar: Warmia i Mazury = Warmia and Masuria = Ermland und Masuren / Waldemar Bzura ; tekst Jerzy Kruszelnicki ; kompozycja wydawnicza i graf. Leszek Sosnowski. – Kraków : Biały Kruk, 2010. – 279 s. : fot. kolor. ; 30 cm. – Tekst równol. pol., ang., niem. – ISBN 978-83-7553-084-1

Clark, Christopher: Prusy : powstanie i upadek 1600-1947 / Christopher Clark. – Warszawa : Bellona, 2009. – 678 s., [22] s. tabl. : il., fot. ; 24 cm. – Indeks. – ISBN 978-83-11-11628-3

M.in. dot. Prus Książęcych i Wschodnich.

Christiansen, Eric: Krucjaty północne / Eric Christiansen ; przekł. z ang. Janusz Szczepański. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2009. – 366 s., [8] s. tab. : il. (w tym kolor.); 23 cm. – (Historia). – Bibliogr. s. 334-346, 356-358. – Indeksy. – ISBN 978-83-7510-358-8

Treść: EUROPA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA U ZARANIA WYPRAW KRZYŻOWYCH: Ląd i morze, s. 35-50 ; Ludy, s. 50-76 ; Wzajemne oddziaływania, s. 77-84. – KRUCJATY POŁABSKIE W TEORII I PRAKTYCE (1147-1185): Krucjata z 1147 roku, s. 85-96 ; Zwolennicy i kronikarze, s. 96-102 ; Słowiańskie wojny Henryka Lwa i Waldemara Wielkiego, s. 103-110. – ZBROJNI MNISI: IDEOLOGIA I SKUTECZNOŚĆ: Rycerstwo zakonne (1128-1237), s. 111-121 ; Zakonna machina wojenna (1225-1309), s. 121-133. – PODBÓJ WSCHODNICH KRAJÓW NADBAŁTYCKICH: Inflanty, s. 135-148 ; Prusy, s. 148-154 ; Estonia, s. 154159 ; Finlandia, s. 159-169. – TEOKRATYCZNY EKSPERYMENT (1200-1273): Papieże i legaci, s. 170-175 ; Bój o nawracanie, s. 175-180 ; Walka ze schizmą, s. 180-186. – KRUCJATA LITEWSKA (1283-1410): Narastanie konfliktu, s. 188-202 ; Krucjata: moralność i werbunek, s. 202-212 ; Wojny i polityka (1304-1409), s. 212-221 ; Strategia i taktyka, s. 221-232. – KRUCJATA PRZECIWKO NOWOGRODOWI (1295-1378): Sporne ziemie, s. 233-240 ; Kształtowanie granicy szwedzko-ruskiej (1295-1326), s. 241-246 ; Krucjaty króla Magnusa VII, s. 247-257. – KRZYŻOWCY EUROPY PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ: Systemy rządów, s. 258-268 ; Warunki bytowe, s. 268-279 ; Społeczeństwa, s. 279-292. – SCHYŁEK EPOKI KRUCJAT (1409-1525): Grunwald i później (1409-1414), s. 293-298 ; Spór w Konstancji (1414-1418), s. 298-309 ; Przetrwanie i kres Zakonu w Prusach (1418-1525), s. 309-318 ; Inflanty i Rusowie (1400-1562), s. 318-329. – PODSUMOWANIE, s. 330-333.

Chrobocińska, Katarzyna: Rola kobiet w innowacyjnych przedsiębiorstwach na przykładzie podmiotów z regionu Warmii i Mazur / Katarzyna Chrobocińska, Kamil Decyk ; red. Małgorzata Juchniewicz. – Olsztyn : Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, 2009. – 190 s. : wykr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 185-190. – ISBN 978-83-929080-4-3

Cielecki, Marcin: Ostatnie Królestwo / Marcin Cielecki. – Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2010. – 38 s. ; 21 cm. – (Biblioteka „Toposu” ; t. 52). – ISBN 978-83-61002-76-5

Tom wierszy poety z Olsztyna. Motywy regionalne.

Cyfus, Edward: ...a życie toczy się dalej. Część 3 / Edward Cyfus ; [oprac. i red. Andrzej Taborski]. – [Olsztyn] : Warmińsko-mazurskie Wydawnictwo JIW, 2010. – 229, [2] s. faks., fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 978-83-928024-8-8

Zawiera: Lewandowska Izabela: O tożsamości Warmiaków na pograniczu kulturowym w XX wieku na podstawie warmińskiej sagi Edwarda Cyfusa ...a życie toczy się dalej.

Cywiński, Bogdan: Działdowska Straż Pożarna : zarys historii / Bogdan Cywiński, Sławomir Siergiej. – Działdowo : Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, [ca 2006]. – 174, [1] s. : fot. ; 24 cm. – Bibliogr. s. [175].

Czarnowski, Jakub: Mazury – Kraina Wielkich Jezior / [Jakub Czarnowski]. – Warszawa : PHW „Arystoteles” Sp.j. Marek Matusiak, 2010. – 158 s. : il. ; 30 cm. – ISBN 978-83-60910-11-5

Czerniakowska, Ewa: Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) : zasłużony dziennikarz, wydawca i działacz społeczny w Wielkopolsce, na Pomorzu i Mazurach / Ewa Czerniakowska. – Pruszcz Gdański : Wydawnictwo Jasne, 2010. – 36 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 34-36. – ISBN 978-83-61508-10-6

Czerwiński, Ryszard: Olsztyn : in Ort der Freude / [Fotos Ryszard Czerwiński ; Aut. der Texte Grzegorz Adamowicz, Elżbieta Skóra ; Red. Hanna Królikowska]. – Olsztyn : ElSet, 2009. – 125, [2] s. : fot. kolor. ; 29 cm. – ISBN 978-83-61602-52-2

Czerwiński, Ryszard: Olsztyn : the space of joy / [photo. Ryszard Czerwiński ; texts Grzegorz Adamowicz, Elżbieta Skóra ; edit. Hanna Królikowska ; eng. transl. Jolanta Idźkowska]. – Olsztyn : ElSet, 2009. – 125, [2] s. : fot. kolor. ; 29 cm. – ISBN 978-83-61602-56-9

Daukszewicz, Krzysztof: Byłoniebyło / Krzysztof Daukszewicz : nibywiersze ; Joanna Milewicz : obrazy i okruszki. – Warszawa : Bellona, cop. 2010. – 119, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. – ISBN 978-83-11-11793-8

Długosz, Jan: Banderia Prutenorum / Jan Długosz ; [wstęp Krzysztofa Stopka ; tł. wstępu Guy Russell Torr ; tł. Banderiów z oryg.: Aleksandra Golik-Prus, Andrzej Obrębski ; red. Zdzisław Pietrzyk]. – Proszówki ; Kraków : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2009. – 95 s., [60] k. tabl. : il. ; 34 cm + Teka: [12] k. tabl. – (Skarby Kultury i Literatury Polskiej). – Tekst w jęz. pol., ang., łac.; tekst pol. tł. z łac., tekst ang. tł. z pol. – ISBN 978-83-88383-44-1

Długosz, Jan: Bitwa grunwaldzka / Jan Długosz ; red. nauk. Stanisław Sierpowski ; wstęp Hanna Krzyżostaniak ; przypisy Jan Dąbrowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Foka ; Kraków : przy współpr. Marketing Room Poland, cop. 2010. – XII, 114, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Źródeł Historii Polski. Kroniki Polskie ; 3). – Bibliogr. s. XII. – Wg ed.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1925. Biblioteka Narodowa Seria 1 nr 31. Przekł. XIX-wieczny z jęz. łac. – ISBN 978-83-7668-021-7 (Foka, t. 3); ISBN 978-83-61923-21-3 (kolekcja)

Długosz, Jan: Bitwa straszna Polaków z Krzyżakami : ilustracje scen bitewnych odtworzonych na podstawie opisu Jana Długosza / Jan Długosz ; wybór i przekł. [z łac.] Jerzy Sikorski ; oprac. graf. Marcin Łabaj ; zdj. Witold Mierzejewski. – Olsztyn : Agencja WIT Witold Mierzejewski, 2010. – 93, [3] s. : fot. ; 22 x 24 cm. – ISBN 978-83-62067-20-6

Długosz, Jan: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 10, ks. 11, 1406-1412 / [kom. red. Stanisław Gawęda et al. ; oprac. tekstu łac. Danuta Turkowska, Maria Kowalczyk ; przekł. na jęz. pol. Julia Mrukówna ; red. i koment. Józef Garbacik, Krystyna Pieradzka]. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 269, [3] s., [1] sk. tabl.: il.; 25 cm. – Indeksy. – ISBN 978-83-01-16074-6

Doliwa, Urszula: Radio studenckie w Polsce / Urszula Doliwa. – Olsztyn : UWM, 2008. – 187, [2] s. : tab. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7299-562-9

M.in. na temat olsztyńskiego Radia Kortowo i Radia UWM FM.

Dönhoff, Tatiana: Gustloff / Tatjana Dönhoff, Rainer Berg / przekł. Małgorzata Bochwic-Ivanowska. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2009. – 293, [3] s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-7495-711-3

Domagalski, Dariusz: Aksamitny dotyk nocy / Dariusz Domagalski ; [il. Dominik Broniek]. – Lublin : Fabryka Słów, 2009. – 350, [10] s. : il. ; 20 cm. – (Asy Polskiej Fantastyki). – ISBN 978-83-7574-129-2

Drugi tom z cyklu krzyżackiego. Tom pierwszy: Delikatne uderzenie pioruna. Powieść fantastyczna. Akcja w czasach wojen krzyżackich 1409-1411.

Domagalski, Dariusz: Delikatne uderzenie pioruna / Dariusz Domagalski ; [il. Dominik Broniek]. – Lublin : Fabryka Słów, 2009. – 358, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Asy Polskiej Fantastyki). – Bibliogr. s. 357-358. – ISBN 978-83-7574-091-2

Pierwszy tom z cyklu krzyżackiego. Powieść fantastyczna. Akcja w czasach wojen krzyżackich 1409-1411.

Domagalski, Dariusz: Gniewny pomruk burzy / Dariusz Domagalski ; [il. Dominik Broniek]. – Lublin : Fabryka Słów, 2010. – 412, [4] s. : il. ; 20 cm. – (Asy Polskiej Fantastyki). – ISBN 978-83-7574-212-1

Trzeci tom z cyklu krzyżackiego. Tom pierwszy: Delikatne uderzenie pioruna, tom drugi: Aksamitny dotyk nocy. Powieść fantastyczna. Akcja w czasach wojen krzyżackich 1409-1411.

Domagała, Bożena: Ukraińcy na Warmii i Mazurach : studium procesów asymilacji / Bożena Domagała. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2009. – 213 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 203-210. – Streszcz. ang. – ISBN 978-83-60-839-28-7

Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla : stan zachowania, potencjały i problemy / Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ; [red. Jacek Wysocki ; zespół autorski Bożena Antonowicz et al. ; graf. Małgorzata Jeremicz et al.]. – Wyd. 2. – Olsztyn : Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, 2009. – 422 s., [4] s. k. złoż. : il. kolor., faks., fot., m., rys. ; 30 cm. – Bibliogr. s. 411-412. – Indeksy.

Dzimira, Michał: 120-lecie OSP i 85-lecie Orkiestry Dętej w Lidzbarku / Michał Dzimira, Marek Raczyński. – Lidzbark : OSP, 2009. – 88 s. : fot. ; 24 cm. – ISBN 83-61228-31-8

E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Elbląg, 23-24 września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczka]. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. – 161, [4] s. : il. – (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 79).

Elbląg i okolice z lotu ptaka / aut. zdj. Maciej Seroka [et al.]. – Elbląg : Wydawnictwo URAN Marzenna Bracka-Kondracka, 2010. – 234 s. : fot. ; 22x31 cm. – ISBN 978-83-60138-37-3

Enerlich, Katarzyna: Prowincja pełna gwiazd / Katarzyna Enerlich. – Warszawa : MG, 2010. – 374 s. : fot. ; 22 cm. – ISBN 978-83-61297-89-5

Faryny w dziejach pogranicza mazursko-kurpiowskiego / red. Łukasz Gałecki. – Warszawa : Fundacja Wspomagania Wsi, 2009. – 60 s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 978-83-60600-59-7

Zapis konferencji „Faryny w dziejach pogranicza mazursko-kurpiowskiego”, 7.03.2009 w Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Treść: Wiśniewski Roman: Archiwalna fotografia w nurcie przekazu wiedzy z edukacji regionalnej, s. 7-18. – Kudrzycki Zbigniew: Z dziejów gminy Rozogi z XX wieku, s. 19-30. – Nowotka Marek: Migracje ludności na pograniczu kurpiowsko-mazurskim, s. 31-50. – Dziwik Józef: Przyczynek do dziejów parafii w Farynach, s. 51-60.

Fonnesberg-Schmidt, Iben: Papieże i krucjaty bałtyckie 1147-1254 / Iben Fonnesberg-Schmidt ; przekł. z ang. Bogusław Solecki. – Warszawa : „Bellona”, 2009. – 264 s. ; 24 cm.

Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007-2013 / zebr. i oprac. Marcela Wasilewska. – Wyd. 2. uaktual. i rozsz. – Warszawa : Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, 2009. – 299, [6] s. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7610-152-1

M.in. RPO Warmia i Mazury.

Gady nasza mała ojczyzna 1369-2009 / red. Teresa Kosińska ; reportaże Władysław Katarzyński ; zdjęcia Teresa Kosińska [et al.]. – Gady : Stowarzyszenie „Nasze Gady”, 2009. – 96 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-926764-1-6

Gal, Marianna: Grunwald 1410 : przewodnik dla dzieci i rodziców / Marianna Gal ; il. Ewa Brykowska-Liniecka. – Warszawa : Veda Agencja Wydawnicza, 2010. – 86 s., 1 k. tabl. złoż. luzem : il. (gł. kolor.) ; 22x25 cm. – (Polska na 6). – ISBN 978-83-61932-07-9

Gąsowska, Magdalena: Kanał Elbląski – ocena krajobrazu / Magdalena Gąsowska. – Warszawa : Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, 2009. – 127 s., [6] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Bibliogr. s. 119-122. – Streszcz. ang. – ISBN 978-83-928607-8-5

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie... : Lech Kaczyński Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie / pod red. Józefa Górniewicza. – Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2010. – 47 s., [16] s. tabl. : fot. ; 25 cm. – ISBN 978-83-7299-662-6

Gędek, Marek: Atlas historyczny wojen polskich : kartograficzny zapis dziejów polskiej sztuki wojennej w nowym ujęciu : kampanie, bitwy i powstania polskie od Mieszka I do 1945 roku na 110 barwnych mapach / Marek Gędek. – Warszawa : Bellona, cop. 2009. – 163, [1] s. : m. kolor. ; 30 cm. – ISBN 978-83-11-11642-9

Gołdapianie po 1945 roku / red. Romulus Germaniuk, Mirosław Słapik, Jarosław Słoma. – Gołdap : Urząd Miejski, 2009. – 444 s. : fot. ; 30 cm. – ISBN 978-83-912095-2-3

Górny, Jan Jerzy: Mikołaj Kopernik : kanonik warmiński : astronom / Jan Jerzy Górny. – Olsztyn : Warmińska Kapituła Katedralna, 2010. – 86, [2] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-87078-63-8

Górski, Artur: Zdrada Kopernika / Artur Górski. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010. – 274, [2] s. ; 20 cm. – ISBN 978-83-89700-94-0

Grunwald : dwa utwory z I połowy XX wieku z Warmii i Mazur / wstęp Janusz Jasiński. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2010. – 32 s. : fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 78-83-60839-35-5

Dot. „Na 500 rocznicę Grunwaldu” Andrzeja Samulowskiego, „Bitwa pod Grunwaldem” Michał Kajka.

Grunwald : przewodnik historyczny a w nim historia prawdziwa zmagań Królestwa Polskiego z Krzyżakami, jako też sławnej klęski grunwaldzkiej, którą Władysław, król Polski, tymże Krzyżakom zadał Roku Pańskiego 1410 / pod red. Jana Gancewskiego. – Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2010. – 111, [1] s. : il. ; 21 cm + plan 40x67 cm., złoż. 20x11 cm. – ISBN 978-83-61602-68-2

Grunwald „Rota” Nowowiejski : konferencja naukowa Olsztyn, 14 czerwca 2010 r. / red. Jan Chłosta, Janusz Jasiński, Zenona Rondomańska. – Olsztyn : Agencja WIT Witold Mierzejewski, 2010. – 214 s. : il., faks., fot. ; 23 cm. – ISBN 978-83-926917-1-6

Treść: Zdrada Jerzy: Kraków – Grunwald 1910, s. 9-44. – Jasiński Janusz: Grünfelde – Grunwald i Tannenberg : z tradycji nazwy i bitwy w wiekach XV-XIX, s. 45-58. – Kucharczyk Grzegorz: Polacy w dzielnicy pruskiej na przełomie wieków XIX i XX : próba zarysu, s. 59-84. – Chłosta Jan: Warmia w życiu Feliksa Nowowiejskiego, s. 85-98. – Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Nie rzucim ziemi... w wykonaniach wileńskich lat międzywojennych, s. 99-106. – Jasińska Jadwiga: Muzyka Feliksa Nowowiejskiego w recepcji współczesnych, s. 107-118. – Kłaput-Wiśniewska Aleksandra: Bydgoszczanie o Feliksie Nowowiejskim, s. 119-134. – Nowicki Ryszard: Rękopisy Feliksa Nowowiejskiego w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, s. 135-158. – Dulisz Ilona: Topos narodowy w pieśniach Feliksa Nowowiejskiego, s. 159-178. – Szatrawski Krzysztof D.: Literackie inspiracje twórczości Feliksa Nowowiejskiego : przyczynek do badań nad ideową biografią kompozytora, s. 179-188. – Lewandowski Janusz B.: Muzyczna pamięć Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego o swoim patronie, s. 189-200. – Rondomańska Zenona: Feliks Nowowiejski w warmińskich publikacjach naukowych, s. 201-214.

Grzegorzewska, Gaja: Topielica / Gaja Grzegorzewska. – Kraków : Wydawnictwo EMG, 2010. – 236, [3] s. ; 21 cm. – (Polska Kolekcja Kryminalna ; t. 10). – ISBN 978-83-925583-8-5

Akcja powieści dzieje się na Mazurach.

Guzewicz, Wojciech: Czas trwania : [wiersze] / Wojciech Guzewicz, Sabina Turowska. – Ełk ; Rygol : Wojciech Guzewicz, 2009. – 124 s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-919791-5-0

Autor z Ełku.

Guzewicz, Wojciech: Kościoły i parafie ziemi ełckiej / Wojciech Guzewicz. – Ełk : Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, 2008. – 189, [2] s. : il. kolor. ; 23 cm. – Bibliogr. s. 175-181. – ISBN 978-83-60737-01-9

Guzewicz, Wojciech: Śladami św. Brunona z Kwerfurtu / Wojciech Guzewicz. – Ełk : Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, 2008. – 108 s. : il. ; 16 cm. – Bibliogr. s. 101-103. – ISBN 978-83-60737-02-6

Guzewicz, Wojciech: Wojenne losy duchowieństwa na Suwalszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1944) / Wojciech Guzewicz. – Ełk : Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, 2008. – 68 s. : il. ; 23 cm. – Bibliogr. s. 65-68. – ISBN 978-83-60737-00-2

Książka częściowo dot. regionu (obóz koncentracyjny w Działdowie).

Henryk Mączkowski : malarstwo i grafika / teksty i red. Krystyna Koziełło-Poklewska ; proj. graf. Wojciech Mączkowski. – Gdańsk : GRAFIX, 2009. – 128 s. : il. ; 234 cm. – Bibliogr. s. 37. – ISBN 978-83-903223-6-0

Życie i twórczość olsztyńskiego malarza żyjącego w latach 1936-1973.

Hołub, Adam: Lewica liberalna w Prusach Wschodnich wobec Polaków : stereotyp Polski i Polaków na łamach „Königsberger Hartungsche Zeitung” w latach 1860-1880 / Adam Hołub. – Łysomice : Europejskie Centrum Edukacyjne, cop. 2009. – 244 s. ; 23 cm. – ISBN 978-83-60738-58-0

Hozjusz, Stanisław: O postępowaniu z odłączonymi / z kolońskiego wydania 1584 roku do celów kanonizacyjnych przeł. biskup Julian Wojtkowski. – Olsztyn : Arcybiskup Metropolita Warmiński, 2009. – 188 s. : faks. ; 32 cm. – ISBN 978-83-925440-5-0

Interdyscyplinarny charakter mikologii : Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne, Olsztyn – Krutyń, 10-12 września 2009 / [oprac. Maria Dynowska, Elżbieta Ejdys] ; Katedra Mikologii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. – 132 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy ofertach ośrodków akademickich biorących udział w sympozjum. – Tekst częśc. równol. pol., ang. – ISBN 978-83-7299-622-0

Z treści: Ewa Sucharzewska, Maria Dynowska: Stan badań fitopatologicznych Pojezierza Mazurskiego w zbiorowiskach naturalnych, s. 75-76. – Grzegorz Fiedorowicz, Konrad Juszczyński, Wioleta Szłykowicz: Grzyby wielkoowocnikowe kampusu akademickiego Kortowo w Olsztynie, s. 37-38. – Dariusz Kubiak: Oferta dydaktyczna Katedry Mikologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 103-122.

Ius est ars boni et eaqui : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Stefanowi Lelentalowi / pod red. nauk. P. Bogdalskiego, W. Pływaczewskiego, I. Nowickiej. – Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2008. – 366, [2] s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. publ. S. Lelentala s. 9-23. – Tekst częśc. ang. – ISBN 978-83-7462-173-1

Księga dedykowana wykładowcy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Jackiewicz-Garniec, Małgorzata: Moc sztuki : kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie 2005-2009 / Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Grażyna Prusińska. – Olsztyn : Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych ; Muzeum Warmii i Mazur, 2009. – 138, [2] s. : il. kolor. ; 27 cm. – ISBN 978-83-926266-1-9

Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem : nowe spojrzenia / Sven Ekdahl [et al.] ; pod red. Katarzyny Murawskiej-Muthesius. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2010. – 93 s., [16] s. tabl. : il. ; 26 cm. – (Nowe Spojrzenia na Sztukę). – ISBN 978-83-7100-842-9

Jaworski, Marian: Łukta 1945-1970 / Marian Jaworski. – Olsztyn : SQL, 2009. – 119 s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 978-83-88125-74-4

Jurys, Leszek: Piękno przyrody nieożywionej Warmii i Mazur. Zeszyt 1, Skały / Leszek Jurys, Alicja Szarzyńska. – Olsztyn : Mantis, 2009. – 24 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 24. – ISBN 978-83-92997-3-7

Kalendarz Liturgiczny Archidiecezji Warmińskiej na Rok Pański 2010 / wydany z polecenia Wojciecha Ziemby ; [oprac. Mariusz Falk ; red. Władysław Nowak]. – [Olsztyn : s. n., 2009] (Druk. Olsztyn : Poligrafia „Posłaniec Warmiński”). – 261, [4] s. ; 16 cm. – Rocz. – ISSN 1425-6266

Kalendarz Olsztyna 2010 a w nim kalendarium oraz wszystko to, co powinno nas interesować z racji poznawania dziejów miasta a także być przydatne na co dzień w kolejnym roku / [pod red. Tomasza Śrutkowskiego]. – Olsztyn : Edytor Wers, 2009. – 319, [1] s. : il., fot. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Kalendarz Olsztyna ; rocz. 12). – ISBN 978-83-60488-23-2

Kass, Wojciech: 41 : [poezje] / Wojciech Kass. – Warszawa : Iskry, 2010. – 49, [2] s. ; 20 cm. – ISBN 978-83-244-0130-7

Katalog nieznanych zabytków Mazur Zachodnich : powiat ostródzki / tekst Wiesław Skrobot ; zdj. Ryszard Bogucki, Wiesław Skrobot, Wojciech Gudaczewski. – Ostróda : Wydawnictwo Drwęca, 2009. – 39, [1] s. : fot., m. ; 24 cm. – ISBN 978-83-924548-5-4

Katalog świadków wiary : studium z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych / pod red. Jacka Macieja Wojtkowskiego. – Olsztyn : Archidiecezja Warmińska, 2009. – 263 s. , [XXXII] s. tabl. : fot. kolor. ; 24 cm. – ISBN 978-83-928362-4-7

Treść: Wojtkowski Jacek M.: Kult świętych w chrześcijaństwie, s. 9-19. – Bosko, Janina: Ikonografia świętych w sztuce sakralnej Warmii, s. 21-25. – Zaorska Katarzyna: Święci franciszkańscy w stallach w kościele św. Andrzeja Apostoła w Barczewie, s. 27-72. – Żarowska Dorota: Ikonografia świętych z polichromii stropu w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja i św. Anny w Sząbruku, s. 73-165. – Oleszczuk Katarzyna : Ikonografia witraży z kościoła św. Jerzego w Kętrzynie, s. 167-254.

Kawa, Jerzy: Dobre praktyki bez barier – ekonomia społeczna dla niepełnosprawnych / aut. Jerzy Kawa, Piotr Raźniewski, Dariusz Śledź. – Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Biznesu, 2008. – 103 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – Bibliogr. s. 102-103. – ISBN 978-83-925692-3-7

U dołu okł.: Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL.

Dot. woj. warmińsko-mazurskiego.

Klimek, Robert: Mała Barcja : przewodnik archeologiczny / Robert Klimek. – [Barczewo] : Stowarzyszenie „Nasze Gady”, 2010. – 30, [2] s. : il., fot., m. ; 21 cm. – ISBN 978-83-926764-5-4

Komorowski, Paweł: Zamki, turnieje, rycerze / Paweł Komorowski, Jarosław Kurkowski. – Warszawa : Hachette Livre Polska, 2008. – 312 s. : il. kolor. ; 21 cm. – ISBN 978-83-7448-693-4

Z treści: MAZURY I PODLASIE: Braniewo, s. 74. – Festiwal Wczesnośredniowieczny Althing, s. 74-75. – Grunwald, s. 77. – Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem 1410 roku, s. 78-81. – Nidzica : zamek Krzyżacki, s. 83-86. – Turniej Rycerski o Buzdygan Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode, s. 86-87. – Ostróda : zamek Krzyżacki, s. 89-90. – Dni świętego Jerzego, s. 90-91.

Kopiczko, Andrzej: Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1945-1992. Cz. 1, Studium prozopogragiczne / Andrzej Kopiczko. – Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, 2009. – 320 s. : il., m., tab. ; 24 cm. – ISBN 978-83-87078-03-4

Kopiczko, Andrzej: Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1945-1992. Cz. 2, Słownik / Andrzej Kopiczko. – Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, 2007. – 344 s., XXXII s. tabl. : portr. ; 24 cm. – Bibliogr. przy biogramach. – ISBN 83-87078-08-5

Kowal, Kazimierz: Dzieje oręża polskiego w medalierstwie / Kazimierz Kowal, Zdzisław Sawicki. – Warszawa : „Pantera Books” ; WNT, 2008. – 399, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – Bibliogr. s. 398. Indeks. – ISBN 978-83-204-3431-6

Z treści: Grunwald, s. 43. – 550. rocznica bitwy pod Grunwaldem, s. 44. – 15. Warmińsko-Mazurska DZ im. Króla Władysława Jagiełły, s. 157. – 50-lecie 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego, s. 162.

Kraszewska, Anna: Na dworze księcia Ignacego : podręcznik do lekcji muzealnych dla sześciolatków z cyklu „Bliżej Historii” / Anna Kraszewski. – Lidzbark Warmiński : Muzeum Warmińskie. Oddział Muzeum Warmii i Mazur, 2007/2008. – 20 s. : il. ; 30 cm. – (Bliżej Historii)

Krzyżacy : historia, zamki, bitwy / red. Katarzyna Kucharczuk. – Warszawa : Carta Blanca, 2010. – 176 s. : il. ; 33 cm. – ISBN 978-83-61444-94-7

Księga ogniw : mapy pamięci / [projekt graf., red. Wioletta Pruska, Krzysztof Skłodowski ; Stowarzyszenie „Tratwa” w Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie]. – Wyd. 2 poszerz. – Olsztyn : Stowarzyszenie „Tratwa”, 2009. – 80 s. : il., faks., fot. ; 30 cm. – ISBN 978-83-916536-6-1

Kujawski, Wojciech: Niegocin : szlak wodny = ein Wasserweg : [ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach = illustrierter Reiseführer durch das alte Masuren] / Wojciech Kujawski. – Olsztyn : QMK, 2010. – 447 s. : il. ; 15x21 cm. – Tekst równol. pol., niem. – ISBN 978-83-923903-5-0

Album pocztówek i zdjęć z dawnych Mazur pruskich.

Kusztelski, Błażej: Grunwald 1410 / Błażej Kusztelski ; il. Danuta Kurasz. – Poznań : Oficyna Wydawnicza G & P, 2010. – 63 s.: il. (gł. kolor.) ; 29 cm. – ISBN 978-83-7272-216-4

Laskowska, Krystyna: W żuławskim domu = In einem Haus auf dem Werder / Krystyna Laskowska. – Elbląg : Wydawnictwo URAN Marzenna Bracka-Kondracka, 2010. – 44, [1] s. : il. ; 24 cm. – Tekst równol. pol., niem. – ISBN 978-83-60138-38-0

Lenz, Siegfried: So zärtlich war Suleyken : masurische Geschichten / Siegfried Lenz. – Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2009. – 117, [1] s. ; 19 cm. – ISBN 978-3-596-20312-3

Lewandowska, Izabela: Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939 / Izabela Lewandowska, Jan Chłosta. – Olsztyn : Agencja WIT, 2010. – 247 s. : il., fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 244-245. – ISBN 978-83-62067-15-2

Lewandowski, Paweł: W małym porcie / Paweł Lewandowski. – Elbląg : Wydawnictwo URAN Marzenna Bracka-Kondracka, 2009. – 232 s. ; 20 cm. – ISBN 978-83-60138-36-6

Lis, Dariusz: No i mam za swoje / Dariusz Lis ; [il. Dariusz Zieniewicz]. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 159, [1] s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7587-253-8

Maciejewski-Varga, Roman: Song dla przyjaciół / Roman Maciejewski-Varga ; grafika Wiesław Szumiński. – Olsztyn : Zakład Poligraficzny „Gutgraf”, 2010. – 59, [2] s. : il. ; 19 cm. – ISBN 978-83-930297-0-9

Tom wierszy poety ur. w Olecku, mieszkającego w Szczytnie.

Malowane dzieje Polski / aut. tekstów Konrad Banach [et al.] ; koncepcja i red. książki Elżbieta Olczak. – Warszawa : Demart, 2009. – 135, [1] s. : il. ; 29 cm. – ISBN 978-83-7427-522-4

Z treści: Chybowski Włodzimierz: Bitwa pod Grunwaldem : obraz Jana Matejki, s. 32-35.

Malowidła kościoła gotyckiego w Mariance – stan dzisiejszy, perspektywy : Pasłęk – Marianka, 16-17 października 2009 : materiały posesyjne = Frescoes and wall paintings in the ghotic church in Marianka – the present condition and futures perspectives / red. całości Romana Cielątkowska ; org.: Urząd Miasta i Gminy Pasłęk [et. al.]. – Gdańsk : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2009. – 147 s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. w przyp. przy ref. – Teksty wstępu również w jęz. ang. Streszcz. ang. przy ref.

Z treści: Rączkowski Juliusz: Malowidła ścienne w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance : zarys problematyki badawczej, s. 112-118.

Matusiak-Kempa, Iza: Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI-XVIII w.) / Iza Matusiak-Kempa. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009. – 341 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 333-341. Wykaz źródeł s. 329-330. – ISBN 978-83-7299-635-0

Mazowsze północne i jego sąsiedzi : od średniowiecza do czasów współczesnych / pod red. Ryszarda Sajkowskiego i Leszka Zygnera. – Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie i Mławie. Wydział Humanistyczny, 2009. – 179 s. : tab. ; 23 cm. – ISBN 978-83-9051275-4

Z treści: Radoch Marek: Kilka uwag o działaniach wojennych na pograniczu mazowiecko-krzyżackim w 1409 roku (w świetle źródeł zakonnych), s. 57-72. – Hochleitner Janusz: Wpływ pogranicza mazowieckiego na kształtowanie się kultury religijnej chłopów pruskich diecezji w XV-XVI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem dominium warmińskiego), s. 143-163.

Mazury i Suwalszczyzna : przewodnik + atlas / red. Adam Zakrzewski. – Warszawa : Demart, 2010. – 160 s. : m. kolor., fot. ; 22 cm. – Na okł.: Miniregion : zabytki, rekreacja, adresy, noclegi, mapy. – Skorowidz. – ISBN 978-83-7427-378-7

Michałowski, Marian: Grafiki / Marian Michałowski ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2010. – [64] s. : il. ; 21x21 cm.

Między irredentą a kolaboracją : postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców. [T. 3], W kręgu nauki i sztuki / pod red. Norberta Kasparka i Andrzeja Szmyta. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. – 241 s. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7299-628-2

Z treści: Hochleitner Janusz: Sztuka ludowa a świadomość Warmiaków, s. 147-165.

Mikołajczak, Witold: Grunwald 1410 : bitwa, która przeszła do legendy / Witold Mikołajczak. – Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2010. – 219, [1] s., [20] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – Bibliogr. s. 218. – ISBN 978-83-7674-038-6

Autor pochodzi z Mrągowa.

Nakielski, Tomasz: Piórkiem i skalpelem : aforyzmy / Tomasz Nakielski ; il. Andrzej Taborski. – Olsztyn : Warmińska Inicjatywa Kulturalna, 2009. – 127 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-83-925412-3-3

Autorzy związani z Olsztynem.

Naruszewicz-Duchlińska, Alina: Surnames of inhabitants of the Lidzbark district (1500-1772) / Alina Naruszewicz-Duchlińska. – Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej, 2009. – 76 s. ; 24 cm. – ISBN 978-83-61605-16-4

O zabytkowych cmentarzach Olsztyna / tekst Społeczny Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach ; zdj. i oprac. graf. Witold Mierzejewski. – Olsztyn : Agencja WIT Witolda Mierzejewskiego, 2009. – 24 s. : fot. ; 23 cm. – ISBN 978-83-62067-07-7

Obłąk, Jan: Historia Diecezji i Archidiecezji Warmińskiej / Jan Obłąk, Andrzej Kopiczko. – Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej, 2010. – 262, [2] s. : il., fot., portr. ; 21 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-87078-68-3

Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim / red. Czesław Hołodyński, Małgorzata Krupa. – Olsztyn : Mantis, 2009. – 294 s. : fot. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 286-288. – ISBN 978-83-929997-2-0

Odkryj Olsztyn – na szlakach turystycznych / [tekst Grzegorz Adamowicz]. – Olsztyn : Urząd Miasta Olsztyn. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki, [2009]. – 23 s. : il. kolor. ; 21 cm. – ISBN 978-83-61602-02-6

Oliński, Marian: Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Warmii i Mazur / Marian Oliński. – Olsztyn : Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, 2009. – 201 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 186-196. – ISBN 978-83-929080-8-1

Olsztyn : kultura / [tekst na podstawie opracowania Iwony Łazickiej-Pawlak]. – [Olsztyn] : Pracownia Wydawnicza „ElSet”, [2010]. – 48 s. : il. (głównie kolor.) : fot. ; 17 cm. – ISBN 978-83-89151-70-4

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego : [historia uczelni] / [oprac. Elżbieta Budnik ; projekt, zdj. Krzysztof Skłodowski]. – Olsztyn : OSW, 2009. – 23 s. : fot. kolor. ; 19x19 cm + 1 płyta DVD. – Opis wg okł. – ISBN 978-83-89067-49-4

Onichimowski, Filip: Człowiek z Palermo / Filip Onichimowski. – Pruszków : JanKa, 2010. – 253, [3] s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-62247-01-1

Akcja powieści dzieje się w Olsztynie.

Oto moje dziedzictwo : tatarskie wierszowanie / red. Musa Czachorowski, Halina Szahidewicz. – Wrocław : Agencja Wydawnicza „Argi”, 2010. – 111 s. : il. ; 21 cm. – Tekst częściowo ros. – ISBN 978-83-60425-39-8

Zawiera m.in. poezję Selima Chazbijewicza z Olsztyna i Józefa Mucharskiego z Gołdapi.

Pałaszewska, Mirosława: Biała Piska dawniej / Mirosława Pałaszewska, Waldemar Brenda, Bogusław J. Trupacz. – Biała Piska : Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 2009. – 191 s. : il. kolor. ; 16x22 cm. – Bibliogr. s. 188-190. – ISBN 978-83-928790-0-8

Na dawnych fotografiach i pocztówkach.

Pamięć i historia : (Olsztyn, Kaliningrad, Kłajpeda) / pod red. nauk. Tomasza Chrzanowskiego. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2009. – 171 s. ; 21 cm. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 249). – ISBN 978-83-60839-32-4

Z treści: Achremczyk Stanisław: Grunwaldzka tradycja, s. 7-27. – Łapo Jerzy M.: Periodyzacja dziejów Mazur w oczach tutejszej ludności wiejskiej, s. 28-39. – Chrzanowski Tomasz: Dzieje ziem wschodniopruskich w dziewiętnastowiecznych niemieckich podręcznikach historii dla szkół średnich, s. 40-52. – Domagała Bożena: Pamięć jako wyznacznik etniczności Ukraińców na Warmii i Mazurach, s. 133-154. – Kiełbik Jerzy: Historia na łamach prasy Warmii i Mazur po 1945 roku, s. 155-161. – Sztąberska Małgorzata: Warmia i Mazury w polskich podręcznikach szkolnych po 1945 roku, s. 162-170.

Papieska róża / red. Iwona Potaś. – Turośl : Gminny Ośrodek Kultury, 2010. – 124, [4] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. – ISBN 978-83-929953-0-2

Poetycki zbiór pokonkursowy. Plon siedmiu edycji konkursu zorg. przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli, poświęconych osobie Jana Pawła II.

Paprocka, Elżbieta: Tolerowani, nielubiani : katolicy w Elblągu w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku : studium z dziejów codziennego współistnienia wyznań / Elżbieta Paprocka. – Warszawa : Neriton, 2009. – 245 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 219-227. Indeks. – Streszcz. ang., niem. – ISBN 978-83-7543-079-0

Piaszczyński, Piotr: Moleskine / Piotr Piaszczyński. – Olsztyn : Portret, 2009. – 54 s. ; 20 cm. – ISBN 978-83-60477-24-3

Tom wierszy poety z Olsztyna.

Pogranicza : ludzie pogranicza / pod red. Waldemara Brendy i Jerzego Kiełbika. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2009. – 336 s. : il. ; 21 cm. – Edycja wspólna Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 248). – ISBN 978-83-60-839-31-7

Z treści: Paprocka Elżbieta: Elbląg i jego terytorium ziemskie w XVIII wieku – wyznaniowe pogranicze, s. 28-59. – Szymanowicz Adam: Mazurzy w świetle dokumentów polskich placówek konsularnych i wywiadu wojskowego drugiej Rzeczypospolitej, s. 150-166. – Sidor Marek: Przesiedlenia ludności z Suwalszczyzny na „Ziemie Odzyskane” w latach 1945-1949, s. 167-180. – Brenda Waldemar: Między starym a nowym pograniczem : uchodźcy z kresów wschodnich wobec powojennej rzeczywistości na Warmii i Mazurach, s. 181-219. – Kudrzycki Zbigniew: Relacje mazursko-kurpiowskie w XX wieku, s. 233-254. – Gałęziowska Małgorzata: Funkcje i organizacja pracy w procesie integracji i dezintegracji ludności na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956, s. 255-279. – Sychowicz Krzysztof: Apogeum czy schyłek stalinizmu? : aparat wobec ludności autochtonicznej w powiatach Ełk-Gołdap-Olecko w latach 1953-1956, s. 280-298. – Szydłowska Joanna: Figura człowieka pogranicza jako źródło refleksji tożsamościowej w literaturze polskiej po 1945 roku (Bohdan Dzitko), s. 299-317.

Porycki, Janusz: Sport Olsztyn 2007/2008 / Janusz Porycki. – Olsztyn : WIP, 2008. – 203, [4] s. : il. ; 30 cm. – ISBN 978-83-928263-0-9

Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004-2008 : informacje i opracowania statystyczne = Socio-economic potential of powiats in Warmińsko-Mazurskie Voivodship in 2004-2008 / Urząd Statystyczny w Olsztynie. – Olsztyn : Urząd Statystyczny, 2009. – 148 s. ; 24 cm. – Tekst równol. pol, ang. – ISBN 978-83-88130-82-X

Przyjaciel Ludu Łecki (ełcki) : roczniki 1842 i 1844 wraz z „Przydatkiem” / wstęp i oprac. Grzegorz Jasiński. – [Dąbrówno] : Oficyna Retman ; Ostróda : Burmistrz Miasta, 2010. – 308, [2] s. ; 22 cm. – (Moja Biblioteka Mazurska ; nr 17). – Zawiera faksymile Przyjaciela Ludu Łeckiego. – Indeks. – ISBN 978-83-928024-7-1 (Retman)

Rada Miejska w Elblągu I kadencji 1990-1994 : u źródeł społeczeństwa obywatelskiego / pod red. Janusza Hochleitnera. – Elbląg : Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 2009. – 166 s. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-923941-7-4

Raport z monitoringu Biuletynów Informacji Publicznej woj. warmińsko-mazurskiego 2009 / oprac. Marzena Czarnecka. – Żabi Róg : Stowarzyszenie Razem dla Innych, 2009. – 84 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-930116-1-2

Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego 2009 = Statistical yearbook warmińsko-mazurskie voivodship 2009 / [zespół red. przewod. Janusz Pappelborn et al.] ; Urząd Statystyczny w Olsztynie = Statistical Office in Olsztyn. – 330 s. : m., wykr. (także kolor.) ; 24 cm + brosz. [14 s.]. – (Roczniki Statystyczne). – Tekst równol. pol., ang.

Rogóz-Namiotko, Karolina: 15 lat olsztyńskiej sceny graffiti / Karolina Rogóz-Namiotko. – [S.l.] : [s.n.], [ca 2009]. – [100] s. : il. kolor., fot. ; 15x21 cm. – ISBN 978-83-929288-0-5

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego (w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą) / [red. nauk. Dariusz Waldziński, Dariusz Śledź ; zespół aut. Magdalena Kumelska et al.]. – Olsztyn : Instytut Badań i Analiz, 2009. – 240 s. : il. ; 23 cm + 1 płyta CD. – Projekt badawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie realizowany przez GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu – Instytut Badań i Analiz. – ISBN 978-83-61694-06-9

Rynek pracy w powiecie szczycieńskim : badania potrzeb i oczekiwań pracodawców : raport końcowy / Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie. – Poznań : Public Profits, 2009. – 128 s. : il. ; 25 cm + CD ROM.

Rzempołuch, Andrzej: Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie / Andrzej Rzempołuch. – Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2009. – 107 s : il. ; 20 cm. – Bibliogr. s. 104-106. – ISBN 978-83-60016-15-2

Schilling, Kazimierz: Patrząc na niebo Kopernika : czyli Prawie wszystko to, co powinniśmy wiedzieć o wszechświecie / Kazimierz Schilling. – Olsztyn : Edytor Wers, 2010. – 223 s. : il. ; 20 cm. – ISBN 978-83-60488-24-9

Wybór felietonów ukazujący się w „Gazecie Olsztyńskiej” w latach 1976-1991. M.in. o Mikołaju Koperniku na Warmii.

Sieniewicz, Mariusz: Miasto Szklanych Słoni / Mariusz Sieniewicz. – Kraków : Znak, 2010. – 251, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-240-1299-2

Sienkiewicz, Henryk: Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. Bitwa pod Grunwaldem / Jan Matejko ; przedm. Józef Szaniawski. – Warszawa : Ex Libris – Galeria Polskiej Książki, 2010. – 429, [2] s. : il. ; 34 cm. – ISBN 978-83-7634-040-1

Sienkiewicz, Henryk: Krzyżacy : wydanie jubileuszowe. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; z fotografiami Adama Bujaka. – Kraków : Biały Kruk, 2010. – 287, [1] s. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-7553-094-0

Sienkiewicz, Henryk: Krzyżacy : wydanie jubileuszowe. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; z fotografiami Adama Bujaka. – Kraków : Biały Kruk, 2010. – 319, [1] s. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-7553-095-7

Skibicki, Franciszek: Działdowo na starej pocztówce / Franciszek Skibicki. – Działdowo : Burmistrz Miasta, 2010. – 159 s. : il. kolor. ; 30 cm. – Bibliogr.

Skurpski, Hieronim: Szkicowniki. T. 3, 1980-2006 / Hieronim Skurpski ; przew. zesp. red. Małgorzata Jackiewicz-Garniec. – Olsztyn : Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 2009. – 311, [1] s. : il., fot. ; 23 cm. – Tekst częściowo ang. – ISBN 978-83-926266-8-8

Zawiera: Jackiewicz-Garniec Małgorzata: Wprowadzenie : wywiad z Hieronimem Skurpskim, s. 7-18. – Szewczuk Mieczysław: O Hieronimie Skurpskim i radomskiej kolekcji, s. 21-27. – Skurpski Hieronim: Z Dzienników : 1988-2006, s. 249-289. – Koziełło-Poklewska Krystyna: Hieronim Skurpski 1914-2006, s 291-310.

Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al. ; słowo wstępne Józef Górniewicz]. – Wyd. 2. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – 238 s. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7299-612-1

Słownik biograficzny służby melioracyjnej województwa warmińsko-mazurskiego (1945-2005) / przewodniczący zespołu red. Zbigniew Żerański. – Olsztyn : Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 2009. – 136 s., [30] s. tab. kolor. : portr. ; 24 cm. – ISBN 978-83-929970-0-9

Sowiński, Kamil Krzysztof: Miejsce na moją głowę / Kamil Krzysztof Sowiński. – [S.l] : REA, 2010. – 104 s. : 1 portr. ; 22 cm. – ISBN 978-83-7544-230-4

Tom poezji. Autor ur. w Nidzicy.

Sowiński, Tomasz: Tajemnice Warmii i Mazur : historie, jakich nie znajdziecie w internecie / Tomasz Sowiński. – Olsztyn : Wydawnictwo Regionalista, 2010. – 263 s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 978-83-927282-4-5

Społeczna odpowiedzialność organizacji : od odpowiedzialności do elastycznych form pracy / pod red. Ryszarda Walkowiaka, Krzysztofa Krukowskiego. – Olsztyn : Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, 2009. – 149 s. ; 24 cm. – ISBN 978-83-929080-0-5

Stachurski, Andrzej: Warmia i Mazury w fotografii lotniczej / Andrzej Stachurski ; tekst Ryszard Karuzo. – Olsztyn : Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury”, [ca 2009]. – 207 s. : fot. ; 30 cm. – ISBN 978-83-86565-76-4

Statuty synodalne Warmińskie, Sambijskie, Pomezańskie, Chełmińskie oraz Prowincjonalne Ryskie / z braniewskiego wyd. księdza Franciszka Hiplera 1899 roku oraz pierwodruków 1922 i 1932 roku przeł. biskup Julian Wojtkowski. – Tyt. oryg.: Constitutiones synodales Warmienses, Sambienses, Pomesanienses, Culmenses, necnon provinciales Rigenses. – Olsztyn : [Julian Wojtkowski], 2010. – 439 s. : il. ; 25 cm. – Indeksy. – Tł. z łac., z niem. – ISBN 978-83-925440-6-7

Strzelczyk, Jerzy: Zapomniane narody Europy / Jerzy Strzelczyk. – Wyd. 1, (dodr.). – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. – Wydawnictwo, cop. 2009. – 342 s., [12] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm. – (Zrozumieć Europę). – Bibliogr. s. 302-313. Indeksy. – ISBN 978-83-04-04769-3

Z treści: Jaćwięgowie, s. 272-301. – Literatura dot. Jaćwięgów, s. 312-313.

Swanston, Malcom: Bitwy i kampanie : historia w mapach / Malcolm Swanston ; przekł. z jęz. ang. Paweł Dobrosielski. – Warszawa : Bellona, cop. 2009. – 158 s. : il. (gł. kolor) ; 35 cm. – Indeks.

Z treści: Bitwa pod Grunwaldem, s. 77.

System wsparcia sektora pozarządowego w województwie warmińsko-mazurskim / zesp. red. Arkadiusz Jachimowicz [et al.]. – Elbląg : ESWIP, 2009. – 127 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-923941-8-1

Szaniawski, Józef: Grunwald : pole chwały / Józef Szaniawski ; przedm. Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał Broni Tadeusz Płoski. – Warszawa : Exlibris, 2010. – 301, [3] s., [4] s. k. złoż. : il., fot., faks., rys. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7634-052-4

Historia bitwy pod Grunwaldem oraz tradycja grunwaldzka w sztuce i literaturze. Zawiera fragm. „Krzyżaków” H. Sienkiewcza.

Szarzyńska, Alicja: Głazy narzutowe – ginący element krajobrazowy Warmii i Mazur / Alicja Szarzyńska, Andrzej S. Jadwiczak. – Olsztyn : Mantis, 2009. – 16 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-92997-1-3

Szewczyk, Izabela: Szlaki turystyczne / Izabela i Robert Szewczykowie [oraz Emilia i Szymon Sokolik]. – Warszawa : Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN, 2008. – 360, [2] s. : il. kolor., m. ; 20 cm. – (Przewodnik po Polsce). – Bibliogr. s. 350-353. Indeks.

Z treści: SZLAKI HISTORYCZNE I ARCHEOLOGICZNE: Szlak Grunwaldzki, s. 20-24. – SZLAKI ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I PRZEMYSŁU: Szlak Zamków Gotyckich, s. 188-192. – SZLAKI ŚLADAMI WIELKICH POSTACI: Szlak Mikołaja Kopernika, s. 206-210. – SZLAKI WODNE: Szlak Kanałem Elbląskim, s. 293-297 ; Szlak Narwi i Pisy (Warszawa-Mikołajki), s. 311-315 ; Szlak Krutynią, s. 316-320 ; Szlak Wielkich Jezior Mazurskich, s. 321-325. – SZLAKI PRZYRODNICZE: Warmińsko-Mazurski Szlak Bociani, s. 334-336.

Śledź, Dariusz: Pomagać innym : Forum Gospodarcze nt. „Kreowania wizerunku a społeczna odpowiedzialność biznesu” / Dariusz Śledź. - Olsztyn : Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu, 2009. – 31 s. ; 24 cm.

Dot. woj. warmińsko-mazurskiego.

Święty Brunon : patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła / praca zbior. pod red. Andrzeja Kopiczko. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009. – 432 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 356-362. – Tekst częściowo niem. – ISBN 978-83-89112-74-3

Tabaczka, Krzysztof: Słowa unoszą ciszę tęczą / Krzysztof Tabaczka. – Działdowo : Starostwo Powiatowe, 2009. – 76 s. : il. ; 21 cm.

Autor ur. w Iłowie. Związany z Działdowem.

Tajemnice Grunwaldu / Paweł Pizuński ; [il. Marek Wdziękoński]. – [Skarszewy] : Wydawnictwo Arenga, [2004]. – 79 s. : il. ; 20 cm. – Indeks. – ISBN 83-909057-3-6

Teatr potrzebny : aspekty, konteksty, uwagi na zakończenie projektu Wioska Teatralna 2009 / Joanna Wichowska, Tamara Bołdak-Janowska, Wacław Sobaszek, Alicja Kulik ; [red. Magda Jasińska et al.]. – [Jonkowo] : [Stowarzyszenie „Teatr Węgajty”], [2009]. – 47, [1] s. : il. ; 19 cm. – ISBN 978-83-926725-0-0

Tomaszewski, Bohdan: Kariera z kolcami / Bohdan Tomaszewski. – Wyd. 2 (popr.). – Warszawa : Wystawy i Wydawnictwo K. K. im. Zdzisława Krzyszkowiaka Krystyna Krzyszkowiak, 2008. – 123, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-910499-2-1

Biografia Zdzisława Krzyszkowiaka – lekkoatlety, mistrza olimpijskiego, honorowego obywatela Ostródy.

Torbus, Tomasz: Zamki krzyżackie = Deutschordensburgen / Tomasz Torbus. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2010. – 270 s. : il. kolor., fot. ; 21 cm. – Tekst równol. pol., niem. – ISBN 978-83-04-04950-5

M.in. na Warmii i Mazurach.

Traba, Robert: Przeszłość w teraźniejszości : polskie spory o historię na początku XXI wieku / Robert Traba. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009. – 325 s. ; 23 cm. – Wybrana literatura s. 282-283. Wykaz tekstów publikowanych s. 313-315. – Indeks. – ISBN 978-83-7177-627-4

Tysiące odcieni zieleni : Wysoczyzna Elbląska / autorzy zdjęć Bartłomiej Bujnik [et al.]. – Olsztyn : Wydawnictwo Mantis, cop. 2009. – 79 s. : fot. ; 30 cm. – ISBN 978-83-929997-0-6

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie = University of Warmia and Mazury in Olsztyn / tekst Lech Kryszałowicz ; fot. Janusz Pająk, Zbigniew Bosek ; oprac. Maria Fafińska. – Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop.2010. – 113, [1] s. : fot. ; 30 cm. – Tekst pol., ang. – ISBN 978-83-7299-665-7

Użytek ekologiczny Mała Biel drogą edukacji ekologicznej : ścieżka dydaktyczna, przewodnik przyrodniczy / w oprac. udział wzięli: Lech Pietrzak – opieka autorska ; Małgorzata Niedźwiecka – tekst. – Szczytno : Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego, 2009. – 64 s. : il., fot. ; 23 cm. – ISBN 978-83-929968-0-4

Dot. Szczytna.

Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza : księga poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek / red. Artur Badach, Monika Janiszewska, Monika Tarnowska. – Warszawa : SHS. Oddział Warszawski, 2009. – ISBN 978-83-88341-54-5

Z treści: Raczkowski Juliusz: Treści ideowe średniowiecznych zespołów Collegium Apostolorum w Prusach Krzyżackich. – Jakubek-Raczkowska Monika: Dwa modele pobożności i ich recepcja w sztuce dawnego państwa zakonnego w Prusach. – Błażejewska Anna: Wczesnogotycka rzeźba w państwie krzyżackim. Problematyka stylu i warsztatów rzeźbiarzy. – Pospieszny Kazimierz: „Ceglane” założenia rezydencjonalne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach.

Walichnowski, Feliks: Agnieszka z Jaworek / Feliks Walichnowski. – Łowicz : Wydawnictwo Darczyńcy, 2010. – 16 s. : il. ; 21 cm.

Autor z Olsztyna.

Walińska, Agata: Ludowe świętowanie na Warmii : zeszyt ćwiczeń do lekcji muzealnych dla sześciolatków : zrealizowany w ramach projektu „Memoria Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach IV” / Agata Walińska. – Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, cop. 2009. – 30 s. : il. kolor. ; 30 cm. – (Bliżej Historii). – ISBN 978-83-89233-65-3

Warunki środowiskowe i stan troficzny jezior Kuc, Majcz Wielki i Mikołajskiego (Pojezierze Mazurskie) / pod red. Julity Dunalskiej. – Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2010. – 107 s. : tab., wykr. ; 24 cm. – Bibliogr. przy pracach. – ISBN 978-837299-659-6

Wędrówki po smakach regionu / aut. Izabela Byszewska [et al.]. – Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2008. – 40 s. : il., fot. ; 24 cm. – ISBN 978-83-88010-79-8

Z treści: Wśród lasów i jezior : warmińsko-mazurskie, s. 34-35.

Węgrzyn, Maciej: Zamkowy przewodnik po Polsce : 380 najważniejszych zamków / Maciej Węgrzyn. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2010. – 224 s. : il., m., rys. ; 21 cm. – ISBN 978-83-7243-749-5

Dot. zamków we Fromborku, Elblągu, Pasłęku, Morągu, Ostródzie, Szymbarku, Działdowie, Nidzicy, Olsztynku, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Barcianach, Kętrzynie, Reszlu, Rynie.

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2009 : podregiony powiaty gminy = Warmińsko-mazurskie voivodship : subregions powiats gminas / [zespół. red. przewodn. Janusz Pappelbon et al.] ; Urząd Statystyczny w Olsztynie = Statistical Office in Olsztyn. – Olsztyn : Urząd Statystyczny, 2009. – 257 s. : m., tab. (także kolor). ; 24 cm. – Tekst równol. pol., ang.

Wolski, Krzysztof: Polskie pola bitew w świetle archeologii : średniowiecze i okres wczesnonowożytny / Krzysztof Wolski. – Racibórz : Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2008. – 170 s. : il. ; 20 cm. – Bibliogr. s. 166-169. – ISBN 978-83-89802-70-5

Z treści: Bitwa pod Grunwaldem 15 VII 1410, s. 57-109.

Z rodzinnych stron Mikołaja Zyndrama wodza z pod[!] Grunwaldu : Stary Sącz, Gołkowice, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Czerniec i Zabrzeż / pod red. Jadwigi Jastrzębskiej. – Łącko : Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej ; Baad, 2007. – 90, [1] s.: il.

Z pieśnią przez wieki : zbiór popularnych pieśni i piosenek patriotycznych, religijnych, ludowych, biesiadnych / zebrał i oprac. Tadeusz Matulewicz. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2010. – 282 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 271-272. Indeks. – ISBN 978-83-60839-34-8

Zawiera pieśni z Warmii i Mazur: „Kędy ty, Jaśku, pojedziesz”, „Zielona rutka”, „Modre oczka”.

Zawadzki, Wojciech: Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821. T. 1, Studium prozopograficzne / Wojciech Zawadzki. – Elbląg ; Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej „SQL”, 2009. – 466, [2] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 387-418. Indeksy. – Streszcz. niem. Spis treści także niem. – ISBN 978-83-88125-67-6

Zawadzki, Wojciech: Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821. T. 2, Słownik / Wojciech Zawadzki. – Elbląg ; Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej „SQL”, 2009. – 437, [3] s. ; 24 cm. – Indeksy. – ISBN 978-83-88125-67-6

Zdunek, Wojciech: Piękne ogrody Ziemi Oleckiej / [zdj. Wojciech Zdunek, Tomasz Kosiorowski, Bolesław Słomkowski]. – Bydgoszcz : Meritum Bożena Wasińska ; Olecko : na zlec. Urzędu Miejskiego, 2006. – 95, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm. – ISBN 83-922566-3-8 (Meritum)

Zenderowski, Wojciech: Barczewo : nie tylko historia Związku / Wojciech Zenderowski. – Barczewo : Wojciech Zenderowski, 2009. – 76 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. – 978-83-928787-1-1

Ziółkowska-Boehm, Aleksandra: Na tropach Wańkowicza po latach / Aleksandra Ziółkowska-Boehm. – Wyd. uaktualnione i rozsz. – Warszawa : Prószyński Media, 2009. – 599, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm. – Indeks. – ISBN 978-83-7648-261-3

Z treści: Smętek na tropach Wańkowicza [pobyt Wańkowicza w Prusach Wschodnich], s. 37-45.

Złote piórko : zbiór wierszy / red. wyd. Halina Kuklewicz. – Płośnica : Gminny Ośrodek Kultury, 2010. – 112, [4] s. : il. ; 21 cm.

Antologia poezji dzieci i młodzieży z Warmii i Mazur. Prace w VII Powiatowym Konkursie Poezji „Złote Piórko 2010” zorg. w Płośnicy.

Zwycięstwa oręża polskiego / [edytor Bogdan Borucki, red. prowadzący Justyna Mrowiec]. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2009. – 203, [3] s. : il. (gł. kolor.), m. ; 28 cm. – ISBN 978-83-7243-733-4

Z treści: Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410, s. 22-30.

Powrót