Adrianna Walendziak

BIBLIOTEKI SAKSONII I TURYNGII – EUROPEJSKIE CENTRA MULTIMEDIALNE
(fotorelacja z wizyty studyjnej 7-11.06.2010 r.)

W dniach 7-11 czerwca 2010 r. odbył się wyjazd 25 bibliotekarzy z różnych stron Polski do Saksonii i Turyngii. Wyjazd zorganizowały Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Goethe Institut w Warszawie. Jego głównym celem było poznanie działalności głównych ośrodków multimedialnych w Niemczech, a także wymiana doświadczeń w zakresie popularyzacji książki, modernizacji i wyposażenia budynków bibliotecznych oraz metod zarządzana biblioteką.

W programie wyjazdu były m.in: biblioteka miejska w Bautzen (Budziszyn), Centrum Metodyczno-Informacyjne dla bibliotekarzy Turyngii, biblioteka szkolna i biblioteka miejska w Erfurcie, biblioteka uczelniana i biblioteka miejska w Mittweida, biblioteka uniwersytecka (SLUB) oraz biblioteka miejska w Dreźnie, biblioteka miejska w Görlitz.

Wyjazd finansowany był w przeważającej mierze ze środków Bibliothek & Information International, a także z dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz wkładu własnego uczestników.

Wybór zdjęć z niektórych bibliotek, które odwiedzono w ramach wyjazdu:

Biblioteka Miejska w Bautzen

Biblioteka Miejska w Erfurcie

Biblioteka Miejska w Erfurcie – oddział dla dzieci i młodzieży

Biblioteka Szkoły Wyższej Mittweida

Biblioteka Miejska Mittweida

Biblioteka Uniwersytecka i Pedagogiczna – Uniwersytet w Dreźnie

Biblioteka Miejska w Dreźnie

Biblioteka Miejska w Dreźnie – Medioteka

Biblioteka Miejska w Görlitz

Powrót