Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
Nr 1/2 2010
Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Danuta Pol-Czajkowska
Renata Pietrulewicz
ISSN 1640 - 2200
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny
10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (89) 524 90 32
bwm@wbp.olsztyn.pl

Od redaktora – Andrzej Marcinkiewicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2009 – Dział Instrukcyjno‑Metodyczny

Szkolenia dla bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Biblioteka+ – Adrianna Walendziak

Co to za wariat ten VariArt – Sylwia Białecka

Grunwald 2010 w WBP – Anita Romulewicz

XXV - srebrne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Rynie – Maria Tuczyńska

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Wojciech Suświłło – olsztyński antykwariusz – Krzysztof Panasik

WARTO WIEDZIEĆ

Biblioteka Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie – dr Alieksiej Czerniakow

Medioteka Języka Niemieckiego – Sylwia Białecka

Biblioteki Saksonii i Turyngii (fotorelacja z wizyty studyjnej) – Adrianna Walendziak

Mała historia ekslibrisu – Jolanta Katarzyna Czapska

POMOCE METODYCZNE

Z regału bibliotekarza – Waldemar Tychek

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w I półroczu 2010 r. – Anna Wysocka

Krąg Borussiański. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. VI. Wojciech Marek Darski – Sylwia Białecka

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach – Anita Romulewicz

Bibliografia polecanych nabytków WBP (styczeń-czerwiec 2010) – Anna Rau

KALENDARIUM ROCZNIC

(styczeń - czerwiec 2011) – Beata Rudzka‑Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

(styczeń - czerwiec 2010) – Joanna Burska, Krystyna Hałun

Strona główna BWM