Waldemar Tychek

 

Jak sporządzić scenariusz zajęć biblioterapeutycznych - literatura zalecana

 

KSIĄŻKI

Borecka, Irena: Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka. - Warszawa, 2001.

Borecka, Irena: Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka. - Wałbrzych, 2003.

Borecka, Irena: Teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć / Irena Borecka. - Gorzów Wielkopolski, 2002.

Buchalter, Susan I.: Terapia sztuką : praktyczny poradnik / Susan I. Buchalter. - Poznań, 2006.

Piszczek, Maria: Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. -Warszawa, 2002.

Szeliga, Katarzyna: Historia Guziołka, czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga. - Kraków, 2005.

Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / red. Iwona Dąbrowska-Jabłońska. - Kraków, 2006.

Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / red. Violetta Florkiewicz. - Łódź, 2005.

Terapia pedagogiczna / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. T. 2 : Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. – Wyd. 3. - Kraków, 2007.

Wilamowska, Ewa: Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. -Lublin, 2005.

Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja, psychokorekcja / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz, 1997.

Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz, 2001.

ARTYKUŁY

Jasica Dorota: „Strachlandia” – próba eliminowania lęków dziecięcych / Dorora Jasica // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 1, s. 35-37.

Molicka, Maria: Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci / Maria Molicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40-44.

Sieradzka, Izabela: Hobbit, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne / Izabela Sieradzka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 22-23.

Trochimowicz, Hanna: Baśniowe prawdy życia : scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I / Hanna Trochimowicz // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 11-12.

STRONY WWW

http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/index.htm Kwartalnik „Warsztaty Bibliotekarskie” dostępny w wersji elektronicznej

http://www.literka.pl Portal edukacyjny zawierający duży wybór konspektów i scenariuszy zajęć

http://www.publikacje.edu.pl Rozbudowany serwis zawierający bogatą bazę materiałów edukacyjnych

http://www.wbp.poznan.pl/index.php?mode=aktualnosci_wbp&action=main&menu=1&id=25064&menu=160&lang=PL Baza materiałów będących efektem kursu biblioterapii. Zawiera m.in. konspekty i scenariusze zajęć oraz teksty baśni i bajek

http://www.bp.pila.pl/pliki/Wychowawcza_i_terapeutyczna_funkcja_ksiazki.doc Elektroniczna wersja skryptu „Wychowawcza i terapeutyczna funkcja książki. Materiały pomocnicze dla bibliotekarzy, nauczycieli i pedagogów”. Zawiera m.in. autorskie konspekty, scenariusze, przykłady tekstów literackich

cofnij