Ewa Folejewska
Kierownik Wypożyczalni dla dorosłych
Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku

 

Nowe półki w Ełku

 

Jakże często w dyskusjach o stanie i szansach rozwoju bibliotek, szczególnie tych mniejszych, gminnych, powiatowych i miejskich, pojawiają się narzekania na niedofinansowanie, brak środków, które można by wydać na odnowienie księgozbioru, albo dokonanie najpotrzebniejszych zmian w wyposażeniu biblioteki. Tymczasem, jak się okazuje, istnieją realne możliwości szybkiego, efektywnego skorzystania z pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznacza na te cele odpowiednie, wcale pokaźne środki finansowe.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku pozyskała właśnie w ramach funduszu operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego aż 50 tysięcy złotych z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego MKiDN. Pieniądze przeznaczono na zakup nowych regałów bibliotecznych. Była to bowiem jedna z tych potrzeb biblioteki, która domagała się najpilniejszego zaspokojenia. Poprzednie, stare regały wykorzystywane były od roku lat 70 ubiegłego wieku, były wiec zużyte i nie odpowiadały nowoczesnej estetyce wystroju wnętrz biblioteki funkcjonującej w nowym budynku przy ulicy Armii Krajowej 17 B od 2004 roku.

Warto podkreślić, iż w nowe regały wyposażono całą wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych, zaś w pozostałych działach udało się uzupełnić regały brakujące. Szczególnie wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia zmieniły zasadniczo swój wygląd.

Co zmieniło się w naszej Bibliotece w wyniku przeprowadzonych zakupów, zmian w wyposażeniu?

Przede wszystkim nowe regały okazują się bardziej funkcjonalne, ułatwiają bezpośredni dostęp czytelnika do książek. W pomieszczeniach jest zatem więcej przestrzeni, łatwiej poruszać się między regałami. Są one także, warto to podkreślić, bardziej pojemne, mieszczą większą ilość książek, co nie jest bez znaczenia w perspektywie rozwoju i tak coraz bardziej powiększającego się w ostatnich latach księgozbioru.

Najważniejszą zmianą jednak, zmianą zauważalną w chwilę po wejściu do pomieszczeń bibliotecznych, jest poprawa estetyki wnętrz placówki, sal biblioteki, którą to zmianę dostrzegają nade wszystko wierni czytelnicy biblioteki, ale nieobojętna jest ona i pracującym w lepszych warunkach bibliotekarzom. Placówka upodabnia się coraz bardziej do bibliotek funkcjonujących w Europie Zachodniej, spełnia coraz więcej wysokich standardów i skutecznie realizuje swe reprezentacyjne cele, goszcząc przedstawicieli świata kultury, pisarzy i naukowców.

Bez wątpienia programy ministerialne są szansą dla mniejszych bibliotek! Wymagają wprawdzie profesjonalnego opracowania wiarygodnego projektu wykorzystania funduszy, a także pewnego wkładu finansowego ze strony wnioskodawcy, lecz dają za to jednak możliwość przeprowadzenia szybkich zmian, dostrzegalnych gołym okiem. Z takiej właśnie możliwości skorzystała Miejska Biblioteka w Ełku. Ten przykład może stanowić zachętę dla innych placówek tego typu do ubiegania się o wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skutecznie wspomagającego rozwój działalności kulturalnej także w małych i średniej wielkości ośrodkach.cofnij