Sylwia Białecka

 

KRĄG BORUSSIAŃSKI
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

 

Niniejsze zestawienie poświęcone Zbigniewowi Chojnowskiemu jest trzecią częścią cyklu bibliografii przedmiotowo-podmiotowych, którego tematem jest literacki „krąg borussiański”. Poniższa bibliografia obejmuje dokumenty opublikowane w Polsce, wydane do końca 2008 r.

Cz. III. Zbigniew Chojnowski

Zbigniew Chojnowski - (ur. 30.05.1962 r. w Orzyszu), olsztyński poeta, krytyk literacki, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Antropologii Literatury Regionalnej UWM w Olsztynie. W kręgu jego głównych zainteresowań literaturoznawczych pozostają: historia poezji polskiej XX w. (m.in. Anna Kamieńska) oraz literatura Warmii i Mazur XIX i XX w. (m.in. Michał Kajka). Jako poeta debiutował w 1993 r. tomikiem poetyckim „Śniardwy”. Autor licznych recenzji literackich oraz artykułów krytycznych dot. współczesnej literatury polskiej.

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte

Cztery strony domu : [wiersze]. - Olsztyn : „Decora”, 1996. - 39 s. ; 24 cm. – ISBN 83 85513 48-5

Rec.: Cztery strony domu Zbigniewa Chojnowskiego / Włodzimierz Kowalewski // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1997, nr 1/2, s. 33 ; Czwarty wymiar pośpiechu / Tomasz Karnowski // Portret. - Nr 3 (1996), s. 50-51 ; Dom bez muz : z mojej półki / Sławomir Sobieraj // Dziennik Pojezierza. - 1996, nr 150, s. 15 ; Gdy masz ziemię... / Anna Janko // Nowe Książki. - 1996, nr 10, s. 18 ; Głód tożsamości : wiersze Zbigniewa Chojnowskiego / Piotr Szewc // Rzeczpospolita. - 1996, nr 162, s. 28 ; Grzegorz Kociuba // Sycyna. - 1997, nr 2, s. 16 ; Literacka fotografia pamięci / Elżbieta Konończuk // Borussia. - Nr 14 (1997), s. 343-344 ; Niewysłowiony początek / Jacek Bolewski // Przegląd Powszechny. - 1997, nr 9, s. 256-258 ; Obniżenie tonu / Marian Kisiel // Opcje. - 1996, nr 3, s. 124 ; Powrót do rzeczy pierwszych /Anna Janko // Studium. - 1997, nr 7/8, s. 200-202 ; Zbigniew Andres // Fraza. - 1997, nr 2, s. 233-235 ; „Zbyszek, jak Ty dobrze to wszystko pamiętasz” / Karol Maliszewski // Topos. - 1997, nr 1, s. 101-102.

Ku tajemnicy : szkice o poezji po 1956 roku. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydawnictwo, 2003. - 134 s. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-7299-247-9

Rec.: Anna Kałuża // Nowe Książki. - 2003, nr 12, s. 42-43 ; Wyjście z labiryntu / Marcin Całbecki // Topos. - 2005, nr 3, s. 157-161.

Ląd gordyjski : [wiersze]. - Gołdap : „Z bliska”, 2006. - 69, [1] s. : il., portr. ; 20 cm. – ISBN 83-920284-5-7

Rec.: Dom gordyjski / Grzegorz Kociuba // Topos. - 2006, nr 4, s. 171-172 ; Mazurski trop / Sławomir Sobieraj // Twórczość. - 2007, nr 5, s. 105-107 ; „Okręcony pępowiną” / Jerzy Madejski. - Il. // Nowe Książki. - 2006, nr 8, s. 17 ; Piewca pisma i krajobrazu / Marek Barański. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 134, dod. Reporter, nr 181, s. 12 ; Zapętlona egzystencja / Barbara Wojciulewicz. - Il. // Jaćwież. - Nr 34 (2006), s. 52-53.

Mam pytanie : wiersze dla Witka i innych dzieci / [il. Wiesław Wachowski]. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2002. - 37, [3] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83 902976 8 X

Rec.: Zapis dzieciństwa i ojcostwa / Teresa Brzeska-Smerek. - Il. // Nowe Książki. - 2002, nr 10, s. 55.

Metamorfozy Anny Kamieńskiej. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1995. - 206, [1] s. ; 24 cm. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 85) - Bibliogr. s. 186 198. - Indeks. - Summ. - ISBN 83-85513-66-3

Rec.: Magdalena Roszczynialska // Nowa Polszczyzna. 1998, nr 1, s. 57 58 ; Zofia Zarębianka // Ruch Literacki. 1996, z. 5, s. 627 631.

[Polem.:] Odpowiedź na recenzję [Zofii Zarębianki] / Zbigniew Chojnowski // Ruch Literacki. 1997, z. 5, s. 733 740.

Michał Kajka : poeta mazurski. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1992. - 158, [2] s. ; 22 cm. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 20). - Bibliogr. s. 158-[159].

Rec.: Czy Kajka straszy? / Grzegorz Jasiński // Borussia. - Nr 6 (1993), s. 177-178 ; Monografia o Michale Kajce / Jan Chłosta // Słowo. - 1993, nr 17, s. 11 ; Nowa monografia o Michale Kajce / Jan Rosłan // Posłaniec Warmiński. - 1993, nr 6, s. 6.

Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1999. - 396, [1] s. ; 24 cm. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 152) - Bibliogr. s. 379 387. - ISBN 83-87315-55-9

Rec.: German Ritz ; tł. Krystyna Krzemieniowa // Borussia. - Nr 20/21 (2000), s. 275 278 ; Piotr Łuszczykiewicz // Nowe Książki. 1999, nr 8, s. 24 25 ; Tomasz Wójcik // Twórczość. 2000, nr 2, s. 127 129.

Prześwit : [wiersze]. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2002. - 47 s. : il. ; 21 cm. -(Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 4). – ISBN 83 912825-3-8

Rec.: Barbara Wojciulewicz // Pracownia. - Nr 29 (2002), s. 58-60 ; Cisło, Maciej // Odra. - 2002, nr 5, s. 113 ; Dopadła mnie egzystencja, czyli „Prześwit” Zbigniewa Chojnowskiego / Róża Maj // Portret. - Nr 14 (2002), s. 130-131 ; Eschatologia i epifania / Grzegorz Kociuba // Topos. - 2003, nr 6, s. 238-240 ; Prześwity według Chojnowskiego / Krzysztof Lisowski // Nowe Książki. - 2002, nr 6, s. 65 ; Uczucie i precyzja : moim zdaniem // Z bliska. - 2003, nr 7/8, dod. Amfora, s. 4 ; W stronę nadziei / Adrianna Szymańska // Przegląd Powszechny. - 2002, nr 7/8, s. 154-157.

Rozwidlenia : [wiersze] / red. Alicja Bykowska-Salczyńska Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2008. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 6). - ISBN 978-83-919014-4-1

Śniardwy : [poezje]. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, cop. 1993. – 36 s. : portr. ; 22 cm. - ISBN 83-900488-4-1

Rec.: Głosy o „Śniardwach” / oprac. (z) // Gazeta Warmińska. - 1994, nr 16, s. 8 ; Listy do... dzieciństwa : z mojej półki / Teresa Brzeska-Smerkowa // Dziennik Pojezierza. - 1994, nr 45, s. 11 ; MŁ // Nowe Książki. - 1994, nr 11, s. 64 ; Na zawsze nieskończenie przejrzyści / Karol Maliszewski // Nowy Nurt. - 1994, nr 8, s. 9 ; Nad „Śniardwami” / Tomasz Karnowski // Portret. - Nr 1 (1995), s. 39 ; Nowy ekspresjonizm / Marian Kisiel // Twórczość. - 1994, nr 6, s. 101-103 ; Pod północnym niebem / Karol Maliszewski // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 155-168 ; Powroty nad zatokę dzieciństwa / Alicja Jakubowska-Ożóg // Fraza. - 1995, nr 9, s. 133-134 ; Poza oficyną / Or // Odra. - 1994, nr 5, s. 109-110 ; W lustrze Śniardw / Elżbieta Konończuk // Borussia. - Nr 8 (1994), s. 270-271 ; Widok na jezioro / Janusz Drzewucki // Czas Kultury. - 1994, nr 3, s. 75-76 ; Wiersze znad jeziora / Zenon Złakowski // Gazeta Warmiński. - 1994, nr 7, s. 7 ; Wspomnienia znad Śniardw / Jan Rosłan // Posłaniec Warmiński. - 1994, nr 7, s. 11 ; Zrodzony z wody / Jacek Bolewski // Przegląd Powszechny. - 1994, nr 6, s. 366-368.

Zmartwychwstały kraj mowy : literatura Warmii i Mazur lat dziewięćdziesiątych. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydawnictwo, 2002. - 224 s. : il. ; 24 cm..- Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-7199-160-X

Rec.: (bs). - (Nowości Wydawnictwa UWM) // Wiad. Uniw. - 2002, nr 6, s. 23 ; Być zawsze debiutantem / Erwin Kruk. - (Z mazurskiego brulionu) // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 155, dod. Magazyn, dod. Lektury, s. IV ; Literatura lat dziewięćdziesiątych / Erwin Kruk. - (Z mazurskiego brulionu) // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 149, dod. Magazyn, s. 7 ; My z Miłosza / Wojciech Kass. - (Fiołki z Prania) // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 137, dod. Magazyn, s. 12 ; Największą wartością „Borusii” jest uznanie innego : literatura Warmii i Mazur lat dziewięćdziesiątych / rozm. Adam Jerzy Socha. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 259, dod. Gazeta Uniwersytecka, s. 7u ; Ponawianie dziedzictwa / Barbara Wojciulewicz // Jaćwież. - Nr 21 (2003), s. 49-50 ; Regionalizm otwarty / Piotr Szewc // Nowe Książki. - 2002, nr 9, s. 50 ; Sławomir Sobieraj // Fraza. - 2003, nr 1/2, s. 283-285.

Prace redakcyjne i współwydane

Barański, Marek Leszek: Poezja w miejscach publicznych / Marek Leszek Barański ; red. Alicja Bykowska-Salczyńska, Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2008. - 47 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-919014-3-4.

Omów.: Co się wydaje / MSB // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 279, dod. Olsztyn, s. 2.

Borussia - ziemia i ludzie : antologia literacka / oprac. Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher ; [współpr. Doris Kraemer, Zbigniew Chojnowski, Mieczysław Jackiewicz]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. - 604, [4] s. ; 24 cm. - (Biblioteka „Borussii” ; [nr] 15). - Bibliogr. s. 597-601. - Tekst częśc. tł. z niem. ros. – ISBN 83 909724 1 7

Rec.: Borussia - ziemia i ludzie / Grzegorz Białuński. - Il. // Jaćwież. - Nr 6 (1999), s. 50 ; Erwin Kruk // Przegląd Polityczny. - Nr 42 (1999), s. 154-159 ; Jacek Borkowicz // Więź. - 2000, nr 2, s. 189-190 ; Janusz Jasiński // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 1999, nr 4, s. 577-585 ; Polska edycja antologii ziem pruskich / Janusz Jasiński // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 1999, nr 4, s. 577-585 ; [Polem.:] Odpowiedź na recenzję Janusza Jasińskiego / Kazimierz Brakowiecki // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2000, nr 1, s. 103-107 ; [Odp.:] W związku z „Odpowiedzią” Kazimierza Brakonieckiego / Janusz Jasiński // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2000, nr 1, s. 108-111.

„Co nie jest wymówione zmierza do nieistnienia” : interpretacje wierszy współczesnych / Leokadia Hul, Zbigniew Chojnowski, Andrzej Kotliński. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1995. - 116 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85513-29-9

Dla Ciebie, Polsko : wiersze wybrane / oprac. i wstęp Zbigniew  Chojnowski ; Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Olsztynie. - Olsztyn, 1988. - 96 s. ; 21 cm.

Gatunki literackie : tradycja a współczesne przemiany / pod red. Danuty Ossowskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1996. - 137 s. ; 24 cm. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 90). - ISBN 83-85513-73-6

Materiały z sesji „Przemiany gatunkowe a tradycja literacka”, Olsztyn, 20 grudnia 1993 r.

Kajka, Michał: Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne / Michał Kajka ; oprac. filologiczne i wstęp Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008. - 424, [8] s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-924572-5-1

Listy Witolda Wirpszy do Zbigniewa Chojnowskiego / oprac. Zbigniew Chojnowski // Integracje. - Nr 28 (1992), s. 61-62.

Zaw. 4 listy z 1984 r.

Myśli Karola Irzykowskiego o literaturze polskiej / wybrał Zbigniew Chojnowski // Życie Literackie. - 1985, nr 14/15, s. 17.

Nasze wiersze i nie tylko... : antologia Klubu Literackiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie / wybór Maria Paczkowska i Hanna Fogel ; red. i wstęp Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn, 2005.

Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003 - 129, [7] s. : il. ; 21 cm - ISBN 83-917269-3-2

Rec. : Dobra wiadomość / beem. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 195, s. 4 ; Mozart wśród poetów : [uroczysta promocja] / MLB // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 227, s. 9 ; Olsztyn w wierszach / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 207, dod. Bywalec, nr 38, s. 1 ; „Olsztyn w wierszach” / T.R. // Nowe Książki. - 2004, nr 3, s. 54-55 ; To poezja / rozm. Joanna Piotrowska. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 271, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 51, s. 2.

Paciorki : antologia maryjna z Warmii / oprac. i posłowie Zbigniew Chojnowski ; grafiki Aleksander Wołos. - Olsztyn : Warmińska Inicjatywa Kulturalna, 2007. - 216 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83925412-4-0

Omów.: Paciorki Maryjne : z naszej półki / Krzysztof Panasik. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2007, nr 232, s. 15.

Rec.: P.Sz. // Nowe Książki. - 2007, nr 11, s. 67.

Pieśni duchowne i poemata światowe : antologia mazurska / wypisał, oprac. i wstępem opatrzył Zbigniew Chojnowski ; red. Zbigniew Fałtynowicz - Gołdap : „Z bliska”, 2004. - 111, [5] s. - ISBN 83-920284-2-2

Rec.: O antologii „Pieśni duchowe i poemata światowe” oraz o tym skąd płyną źródła [Dokument elektroniczny] / Erwin Kruk // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. - 2005, nr 1-2 [Tryb dostępu : http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_05-ie/o_antologii.htm] ; Skąd płyną źródła / Kruk Erwin - Il. // Jaćwież. - Nr 29 (2005), s. 45-47.

Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - 384, [7] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - ISBN 978-83-919014-2-7

Omów.: Chińscy koszykarze z placu zamkowego : antologia pisarzy i poetów Warmii i Mazur / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2007, nr 273, s. 12.

Rec.: Antologia poetów i pisarzy olsztyńskich / Zbigniew Chojnowski. - Il. // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2007, nr 3, s. 13 ; Antologia z Olsztyna / Joanna Chłosta-Zielonka. -Il. // Portret. - 2008, nr 1, s. 104-106 ; Przed i za. Antologia literacka / Jarosław Jakubowski. - Il. // Topos. - 2008, nr 4, s. 162-163.

Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. - 143 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Olsztyńskiego Oddziału SPP ; t. 1). - ISBN 83-912825-0-3

Rec.: Gazeta Olsztyńska. - 2000, nr 128, dod. Magazyn, s. 17 ; Smak renety / Janusz Ryszkowski // Warmia i Mazury. - 2000, nr 2, s. 38.

Wieliczko, Mieczysław: Olsztyn / Mieczysław Wieliczko ; [projekt graf. Maciej Buszewicz ; poezja Zbigniew Chojnowski; tł. na jęz. ang. Michael Jacobs; tł. na jęz. niem. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska]. - Bielsko-Biała : Buffi, 2006. - [95] s. : fot. kolor. ; 31 cm. - Tekst równol. pol., ang., niem. - ISBN 83-88279-08-4

Omów.: Łowca ulotnego światła : Olsztyn w obiektywie Mieczysława Wieliczki / Tomasz Kurs. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 143, dod. Olsztyn, s. 2.

Z dróg Erwina Kruka : w 65. urodziny twórcy / red. i wprow. Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2006. - 335 s. : il., faks., fot., portr. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 227-302. -Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 83-917269-4-0

Rec.: Der masurische Dichter und Seher : das neue Buch über Erwin Kruk / Alfred Czesla. // Mitteilungsblatt. - 2006, nr 8, s. 12 ; Erwin Kruk ma książkę o sobie : Mazur Karol Małłek do innego Mazura „Oj Kruku, siedź ty na dupsie i psis” / Joanna Wojciechowska. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 149, dod. Olsztyn, s. 2 ; Jubileusz Erwina Kruka / bs. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 149, s. 3 ; Ludzka sprawa / Piotr Szewc. - Il. // Nowe Książki. - 2007, nr 2, s. 50-51.

Recenzje

Aby zapytać o nadzieję // Nowe Książki. 1999, nr 12, s. 59.

Rec. książki: Kochany Franz / Anna Bolecka. Warszawa, 1999.

Antologia podróżnicza. - Il. // Nowe Książki. - 2003, nr 9, s. 12.

Rec. książki: Ku Sarmacji : dziesięć dni w Prusach : miejsca, teksty, znaki / Dietmar Albrecht ; przekł. Henryk Sekulski - Olsztyn, 2003.

Antologia poetów i pisarzy olsztyńskich. - Il. // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2007, nr 3, s. 13.

Rec. książki: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn, 2007.

Autentyzm komputerowy. - Fot. // Życie Literackie. - 1985, nr 45, s. 10.

Rec. książki: Gdzie świeci noc : [wiersze] / Jan Bolesław Ozóg. - Warszawa, 1985.

Autonomia życia czy sztuki? // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 34, s. 12.

Rec. książki: Aria variata : [opowiadania] / Izabella Bodnar. - Kraków ; Wrocław, 1985.

Bajka niewesoła // Życie Literackie. - 1983, nr 48, s. 10.

Rec. książki: Zjedz ślimaka : [wiersze] / Małgorzata Gołąbek. - Kraków, 1982.

Bariery smaku // Nowe Książki. - 2007, nr 10, s. 35.

Rec. książki: Plan B : wiersze 2004 - 2006 / Bolesław Taborski. - Toruń, 2007.

Bilans // Poezja. - 1988, nr 9, s. 89-90.

Rec. książki: Poeta jest jak dziecko : nowe roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa, 1987.

Bolesny zachwyt // Borussia. - Nr 12 (1996), s. 222 224.

Rec. książki: Podróż na południe / Janusz Drzewucki. Kraków, 1995.

[Ból] // Zielony Sztandar. - 1987, nr 42, dod. Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, nr 42, s. 10.

Rec. książki: Ból : [powieść] / Radij Pogodin. - Warszawa, 1987.

Bunt i bezsilność // Tygodnik Kulturalny. - 1983, nr 20, s. 12.

Rec. książki: Podpiszemy wszyscy nasze spuszczone oczy : [wiersze] / Krystyna Dulak-Jankiewicz. - Kraków, 1982.

Bunt pająka // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 38, s. 12.

Rec. książki: Duchy dzieciństwa : powieść / Stanisław Srokowski. - Warszawa, 1985.

Busola serca // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 6, s. 11.

Rec. książki: Busola serca / Ewa Ziółkowska. - Warszawa, 1984.

Być ku pięknu // Nowe Książki. - 2005, nr 9, s. 62-63.

Rec. książki: Pomiędzy / Michał Siewkowski. - Inowrocław, 2004.

Być prorokiem // Nowe Książki. 2000, nr 5, s. 41.

Rec. książki: Mr. [Mister] Hyde / Jarosław Klejnocki. Wałbrzych, 1999.

Co się dzieje z naszą wolnością? // Nowe Książki. 2001, nr 4, s. 14 15.

Rec. książki: Strategia kultury / Stanisław Piskor. Katowice, 2000.

Cudze jako własne // Nowe Książki. - 2004, nr 10, s. 66-67.

Rec. książki: Chłopak z prowincji / Marek Danielkiewicz. - Lubartów, 2004.

Cyrkowy worek // Dziennik Pojezierza. - 1984, nr 187, s. 5.

Rec. książki: Sonety cyrku Salto : [wiersze] / Jerzy Ignaciuk. - Olsztyn, 1983.

Cywilizacja, duch i dobro // Pogranicza. - 2006, nr 1, s. 104-106.

Rec. książki: Śnieżnik : wiersze elektroniczne / Alicja Bykowska-Salczyńska. - Olsztyn, 2005.

[Czas opowiadania] // Pomosty. [T.] 2/3 (1997/98), s. 204 207.

Rec. książki: Czas opowiadania : almanach młodej prozy dolnośląskiej / oprac. Antoni Matuszkiewicz, Mieczysław Orski. Wrocław, 1998.

Czy almanach to worek? // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 43, s. 12.

Rec. książki: W rytmie serca : almanach poetycki nauczycieli / wybór i oprac. Jan Mołda. - Warszawa, 1983.

Czytamy Annę Kamieńską // Nowe Książki. - 1994, nr 5, s. 55-56.

Rec. książki: Czytamy Annę Kamieńską / wybór i oprac. Barbara Arsoba. - Szczecin, 1992.

Ćwiczenia w przezroczystości // Nowe Książki. 1999, nr 9, s. 46.

Rec. książki: Światło / Andrzej Sulima Suryn. Warszawa, 1999.

[Dar języków i inne przejęzyczenia] // Nowe Książki. - 2006, nr 2, s. 68-69.

Rec. książki: Dar języków i inne przejęzyczenia / Mariusz Więcek. - Gdańsk, 2005.

Debiuty z iskier // Życie Literackie. - 1984, nr 8, s. 10.

Rec. książek: Królestwo umierających luster / Monika Olszewska. - Warszawa, 1983 ; Szkice do portretu : [wiersze] / Mariusz Rosiak. - Warszawa, 1983 ; Tropy : [wiersze] / Marek Jędrzejewski. - Warszawa, 1982.

[Polem.:] Recenzja recenzji / Aleksander Nawrocki // Tu i Teraz. - 1984, nr 12, s. 2. [Odp.:] Wybuch z iskier // Życie Literackie. - 1984, nr 22, s.12.

Definicje olśnień // Nowe Książki. 2000, nr 9, s. 32 33.

Rec. książki: Naprawiacz ptaków / Mateusz Marczewski. Poznań, 2000.

[Dezerter] // Zielony Sztandar. - 1988, nr 2, dod. Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, nr 2, s. 10.

Rec. książki: Dezerter : [proza] / Gerhard Amanshauser. - Kraków, 1986.

Dialogi z wierszami // Twórczość. - 1989, nr 6, s. 106-108.

Rec. książki: Ziemscy, słowni, cieleśni : eseje i szkice / Paweł Dybel. - Warszawa, 1988.

Do mówiących prawdę // Przegląd Tygodniowy. - 1986, nr 23, s. 13.

Rec. książki: List do nieznanego poety : [wiersze] / Rafał Wojaczek. - Kraków ; Wrocław, 1985.

Dom z pierwszych słów // Tygodnik Kulturalny - 1985, nr 12, s. 9.

Rec. książki: Poezje wybrane / Erwin Kruk ; słowo wstępne i wybór aut. - Warszawa, 1984.

Duchy pamięci // Tygodnik Kulturalny. - 1986, nr 8, s. 12.

Rec. książki: Wywoływanie duchów : [pamiętniki] / Jan Maria Gisges. - Warszawa, 1985.

Dzieje pruskiej krainy : książka Maxa Toeppena o Mazurach // Rzeczpospolita. - 1995, nr 301, s. 28.

Rec. książki: Historia Mazur : przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej : według źródeł drukowanych i rękopiśmiennych / przedstawił Max Toeppen ; przeł. [z niem.] Małgorzata Szymańska-Jasińska ; oprac. i wstępem poprzedził Grzegorz Jasiński. - Olsztyn, 1995.

Echo dziecinnych prawd // Życie Literackie. - 1983, nr 32, s. 10.

Rec. książki: Powitania / Leszek Aleksander Moczulski. - Wrocław, 1983.

(E)migracja wewnętrzna // Nowe Książki. - 2007, nr 5, s. 69.

Rec. książki: Migracje do wewnątrz : [wiersze] / Andrzej Borkowski. - Siedlce, 2007.

[Ernst Wiechert - życie i dzieło] // Przegląd Powszechyny. - 1993, nr 11, s. 331-333.

Rec. książki: Ernst Wiechert : życie i dzieło / Jan Rosłan. - Olsztyn, 1992.

Esteta wśród rzeczy oglądanych w Gdańsku. - Borussia. - Nr 3/4 (1992), s. 177-180.

Rec. książki: Krótka historia pewnego żartu : sceny z Europy Środkowowschodniej / Stefan Chwin. - Kraków, 1991.

Europejczycy i Niemcy // Borussia. - Nr 23 (2000/2001), s. 178 181.

Rec. książki: Polskie spotkanie z Niemcami : Jarosław Iwaszkiewicz i Stefan George / German Ritz. Podkowa Leśna, 1998.

Forma praktykowania życia. - Il. // Nowe Książki. - 2008, nr 9, s. 68.

Rec. książki: Statyści / Renata Jabłońska. - Gołdap, 2008.

Formy pojednania // Nowe Książki. - 2006, nr 11, s. 30-31.

Rec. książki: Tryptyk z gwiazdą : wybór wierszy i przekładów / Waldemar Michalski. - Lublin, 2006.

Frustracje i diagnozy // Studium. 1999, nr 5, s. 177 179.

Rec. książki: Poplątanie / Krzysztof Niewrzęda. Szczecin, 1999.

Fundacja „Pogranicze” w Sejnach : trzej poeci // Borussia. - Nr 9 (1994), s. 271-272.

Rec. książek: Witraż wileński : [wiersze] / Wiesław Szymański. - Białystok. - 1994 ; Święta naiwność obrazów / Wojciech Marek Darski. - Suwałki, 1992 ; Terra incognita : nowe odkrycia geograficzne i inne wiersze / Wojciech Marek Darski. - Giżycko, 1993 ; Jest pięknie / Mirosław Słapik. - Łódź, 1993.

Gdyby nie te dedykacje... // Nowe Książki. - 2006, nr 9, s. 74.

Rec. książki: Baranek zabity / Eda Ostrowska. - Lublin, 2006.

Głodni łask // Świat Książki. - 1988, nr 7, s. 11.

Rec. książki: Głodni łask : [powieść] / Zenon Złakowski. - Olsztyn, 1988.

Głosy umarłych Mazurów // Czas Kultury. - 1993, nr 1, s. 97.

Rec. książki: Mała antologia mazurska : [wiersze] / Wojciech Marek Darski. - Suwałki, 1985.

Głód wzajemności // Nowe Książki. - 2007, nr 2, s. 70-71.

Rec. książki: Brzydkie zwierzęta / Magdalena Bielska. - Kraków, 2006.

Grafika i wiersze // Dziennik Pojezierza. - 1991, nr 9, s. 5

Rec. książki: Wiersze graniczne / Krzysztof Dariusz Szatrawski. - Olsztyn, 1990.

[Polem.]: Szatrawski Krzysztof Dariusz : Prawo do krytyki : polemika // Dziennik Pojezierza. - 1991, nr 12, s. 6 ; [Odp.]: Prawo do zniesławienia? // Dziennik Pojezierza. - 1991, nr 13, s. 6.

Granice i ograniczenia // Nowe Książki. 1998, nr 5, s. 28 29.

Rec. książki: Niedaleko Königsallee / Stanisław Bieniasz. Katowice, 1997.

Historia Polski w szacie alegorii : nie tylko dla licealistów // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 23, s. 8.

Rec. książki: Prawdziwa powieść o kamienicy w Kukorowcach / Ignacy Krasicki. - Olsztyn, 1991.

Historia przysiółka // Świat Książki. - 1988, nr 5, s. 6.

Rec. książki: Splot : masurenlos / Bohdan Dzitko. - Olsztyn, 1987.

Historia upodlenia // Nowe Książki. 1997, nr 3, s. 56 57.

Rec. książki: Szkice historyczne / Zbigniew Kruszyński. Gdynia, 1996.

„Ile razem dróg przebytych...” // Nowe Książki. - 2004, nr 8, s. 20.

Rec. książki: Strumiańskie wędrowanie / Joanna Kulmowa. - Sejny, 2004.

[Imiona istnienia] // Pomosty. [T.] 2/3 (1997/98), s. 204 207.

Rec. książki: Imiona istnienia : antologia młodej poezji dolnośląskiej / oprac. Karol Maliszewski, Mieczysław Orski. Wrocław, 1997.

Imiona obecności. - Il. // Nowe Książki. - 2001, nr 6, s. 52-53.

Rec. książki: Jeleń Thorwaldsena / Wojciech Kass - Warszawa : 2000.

Jak nas piszą : warmińsko-mazurskie uwagi do „przewodnika encyklopedycznego” „Literatura polska XX wieku // Borussia. - Nr 23 (2000/2001), s. 204-211.

Rec. książki: LITERATURA polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Wyd. 1 popr. - Warszawa, 2000.

Jakby nigdy nic : książki z wczoraj // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 173, s. 8.

Rec. książki: Tylko ta jedna noc / Andrzej Wydrzyński. - Warszawa, 1988.

Jasne tajemnice. - Il. // Integracje. - Nr 25 (1989), s. 112.

Rec. książki: Wiersze fizyczne / Kazimierz Brakoniecki. - Warszawa, 1985.

Jedna z dróg // Nowe Książki. 1999, nr 1, s. 34.

Rec. książki: Twórczość Karola Wojtyły : materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46 Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Wrocław, 1998.

Kant w republice uczonych. - Il. // Forum Akad. - 2006, nr 5, s. 62.

Rec. książki: Immanuel Kant : biografia / Sreffen Dietzsch ; przekł. Krystyna Krzemieniowa. - Warszawa, cop. 2005.

Kolejny krok // Nowe Książki. 2003, nr 3, s. 34 35.

Rec. książki: Egzystencja i metafizyka / Stanisław Dłuski. Rzeszów, 2002.

Komputery i śniegi. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 274, s. 14.

Rec. książki: Śnieżnik : wiersze elektroniczne / Alicja Bykowska-Salczyńska. - Olsztyn, 2005.

Kontemplacja i działanie // Borussia. - Nr 14 (1997), s. 331 333.

Rec. książki: Przy świecy i ogarku : rozmowy, eseje, szkice / Wacław Oszajca. Poznań, 1995.

Krajobrazy moralne : wiersze Kazimierza Brakonieckiego // Rzeczpospolita. - 1996, nr 38, s. 29.

Rec. książki: Poświaty : [poezje] / Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn, 1996.

Krąg ciemności i zwierząt // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 16, s. 12.

Rec. książki: Ciało chmury : [wiersze] / Marek Obarski. - Poznań, 1983.

Kręgi poematu : wokół „Podróży do Patagonii” Jarosława Iwaszkiewicza // W: Biografia i historia : studia i szkice o związkach literatury z przeszłością / pod red. Andrzeja Staniszewskiego i Krzysztofa D. Szatrawskiego. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1997. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 129). - Bibliogr. s. 96-97. - S. 19-47

Kronikarz swoich znajomych // Przegląd Tygodniowy. - 1986, nr 32, s. 13.

Rec. książki: Hierarchie i sylwety / Wojciech Natanson. - Warszawa, 1985.

Królewieckie epizody. - Il. // Forum Akademickie. - 2006, nr 4, s. 62.

Rec. książki: Wybitni Polacy w Królewcu : XVI-XX wiek / Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki ; [wstęp i red. Janusz Jasiński]. - Olsztyn, 2005.

Krzyk i szept nad Wilnem // Borussia. - 1994, nr 9, s. 271.

Rec. książki: Witraż wileński : [wiersze] Wiesław Szymański. - Białystok, 1994.

Ktoś skory do sentencji // Życie Literackie. - 1983, nr 15, s. 10.

Rec. książki: Błędny ognik / Andrzej Warzecha. - Kraków, 1982.

Kultura i przyroda. - Fot. // Życie Literackie. - 1984, nr 39, s. 10.

Rec. książki: Na powierzchni poematu i w środku : nowy wybór wierszy / Tadeusz Różewicz. - Warszawa, 1983.

[Las umarłych] // Świat Ksiażki. - 1988, nr 4, s. 16-17.

Rec. książki: Las umarłych : relacja / Ernst Emil Wiechert. - Olsztyn, 1988.

Los i wiersze // Nowe Książki. 2004, nr 5, s. 25.

Rec. książki: Wiersze zebrane / Łucja Pinczewska Gliksman. Tel Awiw, 2004.

Lupus in fabula // Świat Książki. - 1989, nr 6, s. 5.

Rec książki: Lupus in fabula : szkice literackie / Andrzej Lam. - Kraków, 1988.

Lustro pana Kerna // Nowe Książki. 1997, nr 5, s. 22.

Rec. książki: Bigos / Ludwik Jerzy Kern. Łódź, 1996.

[Łowca kamieni] // Zielony Sztandar. - 1987, nr 14, dod. Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, nr 14, s. 12.

Rec. książki: Łowca kamieni : bajki małych ludzi / Jerzy Ignaciuk. - Warszawa, 1986.

Magdalena // Świat Książki. - 1989, nr 4, s. 6.

Rec. książki: Magdalena : [powieść] / Jan Dobraczyński. - Warszawa, 1988.

Mazury z bliska. - Il. // Nowe Książki. - 2001, nr 11, s. 49.

Rec. książki: My Krzyżaki! : (opowieści mazurskie) / Wojciech Marek Darski. - Giżycko, 2001.

Meandry ukojenia // Przegląd Tygodniowy. - 1986, nr 39, s. 13.

Rec. książki: Pisma / Stanisław Piętak ; pod red. Stefana Lichańskiego. - Warszawa, 1986.

Metasztuka. - Fot. // Życie Literackie. - 1986, nr 21, s. 10.

Rec. książki: Sztuka : wybór wierszy / Bolesław Taborski. - Kraków, 1985.

Między fraszką a trenem // Nowe Książki. 2002, nr 10, s. 43.

Rec. książki: Obłokom podzwonne / Krzysztof Paczuski. Lublin, 2002.

Między krajobrazem a modlitwą // Nowe Książki. - 2007, nr 4, s. 21.

Rec. książki: Oblicze / Rafał Brasse. - Wrocław, 2006.

Między rzeczywistością a abstrakcją : przegląd debiutów // Życie Literackie. - 1987, nr 2, s. 6.

Rec. książek: Czasowo nie ma wieczności : [wiersze] / Krzysztof Derkowski. - Lublin, 1985 ; Dokonały nieznajomy : [wiersze] / Marek Zgaiński. - Poznań, 1986 ; Dzień i noc : [wiersze] / Grzegorz Pernach. - Lublin, 1985 ; Mała niepoważna czułość : [wiersz] / Renata Śmiertelna. - Poznań, 1986 ; Mój autoportret z Saskią : [wiersze] / Janusz Olczak. - Lublin, 1986 ; Po trzeciej zmianie : [wiersze] / Andrzej Piskulak. - Łódź, 1985 ; Polany - chwytanie ptaka / Krystyna Maria Forycka. - Warszawa, 1985 ; Przedpole : antologia młodej poezji wielkopolskiej / wybór Ryszard Danecki. - Poznań, 1986 ; Sklep z zabawkami : [wiersze] / Paweł Niemkiewicz. - Rzeszów, 1986 ; Słona rzeka : [wiersze] / Henryk Banasiewicz. - Szczecin, 1985 ; Spóźniony inicjał : [wiersze] / Michał Wójcikiewicz. - Warszawa, 1986 ; Trzy razy twarz : [wiersze] / Janusz Michalik. - Nowy Sącz, 1986 ; Tylko mgła : [wiersze] / Jerzy Sikora. - Lublin, 1985 ; W modlitewnym bluźnierstwie : [wiersze] / Olena Duc’. - Nowy Sącz, 1985 ; Warkocz złocisty, pocałunek słońca : [wiersze] / Anna Zalewska-Kozak. - Poznań, 1986 ; Za światłem oczu biegnę : [wiersze] / Halina Sitarska-Ruzik. - Lublin, 1985 ; Zapatrzenia : [wiersze] / Tadeusz Karabowicz. - Lublin, 1985.

Miłosz i Suwalszczyzna // Nowe Książki. - 2007, nr 3, s. 47.

Rec. książki: Dla Miłosza : Suwałki - Krasnogruda = Miłoszui skirti : Suvalkai - Krasnogruda = To Miłosz : Suwałki - Krasnogruda / Zbigniew Fałtynowicz. - Suwałki, 2006.

Mistyka róży // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 25, s. 9.

Rec. książki: Ja sobowtór : [wiersze] / Zbigniew Joachimiak. - Gdańsk, 1984.

Młodzi współcześnicy warszawscy // Nowe Książki. 2004, nr 2, s. 37.

Rec. książki: Historia niechciana historie obecne : szkice o literaturze polskiej XX wieku. Warszawa, 2003.

Moda na kamienie // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 49, s. 12.

Rec. książki: Za każdy kamień twój : wspomnienia z 1939-45 / Witold Wiśniewski. - Warszawa, 1984.

Modlitwa o „bycie niewątpliwym” / Zbigniew Chojnowski // Topos. - 2006, nr 5, s. 181.

Rec. książki: Posłaniec słowa / Andrzej Sulima-Suryn ; posłowie Anna Kuglin, red. i oprac. Anna Kuglin, Mateusz Osajda. - Szczecin, 2006.

Modlitwy do Nic // Borussia. - Nr 7 (1993), s. 215-216.

Rec. książki: Pierwsze oddychanie : [poezje] / Magdalena Sacha. - Olsztyn, 1993.

Monolog z Tobą // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 41, s. 12.

Rec. książki: Rozmowa z Tobą : [wiersze] / Anna Skoczylas. - Kraków ; Wrocław, 1984.

Na bożym gościńcu. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 74, dod. Bywalec, nr 65, s. 4.

Rec. książki: Boży gościniec / Zenon Złakowski - Olsztyn, 2003.

Na końcu są pytania // Życie Literackie. - 1983, nr 40, s. 11.

Rec. książki: Poezje wybrane / Tadeusz Kijonka. - Warszawa, 1982.

Na żywo. - Fot. // Życie Literackie. - 1987, nr 37, s. 10.

Rec. książki: Żółta taksówka : (wiersze i rysunki) / Paweł Vogler. - Kraków ; Wrocław, 1986.

Naczynie pisarskiej próżności // Nowe Książki. 2001, nr 9, s. 21.

Rec. książki: Nie boję się bezsennych nocy... : z księgi trzeciej / Józef Hen. Warszawa, 2001.

Nadzieja do końca // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 19, s. 11.

Rec. książki: Błysk flesza : [wiersze] / Teresa Truszkowska. - Warszawa, 1984.

„Nadzieje, modlitwy i strach” // Twórczość. - 1987, nr 8, s. 100.

Rec. książki: Ślad : [wiersze] / Jerzy Hordyński. - Kraków ; Wrocław, 1985.

Naturalna sztuczność. - Fot. // Życie Literackie. - 1985, nr 36, s. 10.

Rec. książki: Wiersze wybrane / Janusz Styczeń. - Kraków ; Wrocław, 1984.

Nie dokończona ojczyzna // Nowe Książki. 1996, nr 11, s. 44 45.

Rec. książki: Kamienny ogród : relacje liryczne z podróży do Bretanii / Alicja Bykowska Salczyńska. Olsztyn, 1996.

Nie mówić na klęczkach // Dziennik Pojezierza. - 1991, nr 41, s. 5.

Rec. książki: Testament Schlichtingera / Paweł Jaszczuk. - Olsztyn, 1991.

Nie tylko sceny z życia Helofitów // Ocalenie przez Poezję. - R. 3 (1995), s. 7.

Rec. książki: Błoto / Jan Jastrzębski. – Gołdap ; Suwałki, 1995

Niewolnik metafor // Dziennik Pojezierza. - 1986, nr 16, s. 5.

Rec. książki: Dzień słońca : [wiersze] / Stefan Połom. - Olsztyn, 1985.

O gustach się dyskutuje // Twórczość. - 2004, nr 11, s. 106-107.

Rec. książki: Kaliningrad, moja miłość : dwa pokrewne eseje podróżne / Andrzej Mencwel. - Olsztyn, 2003.

O poecie głęboko zwykłym // Twórczość. - 2005, nr 2/3, s. 222-224.

Rec. książki: Akropol i cebula : o Zbigniewie Herbercie / Janusz Drzewucki. - Warszawa, 2004.

O „Szkicach małych i mniejszych” Piotra Piaszczyńskiego // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 102, s. 7.

Rec. książki: Szkice małe i mniejsze / Piotr Piaszczyński. - Olsztyn, 1999.

Obecność czyli wierność // Nowe Książki. - 2005, nr 6, s. 12.

Rec. książki: Chemia zdziwienia / Piotr Linek. - Lublin, 2005.

Ocalić od nieczułości // Nowe Książki. 2003, nr 6, s. 52 53.

Rec. książki: Tylko czułość idzie do nieba / Tomasz Jastrun. Warszawa, 2003.

Od Hiszpanii do abstrakcji. - Fot. // Życie Literackie. - 1984, nr 5, s. 10.

Rec. książki: Wiersze wybrane / Jan Wyka. - Warszawa, 1983.

Oda - probierz wspólnoty // Twórczość. 1997, nr 8, s. 135 137.

Rec. książki: Oda w poezji polskiej / Teresa Kostkiewiczowa. Wrocław, 1996.

Odcienie emigracji // Nowe Książki. - 1994, nr 6, s. 19.

Rec. książki: Londyn - Toronto - Vancouver : rozmowy z pisarzami emigracyjnymi / oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Niewiadomski. - Lublin, 1993.

Odnawianie wszechrzeczy // Nowe Książki. - 2005, nr 1, s. 61.

Rec. książki: Apokatastasis / Tadeusz Żukowski. - Poznań, 2003.

[Ojczyzna] // Kwartalnik Artystyczny. 2000, nr 4, s. 192 194.

Rec. książki: Ojczyzna / Henryk Grynberg. Warszawa, 1999.

Paideuma Kazaneckiego // Poezja. - 1988, nr 10, s. 96-97.

Rec. książki: Na powódź i na wiatr : [wiersze] / Wiesław Kazanecki. - Olsztyn, 1987.

Pamiętnik i rozrachunek // Autograf. - 1990, nr 7/8, s. 111.

Rec. książki: Kronika z Mazur : [powieść] / Erwin Kruk. - Warszawa, 1989.

[Panie koniu...] // Zielony Sztandar. - 1987, nr 29, dod. Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, nr 29, s. 10.

Rec. książki: Panie koniu... : [proza] / Julian Kawalec. - Kraków, 1986.

Pejzaże z pamięci // Nowe Książki. 2001, nr 7, s. 42 43.

Rec. książki: Mgnienia / Andrzej Turczyński. Białystok, 2000.

[Pieśń niepodległa] // Miesięcznik Literacki. - 1989, nr 6, s. 134 135.

Rec. książki: Pieśń niepodległa : pisarze i wydarzenia : 1939-1942 / Marian Lesław Bartelski. - Kraków, 1988.

Piosenki o miłości // Nowe Książki. 1997, nr 10, s. 62 63.

Rec. książki: Elegie o weselu i radosne smutki / Leszek Aleksander Moczulski. Kraków, 1997.

Pochwała tomu „Znikanie” Erwina Kruka [Dokument elektroniczny] // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. - 2006, nr 1/2. Tryb dostępu : http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_06-ie/2_1.html

Rec. książki: Znikanie / Erwin Kruk Olsztyn, 2005.

Pociecha mieszka na Mazurach. - Il. // Warmia i Mazury. - 2001, nr 1/2, s. 39.

Rec. książki: Jeleń Thorwaldsena / Wojciech Kass. - Warszawa, 2000.

Podręcznik do historii polszczyzny // Sycyna. 1998, nr 22, s. 16.

Rec. książki: Język polski / Anna Dąbrowska. Wrocław, 1998.

Podręcznik odtruwania języka i ludzkich wnętrz // Nowy Nurt. 1996, nr 6, s. 10 11.

Rec. książki: Nowy podręcznik wydajnego zażywania narkotyków / Witold Wirpsza. Poznań, 1995.

Podwójne istnienie poety : rzecz o Mieczysławie Jastrunie // Życie Literackie. - 1983, nr 5, s. 10.

Rec. książek: Wiersze z jednego roku / Mieczysław Jastrun. - Warszawa, 1981 ; Inna wersja / Mieczysław Jastrun. - Warszawa, 1982.

Poezja kondensacyjna. - Fot. // Życie Literackie. - 1984, nr 50, s. 10.

Rec. książki: Marynarze pociągów dalekobieżnych : [wiersze] / Bogusław Sławomir Kunda. - Kraków ; Wrocław, 1984.

Poezja krainy „Gdzie żyje nieobecność”. - Il. // Topos. - 2005, nr 4, s. 139-142.

Rec. książki: Znikanie / Erwin Kruk Olsztyn, 2005.

Poezja przekory // Nowe Książki. 2004, nr 4, s. 70.

Rec. książki: Reszta większa od całości / Wacław Oszajca. Warszawa, 2003.

[Poezja wymiaru sanctum] // Nowe Książki. - 1993, nr 12, s. 41.

Rec. książki: Poezja wymiaru sanctum : Kamieńska, Jankowski, Twardowski / Zofia Zarębianka. - Lublin, 1992.

Poezje ruin i nadziei.- Il. // Sycyna. - 1996, nr 3, s. 18.

Rec. książki: Misterium : [poezje] / Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn, 1995.

[Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795 1939] // Komunikaty Mazursko Warmińskie. 2003, nr 3, s. 403 405.

Rec. książki: Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795 1939 / Zenona Rondomańska. Olsztyn, 2002.

Połamany ząb mądrości // Nowe Książki. 2002, nr 3, s. 30 31.

Rec. książki: Ząb mądrości : Iwaszkiewiczowskie miejsca, znaki i symbole / Andrzej Turczyński. Koszalin, 2001.

Pomiędzy obcością i swojskością // Poezja. - 1990, nr 4/6, s. 99-100.

Rec. książki: Z krainy Nod : [poezje] / Erwin Kruk. - Warszawa, 1987.

Portret Iwaszkiewicza // Nowe Książki. 1999, nr 11, s. 35 36.

Rec. książki: Pogoda burzy nad Palermo / Eugeniusz Kabatc. Warszawa, 1999.

Portret zbiorowo namalowany // Nowe Książki. 2001, nr 6, s. 32 33.

Rec. książki: Kornel Filipowicz : szkice do portretu / Antoni Aleksandrowicz [et al.]. Kraków, 2000.

Porządek przedustawny // Nowe Książki. 1997, nr 2, s. 22.

Rec. książki: Literatura polska w latach 1986 1995 / Stanisław Burkot. Kraków, 1996.

Poza dobrem i złem // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 4, s. 12.

Polem.: Recenzja recenzji / Aleksander Nawrocki // Tu i Teraz. - 1984, nr 12, s. 2. Odp.: Wybuch z iskier // Życie Literackie. - 1984, nr 22, s. 12.

Rec. książki: Wielcy ponad zmęczenie : [wiersze] / Krystyna Godlewska. - Warszawa, 1983.

Poza pesymizmem i optymizmem. - Il. // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 177, s. 8.

Toż: Czas Kultury. - 1993, nr 1, s. 96-97.

Rec. książki: Olśnienia / Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn, 1992.

Pożegnanie z lasem. - Il. // Nowe Książki. - 1994, nr 10, s. 36-37.

Toż: Gazeta Warmińska. - 1994, nr 13, s. 9.

Rec. książki: W rodzinnych stronach / Ernst Emil Wiechert. - Olsztyn, [1993].

Pożegnanie z tematem regionalnym // Miesięcznik Literacki. - 1987, nr 2/3, s. 196-197.

Rec. książki: Zwierza gwiazda : antologia opowiadań o Warmii i Mazurach / wybór, wstęp i posł. Andrzej Staniszewski. - Olsztyn, 1985.

Prawdy najmniejsze. - Il. // Posłaniec Warmiński. - 2004, nr 12, s. 10.

Rec. książki: Pochylone lampy / Jan Pietrzyk. - Olsztyn, 2004.

Proklamacja pięknego życia // Nowe Książki. - 2005, nr 4, s. 74.

Rec. książki: Wiersz na oddech światło i falę / Jerzy Grupiński. - Poznań, 2004.

Prometeusz w XX wieku. - Fot. // Życie Literackie. - 1985, nr 42, s. 10.

Rec. książki: Koncert ciszy : [wiersze] / Bogusław Żurakowski. - Warszawa, 1984.

[Prószenie i pranie] // Pogranicza. 2002, nr 6, s. 92 93.

Rec. książki: Prószenie i pranie / Wojciech Kass. Warszawa, 2002.

Przeciwko chorobie epoki // Nowe Książki. 1999, nr 9, s. 29.

Rec. książki: Postscriptum : notatnik krytyczny / Julian Kornhauser. Kraków, 1999.

[Przygody Francjona] // Zielony Sztandar. - 1987, nr 1, dod. Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, nr 1, s. 10.

Rec. książki: Przygody Francjona : opowieść ucieszna / Charles Sorel. - Warszawa 1986.

Przypisy do Gombrowicza // Nowe Książki. 1997, nr 8, s. 16.

Rec. książki: Dzieła. T. 14 : Publicystyka ; Wywiady ; Teksty różne : 1963 1969 / Witold Gombrowicz. Kraków, 1997.

Pustynia słowa // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 14, s. 11.

Rec. książki: Dlaczego na miłość nie biją dzwony : [wiersze] / Danuta Maria Betto. - Łódź, 1984.

Radość ciągłej przemiany // Borussia. - Nr 9 (1994), s. 271-272.

Rec. książki: Terra Incognita : nowe odkrycia geograficzne i inne wiersze 1986-1990 / Wojciech Marek Darski. - Giżycko, 1993.

Radość, mrok i śpiew // Borussia. - Nr 8 (1994), s. 269.

Rec. książki: Wiersze i pieśni / Grażyna Zambrzycka. - Olsztyn, 1993.

Raje odzyskane // Nowe Książki. - 2006, nr 3, s. 58-59.

Rec. książki: Zielnik miłosny i inne liryki / Józef Baran. - Poznań, 2005.

Recenzja // Krajobrazy. - 1989, nr 16, s. 6.

Rec. książek: Almanachomachia : [fraszki]/ Wacław Klejmont. - Suwałki, 1988 ; Ciąg logiczny : [wiersze] / Mirosław Słapik. - Suwałki, 1988 ; Dolina mojej rzeki : [wiersze] / Józefa Drozdowska. - Suwałki, 1988 ; Ucząc się eschatologii : [wiersze] / Hanna Karaś. - Suwałki, 1988 ; Wiersze z odrobiną ironii / Grażyna Dobreńko-Falecka. - Suwałki, 1988.

Rekonstrukcje mentalności wygnańczych // Nowe Książki. 1998, nr 12, s. 36.

Rec. książki: Jerozolima i Babilon : miasta poetów emigracyjnych / Wojciech Ligęza. Kraków, 1998.

Rodzina ludzka w Ostródzie [Dokument elektroniczny] / Zbigniew Chojnowski // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski - 2005, nr 3/4 [Tryb dostępu : http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_05-ie/chojnowski.htm].

Rec. książki: Miejsce na ziemi / Jan Dąbrowski. - Olsztyn, 2005.

Rozmowa po zagładzie. - Il. // Tygodnik Kulturalny. - 1986, nr 12, s. 12.

Rec. książki: Cesarski walc : [proza] / Stanisław Benski. - Kraków, 1985.

Rozpacz i nadzieja : debiut poety z Mrągowa. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 21, s. 9.

Rec. książki: Dar języków i inne przejęzyczenia / Mariusz Więcek. - Gdańsk, 2005.

Rozprawianie o poezji // Nowe Książki. 1999, nr 10, s. 58.

Rec. książki: Prorocy i sztukmistrze : eseje o poezji polskiej XX wieku / Jerzy Poradecki. Warszawa, 1999.

Rusałka na wakacje // Tygodnik Kulturalny. - 1986, nr 27, s. 12.

Rec. książki: Moralność rusałki : letnia idylla : [opowiadanie] / Eberhard Panitz. - Warszawa, 1986.

Salon literacki nad Narwią // Rzeczpospolita. - 1995, nr 208, s. 23.

Rec. książki: Salon Literacki Ireny Knapik-Machnowskiej i Edwarda Kupiszewskiego : Ostrołęka 1995 sześć wieczorów / red. zespół: Tomasz Kalinowski, Irena-Knapik-Machnowska, Edward Kupiszewski, Leszek Sokoll. - [Cz. 1]. - Ostrołęka, 1995.

Setnik mądrości ludowych // Gazeta Olsztyńska. - 1985, nr 185, s. 6.

Rec. książki: O Bogu, jego sługach i diabelskich sztuczkach : setnik legend Południowej Słowiańszczyzny / wybrał, tł., oprac. i wstępem opatrzył Krzysztof Wrocławski. - Warszawa, 1985.

[Sceny miłosne, sceny miłosne] // Miesięcznik Literacki. - 1987, nr 1, s. 129-131.

Rec. książki: Sceny miłosne, sceny miłosne : [proza] / Krystyna Sakowicz. - Warszawa, 1986.

Silva rerum z Lutr na Warmii // Borussia. - Nr 23 (2000/2001), s. 189-190.

Rec. książki: Szkice o sztuce i kulturze / Antoni Sołuda. - Elbląg, 1999.

Siła pokory. - Il. // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2007, nr 3, s. 11.

Rec. książki: Muśnięcie lasu : [poezje] / Maria Połubińska. - Olsztyn, 2007.

Siła współczucia siłą wolności // Topos. - 2006, nr 1/2, s. 175-176.

Rec. książki: Notes / Ryszard Kapuściński. - Wyd. 4. - Warszawa, 2005.

Skrawek podartej fotografii raju // Borussia. - 1994, nr 9, s. 272.

Rec. książki: Jest pięknie / Mirosław Słapik. - Łódź, 1993.

Słuch na rzeczywistość // Borussia. - Nr 7 (1993), s. 213-214.

Rec. książki: Było jutro będzie wczoraj : [wiersze] / Maciej Cisło. - Warszawa, 1993.

[Smok] // Zielony Sztandar. - 1986, dod. Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, nr 8, s. 11.

Rec. książki: Smok : opowiadania / Anton Strašimirov. - Warszawa, 1985.

Smutki i żale // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 10, s. 9.

Rec. książki: Smutki i żale : [wiersze] / Tomasz Nocznicki. - Warszawa, 1984.

[Speranza] // Zielony Sztandar. - 1987, nr 12, dod. Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, nr 12, s. 12.

Rec. książki: Speranza : powieść współczesna / Sven Delblanc. - Warszawa, 1986.

Spod znaku katastrofy // Poezja. - 1985, nr 4, s. 92-93.

Rec. książki: Śmierć uśmiechu Giocondy : wybór poezji / Wiesław Kazanecki. - Białystok, 1983.

Spotkania przy ruinach, pamiątkach i w pamięci // Borussia. - Nr 9 (1994), s. 276-279.

Rec. książki: Śmierć wizjonerów / Jan Kasper. - Poznań, 1993.

[Stany mniejszych znaczeń] // Ocalenie przez Poezję. - R. 2 (1994), s. 12.

Rec. książki: Stany mniejszych znaczeń : [wiersze] // Tadeusz Dawidejt. - Giżycko, 1994.

Stopniowanie goryczy // Życie Literackie. - 1986, nr 5, s. 10.

Rec. książek: Kiedy zwrócono się do nas : [wiersze] / Andrzej Pierszkała. - Katowice, 1985 ; Nieprawda, że fiolet : [wiersze] / Piotr Bondel. - Warszawa, 1985 ; Noc przed ocaleniem : [wiersze] / Jan Kasper. - Warszawa, 1985 ; Po nas choćby cisza : [wiersze] / Piotr Fluks. - Warszawa, 1984 ; Serce o czterech ścianach : [wiersze] / Jerzy Conrad Korzeniowski. - Katowice, [1984].

Strumienie niecierpliwości // Borussia. - Nr 5 (1992), s. 136-138.

Toż: Czas Kultury. - 1993, nr 1, s. 97-98.

Rec. książki: Panopticum i inne wiersze / Andrzej Niewiadomski. - Lublin, 1992.

Suwalskie reminiscencje Marii Konopnickiej // Nowy Świat. - 1992, nr 270, s. 14.

Rec. książki: Trzy nowele / Maria Konopnicka - Suwałki, 1992.

Sybilla miasteczka. - Il. // Tygodnik Kulturalny. - 1986, nr 21, s. 12.

Rec. książki: Lustro : [powieść] / Daniel Boulanger. - Warszawa, 1985.

Symbole wspólnoty // Słowo Powszechne. - 1984, nr 76, s. 4.

Rec. książki: Wiersze wybrane / Wojciech Bąk / wybór i przedm. Stefan Jończyk. - Warszawa, 1985.

Symetria i diagnoza // Nowe Książki. 1997, nr 9, s. 47 48.

Rec. książki : Ślady przełomu : o prozie polskiej 1976 1996 / Przemysław Czapliński. Kraków, 1997.

[Szkoła poetycka Józefa Czechowicza w okresie międzywojennym] // Pamiętnik Literacki. - 1987, nr 1, s. 389-392.

Rec. książki: Szkoła poetycka Józefa Czechowicza w okresie międzywojennym : elementy socjologii i poetyki / Stanisław Gawliński. - Katowice, 1983.

Sztuka ballady // Nowe Książki. 1997, nr 1, s. 26.

Rec. książki: Ulica Ogrodowa / Adam Ziemianin. Kraków, 1996.

Sztuka dźwigania. - Il. // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2007, nr 2, s. 15.

Rec. książki: Autoportret niedokończony / Adriana Szymańska. - Toruń, 2006.

Sztuka i życie // Twórczość. - 1997, nr 9, s. 107-109.

Rec. książki: Powrót do Breitenheide : (dwa opowiadania) / Włodzimierz Kowalewski. - Olsztyn, 1997.

Sztuka obserwacji // Studium. 1999, nr 1/2, s. 166 168.

Rec. książki: Tanero / Marcin Baran. Kraków, 1998.

Sztuka, poezja, słowo // Poezja. - 1986, nr 5, s. 98-99.

Rec. książki: Tylko wierszem : szkice literackie / Anna Pogonowska. - Łódź, 1984.

Szyfry wiecznej codzienności // Życie Literackie. - 1985, nr 11, s. 10.

Rec. książki: Dzicy lokatorzy : [wiersze] / Andrzej Dróżdż. - Kraków ; Wrocław, 1984.

Ślad oporu // Nowe Książki. 2001, nr 1, s. 22.

Rec. książki: Twórczość Bolesława Leśmiana : studia i szkice / pod red. Tomasza Cieślaka, Barbary Stelmaszyk. Kraków, 2000.

Świadectwo kryzysu // Życie Literackie. - 1988, nr 19, s. 10.

Rec. książki: Życie w parterze : szkice o młodym reportażu / Andrzej Staniszewski. - Warszawa, 1987.

Świadectwo pustoszonego Sarajewa : książki poetyckie w serii „Biblioteki Pisarzy Sarajewa”, Sejny 1995 // Borussia. - Nr 14 (1997), s. 324 326.

Świat mierzony bólem // Nowy Nurt. - 1995, nr 14, s. 12.

Rec. książki: Jeziora wewnętrzne / Alicja Bykowska-Salczyńska. - Warszawa, 1994.

Świat opozycji // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 46, s. 8.

Rec. książki: Poezja ziemi : międzywojenna twórczość poetycka Mariana Czuchnowskiego / Janusz Kryszak. - Warszawa, 1984.

Światolog warmiński wobec Europy. - Il. // Nowe Książki. - 2002, nr 12, s. 62-63.

Rec. książki: Moralia : [poezje] / Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn, 2002.

[Światowanie] // Kwartalnik Artystyczny. 1999, nr 3, s. 140 141.

Rec. książki: Światowanie / Kazimierz Brakoniecki. Warszawa, 1999.

Świetna poezja w złych przekładach // Nowe Książki. 2000, nr 11, s. 46 47.

Rec. książki: Koniec sezonu pomarańczy / Yehuda Amichai. Izabelin, 2000.

[Polem.:] Świetna poezja w złej krytyce / Tomasz Korzeniowski // Nowe Książki. 2001, nr 4, s. 79 80.

TAK-NIE, czyli drwiące pytajniki // Poezja. - 1988, nr 12, s. 87-88.

Rec. książki: Pieniądze dla umarłych : [wiersze] / Andrzej Warzecha. - Warszawa, 1987.

Teraźniejszość z przeszłością. - Fot. // Życie Literackie. - 1984, nr 32, s. 12.

Rec. książki: Poezje / Jerzy Zagórski. - Warszawa, 1983.

Trud kochania świata // Nowe Książki. 1999, nr 7, s. 45.

Rec. książki: 33 zapewnienia o miłości do świata / Krzysztof Lisowski. Kraków, 1999.

Trwanie miłośników sztuki // Nowy Nurt. - 1994, nr 13, s. 12.

Rec. książki: Trwam... : [wiersze] / wybór wierszy i wstęp: Magdalena Tyszkiewicz. - Olsztyn, 1994.

„Trwanie wśród zwątpień” // Nowe Książki. - 2007, nr 7, s. 68.

Rec. książki: Lamentacje syna ziemi / Stanisław Dłuski. - Rzeszów, 2006.

Trzy antologie // Życie Literackie. - 1987, nr 50, s. 10.

Rec. książek: Debiuty poetyckie 82-83 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Warszawa 1986 ; Spalony raj : antologia młodej poezji religijnej / wybór, przedmowa i oprac. ks. Jan Sochoń. - Warszawa, 1986 ; Życie w drodze : antologia poezji hippisów. - Warszawa, 1986.

Twierdza wspomnień // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 36, s. 12.

Rec. książki: Pożegnanie twierdzy : [powieść] / Witold Zalewski. - Warszawa, 1985.

Uległa wyobraźnia // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 29, s. 12.

Rec. książki: Zejście na ląd / Bohdan Zadura. - Warszawa, 1983.

Ulica cesarska. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 104, s. 7.

Rec. książki: Powrót do Breitenheide : (dwa opowiadania) / Włodzimierz Kowalewski. - Olsztyn, 1997.

Ulubione wiersze Jana Twardowskiego. - Il. // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2007, nr 3, s. 10.

Rec. książki: Bóg czyta wiersze : antologia poezji polskiej / Jan Twardowski. - Białystok, 2005.

W celi szczegółu // Dziennik Pojezierza. - 1985, nr 242, s. 5.

Rec. książki: Dziennik zajęć : [wiersze] / Andrzej Wojciechowski. - Olsztyn, 1985.

W czyśćcu samotności // Nowe Książki. 1996, nr 12, s. 18.

Rec. książki: Beze mnie / Jerzy Hajduga. Kraków, 1996.

W drodze na Parnas // Dziennik Pojezierza. - 1988, nr 8, s. 4.

Rec. książki: W drodze na Parnas : almanach literacki WSP w Olsztynie / [oprac. red.] Wiesław Leszek Wyrzykowski. - Olsztyn, 1987.

W drzwiach wygnania // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 161, s. 8.

Toż: Czas Kultury. - 1993, nr 1, s. 95-96.

Rec. książki: Autobus do Mokin / Alicja Bykowska-Salczyńska. - Olsztyn, 1992.

W imię deziluzji? // Nowe Książki. 2001, nr 3, s. 55.

Rec. książki: W swoją stronę : antologia młodej poezji Śląska i Zagłębia / oprac. Paweł Majerski. Katowice, 2000.

W kinie pamięci // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 13, s. 9.

Rec. książki: Ucieczki : [powieść] / Stanisław Rogala. - Kielce, 1984.

W książce siła // Tygodnik Kulturalny. - 1986, nr 11, s. 9.

Rec. książki: Życie literackie wsi współczesnej na tle jej przeobrażeń kulturowych / Stanisław Siekierski. - Warszawa, 1985.

W nocy i za dnia // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 38, s. 12.

Rec. książki: Pułapka pod księżycem : [proza] / Marek Baterowicz. - Kraków, 1983.

W nurcie duchowych poszukiwań // Nowe Książki. 2000, nr 6, s. 56.

Rec. książki: Powroty Iwaszkiewicza / pod red. Agnieszki Czyżak, Jana Galanta i Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany. Poznań, 1999.

W poszukiwaniu epickiego oddechu // Twórczość. - 2001, nr 1, s. 111-113.

Rec. książki: Bóg zapłacz! / Włodzimierz Kowalewski - Warszawa, 2000.

Toż: Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. - 2000, nr 3/4, s. 148-151.

W poszukiwaniu syntezy poezji emigracyjnej // Przegląd Artystyczno Literacki. 1996, nr 11, s. 25.

Rec. książki: Literatura złej chwili dziejowej : szkice o drugiej emigracji / Janusz Kryszak. Warszawa, 1995.

Wakacyjny remanent // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 122, s. 14.

Rec. książki: Kiedy zima ma sił ku wiośnie : wybór wierszy i piosenek / Mariola Platte. - Warszawa, 1997.

Walka z czasem // Borussia. - Nr 18/19 (1999), s. 432 433.

Rec. książki: Kotlina / Jerzy Plutowicz. Białystok, 1998.

Warmia : krajobrazy jak ukojenie // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 60, dod. Magazyn, s. 7.

Rec. książki: Warmia : polski pejzaż / Mieczysław Wieliczko. - Bielsko-Biała, 1999.

Wciąż miłość // Nowe Książki. 2000, nr 2, s. 61 62.

Rec. książki: O życiu, które podoba się Bogu : świadectwa i medytacje / Jan Sochoń. Warszawa, 1999.

Wędruj z Orłowiczem // Dziennik Pojezierza. - 1991, nr 27, s. 6.

Rec. książki: Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii / Mieczysław Orłowicz. - Olsztyn, 1991.

Wiara w słowo czytane // Nowe Książki. 2000, nr 3, s. 49.

Rec. książki: Prywatna historia poezji / Małgorzata Baranowska. Warszawa, 1999.

Widziane z Kortau : książki // Dziennik Pojezierza. - 1991, nr 42, s. 6.

Rec. książki: Testament Schlichtingera / Paweł Jaszczuk. - Olsztyn, 1991.

„Wiele tu zagadek” // Nowe Książki. 2003, nr 7/8, s. 56 57.

Rec. książki: Wiersze Adama Mickiewicza / Jacek Łukasiewicz. Wrocław, 2003.

Wierność sobie : „Znikanie” Erwina Kruka. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 99, s. 13.

Rec. książki: Znikanie / Erwin Kruk. - Olsztyn, 2005.

Wiersze bez gorączki. - Il. // Życie Literackie. - 1985, nr 13, s. 10.

Rec. książki: Stan podgorączkowy / Janusz Ryszkowski. - Olsztyn, 1984.

Wiersze fizyczne // Gazeta Olsztyńska. - 1985, nr 279, s. 4.

Rec. książki: Wiersze fizyczne / Kazimierz Brakoniecki. - Warszawa, 1985.

Wiersze jak małe piramidy : poezja Andrzeja Sulimy-Suryna. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 167, s. 8.

Rec. książki: Posłaniec słowa / Andrzej Sulima-Suryn ; posłowie Anna Kuglin, red. i oprac. Anna Kuglin, Mateusz Osajda. - Szczecin, 2006.

Wiersze z wnętrza epoki // Topos. - 2007, nr 1/2, s. 193-195.

Rec. książki: Prawa natury / Ryszard Kapuściński. - Kraków, 2006.

Wieża z krwi i kości. - Fot. // Życie Literackie. - 1986, nr 7, s. 12.

Rec. książki: Ciemny pokój : [wiersze] / Aleksander Migo. - Kraków, 1985.

Wojenna Muza // Nowe Książki. - 2006, nr 7, s. 70.

Rec. książki: Poezje zebrane : wrzesień 1939 maj 1945 / Marian Hemar. - Łomianki, 2006.

„Wojna i pokój” po mazursku. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 247, s. 14.

Toż fragm.: Nowe Książki. 1998, nr 3, s. 32 33.

Rec. książki: O Napoleonie, nieszczęśliwej wojnie, dziejach europejskich i pruskich / Marcin Gerss ; wstęp i oprac. Grzegorz Jasiński. - Olsztyn, 1997.

Wrzawa słów, czyli z dala od etyki. - Fot. // Życie Literackie. - 1984, nr 26, s. 12.

Rec. książek: Wiersze sarmackie / Jerzy Harasymowicz. - Kraków, 1983 ; Cała góra barwników : [wiersze] / Jerzy Harsymowicz. - Kraków, 1983 ; Dronsky : wiersze / Jerzy Harasymowicz. - Kraków, 1983.

Wszyscy staniemy się światłem // Nowe Książki. 1998, nr 1, s. 18.

Rec. książki: Znak pojednania / Krzysztof Andrzej Jeżewski. Poznań, 1997.

[Wszystko mogło być inaczej] // Zielony Sztandar. - 1986, dod. Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, nr 10, s. 11.

Rec. książki: Wszystko mogło być inaczej : [proza] / Jan Mołda. - Łodź ; Kielce, 1985.

Wychodzenie z cienia // Dziennik Pojezierza. - 1991, nr 22, s. 5.

Rec. książki: Zapis z cienia : [poezje] / Andrzej Wojciechowski. - Dortmund, 1991.

[Wykolejenie] // Zielony Sztandar, nr 35, dod. Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, nr 35, s. 10.

Rec. książki: Wykolejenie : [powieść] / Inge von Wangenheim. - Warszawa, 1986.

Z dziejów opisowości literackiej // Świat Książki. - 1989, nr 9, s. 19.

Rec. książki: Z dziejów opisowości literackiej : rosyjski szkic fizjologiczny lat czterdziestych XIX wieku : narodziny kanonu / Wiktor Skrunda. - Warszawa, 1988.

Z intencjami prześmiewcy // Dziennik Pojezierza. - 1985, nr 104, s. 4.

Rec. książki: Sonety nieprawe : [poezje] / Józef Jacek Rojek. - Olsztyn, 1985.

Z materiałów mazurskich // Nowe Książki. - 2003, nr 4, s. 70-71.

Rec. książek: Księga Mazur / Fritz Skowronnek. - Olsztyn, 2002 ; Mazurzy - tradycja i codzienność / wybór i posł. Andreas Kossert ; teksty z jęz. niem. przeł. Elżbieta Kaźmierczak, Wiktor Leder - Olsztyn.

[Sprost.:] Korespondencja / Robert Traba // Nowe Książki. - 2003, nr 6, s. 80-81 ; [Odp.:] Nowe Książki. - 2003, nr 6, s. 81 ; [Sprost.:] Pro domo sua / Robert Traba // Borussia. - [Nr] 29 (2003), s. 217-220.

Z obfitości serca // Nowe Książki. 2001, nr 4, s. 34.

Rec. książki: Intymna księga genesis / Tadeusz Juda Żukowski. Poznań, 2000.

Zagrożenia i zgrzyty // Dziennik Pojezierza. - 1985, nr 104, s. 4-5.

Rec. książki: Lot i kara / [wiersze] / Stanisław Filipowicz. - Olsztyn, 1984.

Zagubiona poezja // Tygodnik Kulturalny. - 1983, nr 33, s. 12.

Rec. książki: Miecz : [wiersze] / Stanisław Skoneczny. - Kraków, 1982.

Zaproszenie do życia // Przegląd Tygodniowy. - 1986, nr 25, s. 13.

Rec. książki: Zaproszenie do snu : [wiersze] / Waldemar Chyliński. - Gdańsk, 1985.

Zawsze w drodze : w Olsztynie znajdują się unikalne teksty Immanuela Kanta. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 192, s. 11.

Rec. książki: Immanuel Kant : biografia / Steffen Dietzsch ; przekł. Krystyna Krzemieniowa. - Warszawa, cop. 2005.

Ze schizofrenią w tytule // Dziennik Pojezierza (Wyd. AB). - 1985, nr 19, s. 4.

Rec. książki: Dwie / Jerzy Ignaciuk. - Warszawa, 1984.

Ziemskie niebo cystersów // Nowe Książki. 2000, nr 4, s. 14 15.

Rec. książki: Nie tylko Beatrycze : niebieska i ziemska misja cystersów na Kresach zachodnich : (eseje i szkice) / [red. Sergiusz Sterna-Wachowiak]. Poznań, 1999.

Zmartwychwstały kraj mowy // Gazeta Olsztyńska. - 1982, nr 184. [właśc. 183] s. 6.

Toż: Tygodnik Kulturalny. - 1982, nr 28, s. 12.

Rec. książki: Żywoty / Kazimierz Brakoniecki. - Warszawa, 1982.

[Znak niejasny, baśń półżywa] // Kwartalnik Artystyczny. 2000, nr 1, s. 181 183.

Rec. książki: Znak niejasny, baśń półżywa / Jarosław Marek Rymkiewicz. Warszawa, 1999.

Znaki przejść // Nowe Książki. 2003, nr 11, s. 36 37.

Rec. książki: Gorycz / Jan Sochoń. Pelplin, 2003.

Znany i zagadkowy Konstanty // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 171, s. 8.

Rec. książki: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 1 / pod. red. Adama Kulawika i Jerzego S. Ossowskiego. - Kraków, cop. 2005.

Zwycięstwo „klerykała” // Nowe Książki. 1998, nr 10, s. 38.

Rec. książki: Dzienniki 1982 1990 / Marek Skwarnicki. Kraków, 1998.

Zwyczajność jak „manifest” : dwa razy o poezji R. L. Borkowskiego // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2006, nr 8, s. 20.

Rec. książki: Zwyczajne wiersze : pory/wy / Ryszard Longin Borkowski. - Olsztyn, 2006.

Źródła słowa // Przegląd Powszechny. 1995, nr 11, s. 233 235.

Rec. książki: Świadectwo słowa : rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej / Zofia Zarębianka. Kraków, 1993.

Życie-rozpad // Nowe Książki. 1997, nr 6, s. 34 35.

Rec. książki: Planeta ognia / Wojciech Kawiński. Kraków, 1997.

Żyjemy w światłocieniu // Nowe Książki. 1999, nr 6, s. 34 35.

Rec. książki: Światłocień / Piotr Linek. Lublin, 1999.

Utwory literackie w czasopismach i wydawnictwach zwartych

Adam : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. - 1989, nr 48, s. 4.

Antykohelet : [wiersz] // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 130.

Apokalipsa : [wiersz] // Fraza. - 2006, nr 3, s. 92-94.

Augustów : [wiersz] // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2007, nr 2, s. 21.

Auschwitz : [wiersz] // Akcent. - 2005, nr 3, s. 34.

Bez porównania : [wiersz] // Akcent. - 2005, nr 3, s. 34-35.

[Białaś jabłoni, kwiatów pełna, zapach z tobą] : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 102, s. 7.

Z cyklu „Dwa wiersze o wiośnie”.

Bliźni : [wiersz] // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2007, nr 2, s. 21.

[Bogowie żywią się tragedią...] : [wiersz] // Topos. 1999, nr 2/3, s. 64.

Z cyklu „Listy Orfeusza”.

Bożamęka : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 126

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Ból i ciepło : [wiersz] // Teka. - Nr 2/4 (2004/2005), s. 13-15.

Brzoza sprzed domu : [wiersz] // W: Poza słowa : antologia wierszy 1976-2006. [T.] 1 / wstęp, wybór i red. Tadeusz Dębowski ; posł. Marian Stala. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, cop. 2006. - S. 278

Brzozy nad Zatoką Miłą : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 144

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Być : [wiersz] // Fraza. 1997, nr 2, s. 38 39.

Chmury nad Jeziorem Mokrym : [wiersz] // Pracownia. - 2003, nr 3/4, s. 25.

Chyliniak : [wiersz] // Pracownia. - 1993, nr 12, s. 35.

Czczo skrzypią drzwi... : [wiersz] // Ocalenie przez Poezję. - R. 2 (1994), s. 1.

Czwartek literacki : [wiersz] // Miesięcznik Literacki. - 1989, nr 7, s. 35.

Deszczu uj, uj, nie pluj : [proza] // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2006, nr 5, s. 6-7.

Do historyka : [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 13.

[Dojrzewałem, abyś uczuła...] : [wiersz] // Topos. 1999, nr 2/3, s. 64.

Z cyklu „Listy Orfeusza”.

Domostwo : [wiersz] // Dekada Literacka. - 2003, nr 7/8, s. 51.

Domostwo : [wiersz] // Dekada Literacka. 2003, nr 7/8, s. 51.

Dramat : [wiersz] // Sycyna. - 1999, nr 1, s. 11.

Drogowskazy przy Wysokiej Bramie : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 149

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Drzewa i wody : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 150

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Dwie łódki na jeziorze Ukiel : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 143

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Dyszenie : [wiersz] // Nowy Nurt. - 1994, nr 8, s. 9.

Galeria w Starym Ratuszu : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 127

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Gawron i skrzypce : [wiersz] // Nowy Nurt. - 1994, nr 8, s. 9.

Głowa Orfeusza na brzegu wyspy Lesbos : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1983, nr 17, s. 9.

Idę na żywioł : [wiersz] // Borussia. - Nr 22 (2000), s. 307.

Idę na żywioł : [wiersz] // Borussia. - Nr 22 (2000), s. 307.

Ja Anteusz? : [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 13.

Jadwiga Kożuchowska : [wiersz] // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 128.

[Jesienią uchodził na pola...] : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 192, s. 13.

Z cyklu „Pola widzenia”.

Toż: Kwartalnik Literacki. - 1999 nr 1 s. 82-83 ; Kresy. 1999, nr 1, s. 82.

Jezioro Trackie zimą : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 142

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

[Kajak unoszą fale jak skrzydła...] : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 192, s. 13.

Z cyklu „Pola widzenia”.

Toż: Kresy. 1999, nr 1, s. 82 ; Kwartalnik Literacki. - 1999 nr 1 s. 82-83.

Kaliningrad na tle Immanuela Kanta : [wiersz] // Borussia. - Nr 22 (2000), s. 281.

Kamienica secesyjna z 1901 roku : // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 129

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Katedra : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 130

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Kazimiera Grądzka : [wiersz] // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2006, nr 8, s. 7.

Toż: Poezja Dzisiaj. - Nr 54/55 (2006/2007), s. 103-104.

Koniec lutego pod Malborkiem : [wiersz] // Pracownia. - 2003, nr 3/4, s. 23.

Krutynia : [wiersz] // Pogranicza. - 2004, nr 4, s. 17-18.

Krutynia = Kruttinna : [wiersz] // Znad Pisy. - Nr 11 (2002), s. 274-275.

Krynica : [wiersz]. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 168, s. 8.

Krzyk mewy : [wiersz] // Znad Pisy. - Nr 5 (1997), s. III okł.

Księga domu : [wiersz] // Arkusz. - 1997, nr 7, s. 12.

„Kto ty jesteś” : [wiersz] // Integracje. - Nr 27 (1991), s. 75.

Las Miejski w promieniach : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 146

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Lechita : [proza] // Bestseller. - 1990, nr 6, s. 26.

List do syna : [wiersz] // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2007, nr 1, s. 14.

List o nienarodzonym synu // Warmia i Mazury. - 1983, nr 17, s. 9.

Listopad w Bałdach : [wiersz] // Topos. - 2004, nr 3/4, s. 103.

Logos : [wiersz] // Sycyna. - 1999, nr 1, s. 10.

Łabędzia szyja (jezioro Ukiel) : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 145

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Majowe : [wiersz] // Czas Kultury - 1993, nr 5, s. 68.

Toż: Przegląd Artystyczno Literacki. 1997, nr 1/2, s. 25.

Majowy spacer po bałdzkim lesie : [wiersz] // Posłaniec Warmiński. - 2008, nr 9/10, s. 35.

Mam pytanie : [wiersz]. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 168, s. 8.

Manfred Kamiński : [wiersz] // Pracownia. - 1993, nr 12, s. 35.

Martyrologia : [wiersz] // Akcent. - 2005, nr 3, s. 36-37.

Mazurskie odjazdy : [wiersz] // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 126.

Mazurskie odjazdy : [wiersz] // Borussia. - Nr 7 (1993) s. 87.

Mazurskie odjazdy : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1989, nr 9, s. 8.

Michał Kajka :[wiersz] // Znad Pisy. - 1990, [nr specjalny] : wrzesień, s. 19.

Modlitwa : [wiersz] // Integracje. - Nr 27 (1991), s. 74-75.

Mozaika w Wysokiej Bramie : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 140

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

[Mój cień przezroczysty wynurza się z zapachów ziemi...] : [wiersz] // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 129.

Z cyklu „Dwa wiersze o ziemi”.

Toż: Krasnogruda. - 1995, nr 4, s. 63.

Mój dom : [wiersz] // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 128.

Toż: Arkusz. 1997, nr 7, s. 12.

Mój rodowód : [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 13.

Myśl ze spaceru : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 128

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Myśl ze spaceru (II) : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 132

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Na Moście Jana : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 135

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Na otwarcie McDonald'sa w Olsztynie : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 82, s. 14.

Toż W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. - S. 93

Na początku : [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 13.

Na polnej drodze : [wiersz] // Borussia. - 1995, nr 11, s. 168.

Na polnej drodze : [wiersz] // Nowy Nurt. - 1994, nr 8, s. 9.

Na Starówce : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 133

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Na wzgórzu nadjeziornym : [wiersz] // Kresy. - 1993, nr 16, s. 157.

Toż: Borussia. - Nr 11 (1995), s. 127.

Nad jeziorem o świcie lub o zmierzchu : [wiersz] // Znad Pisy. -Nr 13-14 (2004/2005), s. III okł.

Toż: Kresy. - 2006, nr 1/2, s. 112.

Nad Łyną pod zamkiem : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 138

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Nad Śniardwami : [wiersz] // Borussia. - Nr 5 (1992), s. 121.

Toż: Borussia. - Nr 11 (1995), s. 125 ; Jaćwież. - Nr 15 (2001), s. 18 ; W: Borussia - ziemia i ludzie : antologia literacka / oprac. Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. - S. 525

Narodziny : [wiersz] // Teka. - Nr 2/4 (2004/2005), s. 13-15.

Narzekał raz nudziarz : [wiersz]. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 168, s. 8.

Naśladowanie z Jezusa : [wiersz] // Posłaniec Warmiński. - 2008, nr 9/10, s. 37.

Nazajutrz : [wiersz] // Fraza. - 2006, nr 3, s. 92-94.

Nic a nic : [wiersz] // Borussia. - Nr 5 (1992), s. 153 okł.

Toż: Borussia. - Nr 11 (1995), s. 126.

Nic nie wzrusza : [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1986, nr 46, s. 6.

[Nie płacz nad nią...] : [wiersz] // Borussia. - Nr 18/19 (1999), s. 340.

Z cyklu „Cztery wiersze o nadziei”.

Niećwiczony : [wiersz] // Fraza. - 2006, nr 3, s. 92-94.

Niedobycie : [wiersz] // Kresy. 2002, nr 3/4, s. 85.

Niedziela Palmowa 2004 : [wiersz] // Topos. - 2004, nr 3/4, s. 104.

Niemowa : [wiersz] // Przegląd Powszechny. 1997, nr 9, s. 217.

Niemowy : [wiersz] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). - S. 31-33

Niewidomy : [wiersz] // Kresy. 2002, nr 3/4, s. 86.

Nowe listy Orfeusza : [wiersz] // Śląsk. 1999, nr 12, s. 22 23.

Nowe narodziny : [wiersz] // Sycyna. - 1999, nr 1, s. 10

O kapliczce : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. - Nr 54/55 (2006/2007), s. 105.

O przodku w kominie : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. - Nr 54/55 (2006/2007), s. 103.

Obcowanie : [wiersz] (z aluzją do Anny Kamieńskiej) // Twórczość. - 2006, nr 5, s. 47.

[Od początku byłaś przezroczystością...] : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 2000, nr 1, s. 28.

Oddawanie : [wiersz] // Teka. - Nr 2/4 (2004/2005), s. 13-15.

Odległość : [wiersz] // Przegląd Powszechny. 1997, nr 9, s. 217.

[Odnawiasz się jak Afrodyta] : [wiersz] // Borussia. - Nr 18/19 (1999), s. 341-342.

Z cyklu „Cztery wiersze o nadziei”.

Odwiedziny : [wiersz] // Kresy. 1996, nr 2, s. 140.

Odwitanie : [wiersz] (pamięci Hieronima Skurpskiego) // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 222, s. 3.

Ograniczenie : epitafium żartobliwe : [wiersz] // Nowy Nurt. - 1995, nr 20, s. 4.

[Oni uradzili, że ujrzę Cię...] : [wiersz] // Topos. 1999, nr 2/3, s. 63.

Z cyklu „Listy Orfeusza”.

[Opustoszało nad moją zatoką dzieciństwa...] : [wiersz] // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 127.

Z cyklu „Dwa wiersze o pamięci”.

Opuścić klęskę : [wiersz] // Sycyna. - 1999, nr 1, s. 11.

Toż: Dekada Literacka. - 2003, nr 7/8, s. 51.

Pacjent : [wiersz] // Teka. - Nr 2/4 (2004/2005), s. 13-15.

Pajęczyna nad ranem : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 147

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Pamięć : [wiersz] / Zbigniew Chojnowski // Fronda. - Nr 11/12 (1998), s. 262 263.

Panorama zza Jeziora Długiego : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 131

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Patrząc na dziczejący park w Stawisku : [wiersz] // Fraza. 1997, nr 2, s. 38 39.

Październik 1992 : [wiersz] // Przegląd Artystyczno Literacki. 1997, nr 1/2, s. 24.

Pewne : [wiersz] // Fraza. - 2006, nr 3, s. 92-94.

Pierwsze i ostatnie : [wiersz] // Przegląd Powszechny. 1997, nr 9, s. 216.

Piękno Mazur : [wiersz] // W: Leśniczówka Pranie : antologia wierszy / wybór, układ i oprac. Zbigniew Fałtynowicz. - Wyd. 2 poszerz. - Gołdap : „Z bliska” : Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate”, 2006. - S. 65

Piękno Mazur : w związku z K. I. G. : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska - 2006, nr 102, dod. Gazeta Uniwersytecka, nr 5, s. 8u.

Pisz 11 grudnia 2003 : [wiersz] // Topos. - 2004, nr 3/4, s. 103-104.

Toż: Znad Pisy. - Nr 12 (2003), s. III okł.

Po : [wiersz] // Jaćwież. - Nr 27/28 (2004), s. 32.

Pamięci Czesława Miłosza.

Pobudka : [wiersz] // Teka. - Nr 2/4 (2004/2005), s. 13-15.

Pod koniec lata : [wiersz] // Teka. - Nr 2/4 (2004/2005), s. 13-15.

Podwórko przy ulicy Warmińskiej : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 139

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Pogody : [wiersz] // Fraza. - 2006, nr 3, s. 92-94.

Pojedynczość : [wiersz] // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 130.

Postój : [wiersz] // Kresy. - 2006, nr 1/2, s. 112.

Powietrze jest : [wiersz] // Kresy. - 2006, nr 1/2, s. 113.

Powrót w bezpowrotność : [wiersz] // Borussia. - Nr 9 (1994), s. 188.

Toż: Borussia. - Nr 11 (1995), s. 129.

Pozastodole : [wiersz] // Przegląd Artystyczno Literacki. 1997, nr 1/2, s. 25.

Toż W: Poza słowa : antologia wierszy 1976-2006. 1 / wstęp, wybór i red. Tadeusz Dębowski ; posł. Marian Stala. - Gdańsk : Wydaw. Słowo/obraz Terytoria, cop. 2006. - S. 278

[Póki świt jak pomarańcza...] : [wiersz] // Borussia. - Nr 18/19 (1999), s. 341.

Z cyklu „Cztery wiersze o nadziei”.

[Pragnę Cię upewnić...] : [wiersz] // Topos. 1999, nr 2/3, s. 63.

Z cyklu „Listy Orfeusza”.

Przebywasz : [wiersz] // Kresy. - 2006, nr 1/2, s. 113.

Przed grobem Emmanuela Kanta : [wiersz] // Borussia. - Nr 9 (1994), s. 145.

Przed zaśnięciem : [wiersz] // Nowy Nurt. - 1995, nr 20, s. 4.

Przedwiośnie : [wiersz] // Kresy. - 1993, nr 16, s. 157.

Przejście przez Olsztyn : [wiersz] - Il. // Krasnogruda. - Nr 5 (1995) s. 62.

Również inf. o autorze.

Toż: Borussia. - Nr 11 (1995), s. 128 ; W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. - S. 47

Przekroczenie : [wiersz] // Fraza. 1997, nr 2, s. 38 39.

Przesilenie : [wiersz] // Miesięcznik Literacki. - 1989, nr 7, s. 35.

Przez otwarte okno : [wiersz] // Twórczość. - 2006, nr 5, s. 48-49.

[Przez pewien czas umieraliśmy razem...] : [wiersz] // Topos. 1999, nr 2/3, s. 64.

Z cyklu „Listy Orfeusza”.

Przypominaniem : [wiersz] // Ocalenie przez Poezję. - R. 3 (1995), s. 4.

Psalm : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. - 1988, nr 38, s. 5.

Punkt widokowy : [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 13.

Renata : [wiersz] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). - S. 34-37

Rezerwat Redykajny : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 148

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Rośliny // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk twórczych : 1983. - Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego ; Pojezierze, 1983. - S. 113

Rozluźnienie : [wiersz] // Nowy Nurt. - 1994, nr 8, s. 9.

Rozmyślania Orfeusza // Warmia i Mazury. - 1983, nr 17, s. 9.

Ryba : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. - 1988, nr 38, s. 5.

Rytmy Śniardw : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 192, s. 13.

Z cyklu „Pola widzenia”.

Toż: Kwartalnik Literacki. - 1999 nr 1 s. 82-83 ; Kresy. 1999, nr 1, s. 82.

Skarb : [wiersz]. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 168, s. 8.

Skwir mew : [wiersz] // Arkusz. 1997, nr 7, s. 12.

Spalanie żywcem : [wiersz] // Integracje. - Nr 27 (1991), s. 75.

Spływ : [wiersz] // Kresy. 1996, nr 2, s. 140.

Spotkanie : [wiersz] // Sycyna. 1996, nr 24, s. 11.

Spotkanie na Targu Rybnym : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 134

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Spotykam Igora Hrywnę : [wiersz] // Portret. - Nr 2 (1996), s. 20.

[Sprawdź, czy jestem...] : [wiersz] // Topos. 1999, nr 2/3, s. 63.

Z cyklu „Listy Orfeusza”.

[Staniesz jak w dymie...] : [wiersz] // Borussia. - Nr 18/19 (1999), s. 340.

Z cyklu „Cztery wiersze o nadziei”.

[Stawałem na granicy...] : [wiersz] // Topos. 1999, nr 2/3, s. 64.

Z cyklu „Listy Orfeusza”.

Styczeń bez śniegu : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 192, s. 13.

Z cyklu „Pola widzenia”.

Toż: Kwartalnik Literacki. - 1999 nr 1 s. 82-83 ; Kresy. 1999, nr 1, s. 83.

Szara nasza kraina : [wiersz] // Znad Pisy. - Nr 9 (2000), s. III okł.

Toż: Borussia. - Nr 23 (2000/2001), s. 115.

Szliśmy : [wiersz] // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 130.

Śniardwy : [wiersz] // Borussia. - Nr 7 (1993) s. 87.

Rec.: W lustrze Śniardw / Elżbieta Konończuk // Borussia. - Nr 8 (1994), s. 270-271.

Świniobicie : [wiersz] // Arkusz. 1997, nr 7, s. 12.

Świt nad wsią : [wiersz] // Twórczość. - 2006, nr 5, s. 48.

Ta bez imienia : [wiersz] // Sycyna. 1996, nr 24, s. 11.

Ta mała papierówka : [wiersz] // Czas Kultury. - 1993, nr 5, s. 69.

Tam : [wiersz] // Przegląd Artystyczno Literacki. 1997, nr 1/2, s. 24.

Tata, niebo i ja : [wiersz]. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 168, s. 8.

Tezeusz : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. - 1989, nr 48, s. 4.

Tęsknota : [wiersz] // Kresy. 2002, nr 3/4, s. 86.

[To jest zemsta tych, którzy mieszkali tu przede mną...]: [wiersz] // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 126.

Z cyklu „Dwa wiersze o pamięci”.

Tropy na wodzie : (proza spływowa) // Borussia. - Nr 24/25 (2001), s. 72-88.

Dziennik z trasy kajakowej Ostróda-Ruciane.

Tu jeziora : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 141

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Turystyka : [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2006, nr 1, s. 13.

Uliczna ikona : [wiersz] // W: Poza słowa : antologia wierszy 1976-2006. T. 1 / wstęp, wybór i red. Tadeusz Dębowski ; posł. Marian Stala. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, cop. 2006. - S. 279

W domu : [wiersz] // Akcent. - 2005, nr 3, s. 35.

W lesie : [wiersz] // Sycyna. 1996, nr 24, s. 11.

Wakacje : [wiersz] / Zbigniew Chojnowski // Kresy. 1996, nr 2, s. 141.

Wewnątrz i zewnątrz : [wiersz] // Nowy Nurt. - 1995, nr 20, s. 4.

Wiedza pierwsza : [wiersz] // Twórczość. - 2006, nr 5, s. 48.

Wiersz o nas : [wiersz] // Akcent. - 2005, nr 3, s. 35-36.

Wiesiek Paszkowski : (Halinie Paszkowskiej) : [wiersz] // Pracownia. - 1993, nr 12, s. 34.

Wiosna 2006 : [wiersz] // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2006, nr 6, s. 3.

Wiosna w okolicach Gietrzwałdu : [wiersz] // Pracownia. - 2003, nr 3/4, s. 24.

Wody i drogi : [wiersz] // Jaćwież. - Nr 6 (1999), s. 38.

Wszystkich Świętych : [wiersz] // Topos. - 2004, nr 3/4, s. 104-105.

Wybrańcy bogów : [wiersz] // Borussia. - Nr 13 (1996), s. 256.

Wyjście na krużganki : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 136

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Wyjście na spacer : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 125

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Wyjście z nocy : [wiersz] // Znad Pisy. - Nr 5 (1997), s. III okł.

Wyprawa : [wiersz] // Kresy. 2002, nr 3/4, s. 87.

Toż: Topos. - 2004, nr 3/4, s. 105.

Wyspy : [wiersz] // Przegląd Artystyczno Literacki. 1997, nr 1/2, s. 25.

Wystrzał : [wiersz] // Przegląd Artystyczno Literacki. 1997, nr 1/2, s. 24.

Wzgórza : [wiersz] // Borussia. - Nr 7 (1993) s. 88.

XXX : (wiersz który niegdyś byłby polityczny) // Poezja Dzisiaj. - Nr 54/55 (2006/2007), s. 105.

Toż: Krajobrazy i Spojrzenia. - 2006, nr 8, s. 7.

Z drugiego brzegu Śniardw : [wiersz] // Pracownia. - 2003, nr 3/4, s. 22.

Z kłębka uczuć : [wiersz] // Odra. - 2004, nr 6, s. 101.

Z listów do mego dzieciństwa : [wiersz] // Pracownia. - 1993, nr 12, s. 34.

[Za pajęczyną nieprzekraczalnych zakazów...] : [wiersz] // Topos. 1999, nr 2/3, s. 63.

Z cyklu „Listy Orfeusza”.

Za stołami : [wiersz] // Kresy. - 1993, nr 16, s. 157.

Zachód nad rzeką : [wiersz] // Kresy. - 2006, nr 1/2, s. 113-114.

Zamarznięte jezioro : [wiersz] // Czas Kultury - 1993, nr 5, s. 69.

Zamek z oddali : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 137

Z cyklu „Moja kronika olsztyńska”.

Zanim odszedłem do krainy Nod : [wiersz] // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 127.

Zapiski z Grecji : [proza] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 246-273

[Ze wzgórz rośnie gotyk...] : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 102, s. 7.

Z cyklu „Dwa wiersze o wiośnie”.

Zima pod Butrynami : [wiersz] // Pracownia. - 2003, nr 3/4, s. 21.

Zmierzch nad Bałdami : [wiersz] // Topos. - 2004, nr 3/4, s. 106.

[Znad rozgrzebanych kartoflisk...] : [wiersz] // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 129.

Z cyklu „Dwa wiersze o ziemi”.

Toż: Krasnogruda. - 1995, nr 4, s. 63.

Zwiastowanie : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. - Nr 54/55 (2006/2007), s. 106.

Żal nad kotem : [wiersz]. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 168, s. 8.

Żyjemy, piszemy : [wiersz] // Odra. - 2004, nr 6, s. 101.

Żyjemy, płyniemy : [wiersz] // Przegląd Powszechny. 1997, nr 9, s. 216-217.

Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zwartych

Adepci pióra są wśród nas // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 20, s. 8.

Konkursy literackie w Olsztynie i Mrągowie w grudniu 1998 roku.

„Akantowe” laury // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 251, s. 6.

Laureaci XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Liścia Akantu”.

[Alicja Bykowska-Salczyńska] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 78

[Andrzej Włodzimierz Pawluczuk] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, P-Z / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 14

Antyk, wojna i propaganda : o kilku „Odach” Jarosława Iwaszkiewicza // Pamiętnik Literacki.  1998, z. 4, s. 73 97.

Apostoł-Poeta : [o poezji Karola Wojtyły] // Parnasik. - Nr 49 (2005), s. 29.

„Apoteoza tańca” Witolda Wirpszy, czyli ćwiczenie się w wolności. - (Pamięć kultury, kultura pamięci ) // Odra. - 2006, nr 7/8, s. 71-77.

Arka wspomnień : 50-lecie twórczości Klemensa Oleksika // Kierunki. - 1989, nr 3, s. 11.

Autobiografista : Olsztyńska literatura dziewiątej dekady // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 35, s. 4.

Zenon Złakowski.

Autobiografia przetworzona w tajemnicę : czytanie „Genów” Arnolda Słuckiego // W : Teksty, konteksty, interpretacje / [red. nauk. Danuta Ossowska]. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1994. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 61). - S. 117 134

Autorzy i sponsorzy // Dziennik Pojezierza. - 1995, nr 75, s. 7 ; nr 91, s. 7 ; nr 125, s. 7 ; nr 174, s. 7.

Olsztyńskie środowisko młodoliterackie.

Bard z puszczy : na tropach „mazurskiej” legendy Gałczyńskiego. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 285, s. 10.

Barok na Warmii // Posłaniec Warmiński. - 1993, nr 23, s. 7.

Sesja naukowa „Barok na Warmii” zorganizowana w 300. rocznicę konsekracji kościoła w Świętej Lipce przez Ośrodek Badań Naukowych, sekcję olsztyńską Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz klasztor ojców jezuitów w Świętej Lipce.

Toż: Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 1994, nr 1, s. 97-99.

„Bawić się niedorzecznościami” : o twórczości poetyckiej Witolda Wirpszy po roku 1968 // Odra. 1995, nr 11, s. 55 59.

Toż W: W stronę współczesności : studia i szkice literackie po 1939 roku / pod red. Zbigniewa Andresa. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996. - S. 95-102

Biblia - „skarb wiekuisty” Mazurów // W: W kontekstach kultury, historii i geografii : prace literaturoznawcze poświęcone pamięci Doktora Mirosława Świąteckiego / pod red. Leokadii Hul - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydawnictwo, 2001. - S. 129-134

Biblia ziemi : o twórczości Jana Pocka // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 7, s. 9.

Bitwa bez poety : Gałczyński a sprawa Grunwaldu. - Il. // Gazeta Olsztyńska - 2006, nr 162, s. 10.

[Bohdan Dzitko] // Miesięcznik Literacki. - 1989, nr 5, s. 65-70.

„Borussia” i Wiechert // Borussia. - Nr 16 (1998), s. 210-213.

Braterstwo krwi : echa powstania węgierskiego 1956. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 256, s. 10.

Powstanie węgierskie 1956 roku w relacjach pisarzy i ludzi kultury z Warmii i Mazur: Klemensa Oleksika, Tadeusza Orackiego, Michała Chomina, Mariana Nikadona, Marii Zienatry-Malewskiej.

Być na „peryferiach” // Poezja Dzisiaj. - 2006, nr 54-55, s. 127-130.

Dot. twórczości poetów z Warmii i Mazur (m.in. M. Barańskiego, M. Słapika, K. Brakonieckiego) na tle poezji polskiej.

Dzieci ziemi // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 29, s. 4.

Przyczynek do współczesnej recepcji „Chłopów” Reymonta.

Cnota i pokora : 65 lat temu zmarł mazurski poeta Michał Kajka. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 222, s. 14.

Biogram poety.

Czas na antologie!. - Il. // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2007, nr 3, s. 12.

Olsztyńskie środowisko literackie.

Cząstka doświadczeń : rozmowa [...] o Michale Kajce / rozm. Leszek Oświęcimski // W: Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne / Michał Kajka ; oprac. filologiczne i wstęp Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008. - S. 417-424

Człowiek w kropli // Integracje. - Nr 27 (1991), s. 110-111.

Dot. twórczości Tomasza Jastruna.

Cztery byty nieautentyczne // Pracownia. - 1993, nr 12, s. 105-108.

Omówienie wiersza K. Brakonieckiego „Mity”. Toż W : „Co nie jest wymówione zmierza do nieistnienia” : interpretacje wierszy współczesnych / Leokadia Hull, Zbigniew Chojnowski, Andrzej Kotliński. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1995. - S. 111-116

Czy chcemy mieć literaturę // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 43, s. 6.

Nt. niewłaściwego prezentowania lit. współcz. przez tyg. społ.-kult. na przykł. „Tygodnika Kulturalnego”.

Czy literatura jest luksusem? // Dekada Literacka. – 1992/1993, nr 24/1, s. 6.

Czytanie, czytanie, czytanie // Fraza. 1997, nr 2, s. 222 224.

Dot. czytelnictwa.

Ćwiczenia w przezroczystości : pamięci Andrzeja Sulimy-Suryna. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 172, dod. Magazyn, s. 8.

Poeta związany z Warmią i Mazurami, zm. w 1998 r. w Kanadzie.

Daty pożegnania : [w związku ze śmiercią Czesława Miłosza] // Topos. - 2006, nr 3, s. 141 144.

Demografia a literatura : literackie i językowe aspekty problemu // Biuletyn Polonistyczny. - 1986, nr 3/4, s. 113-116.

Sprawozdanie z sesji naukowej zorg. przez Zakład Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Dom, w którym mieszkasz : o wrażliwości na przyrodę w literaturze // Pracownia. - 1991, nr 7, s. 39-43.

Dwójmyślenie : olsztyńska literatura dziewiątej dekady // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 22, s. 4-5.

[Polem.:] (SEG): Kalejdoskop artystyczny // Gazeta Olsztyńska. - 1990, nr 115, s. 6 ; [Odp.:]: „Olsztyńska literatura...” : zamiast obelg i fałszów // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 26, s. 2 ; [Polem.]: (SEG) : Kalejdoskop artystyczny // Gazeta Olsztyńska. - 1990, nr 115, s. 6.

[Dysk olimpijski : powieść historyczna Jana Parandowskiego] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 139

Dziecięca pasja pisania // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 123, s. 9.

Rozstrzygnięcie konkursu „O Różę Małego Księcia” zorg. Przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie i Książnicę Polską.

Dzieło po latach : w dwudziestolecie śmierci Marii Zientary-Malewskiej. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 229, s. 10.

Dziwnie zwyczajne życie // Tygodnik Kulturalny. - 1986, nr 6, s. 7.

Nt. opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza.

Elementy światopoglądu poetyckiego Michała Kajki. - Il. // Znad Pisy. - 1990, [nr specjalny] : wrzesień, s. 14-15.

Ernst Wiechert : piewca rodzinnych stron // Borussia. - Nr 9 (1994), s. 22-66.

Materiały z seminarium, Mrągowo, 27 IV - 1 V 1994 r.

Z treści: Polskie czytanie Ernsta Wiecherta.

Faktygrudniowe // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 247, s. 14.

Olsztyńskie środowisko literackie.

Fikcja przeciw fikcji : (rozwój prozy Andrzeja Pastuszka 1976-1980) // Miesięcznik Literacki. - 1989, nr 2/3, s. 80-84.

Folklor zamiast myśli // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 16, s. 4-5.

Środowisko literackie lat 80.

Fryc Zimmek - mazurski poeta ludowy z Borowego. - Streszcz. w jęz. niem. // Mrągowskie Studia Humanistyczne. - T. 6/7 (2004/2005), s. 154-163.

Głos z „ojczyzny kalek” : o dwóch utworach Minny Kollakowski // Studia Angerburgica. - T. 11 (2006), s. 134-138.

Głos milczący : debiuty poetyckie 1987 // Życie Literackie. - 1988, nr 44, s. 10.

Góry : [omów. wiersza Michała Kajki „Dwa pagórki”] // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 61, s. 16.

Gra o samopoznanie : (o poemacie „Anna” Jana Śpiewaka) // Twórczość. 2004, nr 1, s. 62 75.

Toż W: Zbliżenia historycznoliterackie : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Burkotowi / pod red. Tadeusza Budrewicza, Marka Busia, Andrzeja Gurbiela. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - S. 326 342

Homo ludens w górach : [o „Album tatrzańskie” J. Iwaszkiewicza] // W: Świat w zabawie – „zabawa światem” : ludyczne koneksje literatury : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 10-11 grudnia 1997 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie / pod red. Danuty Ossowskiej i Anny Rzymskiej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydawnictwo, 2001. - S. 67 102

Irrealna gwiazda, czyli Stern // Integracje. - Nr 27 (1991), s. 109-110.

Dot. poezji Anatola Sterna.

Infernalne przestrzenie prozy Marka Sołtysika // Miesięcznik Literacki. - 1988, nr 5, s. 78-85.

Iwaszkiewicz - Gombrowicz - Gałczyński : związki nieuniknione i przygodne // Parnasik. - 2004, nr 2/3, s. 16-17.

Iwaszkiewicz w okowach nicości // Twórczość. 1998, nr 2, s. 43 69.

Studium o tomach poezji „Jutro żniwa” i „Krągły rok”.

[Jadwiga Maria Gamska-Łempicka] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 183-184

Jerzy Ignaciuk : wspomnienie. - Il. // Gazeta Warmii i Mazur. - 2001, nr 257, s. 11.

Twórczość Jerzego Ignaciuka (1951-2000).

Jesteśmy niemetafizyczni : glosa // Student. - 1988, nr 12, s. 11.

Próba charakterystyki młodej poezji.

Jeszcze jeden „Liryk lozański” Tadeusza Różewicza // W: „Co nie jest wymówione zmierza do nieistnienia” : interpretacje wierszy współczesnych / Leokadia Hul, Zbigniew Chojnowski, Andrzej Kotliński. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1995. - S. 33-43

Dot. wiersza „To jednak co trwa ustanowione jest przez poetów”.

Jesień poetycka // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 230, s. 14.

Olsztyńskie środowisko literackie.

Jeszcze tylko zapach ziół : odszedł Jerzy Ignaciuk (1951-2000). - Portr. // Gazeta Olsztyńska. - 2000, nr 181, dod. Magazyn, s. 8.

Kajka. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 226, dod. Bywalec, nr 41, s. 1.

Twórczość Michała Kajki.

Karol Irzykowski: na obrzeżach mistycyzmu // Życie Literackie. - 1985, nr 14/15, s. 17.

Klasycyzm przewartościowany // Przegląd Artystyczno Literacki. 1999, nr 1/2, s. 206 208.

Fragm. książki „Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza”.

Klemens Oleksik (1915-1992). - Il. - Bibliogr. // Znad Pisy. - Nr 10 (2001), s. 264-267.

Kod Leonarda odkodowany : mijający rok w kulturze / notował Karol Fryta. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 302, s. 11.

Wypowiedzi nt. kulturalnych wydarzeń roku 2005 na Warmii i Mazurach oraz w kraju i na świecie.

Komercja : olsztyńska literatura dziewiątej dekady // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 27, s. 5.

Twórczość Zbigniewa Nienackiego.

Koniec wieku w polskiej poezji współczesnej // Pracownia. - Nr 16 (1996), s. 9 19.

Koniec wieku w polskiej poezji współczesnej // W: Zmierzch świata? : artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych : materiały sesji naukowej zorg. 6-7 grudnia 1995 przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie / pod red. Danuty Ossowskiej. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1997. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 109). - S. 51-66

Krajobraz bez historii // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 151-154.

Wypowiedź nt. regionalizmu w poezji Warmii i Mazur.

Kresy i Matka Boża. - Il. // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2006, nr 6, s. 13.

Motywy maryjne w poezji Maryny Okęckiej-Bromkowej i Jerzego Ignaciuka.

Kronika // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 130, dod. Pojezierze Literackie, s. 8.

Klemens Oleksik, literat, zm. 28 VIII 1992 r.

Kronika artystyczna // Borussia. - Nr 3/4 (1992), s. 189-191.

Teatr Wiejski „Węgajty” i spotkanie autorskie Leszka Szarugi w Olsztynie, 7 XI 1992.

Kronika przed kanikułą. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 123, s. 16.

Olsztyńskie środowisko literackie.

[Krzysztof Dybciak] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 137

Księgozbiór Mazura : [Michała Kajki] // Świat Książki. - 1989, nr 11, s. 39.

Kto się ostał? : olsztyńska półka // Gazeta Warm. - 1993, nr 6, s. 10.

Olsztyńscy literaci w „Słowniku literatury polskiej XX wieku”, Wrocław 1992.

Lamenty medialnego pokolenia // Tygodnik Warmiński. - 2002, nr 51, s. 25, 26, 27.

Poezja Warmii i Mazur w 2002 roku.

[Leszek Aleksander Moczulski] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 432-433

Liryka międzywojnia. – (Lektury szkolne) // Warmia i Mazury. - 1986, nr 9, s. 8 ; nr 10, s. 14.

Liryka Młodej Polski // W: O literaturze i filozofii : problemy, twórcy, dzieła / pod red. Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka. - Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna. Wydawnictwo, 1999. - S. 266-272

Liryka Młodej Polski. - (Lektury szkolne) // Warmia i Mazury. - 1986, nr 6, s. 12.

Liryka starożytnych : Grecja. - (Lektury szkolne) // Warmia i Mazury. - 1986, nr 1, s. 8.

Liryka starożytnych : Grecja // W: O literaturze i filozofii : problemy – twórcy – dzieła / pod red. Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka. - Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna. Wydawnictwo, 1999. - S. 38 43

Liryka starożytnych : Rzym. - (Lektury szkolne) // Warmia i Mazury. - 1986, nr 2, s. 8.

Liryka starożytnych : Rzym // W: O literaturze i filozofii : problemy – twórcy – dzieła / pod red. Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka. - Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna. Wydawnictwo, 1999. - S. 44 50

Liryzm Południa i okrucieństwo Północy. Streszcz. w jęz. niem. // Zeszyty Naukowe, Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 14 (2003), s. 113 117.

Dot. twórczości Marzanny Bogumiły Kielar.

Literacka panorama Olsztyna // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. - S. 115-126

Toż fragm.: Kajet. - 2003, nr 5, s. 14-16.

Literatura (prawdziwie) mazurska. - Il. // Forum Akademickie. - 2007, nr 4, dod. Forum Książki, nr 1, s. 8-9.

Polskojęzyczne piśmiennictwo Prus Wschodnich.

Liturgia Witolda Wirpszy // Przegląd Powszechny. - 1994, nr 4, s. 100-109.

„Mała ojczyzna” wyzwanie literackie // Poezja Dziś. - Nr 23/24 (2001), s. 21 27.

Dot. regionalizmu w poezji.

„Mała ojczyzna” w powojennej prozie Warmii i Mazur // Borussia. - Nr 14 (1997), s. 246 248.

[Marek Sołtysik] // Miesięcznik Literacki. - 1988, nr 22, s. 9-10.

[Maryna Okęcka-Bromkowa] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, P-Z / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 589-590

Matka Boska w twórczości Anny Kamieńskiej // Przegląd Powszechny. - 1994, nr 10, s. 88 100.

Mazurski słowik // Twórczość. - 2004, nr 5, s. 130-132.

Michał Kajka.

Mazurskie życie społeczne w tekstach Karla Leścińskiego. - Streszcz. w jęz. niem. // Mrągowskie Studia Humanistyczne. - T. 8/9 (2006/2007), s. 90-112.

Mazurzy i Bismarck. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 240, s. 13.

Kult Ottona von Bismarcka na Mazurach. M.in. wiersz Jana Luśtycha (1833-1901) „Góra Aleksandrowa”.

Metafizyka bycia // Twórczość. 1999, nr 2, s. 53 82.

Dot. twórczości J. Iwaszkiewicza.

Mędrzec i humorysta : o twórczości Jerzego Szaniawskiego // Tygodnik Kulturalny. - 1986, nr 14, s. 9.

Michał Kajka o Bożym Narodzeniu : „Chojenka płonie, w jasności tonie” // Dziennik Pojezierza. - 1991, nr 118, s. 11.

Twórczość o tematyce bożonarodzeniowej.

[Mieczysław Czychowski] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 108

Między geografią a poetyką // W: Literackie strategie lat dziewięćdziesiatych : przełomy, kontynuacje, powroty / pod red. Leokadii Hul i Andrzeja Staniszewskiego. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydawnictwo, 2002. - S. 11-18

Między modlitwą i kroniką : polskojęzyczna twórczość Prus Wschodnich XIX i XX wieku // Borussia. - Nr 8 (1994), s. 48-60.

Między wodą a niebem. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 145, s. 9.

Relacja autora ze spływu Rospudą.

Mit leśniczówki Pranie // Forum Akademickie - 2006, nr 10, dod. Forum Książki, nr 2 s. 6-7.

Dot. K. I. Gałczyńskiego.

Mit Północy : Finlandia : fascynacje Jarosława Iwaszkiewicza // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 42, s. 13.

Młoda poezja oskubana // Kierunki. - 1989, nr 17, s. 11.

Polem. do artykułu: Co z młodą poezją? : przegląd debiutów / Zbigniew Dolecki // Kierunki. - 1989, nr 6, s. 1, 11.

Młoda krytyka - egotyczna i bezradna // Dekada Literacka. - 1992, nr 18, s. 1, 4.

Młodzi (też) piszą // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 188, s. 11.

XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych zorg. przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

mzg : Kanon XX wieku : czekamy na głosy czytelników. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 74, dod. Magazyn, s. 7.

M.in. propozycje Zbigniewa Chojnowskiego.

Na dobry początek. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 192, s. 13.

Wydawnictwa o Warmii i Mazurach na IX Krajowych Targach Książki w Warszawie.

Na tyłach historii / Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski, Ewa Mazgal // Rzeczpospolita. – 1995, nr 169, dod. Plus Minus, nr 29, s. 18; [Odp.] Na tyłach historii / Erwin Kruk // Rzeczpospolita. – 1995, nr 187, dod. Plus Minus, nr 32, s. VI.

Polem. do wywiadu: Na tyłach historii / Erwin Kruk ; rozm. Dariusz Jarosiński // Rzeczpospolita. – 1995, nr 139, dod. Plus Minus, nr 24, s. 13-15.

Na wschód od Olsztyna : trójkąt poetycki Gołdap-Augustów-Ełk // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 191, s. 17.

Życie literackie.

Napoleon i jego wojska w oczach Mazurów // Napis. - Ser. 13 (2007), s. 211-225.

Materiały z konferencji „Cień złotych skrzydeł. Polskie opcje napoleońskie w literaturze”, Pułtusk.

„Nasze małe budowanie”. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 233, s. 6.

Bieżące wydarzenia literackie w woj. olsztyńskim.

Nie tylko kpiarz. - Il. // Nasz Region Warmińsko-Mazurski. - 2000, nr 7, s. 21.

Mazurska twórczość K.I. Gałczyńskiego. Mit K.I.Gałczyńskiego na Warmii i Mazurach.

Niektóre poetycko-filozoficzne projekcje doświadczenia wewnętrznego : z problematyki religijności Iwaszkiewiczowskiej // W: Czy sacrum jest jeszcze święte? : (przedmiot, interpretacje, deformacje) / pod red. Zdzisława Kunickiego. - Olsztyn : „Hosianum”, 2000. - (Rozprawy Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie ; nr 20). - S. 97-108

Nienawiść zostawia pustkę // Pracownia. - 1990, nr 2, s. 51-52.

Dot. powieści Edwarda Kupiszewskiego „Miłość zostawia ciszę”(Warszawa 1989).

Normalność tworzenia // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 168, s. 11.

Twórczość literacka nauczycieli woj. olsztyńskiego (Sławomir Rudnicki, Wojciech Borkowski, Ryszard Orszulak, Marta Jowita Oświecińska).

Nowe i nienowe // Borussia. - Nr 18/19 (1999), s. 179 181.

Poezja lat 90 tych.

O motywach maryjnych z Warmii // W: Paciorki : antologia maryjna z Warmii / oprac. i posłowie Zbigniew Chojnowski ; grafiki Aleksander Wołos. - Olsztyn : Warmińska Inicjatywa Kulturalna, 2007. - S. 189 211

Toż. fragm.:Motywy maryjne z Warmii. – Il. // Krajobrazy i Spojrzenia. – 2007, nr 3, s. 23.

O młodej krytyce literackiej / oprac. L. Bugajski // Życie Literackie. - 1987, nr 13, s. 1, 4-5.

Obserwator spod Ełku. - Il. // Twórczość Ludowa. - 1990, nr 1, s. 46-48.

Dot. Michała Kajki.

Od Damięt do Olsztyna : Henryk Sysyka : portret subtelny // Parnasik. -Nr 49 (2005), s. 52 53.

Henryk Syska - publicysta, literat i działacz ludowy.

Od tekstu do tekstu : (charakterystyka wybranych parafraz polskich utworów w twórczości Michała Kajki) // W: Folklor i pogranicza / pod red. Andrzeja Staniszewskiego i Beaty Tarnowskiej. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1998. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 148). - Bibliogr. przy pracach. - S. 100 109

Materiały z konferencji naukowej, 7-9 VI 1996 r. zorg. przez Instytut Filologii Polskiej WSP w Olsztynie oraz Komisję ds. Folklorystyki Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.

„Odwaga stąpania po ziemi” // Autograf. - 1990, nr 1, s. 72-73.

Dot. twórczości Bolesława Faca.

Olsztyn literacki 1988 // Dziennik Pojezierza. - 1989, nr 33, dod. Literacki Dziennik Pojezierza, nr 2, s. 4.

Olsztyńska literatura dziewiątej dekady // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 18, s. 4.

Dot. Klemensa Oleksika.

Opis chwil : bezwolny żywot podmiotu lirycznego lat 1980-1986 // Student. - 1987, nr 2, s. 7, 13.

Opisywanie miasta - literackie wizje Olsztyna w utworach wybranych poetów i prozaików // W: Regionalne, narodowe, uniwersalne : literatura i media w perspektywie komparatystycznej / red. Grażyna Borkowska, Bernadetta Darska, Andrzej Staniszewski. -Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 2005. - S. 160-174

Parodia i życie // Miesięcznik Literacki. - 1989, nr 5, s. 65-79.

Twórczość Bohdana Dzitki.

Pieśni Mazurów na „Niedzielę Umarłych” // Studia Angerburgica. - T. 11 (2006), s. 69-77.

Analiza pieśni mazurskich na Niedzielę Umarłych lub Święto Umarłych. Materiały z seminarium „Węgoborskie Requiem”, Wegorzewo.

Pięcioksiąg nominalisty : [Janusz Szuber] // Nowe Książki. 1996, nr 10, s. 19.

Piórem po falach : (fragmenty reportażu literacko-turystycznego) : [Mazury] // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 144, s. 12.

Pisane na wodzie. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 148, s. 14.

Reportaż ze spływu kajakowego na Mazurach.

Pisarz bólu, nienawiści i miłości // Tygodnik Kulturalny. - 1986, nr 4, s. 5.

Dot. twórczości Władysława St. Reymonta.

Pochwała „stanu gospodarskiego” w wierszach Mazurów // Studia Angerburgica. - T. 14 (2007), s. 46-58.

Podróże i ogrody czyli podsumowanie sezonu // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 125, s. 10.

Olsztyńskie środowisko literackie.

„Poeci trzeciego wieku” // W: Nasze wiersze i nie tylko... : antologia Klubu Literackiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie / wybór Maria Paczkowska i Hanna Fogel ; red. i wstęp Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn, 2005. - S. 7-8

Poeta miłości : [o poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego] // Jaćwież. - Nr 36 (2006), s. 18.

Poeta na dachu : życie codzienne Michała Kajki (1858-1940). - Il. // Gazeta Olsztyńska - 2006, nr 227, s. 9.

Poeta wysokomyślny : w 130 rocznicę urodzin Michała Kajki. - Il. // Warmia i Mazury. - 1988, nr 17, s. 8-9.

Poetycka apokalipsa Jarosława Iwaszkiewicza // Twórczość. 2004, nr 2/3, s. 117 124.

Poezja polska ostatnich lat, czyli obrona ciągłości // Sycyna. 1997, nr 19, s. 12.

Poezja przyziemna // Poezja. - 1986, nr 6, s. 38-45.

Młoda poezja współczesna m.in. Kazimierza Brakonieckiego.

Poezja, czyli ćwiczenie się w wolności : „Apoteoza tańca” Witolda Wirpszy // Archiwum Emigracji. - 2007, z. 1, s. 74-82.

Polskie czytanie Wiecherta // Borussia. - Nr 9 (1994), s. 35-43.

Na temat recepcji Ernsta Wiecherta w Polsce w latach 1945-1993.

Pomiędzy obcością i swojskością // Poezja. - 1990, nr 4/6, s. 99-100.

Dot. twórczości Erwina Kruka.

Porządkujcie świat // Kierunki. - 1984, nr 27, s. 8.

Szkic o młodej poezji lat 1975-1983.

Posłowie // W: Biały wiatr : [poezje] / Mirosław Słapik ; posł. Zbigniew Chojnowski ; red. Zbigniew Fałtynowicz. - Warszawa : „Przedświt”, 1998. - S. 39-41

Powitanie innego świata. - Student, 1990, nr 2, s. 12.

Dot. poezji K. Brakonieckiego.

Powrót Połoma // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 247, s. 16.

Proza poszukująca : olsztyńska literatura dziewiątej dekady // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 28, s. 5.

Twórczość Bohdana Dzitki.

Pruskowschodnie duchy // Gazeta Warmińska. - 1993, nr 4, s. IV.

Seminarium „Prusy Wschodnie w literackim zwierciadle” zorganizowane w Olsztynie przez Wspólnotę Kulturową „Borussia” i Ostsee-Akademie z Lubeki.

Prywatna liturgia poety : (na przykładzie poematu Witolda Wirpszy) // W: Literatura a liturgia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej, Łódź 14-17 maja 1996 / pod red. Jana Okonia ; przy współpr. Magdaleny Kwiek i Marii Wichowej. - Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo. - Streszcz. pol. przy ref. - Tekst częśc. ros., słow. - S. 334 343

Przedmowa // W: Gatunki literackie : tradycja a współczesne przemiany / pod red. Danuty Ossowskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. – Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1996. – (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 90). – S. 7-8

Przedwojenna liryka Wojciecha Bąka [dot. zbiorów poetyckich: „Brzemię niebieskie”, „Śpiewna samotność”, „Monologi anielskie”] // W: W stronę dwudziestolecia 1918-1939. Studia i szkice o literaturze / pod red. Zbigniewa Andresa. - Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1993. - S. 157-172

Przeszłość jak teraźniejszość // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 60, s. 6.

Lektury dot. przeszłości. Szerzej: J. Chłosta: Warmia i Mazury w literaturze polskiej i niemieckiej... oraz K. Brakoniecki: Atlantyda Północy.

Przeżywanie przyrody jako powroty do pierwotności w poezji Anny Kamieńskiej // W: Studia i szkice o literaturze współczesnej / red. nauk. Andrzej Staniszewski. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1992. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 32). - S. 69 79

Przyczynek do odbioru krytyki literackiej. - Dziennik Pojezierza. -1989, nr 183, s. 4-5.

Polem. do artykułu: Krytyka i układy / Henryk Gawęcki // Dziennik Pojezierza. - 1989, nr  67, s. 4.

Psalm jako wypowiedź poetycka w polskiej poezji końca XX wieku // W: Gatunki literackie : tradycja a współczesne przemiany / pod red. Danuty Ossowskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1996. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 90). – S. 49-60

Pseudonimy poetów i pisarzy Warmii i Mazur jako zabawa i gra z tożsamością. - Streszcz. w jęz. niem. // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2004, nr 1, s. 59-68.

[Nawiąz.:] Na marginesie artykułu Zbigniewa Chojnowskiego / Tadeusz Oracki // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2004, nr 3, s. 373.

Punkty wyjścia, punkty dojścia // Warmia i Mazury. - 2000, nr 1, s. 46-48.

[Polem.:] Uwagi o literaturze Warmii i Mazur / Józef Jacek Rojek // Warmia i Mazury. - 2000, nr 2, s. 37 ; Mit zdezaktualizowany / Bernadetta Darska // Warmia i Mazury. - 2001, nr 1/2, s. 34-35. – Dwie, albo trzy racje / Janusz Ryszkowski // Warmia i Mazury. – 2001, nr 4, s. 30-31.

Punkty wyjścia, punkty dojścia : (uwagi o literaturze Warmii i Mazur lat 90) // W: Kultura Mazur, Warmii, Powiśla : Kongres Kultury Mazur, Warmii, Powiśla : po Kongresie... : europejskie perspektywy : instytucje, stowarzyszenia : kalendarz imprez 2002 : adresy / [zespół red. Danuta Sobolewska, Bohdan Skrzypczak, Sławomir Mołda] - Olsztyn : Centrum Inicjatyw Kulturalnych, 2001. - S. 57-61

Rdzeń życia // Topos. - 2007, nr 5, s. 79-87.

Nt. poezji współczesnej.

Rdzeń życia // Pracownia. - 1991, nr 6, s. 11-17.

O sytuacji poezji na przełomie lat 80-tych i 90-tych.

Refleksja moralna w wierszach Leszka A. Moczulskiego // W: Studia i szkice o literaturze współczesnej / red. nauk. Andrzej Staniszewski. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1992. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 32). - S. 117-124

Regionalizm mazurski w mozaice kulturowej Europy // W: Wartości uniwersalne i odrębności narodowe tradycyjnych kultur europejskich / pod red. Mieczysława Marczuka. – Lublin : Międzynarodowa Organizacja Sztuki. Sekcja Polska, 2004. - S. 277-284

Remanent młodoliteracki : Olsztyn literacki // Warmia i Mazury. - 1989, nr 9, s. 8.

Lata 1981-1989.

Rewolucyjny fenomen poezji romantycznej. - (Lektury szkolne) // Warmia i Mazury. - 1986, nr 4, s. 11.

Dot. J. Słowackiego

Rewolucyjny fenomen poezji romantycznej // W: O literaturze i filozofii : problemy, twórcy, dzieła / pod red. Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka. - Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna. Wydawnictwo, 1999. - S. 221 226

Rosja i Rosjanie w wierszach Mazurów. - Streszcz. w jęz. ros., ang. // Acta Polono-Ruthenica. - T. 11 (2006), s. 207-227.

Rozbieranie Tristana // Twórczość. 1997, nr 2, s. 52 65.

Dot. cyklu balladowego „Tristan przebrany” J. Iwaszkiewicza.

Rozkład i budowanie : przegląd debiutów poetyckich z lat 1981-1986 // Student. - 1987, nr 17, 18, 19, 20.

Rozmawiajmy o wartościach : olsztyńska literatura dziewiątej dekady // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 34, s. 5.

Róże Małego Księcia rozdane // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 147, s. 6.

Laureaci konkursu literackiego „O Różę Małego Księcia” zorg. przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Różewiczowskie stany umierania i przebudzeń // Pracownia. 2003, nr 1, s. 75 84.

Interpretacja wiersza „To jednak co trwa ustanowione jest przez poetów”.

Rygoryzm etyczny w wierszach Mazurów // Masovia. - T. 6 (2003), s. 147-153.

Seminarium o prasie mniejszości narodowych [w Olsztynie] // Kwartalnik Literacki - 1994, nr 1, s. 224-225.

Toż: Kresy. - 1994, nr 17, s. 224-225.

Serce dyktuje : „olsztyński” list Iwaszkiewicza. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 28, s. 10.

Omówienie listu Jarosława Iwaszkiewicza do Stanisława Piechockiego.

Serce naiwne // Tygodnik Kulturalny. - 1986, nr 21, s. 9.

Dot. twórczości Marii Konopnickiej.

Się pisze, czyli strategia i dokumenty „roczników siedemdziesiątych” // Topos. 2003, nr 1/3, s. 67-78.

Poezja młodych od 1989 r.

Skromne bo dobre // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 39, s. 6.

Wydarzenia literackie 1999 roku, m.in. promocja tomiku poezji Tadeusza Prawdzica Brzeskiego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Słowo do Szwedów. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 256, s. 10.

Prezentacja literatury warmińsko-mazurskiej. Tekst wygłoszony w Halmstad z okazji wystawy książek, wydanych w ostatnich latach na Warmii i Mazurach.

Słowo do szwedzkich miłośników literatury [Dokument elektroniczny]. - Tytuł z pierwszego ekranu. // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. - 2003, nr 3/4. Tryb dostępu: http: // www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_03-ie/slowo.htm

Główne motywy literatury Warmii i Mazur oraz jej twórcy.

Słowo o „Jaćwieży” // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 59, s. 7.

Pismo wydawane w Suwałkach poświęcone problematyce mazurskiej (omów. numeru 4).

Smok, nie chłop – ona jak jałowica // Zielony Sztandar. - 1987, nr 45, dod. Tygodniowy Ilustrowany Magazyn, nr 45, s. 12-13, 15.

O wątkach miłosnych w „Chłopach” Reymonta.

Spadek pokoleń // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 17, s. 4-5.

Spuścizna literacka pisarzy zmarłych w latach 80: M. Zientary-Malewskiej, Jana Boenigka, Władysława Głębika, Gerarda Skoka.

Społecznik : wspomnienie o Doktorze Mirosławie Świąteckim // W: W kontekstach kultury, historii i geografii : prace literaturoznawcze poświęcone pamięci Doktora Mirosława Świąteckiego / pod red. Leokadii Hul - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydawnictwo, 2001. - S. 11-13

Spotkania nad Łabą. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 167, s. 12.

Udział w Niemiecko-Polskich Dniach Literatury w Dreźnie (2-5 VII 1998). M.in. nagroda w konkursie współczesnej liryki polskiej.

Sprawozdanie z konferencji „Święte miejsca w literaturze” : (Olsztyn-Gietrzwałd 26-28 kwietnia 2007 r.) // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2007, nr 4, s. 577-579.

Sprawy sumienia. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 108, s. 15.

Harald K. Hülsmann, poeta z Düsseldorfu, m.in. współpraca z olsztyńskim oddziałem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

[Stanisław Burkot] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 77

[Stanisław Stabro] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, P-Z / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 161

„Starzy i młodzi”, czyli wychowanie młodzieży jako temat wierszy Mazurów // W: Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji / pod red. Danuty Pluty-Wojciechowskiej, Witolda Adamczyka. - Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna. Wydawnictwo, 2006. - (Oświata i Kultura na Podbeskidziu ; t. 3). - S. 383-396

Suwalszczyzna literacka // Rzeczpospolita. - 1995, nr 239, s. 17.

Symboliści : wyznaczniki nowoczesności w liryce. - (Lektury szkolne) // Warmia i Mazury. - 1986, nr 5, s. 8.

Symboliści : wyznaczniki nowoczesności w liryce // W: O literaturze i filozofii : problemy, twórcy, dzieła / pod red. Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka. - Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna. Wydawnictwo, 1999. - S. 259-265

Syntezy poszukiwania zaścianka // Dziennik Pojezierza. - 1986, nr 34, s. 4.

Szkic o olsztyńskiej poezji.

Szyfry religijne w poezji Witolda Wirpszy. - Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd Powszechny. - 2006, nr 7/8, s. 167-180.

Śpiewnik bez nut // W: Kajka, Michał: Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne / Michał Kajka ; oprac. filologiczne i wstęp Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008. - S. 5-8

Świadczyć, aby rozumieć // „Co nie jest wymówione zmierza do nieistnienia” : interpretacje wierszy współczesnych / Leokadia Hul, Zbigniew Chojnowski, Andrzej Kotliński. - Olsztyn : Wyższa Szkola Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1995. - S. 57-66

Dot. wiersza Anny Kamieńskiej „Kłamstwo doktora Korczaka”.

Świat zapisany przez Mazurów : (rekonesans) / oprac. Zbigniew Chojnowski // Znad Pisy. - Nr 12 (2003), s. 214-238.

Mazurska twórczość ludowa XIX i pocz. XX w. W aneksie przykłady utworów poetyckich z okolic Pisza.

Toż W : Swojskość i obcość : o kategorii tożsamości w piśmiennictwie polskim na przełomie wieków : prace literaturoznawcze poświęcone pamięci doktor Małgorzaty Żarczyńskiej / pod red. Andrzeja Staniszewskiego i Joanny Chłosty-Zielonki. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2004. - S. 166-177

Światło Północy : o twórczości Erwina Kruka. - Portr. // Tygodnik Kulturalny - 1985, nr 19, s. 9.

„Światło w duszy” : olsztyńska literatura dziewiątej dekady // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 33, s. 5.

Twórczość Sławomira Fafińskiego, Ryszarda Szczepana Kuryły i Piotra Piaszczyńskiego.

[Tadeusz Koziura] // Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 314

Tam, gdzie się dba o pamięć : tematy i dramaty świata Erwina Kruka. - Streszcz. w jęz. niem. // Mrągowskie Studia Humanistyczne. - T. 8/9 (2006/2007), s. 76-89.

Tematy liryczne Edwarda Kupiszewskiego // Parnasik. - Nr 50 (2005), s. 85.

Tematy, wartości, przekonania w utworach mazurskich z powiatu szczycieńskiego // W: Powiat szczycieński : przeszłość - współczesność : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Jasińskiego, Zbigniewa Kudrzyckiego i Andrzeja Misiuka. - Szczytno : Starostwo Powiatowe, 2006. - S. 596-625

Teraz My? : co i jak piszą inni // Dziennik Pojezierza. - 1991, nr 57, s. 4.

Nowe pismo olsztyńskie.

Treny córki // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 104, s. 11.

Patrycja A. Tewes (z domu Bujalska) zamieszkała w Nowym Jorku. Dot. twórczości poetyckiej poświęconej ojcu i dzieciństwu w Olsztynie.

Trwanie pamięci - trwanie dobra : refleksja o świadectwach Prus Wschodnich dziś // Borussia. - Nr 10 (1995), s. 259-260.

Upojeni : olsztyńska literatura dziewiątej dekady // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 23, s. 4.

Socrealizm w twórczości Jerzego Adama Sokołowskiego, Tadeusza Ostojskiego.

Uśpiona dusza wsi : reportaż ze wspomnień // Znad Pisy. -Nr 13-14 (2004/2005), s. 278-281.

Wspomnienia z pobytu w jednej z wsi z okolic Orzysza.

W dyskusji o literaturze i krytyce literackiej // Kierunki. - 1989, nr 7, s. 10.

„W szamotaniu pragnień // Posłaniec Warmiński. - 1990, nr 11, s. 7.

Twórczość Anny Kamieńskiej, m.in. krótko o związkach z Warmią i Mazurami.

Wachtberg czyli Golgota ? // Posłaniec Warmiński. - 2004, nr 18, s. 5.

Cmentarz wojenny w Bartoszach.

Wakacyjny remanent : literatura // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 122, s. 14.

Książki polecane przez autora.

Walka o treść : olsztyńska literatura dziewiątej dekady // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 31, s. 5.

Poezja Kazimierza Brakonieckiego.

Walka z utopiami, czyli próba przedstawienia „nierzeczywistości” // Pogranicza. - 2006, nr 2, s. 62-68.

Dot. twórczości Witolda Wirpszy.

Warmia - ludzie i dzieła : Barok na Warmii. Święta Lipka - Olsztyn 23-24 IX 1993 r. // Przegląd Powszechny. - 1994, nr 1, s. 101-103.

Warmia i Maria (z dziejów motywów maryjnych w poezji) // W: Dziedzictwo Warmii. [T.2], Literatura i piśmiennictwo / pod red. Stanisława Achremczyka, Krystyny Orłowskiej-Wojczulanis. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. - S. 61-70

Warmia i Maryja : z dziejów motywów maryjnych w poezji / Zbigniew Chojnowski // Przegląd Powszechny. - 2007, nr 5, s. 108-123.

Topos świętej Warmii w twórczości warmińskich poetów po 1945 r.

Wawrzyn poety : literacka nagroda Warmii i Mazur wręczona. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 122, s. 12.

Laudacja nt. poezji tomiku Erwina Kruka „Znikanie”.

Węgierski październik polskich poetów // Przegląd Polski. - 2006, 20 października.

Wiara i rozum : o twórczości Henryka Panasa. - Portr. // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 40, s. 9.

[Widziane z góry : powieść polityczna Stefana Kisielewskiego] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, P-Z / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 289 290

Wielkie postacie historyczne w wierszach Mazurów // W: Etyka i literatura : pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorów życia i sztuki / red. Ewa. Ihnatowicz i Ewa Paczoska. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. - (Z Publikacji Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski). - S. 461-476

Wiersze podzielone bielą : [Jacek Karaszewski (1955-1990)] // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 105, s. 14.

Wiersze z „liścia akantu” // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 21, s. 11.

XVI ogólnopolski konkurs literacki „O Laur Liścia Akantu”„ zorg. przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Wiosna literacka. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 84, s. 6.

Olsztyńskie środowisko literackie.

Wiosna, wiosna : literatura // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 102, s. 7.

Braniewska Wiosna Literacka.

„Wiosny dzwonki” Michała Kajki // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 43, s. 8.

Wiersze o wiośnie.

Witold Wirpsza - ktoś więcej niż „lingwista” // Pogranicza. - 2005, nr 4, s. 27-33.

Wizja człowieka, wizja kultury : o poezji Witolda Wirpszy w latach 60 // Integracje. - Nr 28 (1992), s. 17-20.

[Wojciech Wyganowski] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, P-Z / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 318

Wojciecha Bąka - zapomniane myśli. - Il. // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2007, nr 1, s. 6-7.

Życie i twórczość poety, tłumacza, krytyka literackiego.

Wokół „mazurskiej” legendy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego // Znad Pisy. - Nr 12 (2003), s. 239-263.

Toż W : Epoka przemian : wiek XX w literaturze polskiej : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi / red. Zenon Ożóg, Jan Wolski. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2005. - S. 169-201

Wpływ pobytu Gałczyńskiego na Mazurach na jego twórczość.

Wokół pewnej liryki mistycznej // W: Przestrzeń słowa : twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II / pod. red. Zofii Zarębianki, ks. Jana Machniaka. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2006. - S. 119 129

Wprowadzenie // W: Z dróg Erwina Kruka : w 65. urodziny twórcy / red. i wprow. Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2006. - S. 6-11

Wrażliwość onomastyczna Tadeusza Konwickiego na wybranych przykładach // W: Onomastyka literacka / pod red. Marii Biolik. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wydawnictwo, 1993 - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 53). - S. 199-204

Wspominając Marynę Okęcką-Bromkową // Posłaniec Warmiński. - 2004, nr 24/25, s. 8-9.

Twórczość Maryny Okęckiej-Bromkowej.

Wstęp // W: Pieśni duchowne i poemata światowe : antologia mazurska / wypisał, oprac. i wstęp Zbigniew Chojnowski ; red. Zbigniew Fałtynowicz - Gołdap : „Z bliska”, 2004. - S. 5-11

Wstępny komentarz do „Faetona” Witolda Wirpszy // Borussia. - Nr 1 (1992), s. 71-76.

Z dziejów bajek i „opowiastek” na Mazurach (Marcin Gerss i Michał Kajka). - Streszcz. w jęz. niem. // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2008, nr 1, s. 39-54.

Z dziejów obcowania z Biblią - przykłady z Mazur // Znad Pisy. - Nr 9 (2002), s. 44-48.

Piśmiennictwo religijne na Mazurach.

Zabawne opowiastki „poety mazurskiego” z Węgoborka. - Bibliogr. // Studia Angerburgica. - T. 13 (2006), s. 82-92.

Twórczość anonimowego poety mazurskiego, który podpisywał swoją twórczość kryptonimem J.P. (ur. między 1830 a 1840 r.)

Zakorzeniony w ludzkim losie. - Il. // Tygodnik Kulturalny. - 1985, nr 36, s. 1, 4.

Nt. twórczości Juliana Kawalca.

Zamysł i powstanie pewnego podarunku. - Il. // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2006, nr 7, s. 5.

Mowa wygłoszona w Sali Kopernikowskiej zamku w Olsztynie 28 VI 2006 r. w dniu promocji książki „Z dróg Erwina Kruka”.

Zapiski szwedzkie [Dokument elektroniczny] : (kartki z podróżnego notatnika). - Tytuł z pierwszego ekranu. // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. - 2003, nr 3/4. Tryb dostępu: http: // www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_03-ie/zapiski.htm

Dot. wizyty ludzi kultury z Warmii i Mazur w szwedzkiej bibliotece w Halmstad.

Zapomniana kolęda Michała Kajki : [„Bóg narodził sił w ludzkim ciele”] // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 250, s. 9.

Zapomniany utwór Michała Kajki : nie tylko dla licealistów // Dziennik Pojezierza. - 1991, nr 91, s. 4.

„O zburzeniu Jaworówki na Litwie” ; zawiera fragmenty wiersza.

...zatratę znalazłem niechcący... : Jerzy Ignaciuk. - Il. // Nasz Region Warmińsko-Mazurski. - 2000, nr 8, s. 27.

Zbiory wierszy K. Brakonieckiego // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 5, s. 8.

Zdziwienie istnieniem i jego prostotą // W: „Co nie jest wymówione zmierza do nieistnienia” : interpretacje wierszy współczesnych / Leokadia Hul, Zbigniew Chojnowski, Andrzej Kotliński. - Olsztyn : Wyższa Szkola Pedagogiczna. Wydawnictwo, 1995. - S. 23-32

Dot. wiersza Jana Twardowskiego „Wiersz z dedykacją”.

Żywa pamięć : olsztyńska literatura dziewiątej dekady // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 26, s. 5.

Twórczość Erwina Kruka.

Przeprowadzone rozmowy

Brakoniecki, Kazimierz: Literatura regionalna? // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 5, s. 8.

Dot. twórczości i literatury regionalnej.

Bykowska-Salczyńska, Alicja: Poezja jest życiem prawdziwym // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 161, s. 8.

Toż: Nowy Nurt. - 1995, nr 14, s. 12-13.

Konecko, Wojciech: Nie dorabiam ideologii // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 150, dod. Pojezierze Literackie, s. 8.

Dot. wydawnictwa DECORA oraz serii poetyckiej „Moja Północ”.

Kruk, Erwin: Nic nie dzieje się pod kloszem. - Il. // Nowe Książki. - 2003, nr 9, s. 4-8.

Twórczość Erwina Kruka.

Paszkowski, Wiesław : Lato wiejskich dzieci . - Il. // Gazeta Warmińska. - 1994, nr 22, s. 9.

Wypowiedź przedstawiciela Fundacji im. Wincentego Witosa, organizatora turystyki szkolnej.

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Twórczość i sylwetka poety

anna: Poezja to nie ucieczka / anna. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2007, nr 284, dod. Gazeta Uniwersytecka, nr 12, s. 2u.

Twórczość literacka i krytyczno-literacka z okazji 25-lecia debiutu.

Bołdak-Janowska, Tamara: Miejsce przemawia słowami poetów : mój osobisty spacer przez kamień przejrzany / Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. - 1995, nr 11, s. 169-192.

Dot. m.in twórczości Z. Chojnowskiego.

Brakoniecki, Kazimierz: Prowincja człowieka : obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej / Kazimierz Brakoniecki. - Olszyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. - S. 114 : [Zbigniew Chojnowski, passim]

Katarzyński, Władysław: Czas na Życie / Władysław Katarzyński // Warmia i Mazury. - 1983, nr 17, s. 7.

Członkowie olsztyńskiego Koła Młodych, m.in.: Zbigniew Chojnowski.

key: Poetyccy bracia / key.-Il. // Dziennik Elbląski. - 2002, nr 127, s. 6.

IV Braniewska Wiosna Literacka (spotkanie autorskie ze Z. Chojnowskim, Wojciechem Kassem).

(kry): Regionalizm w literaturze na Warmii i Mazurach : konferencja w Gimnazjum nr 2 w Ostródzie / (kry) // Głos Ostródy. - 2001, nr 42, s. 2.

Konferencja zorg. przez nauczycielkę Halinę Paszkowską z udziałem pisarza i krytyka Z. Chojnowskiego.

Maliszewski, Karol: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy : szkice o nowej poezji / Karol Maliszewski. – Bydgoszcz : „Świadectwo”, 1999

M.in. teksty o poezji Zbigniewa Chojnowskiego.

Maliszewski, Karol: Poeta a miejsce : przykłady / Karol Maliszewski // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1998, nr 3, s. 103-108.

M.in. dot. poezji Zbigniewa Chojnowskiego.

Mierzyńska, Elżbieta: Pierwsze było drzewo / Elżbieta Mierzyńska. - Il. // Posłaniec Warmiński. - 2008, nr 9/10, s. 36-37.

mzg: Nowy prezes pisarzy : [Zbigniew Chojnowski] / mzg // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 200, s. 2.

Przekształcenie olsztyńskiego klubu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Oddział SPP.

Rzymska, Anna: „W znanym odsłania się nieznane” : o poezji Zbigniewa Chojnowskiego / Anna Rzymska. - Streszcz. w jęz. niem. // Mrągowskie Studia Humanistyczne. - T. 8/9 (2006/2007), s. 172-180.

Sieradzka, Beata: Pisałem odkąd pamiętam : ludzie kultury : można się zrealizować w Olsztynie / Beata Sieradzka. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 64, s. 18.

Zbigniew Chojnowski, poeta, krytyk literacki, nauczyciel akademicki.

Sobieraj, Sławomir: Mazurski splot / Sławomir Sobieraj. - Warszawa : Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, 2003. - S. 125-129 : Dom, czyli świat

Sobieraj, Sławomir: Mazurski splot / Sławomir Sobieraj. - Warszawa : Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, 2003. - S. 175-181 : Wokół Borussi

Dot. m. in. Z. Chojnowskiego.

Sobieraj, Sławomir: Wobec wydziedziczenia : trójgłos poetów Północy (Erwin Kruk, Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski) / Sławomir Sobieraj. - Streszcz. w jęz. niem. // Mrągowskie Studia Humanistyczne. - T. 8/9 (2006/2007), s. 159-171.

Szaruga, Leszek: Przejmowanie pejzaży / Leszek Szaruga // Przegląd Polityczny. - 1998, nr 36, s. 116-121.

Dot. literatury polskiej po roku 1945, m.in. Z. Chojnowskiego.

TESPIS : Gołdap literacko-towarzyska : gościli u nas / TESPIS. - Il. // Z bliska. - 2001, nr 6/7, s. 3.

Spotkanie w Centrum Promocji Regionu Gołdap z udziałem Marzanny Kielar i Z. Chojnowskiego.

Wojciechowska, Joanna : Po prostu szkoda słów... : co nam będą teraz grać ? / Joanna Wojciechowska // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 65, dod. Olsztyn, s. 4.

Krytyka Z. Chojnowskiego dot. piosenki o Olsztynie oraz tekst pt.: „Miasto wśród jezior”.

Zbigniew Chojnowski // Towarzystwo. - 2003, nr 8, s. 72.

Zbigniew Chojnowski : [biogram] // Dziennik Pojezierza. - 1991, nr 17, s. 4.

Zbigniew Chojnowski : [biogram] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - S. 373

Nagrody i wyróżnienia

anna: Poezja to nie ucieczka / anna. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2007, nr 284, dod. Gazeta Uniwersytecka, nr 12, s. 2u.

Nagroda prezydenta Olsztyna za twórczość literacką.

AP : Prof. Zbigniew Chojnowski / AP. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 253, dod. Olsztyn, s. 2.

Nagroda Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach za tomik „Prześwit”.

Gehrisch, Peter : Napój zmysłów : laudacja z okazji przyznania nagród promocyjnych w ramach Polsko-Niemieckich Dni Literatury 1998 w Dreźnie / Peter Gehrisch ; tł. Bogumiła Patyk-Hirschberger // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 167, s. 12.

mzg: Nagroda dla poety / mzg // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 109, s. 2.

Olsztyński poeta nagrodzony // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 110, s. 4.

Rozmowy i wywiady z poetą

Bez styropianu : profesor Zbigniew Chojnowski opowiada o strajku WSP / przygot. Anna Szapiel. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 39, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 745, s. 6.

Humor i wzruszenie : wieczór pamięci Maryny Okęckiej-Bromkowej / rozm. Magdalena Bartnik // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 241, s. 10.

Rozmowa nt. Maryny Okęckiej-Bromkowej i pośw. jej wieczorowi zamkowemu w Muzeum Warmii i Mazur.

Nie ma snobizmu na czytanie / rozm. Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. - 2008, nr 116, s. 2.

Wypowiedź dot. czytelnictwa.

Nie traćcie dnia : przydałby się silny związek / rozm. Władysław Katarzyński. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 299, dod. Sobota Reporterów, s. 5r.

Rozmowa nt. ogólnej sytuacji w literaturze.

Odmienne stany szczęścia / rozm. Dominika Szmyt. - Il. // Topos. - 2004, nr 6, s. 149-155.

Wypowiedzi nt. własnej twórczości literackiej, zainteresowań, młodości.

Pisze pan o tym komuniście?! : olsztyńska książka o Iwaszkiewiczu. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 103, dod. Magazyn, s. 7.

Rozmowa nt. książki „Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza”. M.in. b. kr. o pobycie J. Iwaszkiewicza w Olsztynie. Brak prow. rozm.

Regionalizm to nie zaściankowość / rozm. Małgorzata Hołubowska. - Il. // Wiadomości Uniwersyteckie UWM. - 2007, nr 11, s. 5.

Są książki, do których wraca się jak do kobiet : lato literatów : robię to, co lubię, a najbardziej lubię czytać / rozm. Magdalena Bartnik. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 191, dod. Magazyn, s. 14.

Umarło piękne marzenie / rozm. Tadeusz Matulewicz. - Portr. // Tygodnik Warmiński. - 2002, nr 19, s. 18.

Wypowiedzi nt. własnej twórczości literackiej.

cofnij