Przygotowanie: Anna Litarowicz

 

Zdrowy ząb, to szczęśliwy ząb
na podstawie bajki „Dąb i jego ząb”
S. Grodzkiej-Samselskiej, M. Samselskiego

 

Zajęcia dla dzieci 5-6 letnich

CEL GŁÓWNY:

CELE OGÓLNE:

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:

Środki i pomoce dydaktyczne:

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Prezentacja bajki „Dąb i jego ząb” w formie teatrzyku sylwet;
  2. Omówienie treści bajki, wymienienie występujących w niej bohaterów (wykorzystanie sylwet), próby przeniesienia istoty sprawy w rzeczywistość (Nauczyciel kieruje rozmową, naprowadza, zadaje pytania.);
  3. Zaproszenie do przedszkola lekarza stomatologa;
  4. Dzieci uczestniczą w spotkaniu z lekarzem specjalistą, który odpowiada na zadawane mu pytania, porusza sprawy związane z koniecznością dbania o zęby, systematycznego odwiedzania gabinetów stomatologicznych, zachęca do pozbycia się lęku przed dentystą tłumacząc sposoby leczenia zębów (w sposób dla dzieci zrozumiały);
  5. Praca plastyczna – wykonanie plomby z białej plasteliny i wypełnienie nią dziury w narysowanym na kartce zębie. Dbałość o dobre wyrobienie plasteliny, staranne wypełnienie dziury. Przypominamy o uprzątnięciu swojego stanowiska pracy po wykonaniu zadania;

cofnij