Strona główna BWM
Nr 3/4 2008

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Danuta Pol-Czajkowska
Renata Pietrulewicz

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (89) 524 90 32
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Andrzej Marcinkiewicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Podsumowanie projektu „Bajka terapeutyczna – konferencje, wystawy, spotkania z książką” – Anita Romulewicz

Rola narracji w rozwoju dziecka – prof. Maria Molicka

Bajka terapeutyczna – dr Teresa Brzeska-Smerek

Wpływ bajki terapeutycznej na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży – dr Iwona Zachciał

Podsumowanie projektu „Na przerywistej linii egzystencji” – Herbertowska lekcja poezji – Hanna Okońska, Aneta Świder-Pióro

„Dajmy się złapać na czytaniu”, czyli trzy sezony głośnego czytania w bibliotece – Alicja Kosewska-Terech


LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Fragmenty rozmowy ze spotkania autorskiego z Markiem Samselskim i Iwoną Bolińską-Walendzik – autorem i ilustratorem książki „Baju baj patataj”
C2 – ostatnie zlecenie dla M – Sylwia Białecka, Robert KuriataWARTO WIEDZIEĆ

Nowe półki w Ełku – Ewa Foplejewska

O „naszych” bajkach – Ewa Sotomska

Terapeutyczna rola bajki w logoterapii – Sylwia Grodzka-Samselska


POMOCE METODYCZNE

Umiejętności informacyjne użytkowników zasobów informacyjnych – Waldemar Tychek

Wykorzystanie bajki terapeutycznej na przykładzie pracy z dziećmi 6-letnimi w Przedszkolu nr 13 w Olsztynie – Anna Tarnowska (referat i prezentacja)

Warsztaty terapeutyczne „W jaki sposób myszka Pupela pomogła zajączkowi Zuzi-Buzi” – rozwiązanie problemu samotności dziecka na podstawie bajki terapeutycznej „Zuzi-Buzi” Marii Molickiej – Marta Franaszczuk-Truszkowska (konspekt)

Przykłady praktycznego zastosowania bajek ze zbioru „Baju baj patataj” Sylwii Grodzkiej-Samselskiej i Marka Samselskiego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (wskazówki dla bibliotekarzy i nauczycieli) – Anna Litarowicz, Sylwia Białecka (prezentacja)

„Zdrowy ząb to szczęśliwy ząb” – na podstawie bajki „Dąb i jego ząb” S. Grodzkiej-Samselskiej, M. Samselskiego – Anna Litarowicz (konspekt)

Książki z zakresu biblioterapii zakupione w ramach realizacji projektu – wybór i oprac. Anna Michalkiewicz, Anita Romulewicz

Jak tworzyć scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem książki dziecięcej – wskazówki metodyczne – Waldemar Tychek (prezentacja)

Jak tworzyć scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem książki dziecięcej – literatura zalecana – Waldemar Tychek


ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w drugim półroczu 2008 r. – Anna Wysocka

Krąg Borussiański. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. III. Zbigniew Chojnowski – Sylwia Białecka

Teksty źródłowe i teoretyczne z zakresu biblioterapii (wybór wydawnictw zwartych) – oprac. Anna Rau, Barbara Stanisławczyk, Anna Wysocka


NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach – Anita Romulewicz

Wybór polecanych nabytków WBP (lipiec-grudzień 2008)  – Anna Rau


KALENDARIUM ROCZNIC

(lipiec - grudzień 2009) – Beata Rudzka-Florczuk


KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

(lipiec - grudzień 2008) – Joanna Burska, Krystyna Hałun


Strona główna BWM