Sylwia Białecka

 

KRĄG BORUSSIAŃSKI
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

 

Kazimierz Brakoniecki w swojej książce „Prowincja człowieka” użył terminu „szkoła borussiańska” na określenie grupy twórców, do których, oprócz siebie, zalicza: Wojciecha Marka Darskiego, Alicję Bykowską-Salczyńską, Tamarę Bołdak-Janowską, Zbigniewa Chojnowskiego, Włodzimierza Kowalewskiego, Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego, Krzysztofa Czacharowskiego i Marka Barańskiego. Wymienieni twórcy stworzyli nowy portret literacki Warmii i Mazur, a wraz z nim nową perspektywę historiozoficzną oraz nową koncepcję człowieka. Nie tylko identyfikowali się z krainą rodzinną, również jej losy interpretowali jako „symbole ogólnoludzkie i nieantagonistyczne” (s. 113). W ten sposób wykreowali własną świadomość regionalną, w której region staje się Borussią - „ziemią wielu narodów i wielu kultur, którą można odnaleźć w przeszłości i teraźniejszości” (s. 110).

Niniejsze zestawienie poświęcone Kazimierzowi Brakonieckiemu jest pierwszą częścią planowanego cyklu bibliografii przedmiotowo-podmiotowych, którego tematem będą kolejni twórcy z literackiego „kręgu borussiańskiego”. Poniższa bibliografia obejmuje dokumenty opublikowane w Polsce, wydane do roku 2007.

Cz. I. Kazimierz Brakoniecki

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte

    Armor : wiersze atlantyckie. - Olsztyn : Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor - Warmia i Mazury, 2005. - 72, [4] s. ; 21 cm. - Współwyd. z: Armor : poemes de l’Atlantique / trad. Frédérique Laurent. - ISBN 83-908534-5-0

Rec.: Brakoniecki / Wanda Skalska // Latarnia Morska. - 2006, nr 1, s. 88-89.

    Atlantyda Północy = Atlantis des Nordens / tł. [z pol.] Winfried Lipscher. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1998. - 93, [3] s. ; 21 cm. - (Biblioteka „Borussii” ; [nr] 9). - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-900380-5-6

Rec.: Ojczyzna i kresy (krótki komentarz do niemieckiego przekładu „Atlantydy Północy” Kazimierza Brakonieckiego w tłumaczeniu Winfrieda Lipschera) / Przemysław Chojnowski // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 167, s. 12 ; Porcelanowe kapsle : „Atlantyda Północy” Brakonieckiego po polsku i po niemiecku / Włodzimierz Kowalewski // Życie. - 1998, nr 70, s. 7 ; Zawsze chciałem być kimś innym : wiersze Brakonieckiego / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 51, s. 7 ; „Atlantyda Północy. Atlantis des Nordens” : co się wydaje / TAS // Gazeta Warmii i Mazur. - 1998, nr 56, s. 3.

    Ciałość. - Warszawa : „Nowy Świat”, 2004. - 54, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 83-7386-092-4

Rec.: „Miłość chciałbym śpiewać” / Karol Maliszewski // Odra. - 2005, nr 5, s. 123-124 ; Mistycyzm ateisty / Iwona Łazicka-Pawlak // Fa-Art. - 2004, nr 2, s. 63-64 ; Ciałość pro parte / Piotr Michałowski // Pogranicza. - 2004, nr 4, s. 100-102 ; Brakoniecki - jednia w całości / Ewa Klajman-Gomolińska // Borussia. - Nr 35 (2004), s. 186-191 ; „Ciałość” Brakonieckiego : [promocja tomu] / MLB. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 239, s. 16 ; Uważność / MLB. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 243, s. 24 ; Nieustanne wyznawanie miłości / Emil Biela // Akant. - 2004, nr 12, s. 31 ; Na powierzchni metafizyki i w środku / Jarosław Klejnocki. - Il. // Lampa. - 2004, nr 6, s. 58 ; Świat poetycki / Leszek Szaruga. - Il. // Zeszyty Literackie - 2005, nr 1, s. 174-178.

    Europa minor. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe IBiS, 2007. - 95 s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. [97]. - Na okł.: Laur UNESCO. Polski Komitet do spraw UNESCO 2007. - Wykaz publ. aut. na wyklejce. - ISBN 83-7358-050-6

Rec. Podróżny notatnik / Jarosław Petrowicz. - Il. // Nowe Książki. - 2007, nr 8, s. 37.

    Idee. - Olsztyn : „Pojezierze”, 1991. - 55, [1] s. ; 17 cm. - ISBN 83-7002-426-2

Rec.: Nowości wydawnicze / Andrzej Staniszewski. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1991, nr 139 s. 3 ; Stanisław Dłuski // Nowe Książki. - 1992, nr 10, s. 45 ; W stronę metafizyki / Roch Sulima // Regiony. - 1992, nr 2, s. 112-117.

    Jednia. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1994. - 72 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Borussii). - ISBN 83-900380-2-1

Rec.: Przeobrażenie istnień : o poezji Kazimierza Brakonieckiego / Maria Bigoszewska // Kresy. - 1994, nr 19, s. 192, 193 ; Zabici mężczyźni chodzą po miasteczku / Wojciech Darski // Krajobrazy. - 1994, nr 18, s. IV ; Jednia / Marian Kisiel. - Il. // Wiadomości Kulturalne. - 1995, nr 2, s. 21 ; Atlantyda Północy / Tadeusz Komendant // Gazeta Wyborcza. - 1995, nr 189, dod. Książki-Gazeta, nr 8, s. 11 ; O „Jedni” Kazimierza Brakonieckiego / Włodzimierz Kowalewski // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1994, nr 7/8, s. 26 ; Karol Maliszewski // Topos. - 1995, nr 1/2, s. 53-54 ; Zarysy zmartwychwstałej nadziei / Karol Maliszewski // Nowy Nurt. - 1994, nr 4, s. 14 ; Między jednością a wielością : z mojej półki / Sławomir Sobieraj // Dziennik Pojezierza. - 1995, nr 205, s. 8 ; Marcin Ziemniewicz // Fa-Art. - 1994, nr 5, s. 68-69 ; Atlantyda Północy / Zenon Złakowski // Posłaniec Warmiński. - 1995, nr 11, s. 6-7.

    Metaxu / [red. i wybór wierszy Krzysztof Karasek]. - Warszawa : Wyd. Przedświt, 1993. - 76, [2] s. ; 14 cm. - (Biblioteka Poetycka „Przedświtu” ; t. 10). - ISBN 83-85081-57-7

Rec.: Odpowiedzią są pytania / Maciej Cisło // Res Publika Nowa. - 1993, nr 9, s. 73-74 ; Przeobrażenie istnień : o poezji Kazimierza Brakonieckiego / Maria Bigoszewska // Kresy. - 1994, nr 19, s. 192-193 ; Metaxu / Robert Melhorski // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1994, nr 3, s. 17 ; Archeologia i wzlot / Piotr Michałowski // Nowe Książki. - 1994, nr 6, s. 58-61.

    Misterium. - Olsztyn : „Decora”, 1995. - 68 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 83-900488-6-8

Rec.: Kurzajka na głowie kosmosu / Arkadiusz Bichta // Polityka. - 1995, nr 34, dod. Kultura, s. VII ; Archeologia wyobraźni / Piotr Wiktor Lorkowski. - Il. // Nowy Nurt. - 1995, nr 17, s. 13 ; Miłość i przemijanie / mzg // Gazeta Olsztyńska. - 1995, nr 195, s. 12 ; Agata Skowron-Nalborczyk // Magazyn Literacki. - 1995, nr 12/13, s. 167-168 ; Sacrum prowincji / Dariusz Suska // Życie Warszawy - 1995, nr 181, s. 7 ; Na rowerze : „Misterium” - nowy tomik poetycki Kazimierza Brakonieckiego / Tadeusz Szyłłejko. - Il. // Gazeta Warmii i Mazur. - 1995, nr 165, s. 4 ; Architektura wiersza / Leszek Żuliński. - Il. // Wiadomości Kulturalne. - 1995, nr 37, s. 21 ; Poezje ruin i nadziei / Zbigniew Chojnowski. - Il. // Sycyna. - 1996, nr 3, s. 18 ; Nowe wiersze K. Brakonieckiego / Włodzimierz Kowalewski // Borussia. - Nr 12 (1996), s. 224-226 ; Leszek Szaruga // Kultura. - 1996, nr 1/2, s. 200-204 ; Poezje odkupienia / Adriana Szymańska // Przegląd Powszechny. - 1996, nr 1, s. 106-109 ; W drodze do odkrycia / Monika Wachowiak // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1996, nr 1/2, s. 44.

    Moralia / [graf. Wiesław Bieńkuński]. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2002. - 100, [3] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-917269-0-8

Rec.: Światolog warmiński wobec Europy / Zbigniew Chojnowski. - Il. // Nowe Książki. - 2002, nr 12, s. 62-63 ; Przegląd Polityczny. - Nr 59 (2003), s. 176 ; Monolog dziecięcia wieku / Barbara Wojciulewicz // Pracownia. - Nr 31 (2003), s. 60-62 ; Kulturkampf a la wspólnota Taize / Jerzy Gizella // Czas Kultury. - 2003, nr 1, s. 126-127 ; Warmińska kawka w tańcu Zaratustry / Marek Parulski // Portret. - Nr 15 (2003), s. 130-132 ; Dziecko płaczące za matką, czyli o „Moraliach” Kazimierza Brakonieckiego / Ewa Klajman-Gomolińska // Borussia. - Nr 31 (2003), s. 230-234 ; Karol Maliszewski // Arkusz - 2003, nr 5, s. 12-13 ; Sławomir Buryła // Pogranicza. - 2003, nr 4, s. 124-126.

    Muza domowa : wiersze z lat 80. i 90. / [oprac. graf. Adam Kurłowicz]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2000. - 178, [3] s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka „Borussii” ; 19). - ISBN 83-913377-4-X

Rec.: Świat zapisany w drugim człowieku / Anna Piwkowska. - Il. // Nowe Książki. - 2001, nr 2, s. 38 ; Jedynego kropka nad „i” / Andrzej Stawik // Portret. - Nr 11 (2001), s. 128-129 ; Świat poetycki / Leszek Szaruga // Zeszyty Literackie. - Nr 74 (2001), s. 181-182 ; Co się czyta?. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2000, nr 280, dod. Magazyn, s. 16.

    Olśnienia. - Olsztyn : „Decora”, 1992. - 47, [1] s. : 1 portr. ; 24 cm. - (Moja Północ).

Rec.: Poza pesymizmem i optymizmem / Zbigniew Chojnowski. - Il. // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 177, s. 8. ; Czas Kultury. - 1993, nr 1, s. 96-97 ; Żelazo i diament / Małgorzata Ciesielska // Przegląd Literacki. - 1993, nr 5, s. 15 ; Kim jestem, gdzie jestem / Janusz Drzewucki // Twórczość. - 1993, nr 5, s. 99-101 ; Nowe wymiary poezji północy / Mieczysław Lenckowski // Borussia. - Nr 7 (1993), s. 211-213 ; Życie jest większe od sztuki / Leszek Szaruga // Tytuł. - 1993, nr 4, s. 158-162 ; Archeologia i wzlot / Michał Michałowski. - Il. // Nowe Książki. - 1994, nr 6, s. 58-61.

    Ostatnia rozmowa z ojczyzną. - Olsztyn : Nakł. aut., 1983. - 6 s. : 8o. - Maszyn. powiel.

    Poświaty. - Olsztyn : „MG” : przy współudz. Radia Olsztyn, 1996. - 71, [1] s. : 1 portr. ; 22 cm. - ISBN 83-904585-1-9 (MG)

Rec.: Szlam słowa / Leszek Szaruga // Opcje. - 1997, nr 1, s. 110-111 ; Wojciech Browarny // Odra. - 1996, nr 12, s. 122-123 ; Krajobrazy moralne : wiersze Kazimierza Brakonieckiego / Zbigniew Chojnowski // Rzeczpospolita. - 1996, nr 38, s. 29 ; Prawdziwe niebo jest wewnątrz Ziemi / Włodzimierz Kowalewski // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1996, nr 6, s. 39. - Karol Maliszewski // Studium. - 1996, nr 2/3, s. 135-138 ; Grzegorz Kociuba // Fraza. - Nr 11/12 (1996), s. 205-207 ; Karol Maliszewski // Pracownia. - Nr 16 (1996), s. 54-55 ; Ludzie ze świata nieprzedstawionego / Wiesław Ratajczak // Czas Kultury. - 1996, nr 2, s. 79-80 ; Nowe wiersze K. Brakonieckiego / Włodzimierz Kowalewski // Borussia. - Nr 12 (1996), s. 224-226 ; Piotr Michałowski // Pogranicza. - 1996, nr 2, s. 121-123 ; Polifonia jedynego głosu / Adam Podgórski // Portret. - Nr 3 (1996), s. 48-49 ; Agata Skowron-Nalborczyk // Magazyn Literacki. - 1996, nr 1, s. 99. - Scalanie chaosu / Dariusz Suska // Życie Warszawy. - 1995, nr 340, s. 7.

    Prowincja człowieka : obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej. - Olszyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. - 130 s. ; 19 cm. - (Krajobrazy Pamięci : miniatury „Borussii”). - ISBN 83-89233-09-6

Rec.: Sławomir Buryła // Pogranicza. - 2004, nr 1 s. 101-103 ; Borusiański palimpsest / Arkadiusz Bagłajewski // Nowe Książki. - 2004, nr 5, s. 42-43 ; Czas na wspólną obecność / Wacław Klejmont. - Il. // Jaćwież. - Nr 30 (2005), s. 49-50.

    Światologia. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2001. - 239 s. ; 22 cm. - (Odkrywanie światów / pod red. Roberta Traby). - ISBN 83-913377-2-3

Rec.: Kosmo-Kazimierz / Tamara Bołdak-Janowska. - Il. // Warmia i Mazury. - 2001, nr 6, s. 33 ; Odnajdywanie siebie : po-etyka / Leszek Szaruga // Krasnogruda. - 2001, nr 13, s. 217-220 ; Zamiast listy przebojów - jedna książka - Kazimierz Brakoniecki „Światologia” / Alicja Bykowska-Salczyńska // Portret. - Nr 12 (2001/2002), s. 124-126 ; Światoprzepytywanie zastanego / Bernadetta Darska // Portret. - Nr 12 (2001/2002), s. 129-130 ; Filozofia po warmińsku / Marek Jędrasik // Portret. - Nr 12 (2001/2002), s. 126-129 ; „Jakbyś idąc rozrzucał ognistą materię” / Alicja Bykowska-Salczyńska // Pracownia. - 2001, nr 4, s. 89-92 ; Ku polskości otwartej, światowej / Marek Jastrzębiec-Mosakowski // Odra. - 2002, nr 4, s. 86-87 ; Krzysztof Karwat // Śląsk. - 2001, nr 12, s. 75. ; Piotr Michałowski // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 2, s. 146-148.

    Światowanie. - Warszawa : „Magazyn Literacki” : „Herbud”, 1999. - 126, [2] s. ; 20 cm. - („Magazyn Literacki” - Biblioteka ). - ISBN 83-87690-27-9

Rec.: Słuchanie przeszłości / Justyna Sobolewska. - Il. // Nowe Książki. - 1999, nr 9, s. 44 ; Pracownia. - Nr 21 (1999), s. 100-101 ; Piotr Michałowski // Pogranicza. - 2000, nr 1/2, s. 128-130 ; Zbigniew Chojnowski // Kwartalnik Artystyczny. - 1999, nr 3, s. 140-141 ; Opis obyczajów ludów Północy / Marek Arpad Kowalski // Najwyższy Czas. - 2000, nr 7, s. XXXVII.

    Tożsamość. - Olsztyn : „Pojezierze”, 1988. - 43, [1] s. ; 17 cm. - ISBN 83-7002-344-4

Rec.: Stygmaty pamięci / Mieczysław Lenckowski // Autograf. - 1989, nr 12, s. 77-78 ; Kim jestem, kim byłbym, czyli swoi i obcy / Andrzej Staniszewski // Warmia i Mazury. - 1989, nr 18, s. 12 ; „Moja nienawiść rodzinna” / Andrzej Staniszewski // Nowe Książki. - 1989, nr 12, s. 73 ; Adriana Szymańska // Przegląd Powszechny. - 1989, nr 11, s. 297-300.

    Warmiński Budda = Ermländischer Buddha / tł. z jęz. pol. Winfried Lipscher. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2007. - 203 s. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka „Borussii” ; [nr] 35). - Na s. red. podtyt.: wybór wierszy lokalnych - Wydanie polsko-niemieckie. - ISBN 978-83-8923-33-2

Omów.: Od Barczewa do kosmosu, tomik olsztyńskiego poety / rozm. Tomasz Kurs. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 56, dod. Olsztyn, s. 2.

    Wiersze fizyczne. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. - 62, [2] s. ; 17 cm. - ISBN 83-203-2273-1

Rec.: Wiersze fizyczne / Zbigniew Chojnowski // Gazeta Olsztyńska. - 1985, nr 279, s. 4 ; Wiersze - rany / Piotr Cielesz // Fakty. - 1986, nr 4, s. 10 ; Trzy książki / Krzysztof Kuczkowski // Nowe Książki. - 1986, nr 1, s. 56-58 ; Życie poświęcił prawdzie / Katarzyna Suchcicka // Poezja. - 1987, nr 8, s. 103-104 ; Jasne tajemnice / Zbigniew Chojnowski. - Il. // Integracje. - 1989, z. 25, s. 112.

    Zeszyty jedynego : Ostrołęka : „Pracownia” : Oficyna Wydawnicza Ostrołęckiego Ośrodka Kultury, 1993. - 61, [3] s. ; 24 cm. - (Biblioteka „Pracowni” ; t. 1). - ISBN 83-85867-00-7

Rec.: Stanisław Mutz // Fa-Art. - 1994, nr 3, s. 66-67 ; Bóg i „Zeszyty Jedynego” / Mariusz Sieniewicz // Borussia. - Nr 10 (1995), s. 299-303 ; Odpowiedzią są pytania / Maciej Cisło // Res Publica Nowa. - 1993, nr 9, s. 73-74 ; Metafizyka Warmii / Zbigniew Mikołejko // Twórczość. - 1993, nr 12, s. 111-113.

    Ziemiec : prowincjałki rowerowe. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2005. - 131, [2] s. ; 19 cm. - (Krajobrazy Pamięci miniatury „Borussii”). - ISBN 83-89233-18-5

Omów.: Patriota Ziemi / Kazimierz Brakoniecki ; rozm. Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 91, s. 10 ; Miejscowy instynkt / Paweł Mackiewicz // Akcent. - 2006, nr 2, s. 128-129.

Rec.: Metafizyka krajobrazu / Sławomir Buryła // Nowe Książki. - 2005, nr 8, s. 29 ; „Ziemiec” Brakonieckiego / MBL // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 41. s. 11 ; Kochaj ludzi : „Ziemiec” - nowa książka Kazimierza Brakonieckiego [promocja książki] / Marek Barański // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 49, s. 20.

    Zrosty. - Olsztyn : „Pojezierze”, 1979. - 73, [3] s. ; 22 cm. - (Debiuty Pojezierza).

Rec.: Skazany na (nie)śmiertelność : Ars Long, Vita Brevis / Krzysztof Kowalewski // Portret. - Nr 10 (2000), s. 53-54 ; Metafizyka codzienności / Marek T. Barański // Radar. - 1982, nr 12, s. 16-17.

    Żywoty. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. - 65, [3] s. ; 17 cm. - ISBN 83-203-1790-8

Rec.: Zmartwychwstały kraj mowy / Zbigniew Chojnowski // Gazeta Olsztyńska. - 1982, nr 184 [właśc. 183], s. 6 ; Zbigniew Chojnowski // Tygodnik Kulturalny. - 1982, nr 28, s. 12 ; Paweł Dybel // Nowe Książki. - 1983, nr 9, s. 52 ; Andrzej Gnarowski // Tu i Teraz. - 1982, nr 19, s. 10 ; Co jest prawdą? / Andrzej Ogrodowczyk // Radar. - 1982, nr 30, s. 15 ; W. Szpunar // Oficyna. Pisarze. Książki. Wydawcy. - 1983, nr 19, s. 4.

Prace redakcyjne i przekłady

    Atlantyda Północy : dawne Prusy Wschodnie w fotografii / [aut. katalogu i wystawy Kazimierz Brakoniecki, Konrad Nawrocki ; tł. na niem. Krystyna Binek ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie]. - Olsztyn : BWA, 1993. - 283, [1] s. : fot. ; 30 cm. - Nota bibliogr. s. 83. - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-901085-0-X

Rec.: Zabici mężczyźni chodzą po miasteczku / Wojciech Darski // Krajobrazy. - 1994, nr 18, s. IV ; Grzegorz Kumorowicz // Rocznik Olsztyński. - t. 17 (1997), s. 448-451.

    Barbara Hulanicka : tkanina dwuosnowowa : wystawa jubileuszowa w 30-lecie pracy twórczej : Olsztyn, październik 1986 : [katalog wystawy] / oprac. Kazimierz Brakoniecki ; Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Biuro Wystaw Artystycznych, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. - Olsztyn : BWA, 1986. - [20] k. : il.

    Borussia : kultura - historia - literatura / red. Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn : Wspólnota Kullturowa „Borussia”. - 24 cm. - ISSN 0867-6402

Nr 1 (1991) - Nr 15 (1997).

    Borussia - ziemia i ludzie : antologia literacka / oprac. Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. - 604, [4] s. ; 24 cm. - (Biblioteka „Borussii” ; [nr] 15). - Bibliogr.: s. 597-601. - Tekst częśc. tł. z niem. ros. - ISBN 83-909724-1-7

Rec.: Janusz Jasiński // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 1999, nr 4, s. 577-585 ; Erwin Kruk // Przegląd Polityczny. - Nr 42 (1999), s. 154-159 ; Borussia - ziemia i ludzie / Grzegorz Białuński. - Il. // Jaćwież. - 1999, nr 6, s. 50 ; Jacek Borkowicz // Więź. - 2000, nr 2, s. 189-190 ; Polska edycja antologii ziem pruskich / Janusz Jasiński // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 1999, nr 4, s. 577-585 ; Polem.: Odpowiedź na recenzję Janusza Jasińskiego / Kazimierz Brakowiecki // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2000, nr 1, s. 103-107 ; [Odp.]: W związku z „Odpowiedzią” Kazimierza Brakonieckiego / Janusz Jasiński // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2000, nr 1, s. 108-111.

    Barral, Georges: Pięć dni w Brukseli z Charlesem Baudelaire'em : [fragm. książki ] / Georges Barral ; tł. Kazimierz Brakoniecki // Kwartalnik Artystyczny. - 1998, nr 1, s. 67-72.

    Bretania w poezji i prozie : antologia literacka / wybór, oprac., przekł. Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn : Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor - Warmia i Mazury, 2006. - 394 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 381-382. - ISBN 83-908534-6-9 ; 978-83-908534-6-8

Rec.: Literatura Bretanii, czyli na końcu ziemi : nowa książka Kazimierza Brakonieckiego / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 301, s. 10.

    Guillevic, Eugene: Carnac / Eugene Guillevic ; przekł. i oprac. Kazimierz Brakoniecki ; [przedm. - słowo przyjaciela Yvon Le Men]. - Olsztyn : Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor - Warmia i Mazury, 2003. - 53, [3] s. : 3 il. ; 21 cm. - ISBN 83-908534-4-2

    Cendrars, Blaise: Gazeta : [wiersz] / Blaise Cendrars ; tł. z fr. Kazimierz Brakoniecki // Pracownia. - Nr 17/18 (1996), s. 120.

    Cendrars, Blaise: Gazeta ; Wieża ; Kontrasty ; I Portret ; II Pracownia ; Mój taniec ; Na sukni ona ma ciało ; Hamak ; Tłusty czwartek ; Trzaski ; Z ostatniej chwili ; Bombay-Express ; F.I.A.T. ; W pięciu kątach ; Martwe natury ; Fantomas ; Tytuły ; Mee too buggi ; Głowa ; Kompozycja [wiersze ] / Blaise Cendrars ; tł. Kazimierz Brakoniecki // Literatura na Świecie. - 2002, nr 10/12, s. 197-223.

    Cendrars, Blaise: W sercu świata ; Hôtel Notre-Dame ; Brzuch mojej matki ; Hôtel des Étrangers : [wiersze ] / Blaise Cendrars ; tł. Kazimierz Brakoniecki // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 4, s. 115-123.

    Cendrars, Blaise: Wiersze / Blaise Cendrars [pseud.] ; przekł. i oprac. Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn : Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor - Warmia i Mazury, 2002. - 71, [1] s. ; 20 cm. - Na podst. wyd.: „Poésies completes avec 41 poemes inédits” 1947 - Nazwa aut.: Frédéric Sauser. -Pełna nazwa wydawcy w cop. - ISBN 83-908534-3-4

    Cendrars, Miriam: Blaise Cendrars w Nowym Jorku / Miriam Cendrars ; oprac. z fr. Kazimierz Brakoniecki // Pracownia. - Nr 17/18 (1996), s. 110-119.

    Czernyszewa, Weronika: Psychologiczny portret w historycznej scenerii mieszkańców obwodu kaliningradzkiego / Weronika Czernyszewa ; z jęz. ros. tł. Kazimierz Brakoniecki // Borussia. - Nr 5 (1992), s. 63-65.

    [Czwarte] IV Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego : Olsztyn : październik 1987 / oprac. i red. Kazimierz Brakoniecki ; oprac. graf. Mieczysław Romańczuk ; wstęp Sławomir Bołdok ; Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Olsztynie. - [Olsztyn] : BWA, 1987. - [18] k. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

    Greenved: Wykłady bretońskiego : [wiersz] / Greenved ; tł. Kazimierz Brakoniecki // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 146, s. 8.

    Grenier, Jean: Albert Camus : wspomnienia / Jean Grenier ; przekł. i oprac. Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn : Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor - Warmia i Mazury, 2000. - 125, [2] s. : 1 il. ; 21 cm.

    Grenier, Jean: Między Bretanią a Morzem Śródziemnym / Jean Grenier ; rozm. przepr. Louis Foucher ; tł. Kazimierz Brakoniecki // Fraza. - 1999, nr 4, s. 37-41.

    Grenier, Jean: Światło i cień ; Szaleństwo miast ; Krajobrazy / Jean Grenier ; tł. Kazimierz Brakoniecki // Fraza. - 1999, nr 4, s. 42-47.

    Grunwald ’86 : IV Ogólnopolski Plener Malarski : grudzień 1986 / oprac. i red. Kazimierz Brakoniecki ; Ministerstwo Kultury i Sztuki, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. - Olsztyn : BWA, [1986]. - [24] k. : fot. (w tym kolor.) ; 25 cm.

    Grunwald ’87 : V Ogólnopolski Plener Malarski : grudzień 1987 / oprac. i red. Kazimierz Brakoniecki ; Ministerstwo Kultury i Sztuki, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Społeczny Komitet Grunwaldzki, Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie. - Olsztyn : BWA, 1987. - [30] k. : il. kolor. ; 20 × 28 cm.

    Grunwald ’88 : VI Ogólnopolski Plener Malarski / oprac. i red. Kazimierz Brakoniecki ; oprac. graf. Tadeusz Burniewicz ; Ministerstwo Kultury i Sztuki, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Społeczny Komitet Grunwaldzki, Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie. - Olsztyn : BWA, 1988. - [30] k. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

    Guillevic, Eugene: Cranac : [wiersz] / Eugene Guillevic ; tł. Kazimierz Brakoniecki // Literatura na Świecie. - 2003, nr 3/4, s. 38-46.

    Guillevic, Eugene: Niewinny ; Mieszkańcy światła / Eugene Guillevic ; tł. z fr. Kazimierz Brakoniecki // Borussia. - Nr 36 (2005), s. 124-130.

    Guillevic, Eugene: Reczy ; Rozmaitości ; [Gdyby otworzyły się drzwi] ; Carnac ; [Jak myśli się w jajku] ; [To wewnątrz odległość] ; Rzeczy ; [W ogrodzie jordanowskim] ; [Talerz jest biały] ; [Stół, krzesło, taboret] ; [Stań się kwiatem i powiedz nam] ; [Ukryta nadzieja] ; [Ci, którzy nie mają nic oprócz krzyku] ; Amulety [wiersze ] / Eugene Guillevic ; tł. z fr. Kazimierz Brakoniecki // Pracownia. - 2002, nr 2/3 s. 130-141.

    Guillox, Louis: Tratwy zapomnienia : [proza] / Louis Guillox ; przekł. z jęz. fr. Kazimierz Brakoniecki // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 211, s. 20.

    Hugo, Victor: Cmentarz w Eylau : [wiersz] / Victor Hugo ; z jęz. fr. tł. Kazimierz Brakoniecki // Borussia. - Nr 5 (1992), s. 3-8.

    Hugo, Victor: Do Alberta Dürera : [wiersz] / Victor Hugo ; tł. z fr. Kazimierz Brakoniecki // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 70, s. 8.

    Kartoteka ’91 : wystawa prac olsztyńskiego środowiska artystycznego : [marzec] / red. Wiesław Bieńkuński, Kazimierz Brakoniecki, Wiesław Wachowski ; oprac. graf. Tadeusz Burniewicz, Piotr Obarek ; Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Olsztynie, Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie. - Olsztyn : Zarząd Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, 1991. - 52 s. : il. kolor. ; 16,5 × 19,5 cm.

    Keineg, Paol: Wiersze bretońskie / Paol Keineg ; wybór i przekł. Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn : Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor - Warmia i Mazury, 2007. - 104, [4] s. ; 21 cm. - Bibliogr. prac aut. s. 103-104. - ISBN 978-83-908534-7-5

    Le Gouic, Gerard: Ten kraj nie umiera [incip. w.] / Gerard Le Gouic ; tł. z fr. Kazimierz Brakoniecki // Teraz My?. - 1993, nr 5, s. 28.

    Le Men, Yvon: [Miejsce] : [wiersz] / Yvon Le Men ; tł. Kazimierz Brakoniecki // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 146, d. 8.

    O Bretanii wierszem i prozą / Pierre Jakez Hélias [et al. ; wybór, oprac., tł. z fr. i red. Kazimierz Brakoniecki]. - Olsztyn : Centrum Francusko-Polskie Côtes d’Armor-Olsztyn, 1997. - 251, [4] s. : il., 1 mapa ; 24 cm. - Bibliogr. utworów poszczeg. aut. - Tyt. okł. : Bretania : antologia = Breizh. - ISBN 83-908534-0-X

Rec.: Krystyna Rodowska // Literatura na Świecie. - 2000, nr 4/5, s. 414-419 ; Anton Mazanka // Borussia. - Nr 16 (1998), s. 340-344 ; Piotr Michałowski // Pogranicza. - 1998, nr 2, s. 128-129.

    O Medal Prezydenta : Olsztyn ’88 : wystawa olsztyńskiego środowiska plastycznego / oprac. i red. Kazimierz Brakoniecki ; Prezydent Miasta Olsztyna, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Zarząd Okręgu w Olsztynie, Towarzystwo Miłośników Olsztyna, Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie. - Olsztyn : BWA, 1988. - [24] k. : il. kolor. ; 20 × 28 cm.

    Ogólnopolski konkurs malarski dla nauczycieli wychowania plastycznego : czerwiec 1986 : wystawa - styczeń 1987 / wstęp, oprac. i red. Kazimierz Brakoniecki ; oprac. graf. Tadeusz Burniewicz ; Wydział kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej. Oddział w Olsztynie, Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie. - Olsztyn : BWA, 1987. - [16] s. : il. (w tym kolor.) ; 19 cm.

    [Piąte] V Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego : Olsztyn 1991 / red. Kazimierz Brakoniecki ; Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie. - Olsztyn : BWA, 1991. - 31, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

    Ryszard Wachowski 1930-1985 : [katalog wystawy] : Olsztyn, styczeń 1987 / wstęp Krystyna Koziełło-Poklewska ; wspomnienie Maria Wachowska ; red. Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn : BWA, 1987. - [46] s. : il., portr. ; 24 cm.

    Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2000. - 143 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). - ISBN 83-91285-0-3

    [Szóste] VI Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego : Olsztyn ’95 / red. Kazimierz Brakoniecki ; oprac. graf. Tadeusz Burniewicz. - Olsztyn : BWA, 1995. - 78 [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

    Warmia i Mazury : kultura - społeczeństwo - region : numer specjalny kongresowy / red. zespół Kazimierz Brakoniecki [et al.]. - 2000, nr 1 (październik). - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział w Olsztynie, 2000. - 30 cm. - ISSN 1641-0831

    White, Kenneth: Atlantica : wiersze i rozmowy / Kenneth White ; wybór i przekł. Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn : Centrum Francusko-Polskie Côtes d’Armor, 1998. - 162, [2] s. ; 20 cm. - Bibliogr. utworów K. White’a. - Tyt. oryg.: [Atlantica : mouvements et méditations, 1986]. - ISBN 83-908534-1-8

    White, Kenneth: Czytając Marpę ; Świątynia w śnieżnych górach ; W drodze na północ ; Światło poranka ; W górach Tajwanu ; Tadoussac ; Z miejsca na miejsce ; Z północy na północ [wiersze ] / Kenneth White ; tł. Kazimierz Brakoniecki // Pracownia. - Nr 20 (1997), s. 95-98.

    White, Kenneth: Poeta-kosmograf / Kenneth White ; rozm. przepr. Michel Phillipo [et al.] ; tł. z fr. Kazimierz Brakoniecki // Borussia. - Nr 14 (1997), s. 288-300.

    White, Kenneth: Wyspa Bréhat ; Niedziela w Bretanii ; Joga słoneczna ; Ściany w starym pokoju ; Poranny śnieg w Montréalu ; Jesienne popołudnie ; Znaki i sceny ; Jesień w świątyni ; Luk Wu ; Święto pierwszego śniegu ; Ciało absolutu ; Ksenofanes z Kolofonu ; Beinn Airidh Charr ; List do starego kaligrafa ; Maguwai / Kenneth White ; tł. z ang. fr. Kazimierz Brakoniecki // Borussia. - Nr 14 (1997), s. 301-306.

    Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1945 : malarstwo : grafika : rzeźba : rysunek : fotografia / red. Kazimierz Brakoniecki, Jan Kotłowski, Lech Lechowicz ; wstęp Kazimierz Brakoniecki ; Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie. - Olsztyn : BWA, 1989. - 189, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

Recenzje

    „Moje serce ma oczy ogromne” // Borussia. - Nr 9 (1994), s. 273-275.

Rec. książki: Wiersze i rysunki : szmatka - notatka / Tamara Bołdak-Janowska, Antoni Janowski. - Olsztyn, 1994.

    Muzeum jako imperatyw moralny // Borussia. - Nr 1 [właśc. 2] (1992), s. 102-106.

Rec. książki: Muzeum ziemi ojczystej / Siegfried Lenz. - Warszawa, 1991.

    Na mazurskiej ziemi Nod // Autograf. - 1990, nr 7/8, s. 109-111.

Rec. książek: Kronika z Mazur / Erwin Kruk. - Warszawa, 1989 ; Z krainy Nod / Erwin Kruk. - Warszawa, 1987.

    Niemoc i istnienie // Warmia i Mazury. - 1978, nr 2, s. 22-23.

Rec. książki: Krzak jałowca / Klemens Oleksik. - Olsztyn, 1977.

    Odkrywanie pejzażu // Gazeta Olsztyńska. - 1978, nr 275, s. 5.

Rec. książek: Dzień następny / Marian Nikadon. - Olsztyn, 1961 ; Ósme kwiaty / Eugeniusz Zdanowicz. - Olsztyn, 1966 ; Powrót barw / Witold Nanowski. - Olsztyn, 1961.

    Olsztyński szpital przemienienia // Warmia i Mazury. - 2000, nr 1, s. 21-22.

Rec. książki: Bóg zapłacz! / Włodzimierz Kowalewski. - Warszawa, 2000.

    Olsztyńskie nowości literackie // Gazeta Olsztyńska. - 1991, nr 1, s. 3 ; Teraz My?. - 1991, nr 1, s. [2].

Rec. książek: Traktat o lalkach / Alicja Bykowska-Salczyńska. - Olsztyn, 1990 ; Granice / Mirosław Józef Markowski. - Olsztyn, 1990.

    Podróż w przeszłość // Borussia. - Nr 1 (1991), s. 91-94.

Rec. książki: Czas kobiet : wspomnienia z Pomorza 1944-1947 / Christian Graf von Krockow. - Warszawa, 1990.

    [Pruska narzeczona] // Borussia. - Nr 31 (2003), s. 199-200.

Rec. książki: Pruska narzeczona / Jurij V. Bujda. - Warszawa, 2002.

    [Tamara Łempicka : między art déco a dekadencją] // Borussia. - Nr 24/25 (2001), s. 293-295.

Rec. książki: Tamara Łempicka : między art déco a dekadencją / Laura P. Claridge. - Poznań, 2000.

    Wnętrze światła : wśród poezji // Słowo Powszechne. - 1981, nr 26, s. 11.

Rec. książki: Źrenice / Jan Sobczyk. - Olsztyn ; Białystok, 1980.

    Zasnąć w ziemi // Warmia i Mazury. - 1978, nr 1, s. 28-29.

Rec. książki: Powrót na wygnanie / Erwin Kruk. - Warszawa, 1977.

Utwory literackie w czasopismach i wydawnictwach zwartych

    Armor [wiersz] // Akcent. - 2005, nr 1, s. 11-16.

    Atlantyda Północy : [wiersz] // Przegląd Polityczny. - 1994, nr 24, s. II-III.

    Autobus z opaską na ramieniu : pamięci B.W. Linkego : [wiersz] // W: Poeta jest jak dziecko : Nowe Roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, [1987]. - S. 57-58.

    Begegnung an der Ostsee : [wiersz] / tł. z pol. Winfried Lipscher // Borussia. - Nr 38 ([2006]), s. 57-58.

    Berlin Biberkofplatz : [wiersz] // Kresy. - 1996, nr 2, s. 137-139.

    Blaski ciała : [wiersz] // Czas Kultury. - 1993, nr 1, s. 46.

    Bogowie : [proza] // Poezja. - 1989, nr 3, s. 41.

    Bomba w górę : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 41.

Z cyklu „Rzeczyistość”.

    Borussia : [wiersz] // Borussia. - Nr 12 (1996), s. 152-153.

    Bożek : [proza] // Kresy. - 1992, nr 9/10, s. 60-61.

    Budda warmiński - Ptaki zalotne : [wiersze] // Borussia. - Nr 28 (2002), s. 9-12.

    Bukowy las : [wiersz] // Borussia. - Nr 35 (2004), s. 90.

    Calgary : [wiersz] // Regiony. - 1992, nr 2, s. 63-65.

    Całość świata : [wiersz] // Pracownia. - 1992, nr 9, s. 13-14.

    Chłopiec jedzący powietrze : [proza] // Poezja. - 1989, nr 3, s. 41.

    Ciemne świecidło : [wiersz] // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich. - Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. - S. 20-21.

    Cmentarz zmarłych na cholerę w Porytem : [wiersz] // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich. - Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. - S. 16-17.

    Cmentarze : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1991, nr 210, s. 3.

    [Co można znaleźć w morzu] : [wiersz] // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 2, s. 153-158.

    Coraz bliżej : [wiersz] // Integracje. - 1982, nr 14, s. 21-22.

    Cykl : [wiersz] // Borussia. - 1992, nr 3/4, s. 106.

    Czarny bucik : [wiersz] // Pracownia. - Nr 32 (2003), s. 29-34.

Dedykowany Zuzannie Brakonieckiej (1925-2001).

    Czerwiec 1976 : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 29-30.

Z cyklu „Rzeczyistość”.

    Człowiek : [wiersz]. - Il. // Czas Kultury. - 1993, nr 5, s. 86-89.

    Das Europa der Mitte / tł. z pol. Winfried Lipscher // Borussia. - Nr 38 ([2006]), s. 129-130.

    Dawniej chciano czegoś od historii... : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1981, nr 2, s. 6.

    Deska laurowa : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 35.

Z cyklu „Rzeczyistość”.

    Dialektyka : [wiersz] // Akcent. - 1988, nr 1, s. 52-54.

    Do warmińskiego zimorodka : [wiersz] // Pracownia. - Nr 28 (2002), s. 18-22.

    Dom : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 253, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 959, s. 4.

    Dowody ciała : [wiersz] // Integracje. - 1982, nr 14, s. 21-22.

    Drugie Zeszyty Jedynego : [proza] // Autograf. - 1989, nr 1, s. 7-17.

    Drzewa // Borussia. - 1992, nr 3/4, s. 107.

    Dwa domy filozofów bretońskich w Côtes d’Armor : [wiersz] // Kwartalnik Artystyczny. - 1999, nr 2, s. 127-130.

Toż W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2000. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). - S. 22-24.

    Dwa obrazy Ferdynanda Ruszczyca : [wiersz] // Pokaz. - 1996, nr 2, s. 68-69.

    Ekstaza : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1981, nr 2, s. 7.

    Ekstaza prowizoryczna : [wiersz] // Autograf. - 1988, nr 3, s. 5.

    Elegie dla Zdziśka Sadlika : [wiersz] // Literatura. - 1999, nr 4, s. 32-33.

    Emanacje : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1981, nr 2, s. 8.

    Esencja : [wiersz] // Poezja. - 1981, nr 2, s. 17-18.

    Europa deportowanych : [proza] // Kresy. - 1992, nr 9/10, s. 60-61.

    Feliks Cwalina : [opowiadanie] // Pracownia. - Nr 27 (2001), s. 15-22.

    Figury osiowe Jana Lebensteina : [wiersz] // Twórczość. - 2006, nr 4, s. 12-13.

    Formy życia, które dojrzewając zaprzeczają światu : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1981, nr 2, s. 10.

    Fryderyka : [wiersz] // Magazyn Literacki. - 1999, nr 3, s. 50-52.

Toż W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2000. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). - S. 29-30.

    Gągławki - Fort Steele : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1991, nr 210, s. 3 ; Regiony. - 1992, nr 2, s. 64-65.

    Genealogia - 1970 : [opowiadanie] // Inicjatywy Warmińskie. - 1989, nr 5, s. 9-14.

    Genezis : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1978, nr 4, s. 11.

    Glosolalie : [wiersz] // Migotania, Przejaśnienia. - 2005, nr 1, s. 4.

    Góry w Byrcynówce : [wiersz] // Integracje. - 1982, nr 14, s. 21-22.

    Groby : [opowiadanie] // Pracownia. - 2001, nr 25, s. 35-40.

    Grób Baudelaire’a : [wiersz] // Kresy. - 1996, nr 2, s. 134-136.

    Hannah : A-E : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1978, nr 8, s. 37-38.

    Hans Castorp ta zaczarowana góra ołowiu : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1978, nr 8, s. 37.

    Hymn do Renana : [wiersz] // Pracownia. - Nr 17/18 (1996), s. 6-7.

    Idiom : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1981, nr 2, s. 5.

    Imię i nazwisko : [wiersz] // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich. - Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. - S. 14-15.

    Jan Kalnassy : [proza] // Borussia. - Nr 28 (2002), s. 135-141.

    Jasnowidz : [wiersz] // Po prostu. - 1990, nr 9, s. 8-9.

    Kaborno : [wiersz] // Borussia. - Nr 35 (2004), s. 87-88.

    Kadysz dla Domu Przedpogrzebowego Ericha Mendelsohna : [wiersz] // Borussia. - Nr 17 (1998/1999), s. 3-5.

    Katedra we Fromborku : [wiersz] // Topos. - 1994, nr 7, s. 7-8.

    Kniaźnin : [wiersz] // Autograf. - 1988, nr 3, s. 5.

    Kohanna : [wiersz] // Przekrój. - 2002, nr 26, s. 15 ; Twórczość. - 2006, nr 4, s. 13.

    Koniec wieku : [wiersz] // Regiony. - 1992, nr 2, s. 64.

Toż W: Borussia - ziemia i ludzie : antologia literacka / oprac. Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. - (Biblioteka „Borussii” ; [nr] 15). - S. 256.

    Kosmos : [wiersz] // Twórczość. - 2006, nr 4, s. 12-13.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 33.

    Kościół św. Andrzeja w Barczewie // Topos. - 1994, nr 7, s. 7-8.

    Krótkie lekcje polskiego : [proza] // Kresy. - 1992, nr 9/10, s. 60-61.

    Krzysztof : [wiersz] // Magazyn Literacki. - 1999, nr 3, s. 50-52.

Toż W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2000. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). - S. 28-29.

    Kwiecień 2007 : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 37.

Z cyklu „Rzeczyistość”.

    Lato 1941 : [wiersz] // Borussia. - Nr 22 (2000), s. 169-170.

    Limbus : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 31.

Z cyklu „Rzeczyistość”.

    List do Allena Ginsberga : [wiersz] // Literatura. - 1986, nr 4, s. 31.

    Listy // Borussia. - Nr 39 (2006), s. 21-41.

    Literat // Pracownia. - 2001, nr 3, s. 20-23.

    Litość : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1978, nr 8, s. 35-36.

    Lotus : [wiersz] // Magazyn Literacki. - 1999, nr 3, s. 50.

Toż W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2000. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). - S. 27.

    Łabędnik : [wiersz] // Borussia. - Nr 9 (1994), s. 17-18.

    Marzec 2000 : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 32.

Z cyklu „Rzeczyistość”.

    Metafizyka : [wiersz] // Autograf. - 1988, nr 3, s. 3.

    Metafizyka doświadczalna : [wiersz] // Topos. - 1996, nr 1, s. 52-53.

    Metafizyka mięsna : [wiersz] // Teraz My?. - 1991, nr 1, s. [6.]

    Metaxa : [wiersz] // W: Debiuty poetyckie : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszkin-Koperski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980. - S. 19-20.

    Metaxu : [wiersz] // W: Poeta jest jak dziecko : Nowe Roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, [1987]. - S. 19-20.

    Milczenie świata : [wiersz] // Czas Kultury. - 1993, nr 1, s. 45.

    Miserere mei // Pogranicza. - 2001, nr 2, s. 20-46.

    Mitologia : [wiersz]. - Il. // Przegląd Polityczny. - 1996, nr 30, s. 54.

    Mity : [wiersz] // Autograf. - 1988, nr 3, s. 4.

    Mity osobiste : [proza] // Gazeta Olsztyńska. - 196, nr 18, s. 12.

    Modlitwa : [wiersz] // Integracje. - 1982, nr 14, s. 21-22.

    Monady // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 2, s. 69-78.

    Monolog wtajemniczonego w życie : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1979, nr 1, s. 9.

    Mowa : [wiersz] // Topos. - 1996, nr 1, s. 52-53.

    Mój Olsztyn : [wiersz] // Literatura. - 1989, nr 9, s. 4-5.

    Na Placu Zamkowym w Warszawie : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 34.

Z cyklu „Rzeczyistość”.

    [Nasi synowie kąpią się w morzu] : [wiersz] // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 2, s. 153-158.

    Nic : [wiersz] // Borussia. - Nr 12 (1996), s. 156-157.

    Nie : [wiersz] // Integracje. - 1982, nr 14, s. 21-22.

    Nie bój się : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 36.

Z cyklu „Rzeczyistość”.

    Nie wiem : [wiersz]. - Il. // Warmia i Mazury. - 1983, nr 5, s. 10.

    Niedotykalne : [wiersz] // Nowy Nurt. - 1996, nr 12, s. 5 ; Kresy. - 1996, nr 2, s. 136-137.

    Nienawiść : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1979, nr 20, s. 5.

    Nieskończoność : [wiersz] // Integracje. - 1982, nr 14, s. 21-22.

    Niewysłany list : [proza] // Pracownia. - 2001, nr 3, s. 15-19.

    [Ocean jest przestrzennie głuchy] : [wiersz] // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 2, s. 153-158.

    Odejdź ode mnie ciało... : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1981, nr 2, s. 6.

    Odkrycie : [wiersz] // Topos. - 1996, nr 1, s. 52-53.

    Ojciec : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1978, nr 4, s. 11.

    Ojcowie i synowie : [proza] // Autograf. - 1989, nr 5, s. 27-29.

    Ojczyzny : [wiersz] // Regiony. - 1992, nr 2, s. 63 ; Czas Kultury. - 1993, nr 1, s. 44.

Toż W: Borussia - ziemia i ludzie : antologia literacka / oprac. Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. - (Biblioteka „Borussii” ; [nr] 15). - S. 255.

    Olsztyn - Wilno 1990 : [wiersz] // Tytuł. - 1992, nr 2, s. 22.

    Olsztyn - Vancouver : [wiersz] // Tytuł. - 1992, nr 2, s. 23-24.

    Olśnienie : [wiersz] // Literatura. - 1989, nr 9, s. 4.

    Olśnienia : [wiersz] // Pismo Artystyczno-Literackie. - 1987, nr 1, s. 94.

    On i ja : [wiersz] // Poezja. - 1981, nr 2, s. 17.

    Opis walki - starzec : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1978, nr 4, s. 11.

    Palec boży : [proza] // Poezja. - 1989, nr 3, s. 40.

    Pamiętnik : [wiersz] // Punkt. - 1979, nr 7, s. 109.

    Pasym : [wiersz] // Borussia. - Nr 9 (1994), s. 15.

    Pełna rozpaczy gra w zielone : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1979, nr 1, s. 9.

    Petycja : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1975, nr 4, s. 35.

    Piękna góra : [wiersz] // Borussia. - Nr 12 (1996), s. 155-156.

    Piękne czasy : [wiersz] // Akcent. - 1988, nr 1, s. 52-54.

    Pisane w hotelu w Nadrenii : [wiersz] // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 1, s. 80-83.

    Plac Wolności // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2000. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). - S. 24-26.

    Płacząc w głąb dziecka : [wiersz] // Integracje. - 1982, nr 14, s. 21-22.

    Początek poety : [proza] // Regiony. - 1992, nr 2, s. 65-70.

    Poemat na dwie ręce i śmierć : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1979, nr 1, s. 9.

    Po-Etyka // W: Poeta jest jak dziecko : Nowe Roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, [1987]. - S. 56.

    Poetyka elementarna : [wiersz] // Topos. - 1996, nr 1, s. 52-53.

    Poezja to doświadczanie prawdy... : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1981, nr 2, s. 5.

    Polacy : [wiersz] // Autograf. - 1988, nr 3, s. 4.

    Powołanie : [wiersz] // Topos. - 1996, nr 1, s. 52-53.

    Powrót : [wiersze] // Integracje. - 1982, nr 14, s. 21-22.

    Pozując do : [wiersz] // Integracje. - 1982, nr 14, s. 21-22.

    Pożegnanie Bretanii : [wiersz] // Borussia. - Nr 24/25 (2001), s. 33-36.

    Pożegnanie z matką i ulicą Jagiellończyka w Olsztynie : [wiersz] - Il. // Twórczość. - 2007, nr 12, s. 64-66.

    Pożegnanie z Matką w kościele św. Teresy w Wilnie : [wiersz] - Il. // Twórczość. - 2007, nr 12, s. 63-64.

    Przekłuć kolebkę : [wiersz] // W: Poeta jest jak dziecko : Nowe Roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, [1987]. - 51.

    Przemiana : [wiersz] // Punkt. - 1979, nr 7, s. 107.

    Przemiany : [wiersz] // Integracje. - 1982, nr 14, s. 21-22.

    Przemijanie // Borussia. - 1992, nr 3/4, s. 105-106.

    Przesłuchanie : [proza] // Pracownia. - 2001, nr 3, s. 25-26.

    Przestrzennie : [wiersz] // Nowy Nurt. - 1996, nr 12, s. 5.

    Ptaki zalotne : [wiersz] // Borussia. - Nr 28 (2002), s. 9-12.

    Pustki : [wiersz] // Akcent. - 1996, nr 3, s. 93-98.

    Rozkład : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1978, nr 2, s. 36.

Toż W: Debiuty poetyckie : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszkin-Koperski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980. - S. 19-20.

    Rozmiękłe klatki : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1981, nr 2, s. 10.

    Rozmówki polsko-niemieckie : pamięci Johannesa Bobrowskiego : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. - 2006, nr 54-55, s. 79-88.

    Rozmówki polsko-niemieckie we wrześniu 2005 roku : wierszreportaż // Pogranicza. - 2006, nr 1, s. 18-27.

    [Rozżarzona uliczka w północnym mieście] : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1994, nr 116, s. 5.

    Różewicz : [wiersz] // Pracownia. - 1992, nr 9, s. 13-14.

    Sarmacki karman : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 38.

Z cyklu „Rzeczyistość”.

    Sentencja : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1978, nr 8, s. 35.

    Siła ciążenia : [wiersz] // W: Poeta jest jak dziecko : Nowe Roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, [1987]. - 54-56.

    Skazani na dozgonną bliskość... : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. - 1979, nr 20, s. 5.

    Skronie słowa : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1975, nr 4, s. 35.

    Skrzep : [wiersz] // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich. - Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. - S. 18-19.

    Skupienie // Borussia. - 1992, nr 3/4, s. 104.

    Słuchając kosa na osiedlu zwanym Chamburg : [wiersz] // Twórczość. - 2006, nr 4, s. 12-13.

    Sokolica : [wiersz] // Borussia. - Nr 9 (1994), s. 16-17.

    Sorkwity : [wiersz] // Borussia. - Nr 9 (1994), s. 16.

    Spotkanie nad Bałtykiem : [wiersz] // Borussia. - Nr 12 (1996), s. 153-154.

    Starzy poeci porównywali ten świat : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1981, nr 2, s. 5-8.

    Szaleństwo i śmierć Hanny Thiel z Ornety (1899-1920) : [wiersz] // Kresy. - 1994, nr 1, s. 47-50.

    Szkice (wschodnio)berlińskie 13 sierpnia 2001 // Przegląd Polityczny. - Nr 57/58 (2002), s. 99-103.

    Śmierć : [proza] // Poezja. - 1989, nr 3, s. 42.

    Śmierć mistrza : (pamięci Ch. Baudelaire’a) : [wiersz] /// Nowy Wyraz. - 1975, nr 4, s. 36.

    Śmierć porusza tyloma wargami... // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich. - Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. - S. 16-17.

    Światologia - Cz. 1-3. // Przegląd Polityczny. - Nr 42 (1999), s. 2-28 ; Nr 43 (2000), s. 3-21 ; Nr 44 (2000), s. 2-20.

    Światowanie // Borussia. - Nr 14 (1997), s. 121-130.

    Światowanie [fragm.] // Magazyn Literacki. - 1997, nr 5/6, s. 47-51.

    Światowid : [wiersz] // Akcent. - 1988, nr 1, s. 52-54.

    Światowiec : [wiersz] // Pracownia. - Nr 21 (1999), s. 58-65.

    Święto : [proza] // Pracownia. - 2001, nr 3, s. 23-25.

    Święto zmarłych : [wiersz] // Punkt. - 1979, nr 7, s. 108.

    Tajemnica : [wiersz] // Akcent. - 1988, nr 1, s. 52-54.

    Toast : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 39.

Z cyklu „Rzeczyistość”.

    Tożsamość : [fragm.]. - Il. // Literatura. - 1987, nr 9, s. 46-47.

    Trzy kobiety mówią // Regiony. - 1995, nr 4, s. 111-129.

    Tymczasem : [wiersz] // Pracownia. - 1992, nr 9, s. 13-14.

    U nas Betlejem : [wiersz] // Akcent - 1988, nr 1, s. 52-54.

    Ulica Jagiellończyka w Olsztynie : [proza] // Kresy. - 1992, nr 9/10, s. 60-61.

    Utopie : [wiersz]. - Il. // Warmia i Mazury. - 1983, nr 5, s. 10.

    Uwagi przy stole : [wiersz] // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich. - Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. - S. 22-23.

    Vancouver 1991 : [wiersz] // Tytuł. - 1992, nr 2, s. 22-24.

    Varmie Warmia : [wiersz] / przeł. Frédérique Laurent // Towarzystwo. - 2005, nr 2, s. 19.

    W Alpach : [wiersz] // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 2, s. 153-158.

    W Asunach : [wiersz] // Borussia. - Nr 15 (1997), s. 15.

Z cyklu „Prowincja człowieka”.

    W Bretanii : [wiersz] // Kwartalnik Artystyczny. - 1999, nr 2, s. 127-130.

Toż W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2000. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). - S. 21.

    W Chaberkowie : [wiersz] // Borussia. - Nr 35 (2004), s. 88-89.

    W Chwalęcinie : [wiersz] // Borussia. - Nr 15 (1997), s. 13.

Z cyklu „Prowincja człowieka”.

    W Gładyszach : [wiersz] // Borussia. - Nr 15 (1997), s. 12.

Z cyklu „Prowincja człowieka”.

    W Kabornie : [wiersz] // Borussia. - Nr 15 (1997), s. 13.

Z cyklu „Prowincja człowieka”.

    W Klebarku Wielkim : [wiersz] // Borussia. - Nr 15 (1997), s. 14.

Z cyklu „Prowincja człowieka”.

    W Łęgutach : [wiersz] // Borussia. - Nr 15 (1997), s. 13.

Z cyklu „Prowincja człowieka”.

    W Malborku : [wiersz] // Topos. - 1994, nr 7, s. 7-8.

    W Mołtajnach: [wiersz] // Borussia. - Nr 15 (1997), s. 11.

Z cyklu „Prowincja człowieka”.

    W Olsztynie : [wiersz] // Kwartalnik Artystyczny. - 1994, nr 3, s. 25-29.

    W Pasłęku : [wiersz] // Kwartalnik Artystyczny. - 1994, nr 3, s. 25-29.

    W Słobitach : [wiersz] // Borussia. - Nr 15 (1997), s. 12.

Z cyklu „Prowincja człowieka”.

    W Szczebrzeszynie : [wiersz] // Twórczość. - 2006, nr 4, s. 12-13.

    W Szczurkowie : [wiersz] // Borussia. - Nr 15 (1997), s. 14.

Z cyklu „Prowincja człowieka”.

    W Tłokowie [wiersz] // Kwartalnik Artystyczny. - 1994, nr 3, s. 25-29.

    W Węgorzewie : [wiersz] // Borussia. - Nr 15 (1997), s. 15.

Z cyklu „Prowincja człowieka”.

    Warmia : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 5, s. 8.

    Wcielenie : [wiersz] // W: Poeta jest jak dziecko : Nowe Roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, [1987]. - S. 57.

    Wiatr od morza : [wiersz] // Borussia. - Nr 6 (1993), s. 73-75.

    Widok na morze // Pogranicza. - 2002, nr 3, s. 56-60.

    Widzenie nad Zatoką Saint-Brieuc w Bretanii : [wiersz] // Kwartalnik Artystyczny. - 1999, nr 2, s. 127-130.

Toż W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2000. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). - S. 25.

    Wieczność : [wiersz] // Pracownia. - 1992, nr 9, s. 13-14.

    Wieczorem poeta zdejmuje maskę... : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1975, nr 4, s. 37.

    [Wieczór chyli się ku nocy] : [wiersz] // Punkt. - 1982, nr 14, s. 33.

    Wiekuiście : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1981, nr 2, s. 10.

    Wiersz wolny : [wiersz] // Poezja. - 1984, nr 3, s. 26.

    Wiersze fizyczne : [wiersz] // Poezja. - 1984, nr 3, s. 26.

    Wiersze wiedeńskie : [wiersz] // Pogranicza. - 2000, nr 3, s. 127-132.

    Wigilia : [wiersz] // Akcent. - 1988, nr 1, s. 52-54.

    Wnętrze świata : [wiersz] // Topos. - 1996, nr 1, s. 52-53.

    Wspólna obecność : [wiersz] // Gazeta Wyborcza (WAW). - 2005, nr 176, s. 22.

    Wybrańcy Bogów : [wiersz] // Nowy Wyraz. - 1981, nr 2, s. 7.

    Wymowa polska : [wiersz] // Poezja. - 1984, nr 3, s. 26.

    Wynaturzenia : [wiersz] // Poezja. - 1988, nr 7, s. 3-4.

    Wypisy : [wiersz] // Akcent. - 1988, nr 1, s. 52-54.

    Z dziennika warmińskiego : [proza] // Res Publica. - 1990, nr 6, s. 28-32.

    Z kroniki wypadków : [wiersz] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. - (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ; seria 3, t. 4). - S. 40.

Z cyklu „Rzeczyistość”.

    Z zeszytów paryskich, 16 XII 2001 : [wiersz] // Akcent. - 2002, nr 1/2, s. 37-39.

    Zaczarowanan góra ołowiu : [wiersz] // W: Poeta jest jak dziecko : Nowe Roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, [1987]. - S. 51-52.

    Zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim : [wiersz] // Topos. - 1994, nr 7, s. 7-8.

    Zapamiętane : [wiersz] // Autograf. - 1988, nr 3, s. 3.

    Zapiski Jedynego : [proza] // Res Publica. - 1989, nr 6, s. 111-120.

    Zapomniane : [wiersz] // W: Mirosław Smerek 1935-1995 : czerwiec ’95 : [katalog wystawy] / Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie. - Olsztyn : BWA, 1995.

    Zatopione miasta : [wiersz] // Kwartalnik Artystyczny. - 1996, nr 1, s. 26-29.

    Zbyszek : [wiersz] // Magazyn Literacki. - 1999, nr 3, s. 50-52.

Toż W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2000. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). - S. 27-28.

    Zdradzałem cię żono... // Poezja Dzisiaj. - Nr 37/38 (2004), s. 274-275.

    Zeszyty Jedynego : [proza]. - Punkt. - 1980, nr 10, s. 65-74.

Fragmenty również w: Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 177, s. 8 ; Pracownia. - 1992, nr 10, s. 7-13.

    Zewsząd otoczone : [wiersz] // Punkt. - 1979, nr 7, s. 106.

    Ziemiec : [wiersz] // Borussia. - Nr 35 (2004), s. 85-87.

    Znaki : [wiersz] // Warmia i Mazury. - 1987, nr 19, s. 2.

    Zrosty II : [wiersz] // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich. - Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. - S. 11.

    Żuraw nad Łyną małogłowy : [wiersz] // Autograf. - 2005, nr 6, s. 17.

    Żyję między Prawdą a Bogiem [incip. w.] // W: Poeta jest jak dziecko : Nowe Roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, [1987]. - S. 51.

    Żylaki : [wiersz] // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich. - Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. - S. 12-13.

Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zwartych

    Andrzej Gordon : erotyka i sacrum. - Il. // Sztuka Polska. - 1987, nr 7, s. 19-20.

Malarstwo Andrzeja Gordona prezentowane na wystawie w BWA w Olsztynie.

    Atlantyda Północy // Gazeta Warmińska. - 1993, nr 4, s. 4.

Wystawa „Atlantyda Północy - dawne Prusy Wschodnie w fotografii” w Olsztynie.

    Atlantyda Północy : kraj miniony, nieznany, zapomniany / oprac. MP. - Portr. // Żółta Strona. - 1993, nr 42, s. 1.

Wystawa „Atlantyda Północy - dawne Prusy Wschodnie w fotografii” w Olsztynie.

    Bei vollem Bewusstsein / tł. z pol. Ursula Kiermeier // Borussia. - [Nr] 38 ([2006]), s. 104-125.

Na marginesie książki „My z Jedwabnego” Anny Bikont.

    Bez znieczulenia // Borussia. - Nr 37 (2005), s. 158-177.

Na marginesie książki „My z Jedwabnego” Anny Bikont

    Biografia, jakich wiele // Posłaniec Warmiński. - 1989, nr 24, s. 3.

Eugeniusz Sokólski - brat matki.

    Cendrars - żar i popiół // Literatura na Świecie. - 2002, nr 10/12, s. 224-227.

    Ciągłość i zmiana w kulturze [dyskusja] / Janusz Jasiński, Roman Ławrynowicz, Władysław Ogrodziński, Hieronim Skurpski, Andrzej Staniszewski, Irena Telesz, Tadeusz Willan, Wojciech Wrzesiński, Kazimierz Brakoniecki, Stefan Brzozowski, Wojciech Marek Darski, Wojciech From, Ryszard Michalski, Wacław Sobaszek ; oprac. Tadeusz Baryła, Izabela Walesiak // Borussia. - Nr 18/19 (1999), s. 202-264.

    Człowiek z Ziemi Ulro. - Il. // Poezja. - 1981, nr 5/6, s. 98-11.

O twórczości Cz. Miłosza w latach trzydziestych.

    Debiutanci, debiutanci : najmłodszy Olsztyn Literacki // Gazeta Olsztyńska. - 1995, nr 168, s. 4.

Dot. twórczości uczniów szkół średnich.

    Debiuty młodych literatów : [lata 1956-1978] // Słowo Powszechne. - 1979, nr 54, s. 11.

    Dni Bretanii. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 211, s. 20.

Przewidywany program Dni Bretanii org. przez Centrum Francusko-Polskie Cotes d’Armor w Olsztynie.

    Dni Kultury Francuskiej // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 78, s. 15.

W Centrum Francusko-Polskim Cotes d’Armor w Olsztynie.

    Dom i świat albo mit i rzeczywistość Warmii i Mazur // Borussia. - Nr 23 (2000/2001), s. 45-50.

    Dzieła artystów żydowskich // Gazeta Olsztyńska. - 1987, nr 131, s. 4.

Wystawa dzieł artystów żydowskich 1918-1939 w Galerii BWA w Olsztynie.

    Edukacja plastyczna dzieci i młodzieży w Olsztyńskim Biurze Wystaw Artystycznych // W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : X Forum Oświatowe / mat. zebr. Anna Grycan ; wyboru dok. Józef Rusiecki ; Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. - Olsztyn : IKN ODN, 1987. - S. 98-100.

    EJ: Skojarzenie do perforacji : teatr i literatura / EJ, FO, TK // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 35, dod. Olsztyn, s. 2.

Wypowiedzi Mariusza Sieniewicza, Janusza Kijowskiego, Jerzego Romaszki, Kazimierza Brakonieckiego nt. nazwy „Perforacje literackie”, spotkań organizowanych na Scenie Margines w Teatrze Stefana Jaracza.

    Fałata Polaków portret własny // Sztuka Polska. - 1988, nr 4/5, s. 20.

Wystawa malarstwa Antoniego Fałata w Olsztynie, styczeń 1988.

    Fałata rodaków portret własny // Gazeta Olsztyńska. - 1988, nr 30, s. 6.

Malarstwo Antoniego Fałata.

    Francuskojęzyczna poezja bretońska // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 146, s. 8.

    Genius loci // Przegląd Polityczny. - Nr 31 (1996), s. 101-103.

    Głosy i glosy w 1. rocznicę śmierci Czesława Miłosza / Kazimierz Brakoniecki, Mirosław Dzień, Michał Głowiński, Henryk Grynberg, Julia Hartwig, Aleksander Jurewicz, Bogusław Kierc, Janusz Kryszak, Krzysztof Lisowski, Krzysztof Myszkowski, Grażyna Strumiłło-Miłosz, Adriana Szymańska, Janusz Szuber, Bolesław Taborski, Zbigniew Żakiewicz. // Kwartalnik Artystyczny. - 2005, nr 3, s. 48-88.

    Gra o prawdę nie tylko osobistą // Borussia. - Nr 33/34 (2004), s. 240-242.

    [„Granice” Mirosława Markowskiego] // Teraz My?. - 1991, nr 1, s. 7.

Zapowiedź arkusza poetyckiego, mającego się ukazać nakładem „Pojezierza”.

    Kilka uwag // Punkt. - 1979, nr 5, s. 173-175,

III Spotkanie Młodych Pisarzy Wybrzeża w Wieżycy.

    Klub SPP powstał w Olsztynie // Posłaniec Warmiński. - 1990, nr 10, s. 8.

Powstanie Klubu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

    Kod Leonarda odkodowany : mijający rok w kulturze / notował Karol Fryta. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 302, s. 11.

Wypowiedzi przedstawicieli olsztyńskiego życia kulturalnego nt. kulturalnych wydarzeń roku 2005 na Warmii i Mazurach oraz w kraju i na świecie. M. in. K. Brakonieckiego.

    Krajobraz minionego świata. - Il. // Przegląd Polityczny. - 1994, nr 24, s. I-VIII.

Nt. wystawy „Atlantyda Północy - dawne Prusy Wschodnie w fotografii” w Olsztynie.

    Kultura jaka jest, jaka być może, jaka być powinna // Warmia i Mazury. - 2000, nr 1, s. 22-27.

M.in. wypowiedź K. Brakonieckiego.

    [Literacka Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza] // Gazeta Olsztyńska. - 1980, nr 237, s. 1, 4.

    Malarstwo Henryka Mączkowskiego. - Il. // Warmia i Mazury. - 1981, nr 1, s. 14-16.

    Malarstwo jak sacrum. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1990, nr 180, s. 1, 3.

Wystawa malarstwa Stanisława Rodzińskiego z Krakowa w BWA w Olsztynie.

    Mazgal, Ewa: Wielka „Msza” i jeden skandal // Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. -1995, nr 10, s. 5.

Wydarzenia kulturalne roku 1994 w ocenie m.in. K. Brakonieckiego.

    Miasto festiwali // Warmia i Mazury. - 1977, nr 12, s. 23.

Życie literackie Torunia.

    Młodzi poeci Olsztyna // Gazeta Olsztyńska. - 1991, nr 28, s. 5

    Monolog zewnętrzny - Cz. 1-2. // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 2, s. 131-134 ; nr 3, s. 127-131.

    Mój Olsztyn : [Fragm. eseju] // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 157, s. A12-A13.

    Muzealna kolekcja malarstwa // Gazeta Olsztyńska. - 1987, nr 68, s. 6.

Malarstwo dwudziestowieczne na zamku w Lidzbarku Warmińskim.

    Nasi emigranci : życie i twórczość. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 18, s. 12.

Literaci urodzeni na Warmii i Mazurach.

    Naukowy ruch młodych // Warmia i Mazury. - 1980, nr 10, s. 10-11.

Studenckie koła naukowe ART.

    Nowa poezja Warmii i Mazur 1980-1995 // Borussia. - Nr 11 (1995), s. 10-142.

    Nowy Olsztyn Literacki : [po 1989] // Gazeta Olsztyńska. - 1995, nr 119, s. 5.

    O poetach olsztyńskich // Gazeta Olsztyńska. - 1978, nr 236, s. 5.

Życie i twórczość Kazimierza Sopucha, Kazimierza Śladewskiego.

    O poetach olsztyńskich : życie i wyobraźnia // Gazeta Olsztyńska. - 1978, nr 242, s. 5.

O twórczości Jana Sobczyka, Bogdana Chorażuka, Adrianny Szymańskiej i Ryszarda Milczewskiego-Bruno z Warszawy.

    O ruinach w Pieniężnie // Słowo Powszechne. - 1979, nr 135, s. 11.

Problemy odbudowy XVI-wiecznego zamku w Pieniężnie.

    „Obrazy jurajskie” Jerzego Dudy-Gracza // Gazeta Olsztyńska. - 1986, nr 132, s. 1, 5.

Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie.

    Oda do młodości?. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1994, nr 238, s. 4.

Współczesne postawy młodzieży na przykładzie Olsztyna w porównaniu z własnymi doświadczeniami.

    Olsztyńska kultura // Słowo na Warmii i Mazurach. - 1978, nr 42, s. 1.

Działalność Miejskiego i Międzyzakładowego Domu Kultury.

    Olsztyńskie Pismo Młodych. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 63, s. 14.

Czasopismo literackie „Portret”.

    Pisarz i ziemia rodzinna // Borussia. - Nr 3/4 (1992), s. 65-74.

    Plastyka Ziem Zachodnich i Północnych. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1985, nr 168, s. 1, 4.

Wystawa „Plastyka Ziem Zachodnich i Północnych w 40-lecie PRL” w Olsztynie.

    Po co piszę? : [ankieta] // Kwartalnik Artystyczny. - 1996, nr 3, s. 3-6.

    Poeci - laureaci : konkurs poetycki „O Laur Liścia Akantu”. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1995, nr 247, s. 5.

    Poezja i istnienie : (uwagi wstępne) // Poezja. - 1981, nr 2, s. 14-16.

    Poezja i transcendencja // Punkt. - 1982, nr 14, s. 32.

    Poezja jako metafizyka doświadczalna // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1994, nr 11, s. 4-5.

Poezja konkretu metafizycznego autora.

    Poezja obca : poeci i tłumacze // Gazeta Olsztyńska. - 1995, nr 232, s. 5.

Olsztyńscy tłumacze literatury.

    Poezja życia - poezja śmierci // Poezja. - 1979, nr 3, s. 7-8.

    Ponowoczesny regionalizm // Nowy Nurt. - 1996, nr 8, s. 1, 11.

    Poprzeczka idzie w górę : co czeka kulturę w nadchodzącym roku? / zebrała Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 301, s. 12.

Wypowiedź m. in. K. Brakonieckiego

    Prowincja człowieka : korespondencja z Olsztyna // Przegląd Polityczny. - Nr 61 (2003), s. 112-117.

Literatura małych ojczyzn w wydaniu młodych autorów.

    Próba odczytania : życie i wyobraźnia // Gazeta Olsztyńska. - 1978, nr 258, s. 5.

O twórczości poetyckiej Edmunda Germana.

    Przymierze z ziemią : życie i wyobraźnia // Gazeta Olsztyńska. - 1978, nr 287, s. 5.

Twórczość poetycka Jerzego Lewandowskiego.

    R. Loewig przyjaciel Polski // Gazeta Olsztyńska. - 1991, nr 57, s. 3.

Otwarcie wystawy malarza niemieckiego w ART Gallery BWA w Olsztynie.

    Robert Traba : Nagroda STU // Tygiel Kulturalny. - 2006, nr 1/3, s. 20-21.

Sylwetka Roberta Traby, historyka, działacza społecznego, pomysłodawcy i współzałożyciela Wspólnoty Kulturowej „Borussia”, animatora kultury, redaktora. Zgłoszenie do nagrody redakcji.

    Rzeczywistość w poezji : życie i wyobraźnia // Gazeta Olsztyńska. - 1979, nr 9, s. 5.

Poezja Jana Górczyńskiego i Henryka Jakubca.

    Schüler der Geschichte und Landschaft. - Il. // Masurische Storchenpost. - 2006, nr 3, s. 4-6. ; Nawiąz.: Die bauchige, evangelische Kirche in Passenheim nicht mehr geschlossen / Horst Radeck // Masurische Storchenpost. - 2006, nr 4, s. 21.

Fragm. z katalogu „Atlantyda Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografii”, Olsztyn 1993.

    Silva rerum / Kazimierz Brakoniecki // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 43, s. 14.

Najnowsza poezja i proza Warmii i Mazur.

    Sztuka obecności : dyskusja redakcyjna // Poezja. - 1981, nr 3, s. 3-17.

Wypowiedzi m.in. K. Brakonieckiego.

    Światłość w ciemności : o wierszach Aleksandra Wata // Poezja. - 1982, nr 10, s. 6-22.

Sprost.: Poezja. - 1982, nr 2, s. 109.

    Święte miejsca. - Il. // Przegląd Polityczny. - Nr 26 (1994), s. 59-62.

    Tosia // W: Tematy polsko-niemieckie : historia, literatura, edukacja / pod red. Elżbiety Traby, Roberta Traby ; przy współpr. Jörga Hackmanna. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1997. - (Biblioteka Borussi ; [nr 8]). - S. 172-187.

Refleksja nt. życia Antoniny Sokólskiej, babki autora.

    Tożsamość Warmii i Mazur w kulturze W: Kultura Mazur, Warmii, Powiśla : Kongres Kultury Mazur, Warmii, Powiśla : po Kongresie... : europejskie perspektywy : instytucje, stowarzyszenia : kalendarz imprez 2002 : adresy / [zespół red. Danuta Sobolewska, Bohdan Skrzypczak, Sławomir Mołda]. - Olsztyn : Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 2001, s. 29-35.

Toż: Rozmaitości Dobromiejskie. - 2001, nr 3, s. 12-13, 16-18 ; Przegląd Polityczny. - Nr 48 (2001), s. 112-115.

Ref. wygł. na Kongresie Kultury Mazur, Warmii i Powiśla - Olsztyn 2000.

    W BWA malarstwo Pawła Lasika. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1986, nr 160, s. 4.

Otwarcie wystawy.

    Widmo Europy Środkowej // Borussia. - Nr 31 (2003), s. 24-29.

    Widnoksiąg // Warmia i Mazury. - 2000, nr 1, s. 48-49.

Felieton.

    Wileńskie Środowisko Artystyczne 1919-1945 // Gdańskie Studia Muzealne. - T. 6 (1995) [druk 1999], s. 259-260.

Dot. wystawy „Wileńskie Środowisko Artystyczne” w BWA w Olsztynie.

    Wołosiuk, Leszek: Rozmówki mazursko-warmińskie / Leszek Wołosiuk. - Il. // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 39, s. 5.

Mazurzy i Warmiacy w wypowiedziach m.in. K. Brakonieckiego.

    Wspólnota Kulturowa „Borussia” // Gazeta Olsztyńska. - 1991, nr 16, s. 3.

Powstanie organizacji.

    Wyrażać siebie i swój świat! // Gazeta Olsztyńska. - 1986, nr 63, s. 1, 6.

Wystawa prac młodych olsztyńskich plastyków: Joanny Milewicz, Tadeusza Burniewicza i Tadeusza Piotrowskiego.

    Z Olsztyna : korespondencja // Res Publica. - 1991, nr 3, s. 92-95.

Warmiacy i Mazurzy po II wojnie światowej.

    Zaczarowany ogród wygnania : o wierszach Bogdana Czykowskiego // Tytuł. - 1991, nr 4, s. 97-101.

    Ziemia obiecana czy kraina Nord? : obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej // Borussia. - Nr 8 (1994), s. 125-139.

    Ziemia obiecana, kraina Nod, Borussia? : obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej // W: Borussia : ziemia i ludzie : antologia literacka / oprac. Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. - S. 563-580.

    Zmierzch estetycznej radości // Gazeta Olsztyńska. - 1987, nr 50, s. 5.

Omów. twórczości plastycznej Tadeusza Dominika. Wystawa prac w Galerii BWA w Olsztynie.

Przeprowadzone rozmowy

    Brzeski, Tadeusz : Myślenie kolorem : nasze rozmowy / rozm. przepr. Kazimierz Brakoniecki // Sztuka Polska. - 1987, nr 3, s. 22-23.

Rozmowa z olsztyńskim artystą-plastykiem.

    Czajkowski, Bogdan: „Ocalenie wartości zacząć od samego siebie” / rozm. przepr. Kazimierz Brakoniecki. - Kwartalnik Literacki. - 1992, nr 11, s. 41-51.

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Twórczość i sylwetka pisarza:

    Browarny, Wojciech: Poematy niewygodnej prywatności / Wojciech Browarny // Odra. - 2002, nr 11, s. 49-54.

Twórczość poetycka lat 90., m.in. K. Brakonieckiego.

    Brudnicki, Jan Zdzisław: Brakoniecki / Jan Zdzisław Brudnicki // W: Literatura polska XX wieku ; przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - XIV, 495 s. ; 28 cm. - S. 56.

    bw: Olsztyn : dramat młodości / bw. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 251, s. 5.

Spotkanie z Kazimierzem Brakonieckim z cyklu „Rozmowy o teatrze”, sztuka „Miserere mei” (Ulituj się nade mną).

    Bykowska-Salczyńska, Alicja: Trzy Miasta (fragmenty) / Alicja Bykowska-Salczyńska // Portret. - Nr 6 (1998), s. 80-83.

Z treści: Olsztyn jako „Atlantyda Północy” w poezji K. Brakonieckiego.

    Chłosta, Jan: Warmia i Mazury w literaturze polskiej i niemieckiej w latach 1945-1995 : (przewodnik monograficzny) / Jan Chłosta. - Olsztyn : OBN, 1997. - 165 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 147-150. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 170).

Dot. m. in. K. Brakonieckiego.

    Chojnowski, Zbigniew: Cztery byty nieautentyczne / Zbigniew Chojnowski // W: „Co nie jest wymówione zmierza do nieistnienia” : interpretacje wierszy współczesnych / Leokadia Hull, Zbigniew Chojnowski, Andrzej Kotliński. - Olsztyn : Wydawnictwo WSP, 1995. - S. 111-116.

Omów. wiersza K. Brakonieckiego „Mity”.

    Chojnowski, Zbigniew: Koniec wieku w polskiej poezji współczesnej / Zbigniew Chojnowski // W: Zmierzch świata? : artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych : materiały sesji naukowej zorg. 6-7 grudnia 1995 przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie / pod red. Danuty Ossowskiej. - Olsztyn : Wydawnictwo WSP, 1997. - (Studia i Materiały WSP ; nr 109). - S. 51-66.

Dot. m. in.: K. Brakonieckiego.

    Chojnowski, Zbigniew: Poezja przyziemna / Zbigniew Chojnowski // Poezja. - 1986, nr 6, s. 38-45.

Dot. m. in. K. Brakonieckiego.

    Chojnowski, Zbigniew: Walka o treść : olsztyńska literatura dziewiątej dekady / Zbigniew Chojnowski // Olsztyński Kurier Obywatelski. - 1990, nr 31, s. 5.

Poezja K. Brakonieckiego.

    Chojnowski, Zbigniew: Zbiory wierszy K. Brakonieckiego // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 5, s. 8.

    Chojnowski, Zbigniew: Zmartwychwstały kraj mowy / Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - 224 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7299-160-X

Obszerne fragmenty dotyczą K. Brakonieckiego i jego związków z kręgiem „Borussii”.

    Dłuski, Stanisław: Anachronizm czy powrót do starych prawd? / Stanisław Dłuski // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1996 nr 1/2 s. 42-43.

Twórczość Józefa Kurylaka i K. Brakonieckiego

    Dzitko, Bohdan: Olsztyn literacki / Bohdan Dzitko // Warmia i Mazury. - 1978, nr 4, s. 2.

Twórczość członków Klubu Młodych Pisarzy, m.in. K. Brakonieckiego.

    Ferenc, Teresa: Kazimierz Brakoniecki / Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski // Topos. - 1996, nr 1, s. 50-51

    Hejman, Anna: Brakoniecki Kazimierz / Anna Hejman // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik bibliograficzny / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 1.: A-B. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - S. 247.

    K.Koź.: Atlantyda Północy... : czytelnia pism literackich / K.Koź // Wiadomości Kulturalne. - 1996, nr 6, s. 2.

Dot. m.in. K. Brakonieckiego.

    Kazimierz Brakoniecki // Towarzystwo. - 2003, nr 8, s. 69.

Poeta, eseista, krytyk literacki.

    Kociuba, Grzegorz: Pamięć i ekstaza : (o poezji Kazimierza Brakonieckiego) / Grzegorz Kociuba // Akcent. - 1997 nr 1 s. 87-93.

    Kowalczyk, Marta: Poezja w kaszubskim tle : wieczór polsko-niemiecki / Marta Kowalczyk // Tygodnik Warmiński. - 2002, nr 43, s. 11.

Wieczór muzyczno-literacki K. Brakonieckiego i Hansa Classena zorg. przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej.

    Kowalczyk, Marta: Przepraszam, jestem tylko poetą : Kazimierz Brakoniecki / Marta Kowalczyk. - Il. // Tygodnik Warmiński. - 2002, nr 16, s. 18.

Opowiadania Kazimierza Brakonieckiego.

    Kuncewicz, Piotr: Agonia i nadzieja / Piotr Kuncewicz. T. 3.: Poezja polska od 1956. - Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1993. - S. 573-574: Kazimierz Brakoniecki.

    Kuzborska, Alina: Literacka Kłajpeda w piśmie „Baltija” / Alina Kuzborska // Borussia. - Nr 16 (1998), s. 368-370.

Dot. m.in. K. Brakonieckiego.

    Likowska, Ewa: Zawód tłumacz / Ewa Likowska. - Il. // Przegląd. - 2004, nr 41, s. 41-43.

Tłumacze literatury, m.in. K. Brakoniecki.

    Maliszewski, Karol: Kartka od Kazika Brakonieckiego / Karol Maliszewski // Kwartalnik Literacki. - 1999, nr 4, s. 93.

    Maliszewski, Karol: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy : szkice o nowej poezji / Karol Maliszewski. - Bydgoszcz : Świadectwo, 1999. - 174 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87531-41-3

Dot. m.in. K. Brakonieckiego.

    Maliszewski, Karol: Od „Borussi” do „Portretu” : olsztyńska zmiana warty / Maliszewski Karol // Borussia. - [Nr] 35 (2004), s. 11-20.

Twórczość olsztyńskich poetów związanych z „Borussią” i „Portretem”.

    Maliszewski, Karol: Poeta a miejsce : przykłady / Karol Maliszewski // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1998, nr 3, s. 103-108.

Dot. m.in. K. Brakonieckiego.

    Mazgal, Ewa: Nasz poeta w TVP / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 110, s. 2.

Telewizyjny film dokumentalny Tadeusza Żukowskiego pośw. K. Brakonieckiemu.

    MBL: Urodziny poety / MBL. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 10, s. 12.

Jubileusz K. Brakonieckiego i promocja książki zorg. przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczną.

    MP: Prezentacje / MP. - Portr. // Dziennik Pojezierza. - 1995, nr 50, s. 4.

Dot. m.in. K. Brakonieckiego.

    mzg: Światowanie, czyli życie : nowa książka Brakonieckiego / mzg. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 123, s. 8.

Promocja książki w Centrum Francusko-Polskim w Olsztynie.

    Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 : praca zbiorowa / pod. red. Jana Chłosty. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991. - S. 19: Kazimierz Brakoniecki [biogram i bibliografia].

    Pawlak, Robert: Kilka uwag o twórczości Kazimierza Brakonieckiego / Robert Pawlak // Pracownia. - 1992, nr 10, s. 65-67.

    Segiet, Janusz: „Formy” i Brakoniecki / Janusz Segiet // Gazeta Olsztyńska. - 1990, nr 50, s. 5.

Spektakl teatru amatorskiego „Formy” prow. przez Alicję Bykowską-Salczyńską, oparty na wierszach K. Brakonieckiego.

    Sieniewicz, Mariusz: U kresu wędrówki leży Atlantyda Północy : poezje Kazimierza Brakonieckiego / Mariusz Sieniewicz // W: Folklor i pogranicza / pod red. Andrzeja Staniszewskiego i Beaty Tarnowskiej. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw., 1998. - (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, ; nr 148). - Bibliogr. przy pracach. - S. 210-223.

    Sobieraj, Sławomir: Między jednością, a wielością / Sławomir Sobieraj // W: Mazurski splot / Sławomir Sobieraj. - Warszawa : Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, 2003. - S. 117-123.

Dot. tomu „Jednia”.

    Sobieraj, Sławomir: Wokół Borussii / Sławomir Sobieraj // W: Mazurski splot / Sławomir Sobieraj. - Warszawa : Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, 2003. - S. 175-181.

Dot. także K. Brakonieckiego.

    Sochoń, Jan: Poezja konkretu metafizycznego / Jan Sochoń // W: W stronę wiersza : interpretacja poezji najnowszej / red., wstęp i oprac. Ludwika Topp. - Warszawa : MAW, 1984. - S. 52-69, portr.

Inf. o autorze s. 310-311.

    Suska, Dariusz: DB 6160221 / Dariusz Suska // Fronda. - Nr 8 (1997), s. 45-47.

Miniatura literacka dot. K. Brakonieckiego.

    Szaruga, Leszek: Przejmowanie pejzaży // Przegląd Polityczny. - 1998, nr 36, s. 116-121.

Literatura polska po 1945 r., dot. m.in. K. Brakonieckiego.

    Szaruga, Leszek: „Życie jest większe od sztuki” : o Kazimierzu Brakonieckim / Leszek Szaruga. - Il. // Borussia. - [Nr] 29 (2003), s. 116-121.

Dot. poezji K. Brakonieckiego.

    TAS: Kazimierz Brakoniecki / TAS. - Il. // Gazeta Warmii i Mazur. - 1999, nr 23, s. 2.

    Waś, Beata: Poeta pracujący : Kazimierz Brakoniecki - ponad ćwierć wieku w kulturze / Beata Waś // Gazeta Olsztyńska. - 2007, nr 11, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 94, s. 7.

    Zieniewicz, Andrzej: Ścieżką sekretów / Andrzej Zieniewicz // Nowy Wyraz. - 1981, nr 2, s. 17-22.

    Złakowski, Zenon: Poeta i prorok / Zenon Złakowski // Gazeta Warmińska. - 1994, nr 16, s. 8.

Poezja K. Brakonieckiego.

    Żukowski, Tadeusz: Czy historia jest abstrakcją / Tadeusz Żukowski // Czas Kultury. - 1991, nr 8.

Toż fragm.: Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 5, s. 8.

Dot. poezji K. Brakonieckiego.

    Żukowski, Tadeusz: Na odejście poezji rozpaczy / Tadeusz Żukowski // Czas Kultury. - 1991, nr 8, s. 6-11.

M.in. poezja K. Brakonieckiego.

Nagrody i wyróżnienia

    Barański, Marek: Światowe laury dla poety z Olsztyna : Kazimierz Brakoniecki doceniony za swoją twórczość / Marek Barański. - Il // Gazeta Olsztyńska. - 2007, nr 87, s. 1.

Laureat lauru poetyckiego UNESCO. Uroczystość w Warszawie.

    Bartnik, Magdalena: Kraina, która łączy wszystkich : Olsztyn-Moskwa : Kazimierz Brakoniecki z prestiżową nagrodą / Magdalena Bartnik. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 46, s. 4.

Przyznanie nagrody Stowarzyszenia Pisarzy Rosyjskich w Moskwie K. Brakonieckiemu za antologię literacką „Borussia. Ziemia i ludzie”.

    Chudy, Ryszard: 300 procent normy : Olsztyn : wizyta ministra kultury / Ryszard Chudy. - Il. // Gazeta Warmii i Mazur. - 1997, nr 192, s. 1.

Odznaczenie „Zasłużony dla Warmii i Mazur” m.in. dla K. Brakonieckiego.

    D.H.: Dowartościowanie twórców : nagrody ministra kultury za rok 2001 / D.H. - Il. // Rzeczpospolita. - 2002, nr 216, s. A12.

Wręczenie nagród, m.in. K. Brakonieckiemu.

    J.C.: 30 tysięcy ze statuetką : nagrody ministra kultury / J.C. // Rzeczpospolita. - 2002, nr 146, s. A10.

B. kr. inf. o przyznaniu nagrody, m.in. K. Brakoniecki.

    Książek, Marek: Za radość i dobre serce : „Gazeta Olsztyńska” honoruje złotą dziesiątkę / Marek Książek. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 27, s. 4.

Laureaci „Złotej Dziesiątki”, m. in. K. Brakoniecki.

    Laureaci plebiscytu „Olsztynianin 650-lecia”. [Najpopularniejszy olsztynianin 650-lecia]. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 256, dod. Plebiscyt 650-lecia, s. 1-4.

M. in. K. Brakoniecki.

    Mazgal, Ewa: Czy Nike trafi na Warmię : sukces pisarza i wydawnictwa Borussia / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 89, s. 4.

Nominacja książki K. Brakonieckiego „Światologia”.

    Mazgal, Ewa: Dziesiątka jak złoto : dyplomy „Gazety” rozdane / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 9, s. 1, 2.

Laureaci konkursu Złotej Dziesiątki m.in. K. Brakoniecki.

    mzg: Brakoniecki z Laurem UNESCO / mzg. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2007, nr 75, s. 11.

Nagroda UNESCO dla K. Brakonieckiego. Planowane wręczenie w Warszawie 12 kwietnia 2007. Kr. nt. tomu wierszy „Europa Minor”.

    mzg: Nagrodzone „Światowanie” / mzg // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 20, s. 7.

Nagroda Fundacji Kultury dla K. Brakonieckiego.

    Nagroda Literacka im. Stanisława Pięteka // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 5, s. 8.

M.in. K. Brakoniecki za tom „Idee”.

    [Nagroda „Nowego Wyrazu”] // Nowy Wyraz. - 1980, nr 11, s. 124-125.

Nagroda za najlepszy debiut książkowy, debiut poetycki, przyznawana podczas Warszawskiej Jesieni.

    Niezwyczajni i ich laury. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 299, s. 10-11.

Laureaci plebiscytu „Laur Złotej Dziesiątki” 2002 r., dla wyróżniających się mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

    Olsztyński poeta nagrodzony // Gazeta Olsztyńska. - 1994, nr 78, s. 2.

Nagroda Literacka „Czasu kultury” za najlepszą książkę poetycką 1993 roku - „Metaxu” K. Brakonieckiego.

    (R.B.): Literatura doceniona / (R.B.) // Trybuna. - 1991, nr 287, s. 3.

Nagroda im. Stanisława Piętaka dla m.in. K. Brakonieckiego za tom wierszy „Idee”.

    TAS: Wyróżnienia dla Brakonieckiego : Literacki Konkurs Fundacji Kultury / TAS // Gazeta Warmii i Mazur. - 1999, nr 29, s. 1.

Nagroda za książkę „Światowanie”.

    (tm): Kulturalne nagrody prezydenta Olsztyna / (tm) // Tygodnik Warmiński. - 2002, nr 13, s. 18.

Nagrody prezydenta Olsztyna za twórczość artystyczną oraz upowszechnianie i ochronę kultury w 2001 r., m. in. K. Brakoniecki.

    Wyniki konkursu „Res Publiki” // Tygodnik Powszechny. - 1989, nr 16, s. 7.

Nagroda dla K. Brakonieckiego (za „Zapiski Jedynego”) w konkursie na tekst dokumentalny pod hasłem „Świadectwo naszych czasów”.

    Życie po polsku : Nagrody Glogera // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 209, s. 2.

Wyróżnienie K. Brakonieckiego.

Rozmowy, wywiady z pisarzem

    Amitie, czyli przyjaźń : rozmowa z dyrektorem Centrum Francusko-Polskiego „Cotes d’Armor” / rozm. przepr. Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 83, s. 5.

    Autor i jego niewolnik : o tłumaczeniach Wiecherta i Cendrarsa / rozm. przepr. Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 80, dod. Magazyn, dod. Lektury, s. III.

Rozmowa dot. przekładów poezji.

    Do mnie wszystko mówi / rozm. przepr. Jerzy Borowczyk, Wiesław Ratajczak. - Il. // Czas Kultury. - 1994, nr 4, s. 4-9.

Autor o sobie.

    Dwie strony życia w PRL-u : refleksje po wystawie IPN w Urzędzie Wojewódzkim „Twarze olsztyńskiej bezpieki” / wysłuchał Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 145, dod. Olsztyn, s. 2.

Wspomnienia z lat 70-tych.

    Dyktator : rozmowa z [...], redaktorem naczelnym pisma Borussia, laureatem nagrody Kultury / rozm. przepr. Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 27, s. 5.

    Egzystencja to esencja / rozm. przepr. Karol Maliszewski // Nowy Nurt. - 1996, nr 12, s. 3-4.

    Ideał życia - ideał poezji / rozm. przepr. Piotr Siwecki // Borussia. - Nr 10 (1995), s. 140-148.

Wypowiedź nt. własnej twórczości i życia.

    Jak być poetą w Olsztynie : rozmowa z [...] - poetą, eseistą, redaktorem naczelnym półrocznika „Borussia”, laureatem nagrody paryskiej „Kultury” za rok 1996 / rozm. przepr. Tadeusz Szyłłejko. - Il. // Gazeta Warmii i Mazur. - 1997, nr 50, s. 4.

    Kapitan Brakoniecki / rozm. Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 8, dod. Bywalec, nr 4, s. 3.

O tomiku wierszy „Moralia” oraz inspiracjach.

    Kosmopolak wśród muz : rozmowa z redaktorem naczelnym pisma „Borussia” / rozm. przepr. Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 6, s. 7.

    Literacki Olsztyn ’99 : podsumowanie / not. Tadeusz Szyłłejko // Gazeta Warmii i Mazur. - 200, nr 15, s. 4 ; nr 20, s. 4.

    Literatura regionalna? / rozm. przepr. Zbigniew Chojnowski // Dziennik Pojezierza. - 1992, nr 5, s. 8.

Dot. twórczości i literatury regionalnej.

    Mała ojczyzna / not. (mzg). - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1993, nr 65, s. 1, 3.

Wypowiedź nt. etnicznych związków z Warmią.

    Nagroda dla Brakonieckiego : poeta Kazimierz Brakoniecki otrzymał laur poetycki polskiego komitetu UNESCO za swoją twórczość i upowszechnianie kultury narodowej / rozm. Tomasz Kurs. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 88, dod. Olsztyn, s. 2.

Wydanie nowego tomiku poety - „Europa minor”.

    Najpierw człowiek potem ojczyzna / rozm. przepr. Marek Barański // Wers. - 1989, nr 1, s. 64-65.

Wypowiedzi nt. literatury i własnej twórczości.

    Nie wolno zabierać wolności : [...] o swoim życiu o poezji / rozm. przepr. Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1994, nr 116, s. 5.

    Nie zmieniaj świata, zmieniaj siebie / rozm. przepr. Krzysztof D. Szatrawski. - Il. // Dziennik Pojezierza. - 1997, nr 22, s. 14.

    Odrażający, zły? / rozm. przepr. Piotr Jankowski. - Il. // Gaz. Olszt. - 1993, nr 74, s. 5.

Rozm. nt. wystawy Bronisława Wojciecha Linke w BWA w Olsztynie.

    Opisać życie / rozm. Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 277, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 57, s. 2.

Plany wydawnicze; seria „Miniatury Borussi”.

    Pod światło : światy zapomniane - światy odkrywane / rozm. Joanna Piotrowska. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 50, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 756, s. 4.

Wystawa „Atlantyda Północy” w BWA.

    Poeta i wspomnienia : we wtorek rozpoczynają się Dni Bretanii na Warmii i Mazurach / rozm. Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 258, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 964, s. 6.

Dni Bretanii zorganizowane w Centrum Polsko-Francuskim Cotes d'Armor w Olsztynie.

    Poeta w księgach : spotkanie autorskie / rozm. Marcin Wojciechowski. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 4, dod. Olsztyn, s. 2.

Wypowiedzi nt. spotkań autorskich i twórczości.

    Przygoda widzenia : Dni Bretanii na Warmii i Mazurach / rozm. Joanna Piotrowska. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 257, s. 14.

Rozmowa poświęcona stosunkowi pisarza do Bretanii.

    Skrawek Bretanii / rozmowa z [...], poetą / rozm. przepr. Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1992, nr 198, s. 5.

Dot. pobytu w Bretanii oraz przygotowań do Dni Bretońskich w Olsztynie.

    Światowanie / rozm. przepr. Leszek Szaruga // Pogranicza. - 1999, nr 6, s. 6-11.

    Światowanie w Olsztynie / rozm. przepr. Dariusz Suska. - Il. // Życie. - 1997, nr 128, s. 11.

Toż fragm.: mg : Brakoniecki w „Życiu” // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 109, s. 7.

    Toast z wielkim mistrzem : Wiedeń Kazimierza Brakonieckiego / rozm. Marek Barański // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 150, dod. Magazyn, s. 6.

    Trzy pytania do... współorganizatora Kongresu Kultury Mazur, Warmii i Powiśla / rozm. przepr. Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2000, nr 240, s. 4.

    Wiele nas łączy : rozmowa z [...], nowym dyrektorem Centrum Francusko-Polskiego w Olsztynie / rozm. przepr. Ewa Labes-Kunicka // Olsztyński Informator Kulturalny. - 1995, nr 10, s. 19.

Centrum Francusko-Polskie Cotes d'Armor w Olsztynie.

    Z cyklu: Pisarze olsztyńscy młodszej generacji : pisarze - bibliotekarze - czytelnicy / rozm. przepr. Jolanta Juran // Bibliotekarz Olsztyński. - 1987, nr 2, s. 23-28.

    Z poetą Kazimierzem Brakonieckim, laureatem Lauru UNESCO, rozmawia Aleksander Nawrocki. - Il. // Poezja Dzisiaj. - 2007, nr 58/59, s. 97-107.

    Ziemia niczyja : olsztyńska literatura w Bretanii / rozm. Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 301, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 410, s. 4.

Dot. tomiku „Terranullius. Antologia współczesnej poezji Warmii i Mazur”, wydanej po francusku.

cofnij