Anna Głowińska

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE

 

60 lat, to wiele lat, dni i… zmian w życiu jednej instytucji i bardzo trudno zawrzeć je w paru słowach. Ale spróbujmy...

17.04.1946 r. ogłoszony został Dekret o Bibliotekach, który normował rozwój polskiego bibliotekarstwa w okresie powojennym. Na jego mocy, jako trzecia w województwie, 16.10.1946 r. została otwarta Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie. Mieściła się ona w gmachu starostwa przy ul. Mickiewicza 3, w lokalu składającym się z dwóch izb. Księgozbiór liczył 313 tomów.

Organizatorką i pierwszym kierownikiem biblioteki została pani Anna Błazińska. Pierwsze wypożyczenie książek zostało odnotowane już 7 maja 1946 r., przed oficjalnym otwarciem placówki i było zasługą Pani Anny, która prowadziła zbiórkę książek wśród znajomych osób i podjęła się ich udostępniania czytelnikom.

Nasza biblioteka, podobnie jak niemal wszystkie na terenie Warmii i Mazur, tworzona była od podstaw - nie posiadała księgozbioru zgromadzonego przed wojną, nie miała tradycji czytelniczych.

1 stycznia 1948 r. powstała Miejska Biblioteka Publiczna, pierwsza tego typu w powiecie, z siedzibą przy ul. Słowackiego 9. Jej kierownikiem została pani Waleria Śliwińska.

Rok 1949 zapoczątkował tworzenie bibliotek gminnych. W roku 1950 na terenie powiatu istniały 2 biblioteki miejskie (w Ostródzie i Olsztynku), 11 bibliotek gminnych i 65 punktów bibliotecznych.

W 1956 r. biblioteki powiatowa i miejska zostały połączone w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, której kierownikiem została pani Waleria Śliwińska, a po jej odejściu, w 1957 r. pani Teresa Marchwicka.

W 1961 r. powstała pierwsza filia na terenie miasta, a w 1964 r. odrębny Oddział dla Dzieci, z kierownikiem panią Janiną Winkler.

W 1975 r. kolejna reforma administracyjna kraju przyniosła likwidację powiatów i dotychczasowa Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zaczęła pełnić zadania biblioteki rejonowej o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna.

W 1982 r. odeszła na emeryturę wieloletnia dyrektor (od 1957 r.) pani Teresa Marchwicka, a jej obowiązki przejęła pani Anna Burzyńska, pracująca w ostródzkiej bibliotece od 1954 r.

W 1991 r. do pięknego lokalu przy ul. Chrobrego przeniesiona została Filia nr 3 z Kajkowa. I jest to obecnie jedyna filia na terenie miasta.

Rok 1991 r. był najtrudniejszy w historii biblioteki. Ze względów finansowych zostały zlikwidowane dwie filie, o ponad 5 etatów zostało zredukowane zatrudnienie. Nastąpiła też zmiana na stanowisku dyrektora, miejsce pani Anny Burzyńskiej zajęła pani Joanna Purzycka.

1 kwietnia 1996 r. biblioteka weszła w skład nowo powstałej placówki – Centrum Kultury i Sportu.

Przez wiele lat biblioteka mieściła się w lokalu przy ul. Sienkiewicza, uzyskując kolejne pomieszczenia na swą działalność. Pamiętamy, jak trudno było pracować w tym prawie stuletnim budynku.

Latem 1999 r. ulokowana została na Zamku, gdzie piętro południowego skrzydła zajęły regały z książkami, czasopismami, sprzętem bibliotecznym, a w kolejnych latach także sprzęt komputerowy.

Od 2001 r. książnica nasza pełni zadania biblioteki powiatowej dla powiatu ostródzkiego.

W kwietniu 2004 r. w ramach programu „Ikonka” zostały udostępnione czytelnikom 3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Obecnie posiadamy już 8 komputerów, które są rzeczywiście doskonałymi narzędziami służącymi zarówno bibliotekarzom, jak i czytelnikom.

Dzieje naszych bibliotek zostały szczegółowo przedstawione w pracach magisterskich i licencjackich wyeksponowanych na jubileuszowej wystawie.

W 1946 r. zaczynaliśmy mając 313 woluminów, z których korzystało 126 czytelników, po 60 latach są to zupełnie inne dane. Nasz księgozbiór liczy prawie 80 000 wol. literatury pięknej, roczników oprawnych czasopism, cennych pozycji z zakupów antykwarycznych i reprintów. Prowadzony jest punkt książki mówionej nagranej na kasetach.

W 2005 r. nasze placówki na Zamku i w Filii przy ul. Chrobrego odnotowały w sumie 81 000 odwiedzin oraz 160 295 wypożyczonych woluminów.

Biblioteka nasza aktywnie współuczestniczy w życiu kulturalnym Ostródy. Poza podstawowymi zadaniami gromadzenia i udostępniania zbiorów oraz informowania podejmujemy działania na rzecz promocji kultury - organizujemy wystawy, spotkania autorskie, spotkania poświęcone różnorodnej tematyce związanej z naszym miastem, wieczory poezji. Szczególną wagę przywiązujemy do pracy z najmłodszymi czytelnikami, dla których organizujemy wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne oraz cotygodniowe spotkania z książką podczas głośnego czytania.

60 lat, to bardzo bogaty w dokonania okres naszych dziejów tworzony ludzką pracą i sercem.

Na uroczystość jubileuszową przybyli bibliotekarze, którzy tworzyli historię naszej biblioteki, ludzie kultury i oświaty, przedstawiciele władz.

Chcemy jeszcze raz podziękować im za zaangażowanie, za lata poświęcone bibliotece.

cofnij