Andrzej Marcinkiewicz

 

OD REDAKTORA

 

Rok 2006 ma się już ku końcowi. Dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie był to dobry rok. Kupiliśmy sporo nowych książek (choć pewnie żaden bibliotekarz nie powie, że kupił wszystko, co warto było kupić), udało nam się dzięki dotacjom ministerialnym i samorządowym znacząco zmodernizować naszą placówkę. Znów jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia minionego roku. Życzę bibliotekarzom twórczych pomysłów, sił na ich realizację oraz wsparcia nowo wybranych samorządów. Wszak od mądrości rządzących i sposobu w jaki postrzegają nasze biblioteki i ich rolę w środowisku zależy nasza - przynajmniej finansowa egzystencja.

W kolejnym numerze kwartalnika w dziale "W naszych bibliotekach" polecam Państwa uwadze artykuły:

Ponadto interesujących wniosków dostarczy uważnemu czytelnikowi zamieszczona analiza czytelnictwa dzieci i młodzieży dokonana za okres ostatnich 5 lat przez pracowników Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

W dziale "Warto wiedzieć" reminiscencje powyjazdowe prezentuje troje młodych uczestników zielonogórskiej konferencji: Adrianna Walendziak mówi o stereotypach w postrzeganiu bibliotekarzy, Anna Rau dzieli się refleksjami - między innymi na temat pojmowania awansu, perspektyw i możliwości młodych bibliotekarzy, a młodzieniec bibliotekarski Robert Kuriata apeluje o należyty szacunek dla dokumentów elektronicznych.

W tym samym dziale, w podobnym duchu "młodego" spojrzenia na bibliotekarską profesję, polecam jeszcze dwa głosy stażystów patrzących na zawód bibliotekarza z perspektywy pierwszych miesięcy pracy za bibliotekarską ladą. To teksty Ewy Cywińskiej "Będąc młodą bibliotekarką"..., oraz Mariusza Kwiatkowskiego "Co ty wiesz o bibliotece"... Chociaż tytuły obu artykułów parafrazują popularne cytaty filmowo-radiowe, to ich treść jest bardzo osobista i własna.

Życzę miłej i pouczającej lektury oraz nieustająco zachęcam do uczestnictwa w tworzeniu naszego pisma.

Andrzej Marcinkiewicz
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

cofnij