Barbara Szymańska

 

HISTORIA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

 

Na mocy Dekretu o Bibliotekach z 1946 r. powołano 18 X 1946 r. Powiatową Bibliotekę Publiczną w Mrągowie. Uroczyste otwarcie odbyło się 20 X 1946r. Księgozbiór w chwili otwarcia liczył 65 książek zebranych wśród mieszkańców miasta w odpowiedzi na apel władz oświatowych. Biblioteka mieściła się w jednym pomieszczeniu, w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Czerwonej. Pierwszym jej kierownikiem została Wanda Ambrożewicz – nauczycielka i dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 1, oddelegowana na to stanowisko przez ówczesny Inspektorat Oświaty na ? etatu, która kierowała biblioteką przez dwa lata i odeszła na emeryturę. Drugim kierownikiem PBP został Włodzimierz Baran, były burmistrz Mrągowa, prawnik, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego. Funkcję tę również pełnił przez dwa lata, z powodu złego stanu zdrowia zrezygnował z pracy. Od 1950 stanowisko dyrektora PBP przejął Wacław Gołowicz. Funkcję tę pełnił przez 29 lat do odejścia na emeryturę w listopadzie 1979 r.

W 1955 r. po połączeniu z Miejską Biblioteką Publiczną PBP została przeniesiona na ul. Roosevelta 17, a we wrześniu 1963 r. ponownie wróciła do nowo oddanego Powiatowego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 26 i mieści się tam do chwili obecnej. W 1975 r. w wyniku podziału administracyjnego kraju powrócono do nazwy Miejska Biblioteka Publiczna. W latach 1979 - 1985 funkcję dyrektora pełniła Irena Pierczyńska. Po śmierci Wacława Gołowicza w 1983 r. doc. dr hab. Jan Wróblewski z Zakładu Bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie podjął starania o nadanie bibliotece imienia Wacława Gołowicza i w 1984 r. biblioteka otrzymała imię długoletniego jej dyrektora, zasłużonego bibliotekarza. W latach 1985 - 1990 funkcję dyrektora pełniła Stefania Polewacz, w latach 1990 - 2000 Alicja Grzelkowska, następnie 2000 r. do 31.01.2004 r. Zofia Kipke, a po niej funkcję tę pełni do chwili obecnej Barbara Szymańska. W 1998 MBP została połączona z domem kultury.

W 2001 r. rozpoczęto proces komputeryzacji zbiorów. Rok później, czytelnikom bezpłatnie udostępniono Internet i umieszczono na stronach www informacje o bibliotece. W roku bieżącym Biblioteka Miejska w Mrągowie obchodzi jubileusz 60-lecia. działalności.

cofnij