Bożena Wasilewska

 

Nowe książki o Warmii i Mazurach

    1.  Achremczyk, Stanisław
Orneta : dzieje miasta / Stanisław Achremczyk. - Olsztyn : "ElSet", 2006. - 223 s. : il. ;  21 cm. - ISBN 83-89151-41-3

    2.  Andrzejewski, Marek (1947-)
Prasa w Elblągu 1787-1945 / Marek Andrzejewski ; Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Urząd Miejski w Elblągu. - Gdańsk : Wydawnictwo "Marpress", 2005. - 52, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm. - (Biblioteczka Elbląska ; nr 12). - Bibliogr. s. 49-53. - Wykaz czasopism elbląskich s. 46-48. - ISBN 83-89091-68-20

    3.  Biblioteki dla najmłodszych klientów - scenariusz / [wyd. Katarzyna Rejdak ; oprac. red. Katarzyna Purrmann, Jolanta Grzelczyk ; Bertelsmann Stiftung]. - Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, [2005]. - 96 s. : il., fot. ; 20-21 cm
    Z treści: Czesław Jerzy Małkowski, Danuta Pol-Czajkowska: Dlaczego biblioteka młodych w Olsztynie?, s. 9-10. - Łukasz Ślusarczyk: Doradztwo zawodowe w "Planecie 11", s. 38-39. - Elżbieta Józwowicz: Promocja. ["Planeta 11"], s. 45-48. - Danuta Pol-Czajkowska: Współpraca z mediami, s. 49-51. - Joanna Podolak: "Planeta 11" - I just love it!, s. 56-59. - Danuta Pol-Czajkowska: Dobór zespołu na przykładzie "Planety 11", s. 69-71. - Elżbieta Józwowicz: Pierwsze wyniki w "Planecie 11", s. 81-83. - Danuta Pol-Czajkowska: Cele strategiczne "Planety 11", s. 89-91. - Katarzyna Rejdak: Podsumowanie z punktu widzenia Fundacji Bertelsmanna, s. 92-94.

    4.  Biskup ełcki Edward Eugeniusz Samsel / pod red. Józefa Marcelego Dołęgi, Antoniego Skowrońskiego, Jarosława Sokołowskiego. - Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2003 - 401 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - (Acta Universitatis Masuriensis) (Episteme ; 33 (2003)). - Streszcz. ang. Spis treści także ang.

    5.  Brewczyński, Sławomir
Ks. Adalbert (Wojciech) Zink : rządca diecezji warmińskiej w latach 1951-1953 / Sławomir Brewczyński. - Olsztyn : [Julian Wojtkowski], 2006. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 146-150. - Spis treści także niem. - ISBN 83-923565-5-1, ISBN 978-83-923565-5-4

    6.  Czerwiński, Ryszard (1937-)
Warmia i Mazury : [album] / [zdjęcia, tekst Ryszard Czerwiński ; tł. niem. Krzysztof Gębura, tł. ang. Jolanta Idźkowska]. - Olsztyn : "Avalon", 2006. - 191 s. : fot. kolor. ; 28 x 26 cm. - Publikacja finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. - Tekst równol. pol., ang., niem. - ISBN 83-920135-2-2

    7.  Darska, Bernadetta (1978-)
Ucieczki i powroty : obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej / Bernadetta Darska. - Olsztyn : "Portret", 2006. - 310, [7] s. ; 20 cm
    Studia nt. olsztyńskiego nurtu literatury polskiej.

    8.  Domański, Jacek
Tannenberg 1914 / Jacek Domański, Włodzimierz Wilczek. - Warszawa : Wydaw. "Militaria", 2005. - 98 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7219-238-3

    9.  Elbląg / tekst Wiesława Rynkiewicz-Domino ; fot. Zygmunt Gawron [et al.]. - Elbląg : "Quo Vadis", [2005]. - [174] s. : il., fot., pl. ; 32 cm + CD ROM. - Streszcz. ang., fr., niem., ros. - ISBN 83-87390-22-4

    10.  Faculty of Food Sciences University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland : history, information on didactic and scientific activity, index of staff / [edit. board Bogusław Staniewski, Stefan Ziajka, Justyna Żulewska ; aut, Andrzej Babuchowski et al. ; transl. Jerzy Gozdek]. - Olsztyn : "ElSet", 2005. - 119, [1] s. : fot., portr. ; 28 cm. - ISBN 83-89151-09-X

    11.  Falkowski, Jan (1938- )
Ziemia Lubawska : przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka / Jan Falkowski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. - 866 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Streszcz. niem. - Bibliogr. s. 836-851. - ISBN 83-231-1919-8

    12.  Friedrich, Karin
Inne Prusy : Prusy Królewskie i Polska między wolnością a wolnościami (1569-1772) / Karin Friedrich ; przetł. Grażyna Waluga. - Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2005. - 400, [1] s. : il. ; 19 cm. - Tyt. oryg.: "The other Prussia : Royal Prussia, Poland and liberty, 1569-1772", 2000. - Bibliogr. s. 320-383. - Indeks. - ISBN 83-7063-475-3

    13.  Gąsiorowski, Andrzej
Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 1466-1939 / Andrzej Gąsiorowski. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006. - 379 s. : mapy ; 24 cm. - Bibliogr. s. 339-351. - Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 83-7299-434-X

    14.  Gizewiusz, Gustaw (1810-1848)
Skarga Mazura : samoobrona Gustawa Gizewiusza, ewangelickiego kaznodziei polskiego kościoła w Ostródzie w Prusach Wschodnich, przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym prowincji pruskiej / przeł. [z niem.] Edward Martuszewski. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2004. - 189, [2] s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 223). - Edycja wspólna Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-87643-04-01

    15.  Groth, Andrzej (1939- )
Statystyka handlu morskiego Elbląga w latach 1585-1712. Cz. 1, Przywóz towarów drogą morską / Andrzej Groth ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. PAP, 2006. - 368 s. ; 25 cm. - Tyt. grzb.: Statystyka handlu morskiego Elbląga. - Zawiera gł. tabele. - ISBN 83-7467-125-4

    16.  Harcerstwo w służbie Warmii i Mazurom : materiały z konferencji naukowej Olsztyn, 15 października 2005 / pod red. nauk. Haliny Płocha. - Olsztyn : Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu, 2005. - 152 s. ; 21 cm. - Na okł.: 60 lat 1945-2005 Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-920824-2-7
    Treść: Halina Płocha: Związek Harcerstwa Polskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949, s. 7-19. - Andrzej Puliński: Powstanie i działalność Harcerskiej Organizacji Podziemnej "HOP-Iskra", s. 20-48. - Jan Laskowski: Działalność Organizacji Harcerskiej ZMP w województwie olsztyńskim (1950-1955), s. 49-58. - Aldona Zakrzewska: Działalność organizacyjna i wychowawcza Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w latach 1956-1966, s. 59-84. - Krystyna Dublaszewska: Społeczno-wychowawcza rola wielkich przedsięwzięć regionalnych Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej na przykładzie akcji "Perkoz", "Kormoran", "Bezdroża" i "Agroregion", s. 85-93. - Monika Maciejewska: Działalność programowo-wychowawcza Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP im. "Grunwaldu" w latach 1989-2004, s. 94-106. - Barbara Bogdańska-Pawłowska: Grunwald - tradycją harcerstwa polskiego, s. 107-120. - Truszczyńska, Anna: Wychowanie patriotyczne w ZHP, s. 121-125. - Karolina Haraburda:
Wartości wychowawcze ZHP, s. 126-139. - Harcerstwo Warmii i Mazur w Operacji Bieszczady-40, s. 140-154. - Jan Siemionek: Działalność Wojskowego Kręgu Instruktorskiego ZHP przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie, s. 146-152.

    17.  Henryk Luft (1877-1934) : działalność architektoniczna i budowlana / red. tomu Jarosław Sokołowski. - Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2006. - 174 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - (Acta Universitatis Masuriensis) (Episteme ; 54 (2006)). - Streszcz. ang. Spis treści również ang. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - ISBN 83-86523-45-X

    18.  Historia Elbląga. T. 6, Bibliografia Elbląga / pod red. Andrzeja Grotha ; oprac. Krystyna Greczycho. - Gdańsk : "Marpress", cop. 2006. - 299 s. ; 24 cm. - Indeks. - Na s. przytyt.: opracowanie zbiorowe. - ISBN 83-89091-75-5

    19.  Historia Elbląga. T. 5, cz. 2, (1945-1975) : społeczeństwo, kultura, wyznania i rozwój przestrzenny / pod red. Andrzeja Grotha ; oprac. Jerzy Domino [et al.]. - Gdańsk : "Marpress", cop. 2005. - [367], [1] s., [40] s. tabl. (w tym kolor.), [1] tabl. złoż. : il., faks., mapy, pl., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - Na s. przytyt.: opracowanie zbiorowe. - ISBN 83-89091-60-7

    20.  Historia Elbląga. T. 5, cz. 1, (1945-1975) : historia polityczna i gospodarka Elbląga / pod red. Andrzeja Grota. ; oprac. Mirosław Golon. - Gdańsk : "Marpress", cop. 2006. - 335, [2] s., [24] s. tabl. : il., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - Na s. przytyt.: opracowanie zbiorowe. - ISBN 83-89091-59-3

    21.  Historia miasta Olsztyna, Ostródy i Nidzicy : historia lokalna na przykładach wybranych powiatów, miast i gmin. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2004. - 200 s. : il. ; 24 cm. - Tyt. okł.: Warmia i Mazury - mozaika kultur i narodów: Olsztyn, Ostróda, Nidzica. - ISBN 83-88125-34-6
    Zawiera wykłady wygłoszone podczas realizacji projektu "Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin" realizowanego na terenie miast: Olsztyna, Ostródy i Nidzicy w latach 2003-2004
    Treść: Stanisław Piechocki: Wędrówki po Olsztynie - dawniej i dziś, s. 9-38. - Ryszard Tomkiewicz: Sytuacja ludności niemieckiej i przesiedlonej z innych terenów w Olsztynie po zakończeniu działań wojennych, s. 39-60. - Jerzy Sikorski: Rozwój przestrzenny Śródmieścia Olsztyna do końca XIX w., s. 61-84. - Franciszek Sokołowski: Źródła do dziejów Olsztyna i okolic w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie, s. 85-88. - Jan Chłosta: Zbiorowy portret olsztynian na przełomie XIX i XX w., s. 89-100. - Herbert Monkowski: Rok 1945. Sytuacja po 1945 roku w Olsztynie - przesiedlenie/wypędzenie, s. 101-116. - Elżbieta Lobert: Los mniejszości niemieckiej do 1989 r. Represje - integracja. Zachowanie tożsamości - wielokulturowość, s. 117-118. - Jan Chłosta: Deportacja ludności cywilnej Prus Wschodnich do pracy w głąb Rosji w 1945 roku na podstawie wspomnień, s. 119-136. - Jerzy Sikorski: Olsztyńskie ratusze, s. 137-146. - Emil Lipka: Ludność autochtoniczna Ostródy w pierwszych latach po II wojnie światowej, s. 147-156. - Henryk Hoch: Z dziejów Ostródy - od czasów Zakonu Krzyżackiego do roku 1945 r. s. 157-160. - Małgorzata Grochowski[!]: Rok 1945 w Nidzicy - sytuacja po wkroczeniu Armii Czerwonej do miasta, s. 161-182. - Sabina Wylengowska: Dziedzictwo kulturowe Nidzicy. Zabytki sztuki i architektury gotyckiej, s. 183-190. - Przebieg spotkań w Olsztynie, s. 191. - Przebieg spotkań w Ostródzie, s. 191. - Przebieg spotkań w Nidzicy, s. 192. - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, s. 193-197. - Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej, s. 198.

    22.  Hochleitner, Janusz (1966- )
Obrzędy doroczne w kulturze chłopskiej Warmii południowej w XVI-XVIII wieku / Janusz Hochleitner. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - 314 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. s. 283-303. - Indeks. - ISBN 83-7299-456-0, ISBN 978-83-7299-456-1

    23.  Iława 1305-2005 : siedemset lat dziejów / pod red. Stanisława Achremczyka - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, cop. 2006. - 119, [1] s. : il. ; 21 cm. - Materiały konferencyjne. - Bibliogr. przy ref. s. 83-84. - ISBN 83-87643-39-4

    24.  Informator organizacji pozarządowych powiatu działdowskiego / [Rada Forum Liderów Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego, Katolickie Stowarzyszenie - Centrum Młodych ; red. Dorota Pszenna, Małgorzata Nawrocka ; tł. Karolina Głowacka et al.]. - Działdowo : RFLOPPD : KS-CM , 2005. - 68 s. ; 30 cm

    25.  Iwulski, Jacek
Historia braniewskiej fary / [oprac. Jacek Iwulski, Zbigniew Kędziora ; współpr. Piotr Gursztyn, Piotr Żak]. - Braniewo : Towarzystwo Miłośników Braniewa : przy współpr. Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego, [2004]. - [48] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - ISBN 83-920070-5-0 (TMB)

    26.  Janikowska, Bożenna
Historia Elbląga. [T. 5, cz. 3], Kalendarium : 1 czerwca 1975-31 grudnia 2000 r. : suplement do tomu 5 / Bożenna Janikowska ; pod red. Andrzeja Grota. - Gdańsk : "Marpress", cop. 2005. - 268, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Na s. przytyt.: opracowanie zbiorowe. - ISBN 83-89091-61-5

    27.  Jasiński, Janusz (1928-)
Żołnierze polscy na Mazurach : (1807) / Janusz Jasiński. - Olsztyn "Littera", 2004. - 55, [4]. - ISBN 83-89775-00-X

    28.  Jeziora Olsztyna : stan troficzny, zagrożenia / Konstanty Lossow [et al.]. - Olsztyn : Studio Przygotowawcze Wydawnictw "Edycja", 2005. - 164 s. : il. kolor., fot., pl., tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [157]-164. - ISBN 83-88545-76-0

    29.  Jurak, Marian
Wielkie Jeziora Mazurskie : miniprzewodnik / [aut. tekstu Marian Jurak ; fot. Tomasz Butrym et al.]. - [Gdańsk] : "Tessa", [2005]. - 31, [1] s. : fot. kolor., m. ; 16 cm. - Opis wg okł. - ISBN 83-88882-78-3

    30.  Kalendarium współpracy województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim 2005 / [red. Zbigniew Puchajda et al.] ; Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Administracja Obwodu Kaliningradzkiego, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. - Olsztyn ; Elbląg ; Kaliningrad : UMWWM, ESWIP, 2005. - 62 s. ; 21 cm. - Opis wg okł. - ISBN 83-912690-4-3

    31.  Kawecki, Zdzisław (1938-)
Moje życie i praca : wśród sadów i wspomnień / Zdzisław Romuald Kawecki. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006. - 117, [3] s. [35] s. tabl. : il. (w tym kolor) ; 25 cm. - (Profesorowie UWM). - Bibliogr. prac Z. Kaweckiego s. 78-[114]. - Streszcz. ang. i ros. - ISBN 83-7299-455-2

    32.  Kawkowo Nowe i Stare : 625 lat : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Andrukiewicza. - Nowe Kawkowo ; Olsztyn : Studio "Antykwa", 2005. -120 s. : Il. ; 21 cm. - ISBN 83-919317-2-2

    33.  Kozłowski, Janusz B.
Dawna Ostróda : obrazy z życia wschodniopruskiego miasta / Janusz B. Kozłowski ; [red. Waldemar Mierzwa, Rafał Wolski ; tł. na jęz. niem. Gerard Cygan, Janusz B. Kozłowski, Edgar Steiner]. - Dąbrówno : "Retman" ; Warszawa : "Baobab", 2006. - 247 s. : il. (w tym kolor.), faks., fot. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 247. - Streszcz. i tekst częśc. niem. - ISBN 83-923991-2-9, 83-89642-03-4

    34.  Legendy znad Bałtyku / [teksty Kaja Bathis et al. ; il. Beata Rzepińska-Semmerling et al.]. - Elbląg : Wydawnictwo Wilk Stepowy, [2005]. - [4], 106 s. : il. kolor. ; 30 cm. ISBN 83-922828-0-9
    Współczesne opowiadania oparte na kanwie autentycznych wydarzeń historycznych lub wątkach legend z okolic Elbląga i szwedzkiego miasta Ronneby.
    Z treści: Marta Derlukiewicz: Jak powstał Elbląg, s. 7-16. - Ola Witkowska: O Czarnej Wiedźmie znad Zalewu Wiślanego, s. 17-27. - Ola Żyła: O królu Kazimierzu, mnichu i gęsiach, s. 39-48. - Kamila Bubrowiecka: O dzielnym Przemku i jaszczurczym ogonie, s. 49-59. - Alina Zajączkowska: Niedźwiedź z Pięknolasu, s. 61-70. - Kamila Bubrowiecka: O trollach, co psuły wodę w Druznie, s. 71-81. - Ola Witkowska: Legenda o żuławskiej depresji, s. 83-89. - Kaja Bathis, Joanna Lewandowska: Zbrodnia miejskiego urzędnika, s. 91-100.

    35.  Leśniczówka Pranie : antologia wierszy / wybór, układ i oprac. Zbigniew Fałtynowicz. - Wyd. 2 poszerz. - Gołdap : "Z Bliska" : Towarzystwo Aktywności Społecznej "Mazury Garbate", 2006. - 80 s., [6] k. tabl. : fot. ; 19 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-920284-8-1

    36.  Lewicki, Olgierd
Pamiętnik instruktora / Olgierd Lewicki. - Olsztyn : Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu, 2005. - 51 s. : fot. ; 21 cm. - (Ludzie. Historia. Wydarzenia). - ISBN 83-920824-3-6
    Praca nadesłana na konkurs pamiętnikarski w 1982 r.

    37.  Lipscher, Winfried (1938- )
Barczewo w Europie czyli Ojczyzną człowieka jest drugi człowiek / Winfried Lipscher. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2005. - 112 s. ; 18 cm. - (Krajobrazy Pamięci : miniatury "Borussii"). - Bibliogr. s. 111-112. - ISBN 83-89233-22-3

    38.  Łaguna, Wanda
Rewitalizacja krajobrazów wiejskich Warmii i Mazur / Wanda Łaguna ; Wszechnica Warmińska - Wyższa Szkoła Zawodowa w Lidzbarku Warmińskim. - Lidzbark Warmiński : Wydaw. Wszechnicy Warmińskiej, 2005. - 105 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 79-80.

    39.  Makowski, Piotr
Niektórzy mają się lepiej [wiersze] / Piotr Makowski. - Olsztyn : Miejski Ośrodek Kultury, [2005]. - 29, [3] s. ; 21 cm. - (Owocarnia)

    40.  Marcyniuk, Kazimierz
Życie w harcerskim mundurze / Kazimierz Marcyniuk. - Olsztyn : Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu, 2005. - 47 s. : il., fot. ; 21 cm. - (Ludzie. Historia. Wydarzenia). - ISBN 83-920824-3-5

    41.  Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI-XX wiek : księga pamiątkowa poświęcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej profesora Janusza Jasińskiego / red. Zenona Rondomańska. Olsztyn : "ElSet", 2006. - XX, 571, [1] s. : il., faks., fot., portr. ; 25 cm. - Bibliogr. publikacji J. Jasińskiego 1955-2005 s. [12]-52. - Indeks. - Tekst częśc. niem. - ISBN 83-89151-18-9

    42.  Nasze Dajtki : 1355-2005: z historią i kulturą Dajtek na Ty : praca zbiorowa / pod red. Anny Bogusz. - Olsztyn : Towarzystwo Przyjaciół Dajtek, 2005. - 48 s. : il. kolor., faks., fot. ; 20 cm. - ISBN 8I3-923257-0-2
    Praca zbiorowa wydana pod patronatem Prezydenta Olsztyna Czesława Jerzego Małkowskiego, Urzędu Miasta Olsztyn.

    43.  Niesiobędzki, Wiesław (1946- )
*Kochankowie z Lipowej Wyspy : legendy znad Jezioraka / Wiesław Niesiobędzki - Iława : "Tekst" Wiesław Niesiobędzki, [2004] - 159 s. : il. kolor. ; 21 cm .-Wydane przy pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Iławie. - ISBN 83-918775-2-3
    Treść: Klątwa Geriów (legenda o Jeziorze Jasnym), s. 5-18. - Księżniczka z Kesselbergu, s. 19-25. - Zatopiony gród, s. 26-29. - Jezioro skarbów, s. 30-36. - Złoty dzwon z Jezioraka, s. 37-42. - Wiarołomny proboszcz, s. 43-47. - Wodnik i rybak, s. 48-52. - Saga o jeziorze Trupel, s. 53-58. - Czesi w Iławie, s. 59-67. - Mężny Czeladnik Tilo, s. 68-73. - Pułkownik z Scholtenbergu, s. 74-77. - Krzyżacki Tunel, s. 78-88. - Czarna Tablica, s. 89-92. - Kochankowie z Lipowej Wyspy, s. 93-100. - Czarcia kotlina, s. 101-105. - Pałac na Daulach, s. 106-110. - Czerwona Karczma, s. 111-114. - Matylda i diabeł, s. 115-120. - Kobieta z Lasu, s. 121-132. - Koniec Legendy, s. 133-157
    44.  O miejsce w Europie ojczyzn : materiały z konferencji, 22 kwietnia 2004 roku - sala sesyjna olsztyńskiego ratusza / [oprac. i red. Andrzej Taborski ; Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze", Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie]. - Olsztyn ; [Bydgoszcz : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa MMM], 2004. - 67 s.; 20 cm. - ISDN 83-903233-4-X
    Z treści: Andrzej Tyszka: Rozważania nad mapą kulturalną Polski, s. 5-16. - Stanisław Achremczyk: Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, s. 17-26. - Władysław Ogrodziński: Obowiązki kultury wobec regionu, s. 27-33. - Jan Chłosta: Tożsamość regionu w literaturze, s. 34-44. - Bożena Domagała: Problemy etniczne i narodowościowe na Warmii i Mazurach, s. 45-56. - Arkadiusz Żukowski: Rola Polski w Północnym i Wschodnim wymiarze polityki Unii Europejskiej - relacje z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, s. 57-65.

    45.  Ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w 2004 r. / Urząd Statystyczny w Olsztynie ; [oprac. pod kierunkiem Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź]. - Olsztyn : US, 2005. - 108 s. : m., tab., tabl., wykr. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne). - ISBN 83-88130-57-9

    46.  Okulicz, Małgorzata.
Złotnictwo sakralne dominium warmińskiego od XIV do XVIII wieku / Małgorzata Okulicz. - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2005. - 54, [2] s. : fot. kolor. ; 20 x 21 cm. - ISBN 83-60016-01-1

    Wystawa w Muzeum Warmii i Mazur, październik 2005 - wrzesień 2006, współfinansowana przez Ministerstwo Kultury.

    47.  Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego ; aut. oprac. Stanisław Achremczyk [et al.]. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. - 927, [1] s. : il., faks., fot., portr. : 25 cm. - Bibliogr. s. [886]-897. - Indeks. - ISBN 83-87643-44-0

    48.  Orszulak, Ryszard
Legendy ziemi nidzickiej / Ryszard Orszulak - Nidzica : [s.n.], 2004 - 26 s., [7] k. tabl. : il. kolor. ; 24 cm .-Na s. tyt.: Fundatorem książki jest Tadeusz Hinc - Prezes Spółki Jawnej "Drehabud" w Nidzicy
    Treść: Legenda o herbie Nidzicy, s. 7-9. - Legenda o Napiwodzie [w.], s. 10-12. - Legenda o Łynie [w.], s. 13-14. - Opowieść o zamkowym wzgórzu [w.], s. 15-16. - Legenda o kamieniu tatarskim, s. 17-20. - Legenda o kamieniu tatarskim [w.], s. 21-22. - Skarb generała Samsonowa, s. 23-25.

    49.  Östersjön Legender / [text Kaja Bathis et al. ; bilder Beata Rzepińska-Semmerling et al. ; översatt fran polska Marek Murdzia]. - Elbląg : Wydawnictwo Wilk Stepowy, [2005]. - [4], 104 s. : il. kolor. ; 30 cm. - Tyt. oryg.: Legendy znad Bałtyku. - ISBN 83-922828-5-X
    Wyd. w jęz. pol. zob. poz.32

    50.  Ostróda : siedem wieków dziejów miasta / pod red. nauk. Ryszarda Sajkowskiego ; [tł. streszcz. Arkadiusz Petka, Joanna Jensen, Mark Jensen]. - Ostróda : Muzeum w Ostródzie, 2005. - 220 s. : il., fot., m., pl., portr. ; 23 cm. - Streszcz. ang. - ISBN 83-916007-3-4

    51.  Pietrzyk, Jan (1956-)
Złamane patyki [wiersze] / Jan Pietrzyk. - Olsztyn : Posłaniec Warmiński, 2006. - 74 s. ; 17 cm. - ISBN 83-921953-6-1

    52.  Pilecka, Elżbieta (1953- )
Średniowieczne dwory Artusa w Prusach : świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej / Elżbieta Pilecka. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - 390 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [327]-367 oraz w przypisach. - Streszcz. niem., ang. - ISBN 83-231-1810-8

    53.  Podstawski, Robert
Sprawność fizyczna i opinie na temat profilaktyki zagrożeń dla zdrowia studentów pierwszego roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 1999/2000 / Robert Podstawki. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006 - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 99-106. Streszcz. ang. - ISBN 83-7299-449-8, ISBN 978-83-7299-449-3

    54.  Polska : województwo warmińsko-mazurskie : [katalog ofert inwestycyjnych / red. wydania Małgorzata Gieczewska]. - Olsztyn : "Intev", 2005. - 128 s. : il., fot., m., wykr. ; 36 cm. - Na s. przedtyt.: Katalog ofert inwestycyjnych. - Tekst równol. pol., ang., niem. - ISBN 83-914016-3-4

    55.  Połom, Stefan
Pielgrzym leśnego strumienia : poezje / Stefan Połom ; Marek Świątecki - malarstwo ; Ryszard Czerwiński - fot. - Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2006. - 67, [3] s. : il. kolor. ; 20x21 cm. - (Biblioteka Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie ; 1). - ISBN 83-924088-0-2

    56.  Porycki, Antoni (1946- )
Stadion Leśny 1920-2005 / Janusz Porycki. - Olsztyn : Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 2005. - 135 s. : il., fot., portr. ; 30 cm. - ISBN 83-920113-1-7

    57.  Powiat elbląski / [aut. tekstu Marek Murdzia ; red. Marzenna Bracka-Kondracka ; zdj. Zygmunt Gawron et al. ; tł. niem. Magdalena Brzezińska, ang. Marek Murdzia]. - Elbląg : Wydaw. "Uran", 2005. - 96 s. : fot., m. ; 30 cm. - Tekst równol. po., niem., ang. - Tyt. okł. - ISBN 83-920253-9-3

    58.  Programme and abstracts for the 13th International Bat Research Conference, Poland, Mikołajki, 23-27 August 2004 / ed. Wiesław Bogdanowicz [et al.] - Warszawa : Museum and Institute of Zoology. Polish Academy of Sciences, 2004. - 120 s. ; 25 cm .-Tyt. okł.: Bat International Research Conference, Poland, Mikołajki, 23-27 August 2004 : programme and abstracts. - Indeks. - ISBN 83-88147-03-X

    59.  Prusiński, Tadeusz
Straże pożarne Warmii i Mazur : zarys dziejów / Tadeusz Prusiński. - Olsztyn : "ElSet", 2006. - 263, [1] s. : il., fot. ; 28 cm. - Bi8bliogr. S. 260-261. - ISBN 83-89151-38-3

    60.  Przewodnik krajoznawczo-historyczny ilustrowany po działdowskim powiecie (z mapą) / oprac. Emilia Sukertowa-Biedrawina. - Działdowo : Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, 2004. - 56 s., [1] k. tabl. : m. ; 21 cm. - Przedr. fotooffs., oryg.: Działdowo: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Oddział, 1937. - ISBN 83-921785-0-5

    61.  Przewodnik po pracach licencjackich napisanych przez studentów na kierunku Socjologia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki WSIiE TWP w roku akademickim 2004/2005 / [oprac. Franciszek Wiktor Mleczko et al. ; red. nacz. Teresa Cz. Malec]. - Olsztyn : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2005. - 60 s. ; 20 cm. - (Pierwszy Krok, R. 1 , [nr] 1). - ISBN 83-87867-42-X

    62.  Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2004 roku : praca zbiorowa / pod kier. Zdzisława W. Krajewskiego ; Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. - Olsztyn : WIOŚ, 2005. - 184 s., [3] tabl. złoż. : il. kolor, m., pl., tabl., wykr. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - ISBN 83-7217-258-7

    63.  Ratasiewicz, Mieczysław Marian (1939-)
Gdzie tylko cisza / Mieczysław Marian Ratasiewicz. - Gołdap : "Z bliska", 2005. - 78 s. : il. ; 19 cm. - ISBN 83-914581-7-2
    Reportaże dot. ziemi gołdapskiej.

    64.  Regionalna Strategia Innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego = Regional Innovation Strategy for the Warmia-Mazury Province / [Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ; tł. Grzegorz Harbaszewski]. - Olsztyn : Krajowa Agencja Informacyjna "INFO", [2005]. - 55 s. ; 30 cm. - Dokument przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXIV/336/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. - Tekst równol. pol. i ang.

    65.  Regionalne, narodowe, uniwersalne : literatura i media w perspektywie komparatystycznej / red. Grażyna Borkowska, Bernadetta Darska, Andrzej Staniszewski. - Olsztyn : Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2005. - 270, [1] s. : il. ; 23 cm.. - Częśc. mater. konferencji, Olsztyn, październik 2003 r. - ISBN 83-922764-0-X

    Z treści: Uroczystość nadania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski tytułu doktora "honoris causa" prof. Teresie Kostkiewiczowej: Krystyna Stasiewicz: Laudacja, s. 15-18. - Teresa Kostkiewicz: Północ i Południe - kategorie geograficzne, kulturowe, osobiste [dot. warmińskich pisarzy XVI-XIX w.], s. 19-25. - Joanna Szydłowska: Reporter a prozaik. Narodziny toposu Mazur w reportażach i powieści lat trzydziestych XX wieku (Melchior Wańkowicz - Jan Kucharski), s. 143-159. - Zbigniew Chojnowski: Opisywanie miasta - literackie wizje Olsztyna w utworach wybranych poetów i prozaików, s. 160-174. - Joanna Chłosta-Zielonka: Regionalizm a uniwersalizm. Początki życia literackiego w Olsztynie w latach pięćdziesiątych w świetle prasy kulturalno-społecznej, s. 175-191. - Lech Krajewski: Konceptualizacja Boga w olsztyńskim graffiti religijnym, s. 237-250. - Marta Cichy: Analiza publicznych, regionalnych serwisów informacyjnych na podstawie wiadomości Radia Olsztyn, s. 266-271. - ISBN 83-922764-0-X

    66.  Rodzewicz, Wiesław (1948-)
Coś o ... marzeniach człowieka i nie tylko : [wiersze] / Wiesław Rodzewicz ; il. Zygmunt Prończyk]. - Gniezno : Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentium, 2006. - 170 s. : il. ; 16 cm. - ISBN 83-89270-61-7

    67.  Segiet, Janusz
Portretów olsztyńskich ciąg dalszy / Janusz Segiet. - Olsztyn : nakł. autora ; [Warszawa] : Grey Goblin, 2006. - 87, [1] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-922295-1-7 (Grey Goblin)

    68.  Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne / pod red. Władysława Nowaka, Sławomira Ropiaka ; [aut. Czesław Marian Cekiera et al.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu-Mazurskiego, cop 2005. - 350 s. : il. ; 24 cm. - Materiały z VI Interdyscyplinarnego Sympozjum Wydziału Teologii UWM w Olsztynie. - Tekst częśc. niem. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-7299-415-3

    69.  Siatkowski, Darek
Popularne tematy wierszy / Darek Siatkowski, [pseud.] Crystal Newton ; [fot. Darek Siatkowski]. - Olsztyn : [Dariusz Siatkowski], 2005. - 48 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-922844-0-2

    70.  Skrodzki, Kazimierz Lech
Dzieje ziemi zalewskiej 1305-2005 / aut. Kazimierz Lech Skrodzki ; współaut. Wanda Cydzik, Janusz Sokołowski. - Zalewo : Urząd Miejski, 2005. 480 s. : il., fot., mapy, pl. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 464-475. - ISBN 83-922350-0-2

    71.  Soliński, Krystian (1972- )
Harcerska konspiracja : geneza, powstanie i działalność Harcerskiej Organizacji Podziemnej "Iskra" 1949-1950 / Krystian Soliński. - Olsztyn : Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu, 2006. - 202 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-7299-415-3

    72.  Stachowiak, Bogumiła (1945- )
"...przez pryzmat minionych dni..." / Bogumiła Stachowiak ; grafiki Hieronim Skurpski. - Działdowo : Urząd Gminy ; Ciechanów : Stowarzyszenie i Klub Pracy Twórczej, [2005]. - 98, [8] s. : il., fot. ; 21 cm. - ISBN 83-88-530-19-4

    Autorka jest kier. Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie, gm. Działdowo.

    73.  Stachurski, Andrzej (1951-)
Ełk i okolice / zdjęcia Andrzej Stachurski ; tekst Krzysztof Panasik. - Olsztyn : "Mazury", [2006]. - 63, [1] s. : fot.. kolor., mapka ; 15 cm. - Tyt. dod.: Miniprzewodnik. - U dołu okł.: nowość! - ISBN 83-89523-66-3

    74.  Stachurski, Andrzej (1951-)
Frombork / zdjęcia Andrzej Stachurski ; tekst Krzysztof Panasik. - Olsztyn : "Mazury", [2006]. - 64 s. : fot.. kolor., mapka ; 15 cm. - Tyt. dod.: Miniprzewodnik. - U dołu okł.: nowość! - ISBN 83-89523-30-2

    75.  Stachurski, Andrzej (1951-)
Giżycko / zdjęcia Andrzej Stachurski ; tekst Krzysztof Panasik. - Olsztyn : "Mazury", [2006]. - 64 s. : il. (gł. kolor.), mapka ; 15 cm. - Tyt. dod.: Miniprzewodnik. - U dołu okł.: nowość! - ISBN 83-89523-70-1

    76.  Stachurski, Andrzej (1951-)
Grunwald / zdjęcia Andrzej Stachurski ; tekst Tadeusz Peter. - Olsztyn : "Mazury", [2006]. - 61,[3] s. : fot. kolor., mapka ; 15 cm. - U dołu okł.: nowość! - ISBN 83-89523-80-9

    77.  Stachurski, Andrzej (1951-)
Mikołajki i okolice / zdjęcia Andrzej Stachurski ; tekst Krzysztof Panasik. - Olsztyn : "Mazury", [2006]. - 64 s. : fot. kolor., mapka ; 15 cm. - Tyt. dod.: Miniprzewodnik. - U dołu okł.: nowość! - ISBN 83-86565-04-7

    78.  Stachurski, Andrzej (1951-)
Mrągowo i okolice / zdjęcia Andrzej Stachurski ; tekst Krzysztof Panasik. - Olsztyn : "Mazury", [2006]. - 62,[2] s. : fot. kolor., mapka ; 15 cm. - Tyt. dod.: Miniprzewodnik. - U dołu okł.: nowość! - ISBN 83-89523-75-2

    79.  Stachurski, Andrzej (1951-)
Olsztyn / zdjęcia Andrzej Stachurski ; tekst Krzysztof Panasik. - Olsztyn : "Mazury", [2006]. - 64 s. : fot. kolor., mapka ; 15 cm. - Tyt. dod.: Miniprzewodnik. - U dołu okł.: nowość! - ISBN 83-86565-24-1

    80.  Stachurski, Andrzej (1951-)
Reszel i okolice / zdjęcia Andrzej Stachurski ; tekst Krzysztof Panasik. - Olsztyn : "Mazury", [2006]. - 64 s. : fot. kolor., mapka ; 15 cm. - Tyt. dod.: Miniprzewodnik. - U dołu okł.: nowość! - ISBN 83-89523-05-1

    81.  Stachurski, Andrzej (1951-)
Warmia i Mazury : miasta i miasteczka : [album] / Andrzej Stachurski ; tekst Krzysztof Panasik. - Olsztyn : Mazury, 2006. - 111, [1] s. : fot. kolor. ; 30 cm. - ISBN 83-89523-81-7

    82.  Supeł, Adam
Ełk : stolica Mazur = die Hauptstadt von Masure = the Capital of Mazury / Adam Supeł i Mariusz Jasiński. - Wyd. 2 zm. - Rajgród : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jędruś Andrzej Mikulski, 2005. - 143, [1] s. : faks., fot. (w tym kolor(, mapa, plany ; 22 cm. - ISBN 83-919105-1-2

    83.  Syrwid, Robert (1963-)
Kościoły parafialne gminy Jonowo / Robert Syrwid. - Olsztyn : "Littera", 2005. - 101 s., [3] s. tabl. kolor. : fot., rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 95-100. - ISBN 83-897750-2-6

    84.  Szatrawski, Krzysztof Dariusz (1961- )
Z miłości do muzyki / Krzysztof Dariusz Szatrawski. - Olsztyn : "ElSet", 2006. - 254, [2] s. : il. (w tym kolor), faks., fot., portr., rys. ; 25 cm. - Indeks. - Streszcz. ang. - ISBN 83-89151-27-8
    60 lat Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego.

    85.  Szelichowski, Stanisław (1930-)
Uroki mazurskiej krainy : Krzyże 300 lat, Karwica i okolica / Stanisław Szelichowski. - Wyd. 3 uaktual. i uzup. tekstami jubileuszowymi. - Warszawa ; Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo Axis Mundi, 2006. - S. 3-106 : il. (gł. kolor.) ; 15x21 cm. - Na okł.: szczegółowe plany okolic, historia regionu, trasy wycieczek. - Bibliogr., s. 103. Indeks. - ISBN 83-922507-0-2
    Przewodnik po okolicach Pisza.

    86.  Szlakiem Zamków Gotyckich : Bytów, Gniew, Nowe, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn / Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie". - Olsztyn : "ElSet", [2006]. - [24] s. : fot., rys. ; 20 cm. - ISBN 83-914938-6-5

    87.  Śleszyńska, Danuta
Z Kresów na Warmię : Danuśka wronami karmiona / Danuta Śleszyńska ; [rys. i fot. Jacek Śleszyński]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2006. - 176 s. : il., faks., fot., portr., ; 21 cm. - (Biblioteka Borussii"). - Bibliogr. s.3. - ISBN 83-89233-30-4

    88.  [Trzydzieści] 30 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku / pod red. Edwarda Klemensa. - Lidzbark-Żuromin : "CourieR", Beata Gronkiewicz, 2005. - 76 s. : fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm. - Streszcz. niem. - ISBN 83-910707-3-5

    89.  Tulibacki, Witold (1945-2006)
Wiersze po wierszach / Witold Tulibacki. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, cop. 2006. - 36 s. : portr. ; 20 cm. - ISBN 83-89067-25-0
    Zawiera również treść wywiadu: O filozofii, etyce i sprawach różnych z Witoldem Tulibackim rozmawia Zbigniew Hull, który ukazał się w "Szkicach Humanistycznych", T. 5, nr 3/4 (2005).

    90.  Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2004 r. / [oprac. pod kierunkiem Tadeusza Ścibka ; red. Dariusz Śledź] ; Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2005. - 85, [1] s. : il., mapy, tab., wykr. ; 24 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne). - ISBN 83-88130-51-X

    91.  Uglik, Jacek (1976-)
Jeszcze nie całkiem umarły : [wiersze] / Jacek Uglik. - Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret", 2005. - 49, [2] s. ; 20 cm. - ISBN 83-917072-9-6

    92.  Walichnowski, Feliks (1929-)
Był taki czas / Feliks Walichnowski ; Panorama Północy. - Olsztyn : Wydaw. Darczyńcy, 2006. - [2], 106 s. : fot. ; 21 cm. - U góry s. tyt. i okł.: Panorama Północy. - Bibliogr. s. 105.
    Zawiera wybrane publikacje autora zamieszczane w "Panoramie Północy", w latach 1972-1979, dot. II wojny światowej oraz pionierskiego okresu powojennego na ziemiach zachodnich i północnych (m. in. na Warmii i Mazurach).

    93.  Wańkowska-Sobiesiak, Joanna
Świat drugiego podwórka : [opowiadania] / Joanna Wańkowska-Sobiesiak. - Olsztyn : Joanna Wańkowska-Sobiesiak, 2006. - 127 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-923631-0-8

    94.  Wańkowska-Sobiesiak, Joanna
Za mało na Polaka, za mało na Niemca... / Joanna Wańkowska-Sobiesiak. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2006. - 124 s. : il., faks., fot., mapa, portr. ; 24 cm. - ISBN 83-88125-46-X
    Mniejszość niemiecka na Warmii Mazurach.

    95.  Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie : 1946-2006 / [oprac. zesp. Zbigniew Ślesiński et al.]. - Olsztyn : Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, 2006. - 70 s., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - ISBN 83-923744-0-1

    96.  Werbiści a badania religiologiczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Adama Wąsa. - Warszawa : Verbinum - Wydaw. Księży Werbistów, 2005. - 230 s. ; 24 cm. - (Dialog Kultur i Religii ; 1). - Materiały z międzynarodowego sympozjum, Olsztyn, Pieniężno, 5-6 listopada 2004 r. - Tekst częśc. równol. ang. pol., niem. pol. - Streszcz. ang., fr., niem., wł. przy pracach. - Spis treści także ang. Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7192-280-9

    97.  Wierzyć poprzez nadzieję : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kozakiewicza. - Olsztyn : Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II, 2006. - 151 s. : il. ; 20 cm. - ISBN 83-918586-6-9
    Materiały z XXII Warmińskich Dni Duszpasterskich (9-11 września 2005 r.).

    98.  Wiśniewska, Hanna Jolanta (1946-)
Jeszcze biegnę : [wiersze] / Hanna Jolanta Wiśniewski. - Działdowo ; Ciechanów : Oddział Związku Literatów Polskich, 2006. - 61, [2] s. ; 15 cm. - ISBN 978-83-89408-20-4

    99.  Wojciechowicz, Antoni
35 lat sportu w Łuczanach-Giżycku 1945-1980 / Antoni Wojciechowicz. - Giżycko-Gajewo : Drukarnia Apla Walerian Żynel, 2006. - 210, [5] s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-924049-0-4

    100.  Województwo warmińsko-mazurskie 2005 : podregiony, powiaty, gminy = Warminsko-mazurskie voivodship : subregions, powiats, gminas / [oprac. pod kierunkiem Tadeusza Ścibka ; kom. red. przewodn. Dariusz Śledź] ; Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2005. - 256, [2] s. : mapy, tab. ; 24 cm + CD ROM. - Tekst równol. pol., ang. - ISSN 1733-1102

    101.  Woronowicz, Alicja
Heiligelinde : Reiseführer / [Text und Bildnachweis A. Woronowicz ; Übers. Teresa Demuth-Kaiser]. - Tyt. oryg.: Święta Lipka. - Kętrzyn : Wydawnictwo "Kengraf", 2006. - 44 s. : il. kolor. ; 15 cm. - Bibliogr. s. 44. - Na okł. podtyt.: Plan. - ISBN 978-83-89119-33-9
    Toż w jęz. pol. zob poz.102

    102.  Woronowicz, Alicja
Święta Lipka : przewodnik / [tekst i zdj. A. Woronowicz]. - Kętrzyn : Wydawnictwo "Kengraf", 2006. - 44 s. : il. kolor. ; 15 cm. - Bibliogr. s. 44. - Na okł. podtyt.: Plan. - ISBN 978-83-89119-28-5
    Toż w jęz. niem. zob. poz.88

    103.  Wółkowski, Wojciech
Działdowo i okolice : [przewodnik] / Wojciech Wółkowski. - Działdowo : Spółdzielnia Pracy "CIECH-PRESS", 2006. - 117 s., [1] k.tabl. : il., fot., mapa ; 21 cm. - Bibliogr. s. 111-112. - Indeks.

    104.  Wychowywać do pokoju : materiały z sympozjum teologiczno-pastoralnego, Stoczek Warmiński, 8 maja 2004 roku / red. nauk. Janusz Kumala. - Licheń : Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater", 2005. - 166, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 83-60141-05-3

    105.  Z dziejów harcerstwa na Warmii i Mazurach / pod red. Haliny Płocha ; współpr. Henryk Leśniowski. - Olsztyn : Komenda Chorągwi ZHP im. Grunwaldu, 2006. - 110 s. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm. - (Zeszyty Historyczne Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu ; 6). - ISBN 83-920824-4-X

    Treść: 60-lecie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP: Henryk Leśniowski: Kronika obchodów 60-lecia Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, s. 20-22. - Halina Płocha: Otwierając konferencję naukową, s. 22-24. - Jacek Woźniak: Podsumowanie całorocznych zmagań żeglarskich Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej o Puchar Komendanta Chorągwi pod nazwą "Puchar Żeglarski 60" 2005 r., s. 24-25. - Joanna Piotrowska: Czuwaj!, s. 26-27. - Joanna Piotrowska: Harcerstwo to ludzie, s. 27-29. ; Artykuły: Halina Płocha: Jan Jerzy Bojarski, s. 29-35. - Jan Chłosta: Leon Włodarczak, s. 36-38. - Halina Płocha: Ideowe i wychowawcze wartości harcerstwa polskiego w latach 1918-1939, s. 38-44. - Halina Płocha: Szkic dziejów 10. Drużyny Harcerek i Harcerzy im. Stefana Batorego w Skajbotach Hufiec Wschodniopruski ZHP w Niemczech w latach 1935-1939, s. 45-48. - Henryk Leśniowski: "Jednodniówka Harcerska" (zawiera: Ogólny szkic historyczny harcerstwa w powiecie lubawskim), s. 48-59. ; Wspomnienia: Konrad Piskuła: Harcerstwo poza granicami Polski, s. 60-64. - Juliusz Malewski: Dzieje przyjaźni, s. 64-79. - Zdzisław Kostrzewski: Grunwald 15 lipca 1945 r., s. 79-81. - Ryszard Kiełbowicz: Gawęda starego harcmistrza, s. 82-103. - Bogusław Lemke: Przygoda z harcerstwem, s. 103-109.

    106.  Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach : wybór tekstów źródłowych / pod red. Andrzeja Radzimińskiego ; wyboru dokonali Leszek Zygner [et al.]. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - 160 s. ; 26 cm. - Tekst gł. tł. z niem., łac. - Bibliogr. przy rozdz. - Indeksy. - ISBN 83-231-1921-X

    107.  Zaułki natchnione poezją / przedstawia Małgorzata Dagiel ; [wybór i oprac. Małgorzata Dagiel ; il. Ireneusz Betlewicz]. - Łomianki : Spółka Wydawnicza Heliodor, [2005]. - 78 s. : il. ; 20 cm. - ISBN 83-88746-54-5
    Antologia wierszy o ziemi ostródzkiej. Autorzy: Ireneusz Betlewicz , Jan Dąbrowski, Tadeusz Klabuhn, Krystyna Gabriela Maciejewska, Maria Owczarek-Dijkstra, Eligiusz Pieczyński, Zbigniew Połoniewicz, Barbara Zamaro-Falińska.

    108.  Zaworska, Teresa
Swojskie jadło : przepisy kulinarne Warmii, Mazur i Powiela / Teresa Zaworska ; Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. - Olsztyn : WMODR, 2006. - 42 s. ; 21 cm. - Publikacja dofinansowana przez Fundusz Współpracy "AGRO-SMAK 2" na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach projektu pt. "Swojskie jadło dostępne na każdym rynku"

    109.  Zielone płuca Polski i Europy : ścieżki współpracy Polski, Białorusi i Litwy / red. Józef Marceli Dołęga, Jadwiga Siedlecka-Siwuda. - Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej, 2006. - 284 s. : il. ; 26 cm. - (Acta Universitatis Masuriensis) (Episteme ; 53 (2006)). - Bibliogr. przy niektórych pracach. - ISBN 83-86523-53-0

    110.  Żabińska, Aleksandra.
Jutrznia mazurska na gody w Krutyni / Aleksandra Żabińska ; [zdj. Waldemar Bzura]. - Krutyń : Mazurskie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalno-Oświatowe, 2005. - 24 s. : faks., fot. kolor. ; 21 cm. - Koniec tekstu na 3 s. okł. - ISBN 83-89119-03-X

    111.  Żebrowska, Ewa
Die Ausserungsgliedfolge im Hochpreussischen / Ewa Żebrowska. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - 304 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 291-304. - ISBN 83-7299-377-7
    Dialekty jęz. niemieckiego na Warmii.

cofnij