Joanna Burska

 

"Biblioteki publiczne w erze cyfrowej. PULMAN Poradnik"

 

El cuento del mes
Miejska Sieć Bibliotek w Barcelonie publikuje na swojej stronie internetowej historyjki i opowieści napisane przez dzieci:
http://www.bcn.es/icub/biblioteques/index_es.html

Biblioteka Miejska w Haarlem
Dzieciom, które mają trudności z czytaniem, wkrótce zostanie udostępniona "Makkelijk Lezen Pleni" - Strefa łatwego czytania - nowy aktualnie rozpoczynający się projekt:
http://www.hollandnet.nl/bibliotheek/haarlem/

Podane przykłady aktywności bibliotek europejskich zaczerpnięto z publikacji "Biblioteki publiczne w erze cyfrowej. PULMAN Poradnik". Jest to wersja drukowana Podręcznych Poradników Cyfrowych powstałych w ramach projektu PULMAN. Publikacja zawiera setki przykładów różnorodnych inicjatyw i nowatorskich działań bibliotek publicznych oraz organizacji i instytucji z nimi współpracujących. Wiele z zamieszczonych w publikacji przykładów to działania wdrażane w ramach dużych projektów, wymagające znacznych nakładów finansowych i potencjału ludzkiego. Można znaleźć w nich jednak wiele inspiracji do pobudzenia własnej aktywności, pomysłowości w rozwijaniu działalności własnej biblioteki.

Poradnik rozszerza znacznie obszary zainteresowań biblioteki publicznej. Przedstawia wiele strategii europejskich i światowych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, wyrównywania szans, wielokulturowości, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W tym kontekście wskazuje rolę i miejsce biblioteki publicznej i innych instytucji kultury (głównie muzeów i archiwów) w tych procesach.

Treści Poradnika są bardzo ważne dla planowania rozwoju również naszych bibliotek. Z jednej strony wiedza w nich zawarta pobudza do weryfikacji naszych codziennych tradycyjnych działań, inspiruje do wprowadzenia nowatorskich inicjatyw, a z drugiej strony daje nam możliwość tworzenia szerszych strategii rozwoju biblioteki zgodnie najnowszymi trendami i standardami, do jakich dążą biblioteki Unii Europejskiej.

W sytuacji, kiedy nie mamy naszych narodowych standardów regulujących działalność bibliotek publicznych, Poradnik obok standardów IFLA1 stanowić może bardzo ważną pozycję, która będzie nas wspomagać w określaniu podstaw naszych działań.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z tego kompendium wiedzy.

Wersja drukowana wydana została w 2004 r. wspólnie przez Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w serii "Propozycje i Materiały" pod nr 62. Poradnik powstał w trakcie realizacji europejskiego projektu PULMAN, o którym pisaliśmy na łamach niniejszego pisma (2001 nr 3/4; 2002 nr 3/4; 2003 nr 1/2) O genezie powstania publikacji przeczytać można również w "Poradniku Bibliotekarza" (2002 nr 11) oraz w wersji książkowej tej publikacji2.

 

1Wydanie polskie: Działalność bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO. Oprac. przez zespół pod przewodnictwem Philipa Gilla, w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych ; tł. Małgorzata Kisilowska, Jadwiga Woźniak, Elżbieta B. Zybert. Warszawa : Wydaw. SBP, 2002.

2Wydanie książkowe Poradnika otrzymały w darze wszystkie biblioteki publiczne województwa warmińsko-mazurskiego

cofnij