Anna Wysocka

 

Prasa o bibliotekach publicznych województwa
warmińsko-mazurskiego
w II półroczu 2004 r. (wybór materiałów)

 

AGAM : Rekord wypożyczeń : czytelnicy Planety 11 / AGAM // Gaz. Wyborcza. - 2004, nr 248, dod. Olsztyn, s. 2.
  Biblioteka multimedialna w Olsztynie.

AL : Kameralnie i ze smakiem : Letnie Ogrody Polityki w Elblągu / tekst i fot. AL. - Il. // Głos Elbląga. - 2004, nr 120, s. 4e.
  Spotkania zorganizowane przez redakcję "Polityki" oraz Bibliotekę Elbląską im. Cypriana Norwida.

AW : Sieciowe zabawy przyjemne i pożyteczne : dla czytelników o nieposkromionej wyobraźni / AW // Gaz. Wyborcza. - 2004, nr 275, dod. Olsztyn, s. 2.
  Strona internetowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Biblioteka Książek Nienapisanych.

Bartnik, Magdalena : "Planeta 11" krąży : wielkie otwarcie biblioteki multimedialnej / Magdalena Bartnik // Gaz. Olszt. - 2004, nr 207, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 318, s. 7.

Czerwińska, Ola : Noc z Harrym Potterem / Ola Czerwińska. - (Z życia szkół) // Kajet. - 2004, nr 1, s. 19-20.
  Impreza zorg. przez filię nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej dla dzieci i młodzieży w Olsztynie.

ES : Kultura pod parasolem : w Letnich Ogrodach / ES. - Il. // Tydzień w Elblągu. - 2004, nr 13, s. 9.

ES : W Salonie o piosence : mądra i niezależna / ES // Tydzień w Elblągu. - 2004, nr 17, s. 29.
  Spotkanie w Bibliotece Elbląskiej z cyklu Salon "Polityki" poświęcone piosence literackiej.

Fryta, Karol : Czytamy wszystko : częściej korzystamy z oferty bibliotek niż księgarń / Karol Fryta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 277, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 386, s. 6.
  Czytelnictwo w Olsztynie.

Gołąbek, Barbara : Pieniądze na naukę / Barbara Gołąbek, Izabela Płużycka // Gazetka Wyborcza Niezależna. - 2004, nr 4, s. 18.
   Udział Biblioteki Publicznej w Pasłęku w konkursie "Z ekonomią na ty".

Gosk, Grażyna : Wiem i potrafię : laureaci w bibliotece / Grażyna Gosk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2004, nr 225, s. 6.
  Laureaci konkursu "Więcej wiem + więcej potrafię = więcej osiągnę" zorg. przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku.

Grabarczyk, Jarosław : Biblie w różnych językach : bogata kolekcja Biblioteki Elbląskiej / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2004, nr 155, s. 12.
  Wystawa "Biblie w zbiorach Biblioteki Elbląskiej".

Grabarczyk, Jarosław : Goethe w oryginale : Biblioteka Obcojęzyczna już działa / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2004, nr 229, s. 5.
  Biblioteka Obcojęzyczna Centrum Językowego Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida.

Grabarczyk, Jarosław : Odświeżona i w sieci : Biblioteka Elbląska po kolejnej modernizacji / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2004, nr 204, s. 3.

Grabarczyk, Jarosław : To były piękne dni : artyści i miłośnicy sztuki w Letnich Ogrodach Polityki / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2004, nr 149, s. 3.
  Spotkania zorg. przez redakcję czasopisma "Polityka" oraz Bibliotekę Elbląską.

jago : Szekspir w orginale : bibliotekarstwo / jago. - Il. // Dz. Elbląski. - 2004, nr 201, s. 17.
  Biblioteka Obcojęzyczna Centrum Językowego Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida.

Janków, Katarzyna : Kosmiczna Planeta 11 / Katarzyna Janków. - Il. // Nasz Olsztyniak. - Nr 153 (2004), s. 3.
  Biblioteka multimedialna w Olsztynie.

Janków-Mazurkiewicz, Katarzyna : Planeta zdobyta / Katarzyna Janków-Mazurkiewicz. - Il. // Nasz Olsztyniak. - Nr 154 [właśc. 157](2004), s. 13.
  Biblioteka multimedialna Planeta 11 w Olsztynie po miesiącu działalności.

JB : Z ekonomią na ty / JB. - Il. // Tydzień w Elblągu. - 2004, nr 24, s. 8.
  Biblioteka Publiczna w Pasłęku laureatem konkursu "Z ekonomią na ty" zorg. przez Narodowy Bank Polski i Bibliotekę Narodową w Warszawie.

Konarski, Maciej : Niszowy zbiór / Maciej Konarski ; rozm. Karol Fryta. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 230, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 341, s. 2.
  Rozmowa z założycielem Olsztyńskiej Biblioteki Wolnościowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Vegan-Active" w Olsztynie.

Konieczna, Danuta : Tajny kod książki : przygoda z pisanym słowem / Danuta Konieczna ; rozm. anna. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 181, dod. Gaz. Uniw., nr 8, s. 2.
  Rozmowa z dyrektorem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nt. zasad wypożyczania książek oraz systemu zabezpieczenia zbiorów w nowym, budowanym gmachu biblioteki.

Kucman, Anna : Biblioteka z oddechem / Anna Kucman, Agata Przybyłowicz // Gaz. Olszt. - 2004, nr 270, dod. Gosp. Gaz., nr 42, s. 4a.
  Warmińska Biblioteka Wolnościowa prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Vegan-Active" w Olsztynie.

Kurs, Tomasz : Ratownicy zabytków / Tomasz Kurs. - Il. //Gaz. Wyborcza. - 2004, nr 271, dod. Olsztyn, s. 2.
  Konserwacja starodruków Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur.

(mab) : Informacje dla każdego : nowa sala komputerowa od ministra edukacji / (mab). - Il. // Gaz. Współcz. - 2004, nr 236, s. 4.
  Ełcka filia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej.

Małkowski, Jerzy : W kosmosie wiedzy / Jerzy Małkowski ; rozm. Magdalena Bartnik. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 207, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 318, s. 7.
  Ocena realizacji projektu biblioteki multimedialnej.

(mos) : Książki jak świeże bułeczki : 200 nowości wydawniczych w Bibliotece Miejskiej / (mos) // Gaz. Współcz. - 2004, nr 243, s. 4.
  Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku.

(mos) : Solidarność czytających : brak pieniędzy na nowości wydawnicze nie jest problemem dla biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 [w Ełku] / (mos). - Il. // Gaz. Współcz. - 2004, nr 233, s. 3.

Niedźwiecki, Jacek : Pełne półki : sposób na kupno nowości wydawniczych / Jacek Niedźwiecki. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 295, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 404, s. 6.
  Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej na Nagórkach (Olsztyn).

NIKI : Za książkę do sądu : biblioteka będzie surowiej karała niesumiennych czytelników / NIKI. - Il. // Gaz. Współcz. - 2004, nr 220, s. 3.
  Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku.

Nowiński, Jacek : Ambitne plany : biblioteka przed wyzwaniem / z Jackiem Nowińskim dyrektorem Biblioteki Elbląskiej rozmawia Jerzy Bławat. - Il. // Głos Elbląga. - 2004, nr 189, s. 1.

Paździorko, Radosław : Dobre duchy : niebanalni, czyli być, a nie mieć / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 279, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 388, s. 7.
  Wolontariusze w filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Kosmiczna oferta : specjalistyczne programy w komputerach "Planety 11" / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 210, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 321, s. 4.

Paździorko, Radosław : Planeta na wzór : samorządowcy z Warszawy oglądali bibliotekę multimedialną / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 286, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 395, s. 4.

Paździorko, Radosław : "Planeta 11" nie płaci : zagraniczni wolontariusze w bibliotece multimedialnej / Radosław Paździorko // Gaz. Olszt. - 2004, nr 241, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 352, s. 5.
  Przewidywany przebieg progamu "Młodzież" w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Paździorko, Radosław : Przyjechał człowiek z góry : bibliotekarze spotkali się z szefem Biblioteki Narodowej / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 274, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 383, s. 3.
  Wizyta Michała Jagiełły w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Sama książka to za mało : nie czytają, nie wypożyczają, nie zapisują się... / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 195, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 306, s. 1.
  Czytelnictwo dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Wiśniewski na dzień dobry ? : kończy się remont siedziby biblioteki multimedialnej / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 174, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 285, s. 3.
  Biblioteka multimedialna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie pn. Planeta 11.

Paździorko, Radosław : Zastrzyk gotówki : biblioteki dostaną pieniądze na zakup nowości wydawniczych / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 256, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 366, s. 1.
  Dotacja Ministerstwa Kultury.

pejot : Program "Ikonka" / pejot // Mag. Mrągowski. - 2004, nr 6, s. 5.
  Program w Bibliotece Miejskiej w Mrągowie.

PEPE : Radość dla książkowych moli / PEPE // Gaz.Wyborcza. - 2004, nr 257, dod. Olsztyn, s. 2.
  Dotacje Ministerstwa Kultury dla WPB w Olsztynie.

Pietrzak, Adam : Planeta cudów : multimedialna biblioteka już otwarta / Adam Pietrzak. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 208, s. 4.

Pietrzak, Adam : Planeta nie z tej Ziemi : jutro otwarcie biblioteki multimedialnej / Adam Pietrzak. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 206, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 317, s. 4.

Pietrzak, Adam : Szlagiery planety : co najchętniej wypożyczają młodzi olsztyniacy / Adam Pietrzak. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 229, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 340, s. 6.
  Biblioteka multimedialna Planeta 11.

Płużycka, Izabela : Pieniądze na kulturę / Izabela Płużycka // Gazetka Wyborcza Niezależna. - 2004, nr 4, s. 16.
  Udział Biblioteki Publicznej w Pasłęku w konkursie na projekt "Kultura na prowincji", zorg. przez Fundację Wspomagania Wsi.

Pol-Czajkowska, Danuta : Biblioteka dla młodych klientów w Olsztynie / Danuta Pol-Czajkowska. - Il. // Kajet. - 2004, nr 1, s. 12-13.
  Biblioteka multimedialna Planeta 11.

Pol-Czajkowska, Danuta : Biblioteka dla młodych klientów w Olsztynie otwarta ! / Danuta Pol-Czajkowska // Por. Bibl. - 2004, nr 10, s. 22-23.

Porozumienie zawarte w dniu 1 lipca 2004 r. pomiędzy Powiatem Giżyckim a Miastem Giżycko w sprawie powierzenia wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Giżyckiego // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 112, poz. 1420, s. 5894-5895.

Przybysz, Anna : Uroczyste otwarcie : nowa biblioteka / Anna Przybysz. - Il. // Prz. Mazurski. - 2004, nr 5, s. 6.
  Nowy lokal Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku.

Red. : "Planet 11" - Multimediale Bibliothek in Allenstein / Red. - Il. // Allensteiner Nachrichten. - 2004, nr 10, s. 8.
  Otwarcie biblioteki multimedialnej w Olsztynie.

skot. : Elektroniczne wypożyczanie : krok w nowoczesność Biblioteki Elbląskiej / skot. // Głos Elbląga. - 2004, nr 155, s. 1.

skot. : O przyszłości dla kultury : Biblioteka Elbląska / tekst i fot. skot. - Il. // Głos Elbląga. - 2004, nr 151, s. 1.

Sobiech, Łukasz : "Modernizacja 2003" / Łukasz Sobiech. - Il. // Wspólnota. - 2004, nr 19, s. 15.
  Rozstrzygnięcie VII edycji ogólnopolskiego konkursu. M. in. obiektem najlepiej zmodernizowanym uznano siedzibę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (Stary Ratusz).

Staniszewska, Agnieszka : W kolejce do komputera : dla czytelników i internautów / Agnieszka Staniszewska. - Il. // Dz. Elbląski. - 2004, nr 260, s. 7.
  Punkt biblioteczny w Lipowinie.

Stepnowska, Mieczysława : Powiatowy Dzień Bibliotekarza / Mieczysława Stepnowska. - Il. // Por. Bibl. - 2004, nr 7/8, s. 33.
  Relacja ze spotkania zorganizowanego przez Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Braniewie oraz MBP w Pieniężnie.

szab : Film o nas : "Pręgi" w Salonie / szab // Głos Elbląga. - 2004, nr 197, s. 4e.
  Magdalena Piekorz gościem Mirosława Pęczaka w Salonie Polityki.

Szapiel, Anna : Herbatka z poezją : spotkanie z aktorką w bibliotece przy ul. Świtezianki / Anna Szapiel. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 268, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 377, s. 6.
  Spotkanie z udziałem Ireny Telesz zorg. przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Szydłowski, Grzegorz : Jaroty pomalowały najlepiej : nagrody za bloki i stary ratusz / Grzegorz Szydłowski // Gaz. Olszt. - 2004, nr 204, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 315, s. 6.
  Ogólnopolski konkurs "Modernizacja 2003". Laureaci: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty oraz budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Stary Ratusz w Olsztynie.

tom : Nagrody za ratowanie / tom. - Il. // Gaz. Olszt.- 2004, nr 202, s. 6.
  Projekt odnowy Starego Ratusza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, laureatem ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja Roku 2003".

Uchwała Nr XIV/88/04 Rady Gminy Jedwabno z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 139, poz. 1734, s. 7534.

Uchwała Nr XV/72/04 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach w instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 85, poz. 998, s. 4414-4415.
  Zawiera statut biblioteki.

Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Gminy w Kolnie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kolno // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 101, poz. 1271, s. 5268.

Uchwała Nr XX/195/04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 101, poz. 1392, s. 5731-5732.
  Zawiera statut.

Uchwała Nr XXI/124/04 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 maja 2004r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kętrzyn // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 88, poz. 1040, s. 4578-4579.
  Zawiera statut Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn z siedzibą w Czernikach.

Uchwała Nr XXI/202/04 Rady Miasta Ełku z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 95, poz. 1163, s. 4980-4982.
  Zawiera statut.

Uchwała Nr XXXV/435/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 156, poz. 1940, s. 8313-8315.
  Zawiera statut.

Waś, Beata : Narybek i mole : Familiada Czytelnicza w osiedlowej bibliotece / Beata Waś. - Il. // Gaz. Olszt. - 2004, nr 202, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 313, s. 4.
  Zorg. w filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Wnorowska, Justyna : Jaśnie Panicz Gombrowicz : konkurs literacki / Justyna Wnorowska. - Il. // Dz. Elbląski. - 2004, nr 271, s. 8.
  Konkurs literacki (dla uczniów) zorg. przez Czytelnię dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.

Wojciechowska, Joanna : Medialna uczta / Joanna Wojciechowska. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2004, nr 207, dod. Olsztyn, s. 1.
  Otwarcie biblioteki multimedialnej Planety 11 w Olsztynie.

Wojciechowski, Marcin : Biblioteka bez serca : czytanie tylko w domu / Marcin Wojciechowski // Gaz. Wyborcza. - 2004, nr 284, dod. Olsztyn, s. 3.
  Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Wołosz, Jan : Zamiast szulerni biblioteka : Planeta 11 / Jan Wołosz // Bibliotekarz. - 2004, nr 11, s. 27-28.
  Otwarcie biblioteki multimedialnej w Olsztynie.

wow : Książka także w internecie : nowoczesna biblioteka akademicka / wow // Wiad. Uniw. - 2004, nr 6, s. 23.
  Ogólnopolska konferencja naukowa "Nowoczesna biblioteka akademicka" zorg. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (20-21 V 2004).

cofnij