Andrzej Marcinkiewicz

 

OD REDAKTORA

 

Rok minął, jesteśmy o rok starsi, mądrzejsi o doświadczenia minionych dni. Życzę naszym Czytelnikom wiele pomyślności w nadchodzącym roku. Bibliotekarzom życzę ambitnych planów i ich mądrych realizacji, życzę Państwu by Wasze biblioteki w lokalnym środowisku postrzegane były i przez czytelników i przez decydentów, jako placówki nowoczesne, mądrze zarządzane i w pełni realizujące swą kulturotwórczą i informacyjną misję.

Przedstawiamy Państwu kolejny numer naszego bibliotekarskiego pisma. Lekki poślizg czasowy wynika po części z "technologii produkcji wydawniczej", po części zaś, ze spiętrzenia w końcówce roku prac związanych z dotacją Ministra Kultury przekazaną na zakup nowości wydawniczych. Z jednej strony cieszą kwoty dotacji Ministra pozwalające wreszcie podreperować zbiory naszych bibliotek (jeszcze bardziej cieszą zapowiedzi wysokości tych kwot w 2005 r.), z drugiej zaś, nie sposób doprosić się przekazania ich do placówek w terminie, który nie przyprawiałby tych, którzy mają te pieniądze mądrze wydać o palpitację serca.

W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwa uwadze kilka artykułów:
Miło mi niezmiernie gościć na naszych łamach Wojciecha Kassa, poetę, eseistę erudytę i znakomitego znawcę Gałczyńskiego i Miłosza uczestniczył w ubiegłym roku w wielu spotkaniach z bibliotekarzami naszego województwa. Wszystkie one spotkały się z niezwykle życzliwym przyjęciem słuchaczy. Ja z każdego spotkania, w których dane mi było uczestniczyć, wychodziłem z poczuciem, iż powinienem odświeżyć swą polonistyczną wiedzę. W dziale W naszych bibliotekach pan Wojtek dzieli się kilkoma refleksjami o przemijaniu i swoim stosunku do Miłosza - warto poobcować z tymi myślami.

W tym samym dziale bibliotekarz, a jakże, pan Waldemar Tychek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie próbuje odpowiedzieć na pytanie "Czy stal nierdzewna (304) sprowadzana z Chin i stosowana przez nas do produkcji kubków spełnia unijne wymogi dla wyrobów mających kontakt z żywnością?" Jakkolwiek by to nie brzmiało, daję słowo, że ma związek z pracą bibliotekarza.

Do przeczytania lektury obowiązkowej każdego bibliotekarza, chcącego rozmawiać o współczesnym europejskim bibliotekarstwie, książki pt. "Biblioteki publiczne w erze cyfrowej. PULMAN Poradnik", pozycji z serii Propozycje i Materiały nr 62 Wydawnictwa SBP, współwydanej przez WBP w Olsztynie, zachęca redaktor tego tomu Joanna Burska, czynnie uczestnicząca w koordynowaniu projektu na szczeblu krajowym (pisaliśmy o PULMANIE w BWM nr 3/4 z 2001 r.; nr 3/4 z 2002 r., nr 1/2 z 2003 r.)

W dziale Pomoce metodyczne proponujemy tym razem trzy teksty:

Jestem przekonany, iż w opublikowanych tekstach znajdziecie Państwo elementy wiedzy niezbędnej do naszej bibliotekarskiej pracy. Poszerzeniu warsztatowej wiedzy bibliotekarskiej służyć też mogą prezentowane w rozdziale IV zestawienia bibliograficzne.

Pierwsze - "Ernst Wiechert (1887-1950). Zestawienie bibliograficzne" - to zaprezentowana u nas gościnnie przez doktora Arkadiusza Morawca, literaturoznawcę, adiunkta w Katedrze Literatury Porównawczej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, poprzedzona notką biograficzną bibliografia urodzonego nieopodal Mrągowa pisarza, eseisty i poety niemieckiego Ernsta Wiecherta. Twórczość Wiecherta często jest przedmiotem uwagi krytyków i publicystów, zwłaszcza związanych z jego i naszą małą ojczyzną: Mazurami i Warmią.

Twórczość ubiegłorocznej noblistki z dziedziny literatury - Elfriede Jelinek przybliża nam zestawienie bibliograficzne (wybór) opracowane przez Annę Rau.

Bez mała setkę nowych książek o Warmii i Mazurach prezentuje też Bożena Wasilewska w Nowościach wydawniczych. Wśród nich dostrzegłem coś, co niezmiernie ucieszyło moje harcerskie serce. Drugie wydanie "Poczty serdecznej" druha Jerzego Krzywoszewskiego z Pisza. Któż z olsztyńskich harcerzy nie pamięta takich utworów jak "Czuwaj na szlakach Kormorana" czy "Jesteśmy tu". CZUWAJ! Druhu Jurku.

Jak ciekawe wrażenia można mieć w codziennej pracy w bibliotece, próbują nas przekonać Ania Rau z działu IB oraz Robert Kuriata (debiut w BWM) z czytelni WBP w Olsztynie (Rozmaitości Literackie).

Tradycyjnie już zachęcam Koleżanki i Kolegów do uczestnictwa (nawet korespondencyjnego) w pracach naszego zespołu redakcyjnego. Niech BWM będzie płaszczyzną wymiany doświadczeń i myśli bibliotekarskiej.

cofnij