Bożena Wasilewska

 

Nowe książki o Warmii i Mazurach

    1.   Aktywność ekonomiczna ludności : województwo warmińsko-mazurskie / Urząd Statystyczny w OLsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź ; oprac. Teresa Bojto, Jolanta Pijanowska]. - Olsztyn : US, 2003. - 331, [1] s. : m., tab., wykr. ; 30 cm. -(Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-37-4

    2.   Albrecht, Dietmar: Ku Sarmacji : dziesięć dni w Prusach : miejsca, teksty, znaki / Dietmar Albrecht ; przekł. Henryk Sekulski. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2003. - 374, [2] s. : fot., m., pl., portr. ; 21 cm. - (Odkrywanie Światów). - Tyt. org. : "Wege nach Sarmatien : zehn tage Preussenland : Orte, Texte, Zeichen" 1995. - Bibliogr. - ISBN 83-89233-02-9
     Omówienie i wybór tekstów niemieckich pisarzy dotyczących różnych kultur i narodów.

    3.   Baranowski, Henryk: Bibliografia kopernikowska. 3, 1972-2001 / oprac. Henryk Baranowski ; przy współpr. Jolanty Goławskiej ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydaw. UMK, 2003. - 268 s. ; 24 cm. - Indeksy. - Wstęp także ang., fr., niem. - ISBN 83-231-1624-5

    4.   Beśka, Krzysztof: Limkleryki czyli Poczet biskupów warmińskich / Krzysztof Beśka. - Olsztyn : "Pojezierze Słów", 2004. - 40 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-920449-0-8

    5.   Biblioteka Elbląska 1601-2001 : materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 400-lecia Biblioteki Elbląskiej, Elbląg 23 XI 2001 r. : zbiór referatów / pod. red. Wiesława Długokęckiego. - Elbląg : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział : Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, 2001. - 104 s. : il., faks., fot., tab. ; 21 cm. - ISBN 83-915870-2-9     Treść : Janusz Hochleitner : Życie kulturalne Elbląga na przełomie XVI i XVII stulecia. - Jerzy Sekulski :  Biblioteka Gimnazjum Elbląskiego w XVII-XVIII w. – Marian Pawlak : Starania Jana Langa o pozyskanie pieniędzy dla biblioteki Gimnazjum Elbląskiego w latach 1746-1780. - Jerzy Domino : Grafika elbląska w zbiorach Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida. - Lech Słodownik : Działalność Biblioteki Elbląskiej w XIX i XX wieku (do 1945 roku). - Wiesław Długokęcki : Druki do historii Elbląga w XIX i XX w. z zbiorach Biblioteki Elbląskiej. - Elżbieta Zielińska : Medale w zbiorach Biblioteki Elbląskiej. - Krystyna Greczycho : Powojenne dzieje bibliotekarstwa publicznego w Elblągu. – Renata Oszejko-Pietroń : Twórcy powojennego bibliotekarstwa elbląskiego.

    6.   Bochno, Roman : 25-lecie Katedry Metod Hodowlanych i Doświadczalnictwa Zootechnicznego Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / Roman Bochno. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. - 51 s. : fot., portr., tab. ; 24 cm. - Wykaz rozpraw naukowych. - ISBN 83-7299-094-8

    7.   Bock, Chrystian Beniamin: Kronika miasta Dąbrówna / zebrana przez Chrystiana Beniamina Bocka ; przeł. Jadwiga Siedlecka ; oprac. i wstępem poprzedził Grzegorz Białuński. - [Dąbrówno : "Retman" ] : Waldemar Mierzwa, [2003]. - 146, [1] s. : il. ; 25 cm. - (Moja Biblioteka Mazurska ; nr 3). - Indeks. – ISBN 83-910523-6-2

    8.   Bołdak-Janowska, Tamara: Szkice dla zielonego wróbla / Tamara Bołdak-Janowska. - Olsztyn : "Portret", 2004. - 215, [5] s. : il. ; 17 cm. - Na okł.: Tamara Bejot.
     Liczne realia olsztyńskie.

    9.   Brakoniecki, Kazimierz: Ciałość : [poezje] / Kazimierz Brakoniecki. - Warszawa : "Nowy Świat", 2004. - 54, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 83-7386-073-8

    10.   Brylińska, Maria: Historia Katedry Zoologii : lata 1950-2000 / oprac. Maria Brylińska, Andrzej Koryzno. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. - 37 s. : fot., tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr.

    11.   Budynki i wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych : województwo warmińsko-mazurskie / Urząd Statystyczny w OLsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź ; aut. oprac. Jacek Grzelak]. - Olsztyn : US, 2003. - 95, [1] s. : mapy, tab., wykr. ; 30 cm. - (Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-29-3

    12.   Bzura, Waldemar: Mazury : cztery pory roku = Masuria : four seasons = Masuren : vier Jahreszeiten / Waldemar Bzura ; koncepcja i grafika Leszek Sosnowski ; tekst Jerzy Kruszelnicki. - Kraków : "Biały Kruk", 2004. - 237, [3] s. : fot. kolor. ; 32 cm. - Tekst równol. pol., ang., niem. - ISBN 83-88918-45-1

    13.   Cele produkcji w gospodarstwach rolnych : województwo warmińsko-mazurskie / Urząd Statystyczny w Olsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź ; aut. oprac. Jacek Grzelak]. - Olsztyn : US, 2004. - 104, [2] s. : tab., wykr. ; 30 cm. - ( Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-40-4

    14.   Codzienność zapamiętana : Warmia i Mazury we wspomnieniach / red. Hans J~:urgen Karp, Robert Traba ; przekł. tekstów niem. Jolanta Pawłowska. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia" ; Warszawa : Instytut Studiów politycznych PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2004. - 496 s. ; 24 cm. - (Świadectwa ; t. 2). - Bibliogr. – ISBN 83-89233-11-8

    15.   Czerwiński, Ryszard: Przyroda Warmii i Mazur / zdj. Ryszard Czerwiński ; tekst Marian Szymkiewicz. - Wyd. 2 rozsz. - Olsztyn : "Avalon", 2004. - 119 s. : fot. kolor. ; 23 x 25 cm. - Tekst częśc. równol. pol., ang., niem. - Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-920135-0-6

    16.   Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy : materiały III Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Olsztyn 29-30 maja 2003 r. = Persona e identita nel processo di integrazione Europea : atti dalla III Conferenza Internazionale dei Diritti dell'Uomo, Olsztyn 29-30 maggio 2003 / pod red. Bronisława Sitka [et al.]. - Olsztyn : Wydaw. UWM, 2004. - 602 s. : mapa, tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - Tekst częśc. wł. częśc. równol. pol., wł. - ISBN 83-7299-324-6

    17.   40 lat III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie : wydanie jubileuszowe / [kom. red. Jolanta Rynkiewicz przewodn. ; członkowie Marek Barański et al.]. - Olsztyn : [s.n], 2004. - 238 s. : il., fot., faks. ; 30 x 22 cm

    18.   Darmochwał, Tomasz: Warmia, Mazury : przewodnik / Tomasz Darmochwał, Marek Jacek Rumiński. - Wyd. 4. - Warszawa : Agencja "TD" - Wydaw. "Turystyczne", 2003. - 252 s., [1] k. tabl. złoż. : fot., mapy, pl., rys., tab. ; 21 cm. - (Tzw. "Seria z Żółwikiem"). - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-88859-08-0

    19.   Daukszewicz, Krzysztof: Byłoniebyło / Krzysztof Daukszewicz nibywiersze ; Joanna Milewicz obrazy i okruchy. - Olsztyn : "Wers", 2003. - 79, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. - ISBN 83-915773-5-X
     Zawiera cykl pt.: "Mazury".

    20.   Dzięgała, Władysław: Świat w moich oczach : [poezje] / Władysław Dzięgała. - Olsztyn : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 2004. - 64 s. ; 15 cm. - ISBN 83-904053-3-4

    21.   EGO : (Ełk - Gołdap - Olecko) : wspomnienia lekarzy weterynarii / [red. Jan Krupa]. - Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego ; - Warszawa : Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 2003. - 242, [1] s., [56] s. tabl. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88248-73-1

    22.   Fedczak, Agnieszka: Wilczy szaniec : przewodnik po byłej kwaterze Hitlera / Agnieszka Fedczak, Jan Zduniak - Kętrzyn : "Kengraf", 2003. - 48 s. : il., faks., fot., pl., rys. ; 15 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89119-90-0

    23.   Gigilewicz, Edward: Herby biskupów warmińskich / Edward Gigilewicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. - 219, [1] s. : faks., fot. ; 21 x 30 cm. - Bibliogr. - Streszcz. niem. - ISBN 83-228-0908-5

    24.   Gospodarstwa domowe i rodziny : województwo warmińsko-mazurskie / Urząd Statystyczny w Olsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź]. - Olsztyn : US, 2003. - 290 s. : mapy, tab., wykr. ; 30 cm. - (Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-30-7

    25.   Górski, Karol: Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego / Karol Górski. - Malbork : Muzeum Zamkowe ; Bydgoszcz : "Excalibur", 2003. - 143, [1] s. : il. kolor., pl. ; 36 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86206-67-5 (MZ). - ISBN 83-916078-3-6

    26.   Januszkiewicz, Zofia: Skarby monet w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie / Zofia Januszkiewicz ; red. Ada Bogdanowicz, Grażyna Sienkiewicz. - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2001. - 48 s. : fot. ; 30 cm. - ISBN 83-908468-9-6

    27.   Jasiński, Grzegorz: Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914) / Grzegorz Jasiński. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 2003. - 503, [1] s., [1] k. tabl. złoż kolor. : 1 mapa, tab. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 211). - Bibliogr. - Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 83-87643-43-2

    28.   Jóźwiak, Sławomir: Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach : studium nad sposobami pozyskiwania i wykorzystywaniem poufnych informacji w późnym średniowieczu / Sławomir Jóźwiak ; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork : MZ, 2004. - 265, [1] s. ; 24 cm.  - Bibliogr. - Streszcz. niem. - ISBN 83-86206-71-3

    29.   Karczewska, Małgorzata: Osada z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii stanowisko 41 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. T. 1, Badania archeologiczne / Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski. - Białystok : Podlasko-Mazurska Pracownia Archeologiczna, 2002. - 228 s. : il., mapy ; 30 cm. - Tyt. grzbiet.: Osada w Paprotkach Kolonii stanowisko 41. -  Bibliogr. - Streszcz. niem. - ISBN 83-918173-0-X

    30.   Kluk, Iwona Barbara: Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie = Portr~:atmalerei aus der Sammlung des Museums von Ermland und Masuren in Olsztyn : informator wystawy = Informator zur Ausstellung / Iwona Beata Kluk ; [tł. na jęz. niem. Elke Sowul ; oprac. graf. katalogu Tadeusz Burniewicz]. - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2004. - 47 s. : fot., portr. ; 20 x 21 cm. - Bibliogr. - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-915298-8-6

    31.   Kopiczko, Andrzej: Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1821-1945. Cz. 2, Słownik / Andrzej Kopiczko. - Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, 2003. - 334 s., XLVIII s. tabl. : portr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy biogramach. - ISBN 83-87078-57-3

    32.   Kopiczko, Andrzej: Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1821-1945. Cz. 1, Studium prozopograficzne / Andrzej Kopiczko. - Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, 2004. - 368 s., [1] k. tabl. złoż. luz. : mapa, kolor., tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - Streszcz. niem. - ISBN 83-87078-52-2

    33.   Kopiczko, Andrzej: Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej : (do 1945 roku) / Andrzej Kopiczko. - Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, 2003. - 123, [5] s., [1] k. tabl. złoż. : mapy ; 24 cm. - ISBN 83-87078-62-X

    34.   Kossert, Andreas: Mazury : zapomniane południe Prus Wschodnich / Andreas Kossert ; przeł. [z niem.] Barbara Ostrowska. - Warszawa : "Scholar", 2004. - 335, [1] s. : il., faks., fot., mapy, portr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-7383-067-7
     Historia Mazur do współczesności.

    35.   Kowalewski, Krzysztof: Wersalka : [poezje] / Krzysztof Kowalewski. - Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret", [2004]. - 43 s. ; 21 cm. - ISBN 83-917072-2-9

    36.   Kozłowski, Janusz B.: Spacer po dawnej Ostródzie / oprowadza Janusz B. Kozłowski. - Dąbrówno : Waldemar Mierzwa, Oficyna "Retman", [2004]. - 163, [13] s. : faks. ; 25 cm. - Streszcz. niem. - ISBN 83-910523-3-8
     Obraz miasta na dawnej pocztówce.

    37.   Sapatka, Albert Christoph Rudolf: Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich : ułożona przez proboszcza ryńskiego Alberta Sapatkę z okazji jubileuszu 300-lecia istnienia tutejszego kościoła (1604-1904) / przeł. Małgorzata Szymańska-Jasińska ; oprac. oraz wstępem poprzedził Grzegorz Białuński i Grzegorz Jasiński. - Warszawa ; Dąbrówno : Waldemar Mierzwa, 2003. - 170 s. : il. ; 25 cm. - (Moja Biblioteka Mazurska ; nr 4). - Tyt. oryg.: Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Rhein i. Ostpr. zum 300j~:ahrigen Jubil~:aum ihrer Kirche 1604-1904 verfasst von Albert Sapatka. - Indeksy. - ISBN 83-910523-2-X

    38.   Kruszelnicki, Jerzy: Mazurski Park Krajobrazowy : przewodnik ilustrowany / [aut. Jerzy Kruszelnicki, Alicja Kruszelnicka]. - Wyd. 3. - Krutyń : Mazurski Park Krajobrazowy ; [Kętrzyn : "Kengraf"], 2004. - 64 s., [1] k. tabl. złoż. : fot., kolor., mapy, rys. ; 23 cm. - Opis wg okł. - Bibliogr. - ISBN 83-89119-62-5

    39.   Krzywoszewski, Jerzy T.: Poczta serdeczna : [poezje] / Jerzy T. Krzywoszewski. - Wyd. 2 rozsz. - Pisz : Centrum Druku Grażyna Maciuk, 2004. - 153, [3] s., [12] s. tabl. : fot., nuty ; 21 cm. - ISBN 83-916814-5-9

    40.   Kumala, Janusz: Sanktuarium Niepokalanej Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim / Janusz Kumala. - Licheń : Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater", 2004. - 154, [2] s., [20] s. tabl. : il., fot. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-918606-5-5

    41.   Lewandowska, Izabela: Historyczna świadomość regionalna : z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur / Izabela Lewandowska. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 2003. - 222, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 214). - Bibliogr. - ISBN 83-87643-58-0

    42.   Ludność : stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna : województwo warmińsko-mazurskie / Urząd Statystyczny w Olsztynie ; [oprac. pod kierunkiem Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Daruysz Śledź]. - Olsztyn : US, 2003. - 217, [1] s. : mapy., tab., wykr. ; 30 cm. - (Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-21-5

    43.   Małe dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji / pod red. Marty Zahorskiej, Małgorzaty Żytko ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Edukacji]. - Warszawa : ISP, 2004. - 139, [9] s. : tab. ; 24 cm. - (Ekspertyzy. Rekomendacje. Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych) . - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-88594-64-8
     Z treści : Murawska Barbara : Charakterystyka sytuacji oraz potrzeb małego dziecka i jego rodziny (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), s. 13-26. – Murawska Barbara, Zahorska Marta, Żytko Małgorzata : Polityka społeczna i inicjatywy lokalne na rzecz małego dziecka (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), s. 27-38. - Lubowiecka Jadwiga : Przedszkole szansą dla dziecka i środowiska wiejskiego. [Dot. również wychowania przedszkolnego w woj. warmińsko-mazurskim], s. 31-71.

    44.   Małe miasto w zjednoczonej Europie / red. nauk. Teresa Maria Łaguna ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej. - Orneta ; Olsztyn : KEP i Ś UWM, 2003. - 90 s. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-89112-50-7
     Dot. Lidzbarka Warmińskiego i Ornety.
     Z treści : Jacek Protas : Strategia rozwoju powiatu lidzbarskiego, s. 5-8. - Grażyna Uscka : Niepełnosprawni w powiecie lidzbarskim, s. 9-12. - Edyta Madziewicz : Powiat lidzbarski i jego ekologiczna wizja, s. 13-16. – Jarosław Kogut : Strategia rozwoju miasta i gminy Orneta na lata 2001-2015, s. 17-20. - Krystyna Badyda, Barbara Kucznier, Monika Wocial : Wartości kulturowo - krajobrazowe małego miasta jako czynniki jego rozwoju w zjednoczoenj Europie, s. 21-26. - Wanda Łaguna, Wojciech Zaborniak : Wykorzystanie przestrzeni urbanistycznej małych miast do programowania ich rozwoju, s. 49-58. – Mirosława Witkowska-Dąbrowska : Metoda określania potencjału w zakresie możliwości rozwoju turystyki wiejskiej, s. 59-66. - Filip Ziajka : Walory turystyczne a infrastruktura turystyczna gminy Orneta, s. 67-76.

    45.   Mariański, Marek : Dzieje piłki ręcznej na Warmii i Mazurach w latach 1945-2000 / Marek Mariański. - Olsztyn : "Infopress", 2002. - 46 s. : fot. ; 25 cm. - Bibliogr. -  Indeks. - ISBN 83-904665-6-2

    46.   Materiały II Seminarium Meteorytowego, Olsztyn 2003 / [red. z. Łukasz Karwowski & Agnieszka Gurdziel] ; Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Polskie Towarzystwo Meteorytowe. - Olsztyn : OPiOA ; Sosnowiec : PTM, 2003. - 153 s. : faks., fot., mapy, portr., rys., tab., wykr. ; 24 cm. - Tyt. okł.: II Seminarium Meteorytowe, Olsztyn 24-26 kwietnia 2003 : materiały. - Bibliogr. przy materiałach. - Indeks. – ISBN 83-915687-1-7

    47.   Metodologia badań onomastycznych / pod. red. Marii Biolik. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 2003. - 656 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 215). - Bibliogr. przy ref. - Tekst częśc. w różnych jęz., częśc. tł. z niem. - Streszcz.  ang., niem., pol., przy ref. - ISBN 83-87643-73-4 ("OBN")
     Materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Kalbornia 2002 r.

    48.   Miernicki, Sebastian: Pruska korona / Sebastian Miernicki. - Olsztyn : "Warmia", [2004]. - 159, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : fot. kolor., mapa kolor. ; 21 cm. - (Pan Samochodzik i ... ;   49) . - Tyt. grzbiet.: Pan Samochodzik i pruska korona. - Na książce pseud. aut., nazwa: Sebastian Mierzyński. - ISBN 83-85875-63-8

    49.   Mieszkania : województwo warmińsko-mazurskie / Urząd Statystyczny w OLsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź ; aut. oprac. Irena Dąbska, Monika Rosenkiewicz]. - Olsztyn : US, 2003. - 267, [1] s. : m., tab., wykr. ; 30 cm. - (Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-28-5

    50.   Mogilnicki, Zbigniew: 660 lat Działdowa : ważniejsze  wydarzenia z życia miasta / Zbigniew Mogilnicki. - Działdowo : Urząd Miasta, 2004. - 93, [3] s. : il., fot., pl., portr. ; 25 cm. - ISBN 83-917066-3-X

    51.   Muzeum Budownictwa Ludowego park Etnograficzny w Olsztynku = Freilichtmuseum Ethnographischer Park in Olsztynek / [tekst Tadeusz Kufel ; tł. Teresa Demuth-Kaiser]. - Wyd. 2. - Olsztynek ; Kętrzyn : "Kengraf", 2004. - 20 s., [1] k. tabl. kolor. : il., fot., pl. ; 21 cm . - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-89119-57-9

    52.   Niegdyś i dziś : antologia reportażu o Warmii i Mazurach z lat 1950-2000 / wybór i oprac. Joanna Szydłowska. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - XII, 360 s. : il. ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN 83-7299-221-5
     Treść : Ludwik Kohutek : W ćwierćwiecze plebiscytu na Mazurach. - Włodzimierz Wnuk : Na polu wielkiej bitwy. - Leopold Tyrmand : Żegluga na jachcie "Cudowne Zmęczenie nr 3". - Kazimierz Dziewanowski, Andrzej Berkowicz : Ślady zła. - Janina Jamrógiewiczowa : Matyszczyk czy Mathiszick. - Krystyna Garwolińska-Błaszczykowa : Barczewska rzeczywistość, cz. 3 : Heimatlos. - Jan Maria Gisges : W krainie Smętka. - Bohdan Kurowski : Śladami bosych stóp. - Edward Martuszewski : Niegdyś i dziś. - Melchior Wańkowicz : Torpedą czasu na Mazury. - Marian Wiśniewski : "W" jak tęsknota. - Marian Brandys : O krolach i kapuście. – Jan Chłosta, Tadeusz Swat : Tropami Smętka. – Ryszard Kapuściński : Piątek pod Grunwaldem. - Tadeusz Willan : Pamięć i serce. - Krzysztof Kąkolewski : Pan Georg opuszcza Polskę. - Władysław Ogrodziński : Dom. – Andrzej Makowiecki : Zmowa reporterów. - Aleksander Rymkiewicz :  Trasa dawnej pustyni. - Małgorzata Szejnert : Wieś jak ziarenko. - Anna Strońska : Wieczność mniej siedem. – Anna Strońska : Mazur Erwin. - Małgorzata Szejnert : Tylko czaj  i kuch. - Andrzej Krzysztof Wróblewski : Najpierw do Polski przyjadę. - Ewa Owsiany : Przedział II klasy. - Tadeusz Gicgier : O człowieku, któremu wystarczał ogarek. - Kazimierz Dziewanowski : Ludzie w zieleni. - Jacek Waloch  : Groby i ludzie. - Jerzy Bronisławski : Piękny Joachim. - Wojciech Pielecki : Zrządzenie losu. - Jacek Waloch : Pejzaż bez Mazurów. - Włodzimierz Szczepański : Na rogu ciszy i chwały. - Andrzej Gawęcki : Pożegnanie ojczyzny. - Alicja Basta : Pośród łacinników. - Stanisław Kulikowski : Gdzie Bóg umiera już tylko dwa razy. - Michał Mońko : Smętek przepływa Łabę. - Michał Mońko : Pan na zamku. - Adam Jerzy Socha : Puste okładki. - Marian Buchowski : Ludzie i eksponaty. - Wanda Pilawska : Przystanek straconych złudzeń. - Dariusz Jarosiński : Ciemny łuk  jeziora. - Janusz Niczyporowicz : Dlaczego babcia ma na imię Frida? - Jarosław Kurski : Opowieści bojerowe. - Leszek Wołosiuk : Kochankowie z Migehnen. – Władysław Katarzyński : Szczupaczkiewicz zwany Rybą. – Maryna Okęcka-Bromkowa : Po kolędzie kto tu będzie. – Jolanta Koral : KGB szyje anioły.

    53.   Nitschke, Bernadetta: Wysiedlenie czy wypędzenie? : ludność niemiecka w Polsce w latach 1945-1949 / Bernadetta Nitschke. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - 306 s., fot. mapy, tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 83-7322-783-0
     Dot. również Warmii i Mazur.

    54.   Ogrodziński, Władysław: Tropem odnalezionych przeznaczeń : wybór publicystyki z lat 1956-2002 / Władysław Ogrodziński ; z przedm. Tadeusza Ostojskiego. -  Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2003. - 295, [1] s., [14] k. tabl. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 51). - Bibliogr. publ. W. Ogrodzińskiego. - ISBN 83-87643-18-1
     Treść : Przez wczoraj do dziś. - Przeszłość i przyszłość. - Rozmowa o aspiracjach regionu. – Swoistość rozwoju kulturalnego Warmii i Mazur. - Literatura Warmii i Mazur - miejsce w kulturze narodowej. - Praktyka i programowanie pracy "Pojezierza". - Dwa progi. – Znamiona wielkości. - Usamodzielnienie. - Sesja czterdziestolecia OBN. - Słowo o Domu Polskim. - O muzeum piśmiennictwa polskiego Warmii i Mazur. - Podnóże sfer niebieskich. - Profesora Bieńkowskiego wycieczka w minione. - Pięćdziesiąt lat temu na Warmii i Mazurach. – Epizod plebiscytowy Antoniego Beaupr~'e. - Człowiek - instytucja. - O Janie Lubomirskim. - Nawiedzony z Kipar. - Przeistoczenie w klucznika. - Pożegnanie z zamkiem. -  Ballada o integracji. - Jeden z najcichszych smutków. - Sekret wiklinowego kosza.

    55.   Okłot, Astrid: Nasze imperium / Astrid Okłod ; grafiki, kolaże i żarty rys. Krzysztof Okłod - Warszawa :   "Nowy Świat", 2004. - 104, [8] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-7386-075-4
     Wspomnienia lekarza dot. pracy na Mazurach w okresie powojennym.

    56.   Osada z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów  w Paprotkach Kolonii stanowisko 41 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. T.2, Analizy paleoekologiczne / [red. Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Ewa Pirożnikow]. - Białystok : Podlasko-Mazurska Pracownia Archeologiczna, 2002. - 188 s. : il., mapy ; 30 cm. - Tyt. grzbiet.: Osada w Paprotkach Kolonii stanowisko 41. - Bibliogr. przy pracach. - Streszcz. niem. przy pracach. - ISBN 83-918173-5-0
     Aut. cz. 1 : Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski
     Treść: Piotr Banaszuk : Warunki geomorfologiczne mikroregionu osadniczego z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii, gm. Miłki, pow. Giżycko. - Tomasz Popławski : Rekonstrukcja zasięgi i batymetrii jeziora Nietlice w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich i okresie wędrówek ludów. - Ewa Pirożnikow : Rekonstrukcja obrazu roślinności naturalnej i antropogenicznej na podstawie analizy szczątków makroskopowych ze stanowiska 41 w Paprotkach Kolonii. - Mirosława Kupryjanowicz : Przemiany roślinności w sąsiedztwie stanowiska 41 w Paprotkach Kolonii na Pojezierzu Mazurskim. - Anna Gręzak, Joanna Piątkowska-Małecka, Alicja Lasota-Moskalewska : Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska 41 w Paprotkach Kolonii. - Daniel Makowiecki : Badania archeoichtiologiczne na stanowisku 41 w miejscowości paprotki Kolonia, gm. Miłki, pow. Giżycko. - Zofia Tomczyńska : Wyniki analizy gatunkowej węgli drzewnych ze stanowiska 41 w Paprotkach Kolonii, gm. Miłki, pow. Giżycko. – Mirosława Kupryjanowicz : Środowisko przyrodnicze osadnictwa pradziejowego w południowo - wschodniej strefie przybałtyckiej w świetle analiz przeprowadzonych przez Hugo Gro~ssa oraz profili z Jeziora Mikołajskiego i Worytów. - Alina Dubis : Wyniki analizy metodą FT-IR wybranych fragmentów polepy ze stanowiska 41 w Paprotkach Kolonii, gm. Miłki, pow. Giżycko. - Maciej Karczewski :  Warunki naturalne i sposoby adaptacji osadnictwa z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w świetle dotychczasowych wyników interdyscyplinarnych badań osady w Paprotkach Kolonii, stanowisko 41, gm. Miłki, pow. Giżycko.

    57.   Osoby niepełnosprawne : województwo warmińsko-mazurskie / Urząd Statystyczny w OLsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź]. - Olsztyn : US, 2004. - 201 s. : mapy, tab., wykr. ;  30 cm. -(Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-39-0

    58.   Piątkowska-Małecka, Joanna: Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza / Joanna Piątkowska-Małecka. - Olsztyn : OBN : Towarzystwo Naukowe, 2003. - 143 s. : mapa, rys., tab., wykr. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Ketrzyńskiego w Olsztynie ; nr 216). - Bibliogr. - ISBN 83-87643-68-8
     Dot. osiedli : Mołtajny, Pieczarki, Jeziorko i Tarławki położone na Mazurach oraz Tolkmicko i Łęcze na Wysoczyźnie Elbląskiej.

    59.   Pietrzyk, Jan : Pochylone lampy : [poezje] / Jan Pietrzyk. - Olsztyn : "Posłaniec Warmiński", 2004. - 74 s. ; 17 cm. - ISBN 83-919372-4-0
     Autor jest proboszczem w Butrynach.

    60.   50-lecie Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa (1951-2001) / Irena Koczowska [et al.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. - 151, [1] s. : il., fot., portr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7299-239-8

    61.   Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna : raport / Forum Przyjaznego Sąsiedztwa ; [red. Ewa Romanowska, Beata Samojłowicz]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2004. - 77, [7] s. : m., tab. ; 30 cm. - ISBN 83-89233-12-6
     Głownie dot. woj. warmińsko-mazurskiego.
     Treść : Międzynarodowe zainteresowanie obwodem kaliningradzkim. - Współpraca transgraniczna władz lokalnych i regionalnych. - Transgraniczna współpraca gospodarcza. - Współpraca województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim w sferze nauki i kultury. - Aktywność transgraniczna organizacji pozarządowych. - Współpraca województwa pomorskiego oraz podlaskiego z obwodem kaliningradzkim. - Aneks : Lista projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe na pograniczu polsko-rosyjskim.

    62.   Powierski, Jan: Prussicia : artykuły wybrane z lat 1965-1995. T. 1 / Jan Powierski. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2004. - 463 s. : mapy ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach, wybrana bibliogr. dot. plemion bałtyjskich za lata 1990-2003. - ISBN 83-86206-64-0

    63.   Przemiany agrarne / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie ; [oprac. publikacji pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź]. - Olsztyn : US, 2003. - XL, 53 s. : mapy, tab., wykr. ; 30 cm. - (Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-32-3
     Dot. woj. warmińsko-mazurskiego.

    64.   Przemiany agrarne w województwie warmińsko-mazurskim / Urząd Statystyczny w Olsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź]. - Olsztyn : US, 2004. - LII, 63 s. : mapy, tab., wykr. ; 30 cm. - (Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-42-0

    65.   Raport z wyników spisów powszechnych województwa warmińsko-mazurskiego / Urząd Statystyczny w OLsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna  Dariusz Śledź ; aut. oprac. Teresa Bojto et al.]. – Olsztyn : US, 2003. - 198 s. : mapy., tab., wykr. ; 30 cm. - ( Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-25-0

    66.   Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520-1621 : źródła do dziejów reformacji w Prusach Królewskich / zebrał i oprac. Alojzy Szorc ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Teologii. - Olsztyn : "Hosianum", 2002. - 537, [7] s. ; 24 cm. - ( Źródła Historii Kościoła ; nr 1). - Indeks. – ISBN 83-89093-05-7

    67.   Sawicki, Gerard: Ostoja ptaków - Lasy Iławskie / Gerard Sawicki. - Warszawa : "Akson", 2003. - 103, [1] s., [16] s. tabl. kolor. : il., mapa ; 21 cm. - (Obszary Specjalnej Ochrony). - Bibliogr. - ISBN 83-87545-66-X

    68.   Skurzyński, Piotr: Warmia, Mazury i Suwalszczyzna / Piotr Skurzyński. - Warszawa : "Sport i Turystyka" : "Muza", 2004. - 438, [2] s. : fot. kolor., mapy, pl. ; 21 cm. - (Zwiedzaj z Nami). - Indeksy. - ISBN 83-7200-631-8

    69.   Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - 189, [2] s. : portr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy hasłach. - ISBN 83-7299-327-0

    70.   Sprawna i bezpieczna komunikacja drogowa warunkim rozwoju regionu : I Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Konferencja, Stare Jabłonki k/ Ostródy 24-27 marca 2004 / [zespół red. Ryszard Michalski, Sławomir Wierzbicki, Arkadiusz Rychlik ; Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Nauk Technicznych w Olsztynie]. - Olsztyn : Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn WNT UWM, [2004]. - 181 s. : fot., m., rys., tab., wykr. ; 30 cm. - (Biuletyn WR BRD ; nr 3). - Opis wg okł. - Bibliogr. przy ref.
     Z treści : Leszek Rafalski : Strategia rozwoju sieci drogowej regionu warmińsko-mazurskiego, s. 15-28. - Marcin  Budzyński, Janusz Jędrasik : Infrastruktura drogowa w programie gambit warmińsko-mazurski, s. 29-43. – Marcin Budzyński, Kazimierz Jamroz : Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim, s. 44-57. - Ewa Gromowa, Leszek Szymański : Funkcje i znaczenie drogi krajowej nr 16 w regionie warmińsko-mazurskim, s. 64-71. - Kazimierz Jamroz, Mirosław Kastner, Andrzej Szóstek : System brd -  stworzenie możliwości wspólnego działania, s. 72-80. - Kazimierz Jamroz, Lech Michalski : Gambit Warmińsko-mazurski. Systemowe podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego, s. 81-96. - Paweł Jaszczuk, Krzysztof Łutowicz, Zbigniwe Gustek : Olsztyńskie centrum sterowania ruchem : CESTER konieczność czy potrzeba? s. 97-101. - Wojciech Kustra, Adam Kołodziejski : Nadzór nad ruchem drogowym najskuteczniejszym działaniem prewencyjnym, s. 102-110. - Jacek Oskarbski, Grzegorz Matczyński : Ratownictwo drogowe - system ratowania życia i zdrowia uczestników ruchu, s. 127-134. - Tomasz Radzikowski : Audyt obsługi komunikacyjnej szkół zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich regionu Warmii i Mazur, s. 139-153. - Stanisława Zielińska, Kazimierz Jamroz : Edukacja motoryzacyjna - wychowanie bezpiecznego i partnerskiego uczestnika ruchu drogowego, s. 169-181.

    71.   Stabryła, Ela: Etiudy na kobietę solo op 1 = Etudes for a Women Solo Op. 1 : [poezje] / Ela Stabryła. - Olsztyn ; Warszawa : "Adiaphora", 2004. - 111 s. ; 19 cm. - Tekst równol. pol. ang.
     Autorka jest studentką UWM w Olsztynie.

    72.   Stokowski, Marek: Księga zamków państwa krzyżackiego w Prusach / Marek Stokowski, Krzysztof Cieślak ; [fot. Krzysztof Cieślak et al.]. - Włocławek : "Studio Wena", 2003. - 174 s. : il. (gł. kolor.), faks., fot., mapy, pl., portr., rys. ; 33 cm. - Na książce wyłącznie błędny ISBN. - Bibliogr. - Indeks.

    73.   Sypek, Agnieszka: Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur / Agnieszka i Robert Sypek. - Warszawa : "Almapress", [2004]. - 144 s. : il. kolor., mapy, pl. ; 21 cm. - (Zamki i Obiekty Warowne Polski). – ISBN 83-7020-323-X
     Treść : Barciany. - Barczewo. - Bartoszyce. - Bezławki. - Bisztynek. - Braniewo. - Czarny Las. -  Dąbrówno. - Dobre Miasto. - Działdowo. - Elbląg. - Ełk. - Frombork. - Gardyny. - Giżycko. - Górowo Iławeckie. - Jeziorany. - Kętrzyn. - Lidzbark Warmiński. - Miłakowo. -  Nidzica. - Olsztyn. - Olsztynek. - Orneta. - Ostróda. - Pasłęk. - Pasym. - Pieniężno. - Pisz. - Reszel. - Ryn. -  Sępopol. - Szczytno. - Szestno. - Tolkmicko. - Wegielsztyn. - Węgorzewo. - Bielany Wielkie. - Bogdany. - Łęcze. - Weklice.

    74.   Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych : województwo warmińsko-mazurskie / Urząd Statystyczny w OLsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź ; aut. oprac. Jacek Grzelak]. - Olsztyn : US, 2003. - 178, [2] s. : mapy, tab., wykr.  ; 30 cm. - (Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-34-X

    75.   Szram, Mariusz: Wierzę, Panie, że Ty wszystko możesz! : rozważania rekolekcyjne dla środowiska  akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / Mariusz Szram. - Olsztyn : Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II, 2003. - 71, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-918586-1-8

    76.   Szynkowski, Jerzy: Masuren : Land der dunklen W~:alder und kristall'nen Seen ... : Reisef~:uhrer / Jerzy Szynkowski. - Rastenburg = Kętrzyn : "Kengraf", 2004. - 148 s., : fot. (gł. kolor.), mapy (kolor) ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89119-96-X

    77.   Szynkowski, Jerzy: Masuren : Land der tausend Seen : Reisef~:uhrer / Jerzy Szynkowski. -  Rastenburg = Kętrzyn : "Kengraf" , 2004. - 80 s. : fot. (gł. kolor.), mapy kolor, tab. ; 22 cm. – ISBN 83-89119-91-9

    78.   Szynkowski, Jerzy: Wilczy Szaniec / Jerzy Szynkowski. - Kętrzyn : "Kengraf", 2004. - 112 s. : fot. (w tym kolor.), mapy, pl. (w tym kolor.), portr. (w tym kolor.) ; 22 cm. - Na okł. podtyt.: informacje ogólne, trasa zwiedzania, zamch na Hitlera. - Bibliogr. - ISBN 83-89119-07-2

    79.   Szynkowski, Jerzy: Wolfsschanze : Reisef~:uhrer : das F~:uhrerhauptquartier (FHQu) : allgemeine Informationen, Besichtigungstour, Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944, Umfangreiches Bildmaterial / Jerzy Szynkowski, Georg S. W~:unsche. - Kętrzyn = Rastenburg : "Kengraf", 2004. - 144 s., [1] k. złoż. : il. (w tym kolor.), fot., m., portr. ; 23 cm. - Tyt. oryg.: Wilczy Szaniec : była wojenna kwatera Hitlera : informacje ogólne, trasa zwiedzania, zamach na Hitlera, wspomnienia świadków. - ISBN 83-89119-02-1

    80.   Szynkowski, Jerzy: Wolfsschanze und der 20. Juli 1944 : Reisef~:uhrer / Jerzy Szynkowski. - Kętrzyn : "Kengraf", 2004. - 104 s. : fot. (w tym kolor.), m. pl. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89119-27-7

    81.   Thadden, Rudolf von: Pytania o Prusy : historia państwa zawieszonego / rozm. z aut. przepr. Adam  Krzemiński ; przekł. [z niem.] Agnieszka Krzemińska, Bartosz Nowacki. - Olsztyn : "Borussia", 2004. - 164, [4] s. : il., portr. ; 21 cm. - (Odkrywanie Światów : Seria Nowa). - Indeks.

    82.   Toeppen, Max: Historia okręgu i miasta Olsztynka / Max Toeppen ; przeł. [z niem.] Magdalena Sacha ; oprac. i wstępem poprzedzili Grzegorz Białuński i Grzegorz Jasiński. - Dąbrówno : "Retman", 2004. - 142, [2] s. : faks., portr. ; 24 cm. - (Moja Biblioteka Mazurska ; nr 5). - Tyt. oryg.: Geschichte des Amtes der Stadt Hohenstein, 1859. - Indeksy. - Tekst częśc. niem. -  ISBN 83-910527-7-0

    83.   Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich : województwo warmińsko-mazurskie / Urząd Statystyczny w OLsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź ; aut. oprac. Alina Dejneka, Jacek Grzelak]. - Olsztyn : US, 2003. - 176 s. : mapy, tab., wykr. ; 30 cm. - (Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-26-9

    84.   W nurcie naszych strof / [kol. red. Anna Barbara Czuraj-Struzik ; red. Hanna Wiśniewska]. - Działdowo :  Burmistrz Miasta Działdowo, 2004. - 92, [4] s. : il.,  22 cm. - (Działdowski Almanach Poezji). - ISBN 83-917066-4-8
     Autorzy wierszy : Anna Barbara Czuraj-Struzik, Anetta Gałązka, Jan Jaroszyński, Elżbieta Karlsson, Marlena Koszewników, Magdalena Kowalewska, Piotr Kozikowski, Renata Samoraj, Aurelia Sofińska, Bogumiła Stachowiak, Krzysztof Tabaczka, Adrianna Urbańska, Hanna Jolanta Wiśniewska. - Debiuty : Daniel Bojarowski, Anna Kazimierz, Anna Kazimiera Cegiełka, Jacek Domińczak, Anna Domżalska, Teresa Dwórznik-Romańska, Angellika Dziekan, Karolina Fałkowska, Sylwia Karda, Justyna Kłosowska, Justyna Konopka, Ewa Krajewska, Magdalena Krzemieniewska, Jolanta Kulińska, Dominika Kuźniewska, Elżbieta Piórkowska, Natalia Podlaska, Michał Rogowski, Radosław Rychcik, Małgorzata Sendlewska, Adam Skalski, Monika Szostek, Halina Wylot, Xawery (pseud.). - Poezja dziecięca : Joanna Bartnicka, Zuzanna Gąsowska, Piotr Osiński, Justyna Sieńska, Joanna Strzelecka, Filip Tabaczka, Marcin Zakrzewski. - Goście almanachu : Jan Paszulewicz, Anna Rywacka-Szafran, Stefan Żagiel.

    85.   Wachowiec, Roman: Rozsypane czcionki / Roman Wachowiec - Olsztyn : Edytor "Wers", 2004. - 334 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-919110-6-3

    86.   Walichowski, Feliks: Wieś popegeerowska w województwie warmińsko-mazurskim : opinie byłych pracowników pegeerów województwa warmińsko-mazurskiego dotyczące dawnego miejsca pracy i aktualnej sytuacji bytowej / Feliks Walichowski ; Wydział Prawa i Administracji UWM [Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego]. - Olsztyn : Wydawnictwo "Darczyńcy", 2003. - 31, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr.

    87.   Walichnowski, Feliks: Transformacja społeczna : (studium historyczno-socjologiczne) / Feliks Walichnowski ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Prawa i Administracji. - Olsztyn : "Darczyńcy", 2004. 95. [1] s. : tab. ; 22 cm. - Bibliogr.
     W znacznej cz. dot. społeczności Warmii i Mazur.

    88.   Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin : województwo warmińsko-mazurskie / Urząd Statystyczny w OLsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź]. - Olsztyn : US, 2004. - 198 s. : m., tab., wykr. ; 30 cm. - (Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. – ISBN 83-88130-41-2

    89.   Województwo warmińsko-mazurskie na drodze do Unii Europejskiej / [rys. Zbigniew Jujka]. - Warszawa : Biuro ds. Referendum Europejskiego KPRM, 2003. - 31, [1] s. : il., rys., wykr. ; 20 cm. - (Polska w Unii Europejskiej). - ISBN 83-918868-9-1

    90.   Wojtyska, Henryk Damian: Rejestr korespondencji Stanisława Hozjusza biskupa warmińskiego (1560-1563) / zebrał Henryk Damian Wojtyska ; do dr. przygot. Irena Makarczyk - Olsztyn : "Hosianum", 2003. - 166, [2] s. ; 24 cm. - (Źródła Historii Kościoła / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Teologii = Fontes Historiae Ecclesiasticae / Universitas Warmiensis-Masuriensis. Facultas Theologiae ; nr 2). - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-89093-17-0

    91.   Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych : województwo warmińsko-mazurskie / Urząd Statystyczny w Olsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź ; aut. oprac. Jacek Grzelak]. - Olsztyn : US, 2003. - 114 s. : mapy, tab., wykr. ; 30 cm. - (Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-35-8

    92.   Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne Polski Północno - Wschodniej / Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w  Olsztynie. - Olsztyn : [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski], 2003. - 142 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-89112-90-6 (UWM)

    93.   Wystawa okręgu olsztyńskiego ZPAP : 2004 / Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg w Olsztynie. - Olsztyn : ZPAP. Okręg, [2004]. - [101] s. : il. ; 30 cm.

    94.   Zamieszkane budynki : województwo warmińsko-mazurskie / Urząd Statystyczny w Olsztynie ; [oprac. pod kier. Tadeusza Ścibka ; red. merytoryczna Dariusz Śledź]. - Olsztyn : US, 2003. - 99, [1] s. : m., tab., wykr. ; 30 cm. - (Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-27-7

    95.   Zduniak, Jan: Masuren und Umgebung : Reisef~:uhrer / Jan Zduniak, Agnieszka Feldczak. – Kętrzyn : "Kengraf", cop. 2004. - 176 s., : fot. (gł. kolor.), pl. ; 20 cm. - Bibiogr. - Indeks. - ISBN 83-89119-56-0

    96.   Zduniak, Jan: Wolfsschanze und Hitlers andere Kriegshauptquartiere : Reisef~:uhrer / Jan Zduniak. - Kętrzyn : "Kengraf", 2004. - 80 s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 20 cm. - Na okł.: Deutsche Ausgabe: Neu : Bilderreicher Reisef~:uhrer. - Bibliogr. - ISBN 83-89119-52-8

    97.   Zduniak, Jan: Wolfsschanze und Hitlers andere Kriegshauptquartiere in Wort und Bild / Jan Zduniak, Agnieszka Fedczak. - Kętrzyn : "Kengraf", [2004]. – 320 s., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.), mapy ; 23 cm. - U góry okł.: Deutsche Ausgabe Neu. - Opis wg. okł. - Bibliogr. - ISBN 83-89119-17-X

    98.   Zenderowski, Wojciech : Dwudziestolecie : historia Koła od 1984 do 2004 / Wojciech Zenderowski ; Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Koło Terenowe przy Zakładzie Karnym w Barczewie. - Barczewo : Agencja Wydawnicza "JDS", 2004. - 40 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87589-06-3

cofnij