Małgorzata Sznicer
Kierownik
Działu Promocji Biblioteki Śląskiej w Katowicach

 

KOMUNIKAT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

 

13 września 2004 r. w Urzędzie Marszałkowskim województwa śląskiego w Katowicach zostało podpisane porozumienie między doc. dr hab. Darią Nałęcz dyrektorem Archiwów Państwowych a prof. dr hab. Janem Malickim, dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w sprawie prac konserwatorskich, mikrofilmowania oraz naukowego opracowania zbiorów archiwaliów powstań śląskich udostępnionych Polsce przez Instytut im. J.Piłsudskiego w Nowym Jorku.

Archiwa zawierają 850 teczek, m.in. nazwiska ponad 50 tys. uczestników powstań, daty i miejsca bitew, listy strat poszczególnych oddziałów, rozkazy i korespondencję polskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych z dowództwem powstań.

Od 1943 r. archiwum jest przechowywane w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, gdzie zostało wywiezione przez przedstawicieli polskiego rządu, po wybuchu II wojny światowej.

W wyniku prac konserwatorskich dokonanych w Bibliotece Śląskiej wykonane zostaną cztery kopie dokumentów. Dwie z nich pozostaną na Śląsku, jedna w Warszawie, czwarta pojedzie do Nowego Jorku.

cofnij